Vores helbred i hænderne på medicinalindustrien?

Det, som senere blev kendt som ”svineinfluenzaen” og endnu senere som H1N1-pandemien startede som bekendt i foråret 2009, nærmere betegnet april dette år, da et barn blev konstateret smittet med virussen i Veracruz, Mexico. Verden blev herefter præsenteret for udsigten til en verdensomspændende, dødbringende epidemi, der ville komme op på højde med den spanske syge fra 1918, som krævede mange millioner døde. Og det var uden tvivl også denne frygt for dusinvis af lig i gaderne, der gjorde at især den amerikanske regering slap mere eller mindre ukritisk af sted med den overreaktion, som der reelt var tale om, idet der blev givet ordre til massevise fremstillinger af vacciner. Glemt var i mellemtiden, at verden allerede før, i 1930 og 1976, havde stiftet bekendtskab med svineinfluenzaen uden at det dengang kom til nogen humanitær katastrofe med millioner af døde. I 1976 var nogle amerikanske soldater blevet smittet med svineinfluenza på Fort Knox i New Jersey, hvilket også dengang fik de store panikreaktioner frem og medførte en vaccination af ca. 40 millioner amerikanerne. Mere eller mindre forgæves og penge ud af vinduet, for svineinfluenzaen er relativ ufarlig og fører sjældent til dødsfald. Og ved de dødsfald, der blev konstateret ved 2009-pandemien, kunne det heller ikke entydigt påvises, at det var svineinfluenzaen, der var dødsårsagen. De smittede personer led oftest af andre sygdomme i forvejen eller tilhørte den særligt modtagelige ”risikogruppe” af gamle, børn osv., der i forvejen har en overdødelighed ved alle sygdomme, idet deres immunforsvar er svækket eller endnu ikke udviklet.

Svineinfluenza-epidemien floppede da også forstået på den måde, at de millioner af døde udeblev. Men indtil da var det lykkes at få spredt panikken tilstrækkeligt meget til at en masse folk lod sig vaccinere. Bemærkelsesværdigt er det her, at verdenssundhedsorganisationen WHOs klassificering af smitten til en verdensomspændende pandemi skete på samme tidspunkt som oprindelseslandet Mexico afblæste faren. Men smitten nåede alligevel at gøre sin virkning inden WHO officielt erklærede ”pandemien” for afsluttet den 10. august 2010. For dem, som virkelig fik glæde af H1N1-virussen, var de medicinalfirmaer, der fremstillede vaccinen, samt selvfølgelig de WHO-rådgivere, der fik penge af medicinalindustrien for at anbefale en vaccine og blæse angsten i befolkningen tilstrækkeligt op. Dette spil blev nemlig afsløret i sommeren 2010 af bl.a. British Medical Journal og Bureau of Investigative Journalism, hvor det således kom frem, at førende forskere og rådgivere hos WHO havde modtaget penge fra medicinalindustrien for at puste til panikken over en verdensomspændende pandemi, samt (som følge af pandemi-udsigterne) at ”anbefale” regeringerne i de ramte lande at købe rigelige med influenza-vacciner. Disse vacciner skulle så (naturligvis) købes hos de selvsamme medicinalfirmaer, som førhen havde betalt forskerne for at anbefale en masse-vaccine af så mange borgere som muligt, selvom der endnu ikke lå klare beviser for at svineinfluenzaen virkelig var så dødbringende som visse ”forskere” advarede om. Senere på året lykkedes det at komme til bunds i denne korruptionsskandale i WHO, idet der blev offentliggjort navne på 5 WHO-rådgivere, som beviseligt havde modtaget betydelige summer fra fremstillerne af influenza-vaccinerne. Det drejede sig om følgende forskere:

 • Nancy Cox: Amerikansk virolog, som arbejder for sundhedsmyndigheden Centers for Disease Control (CDC). Hun var højt respekteret blandt forskerkolleger og magasinet Newsweek placerede hende blandt de ”15 people who make America great”. Dog gælder hendes arbejdsgiver ikke just som ”upartisk” i visse sager og særligt mht. til diskussionen omkring vaccination kritiseres CDC for at se bort fra styrkelsen af kroppes naturlige forsvar mod influenzavirussen via vitamin D. Cox modtog betydelige summer af det internationale forbund af farmaceutiske virksomheder og foreninger for sit arbejde indenfor vaccination.
 • Neil M. Ferguson: Professor i infektionssygdommes matematiske biologi ved Imperial College i London. Hans primære arbejdsområde er analyse og optimeringsstrategier med henblik på at begrænse infektionsspredningen. Bag alle disse avancerede ord viser det sig dog hurtigt at hans primære råd i forbindelse med epidemibekæmpelse kan koges ned til tre ord: Vaccinér, vaccinér og vaccinér. Ikke så mærkeligt i grunden, når man tænker på at også han modtog betydelige summer af medicinalfirmaerne Roche og GlaxoSmithKline Biologicals. Sidstnævnte er i øvrigt producent af den mest solgte og benyttede svineinfluenza-vaccine Pandermix. Tilfældigvis?
 • Arnold Moto: Amerikansk professor i epidemiologi ved University of Michigans afdeling School of Public Health. Han var ikke just kritisk hvad angår hans valg af finansielle støtter, idet han modtog penge fra firmaer såsom GlaxoSmithKline, Novartis, Roche, Baxter og Sanofi Pasteur.
 • John Wood: Chefforsker og virolog ved det britiske nationale institut for biologiske standarder og kontroller. Også hans bankkonto var meget modtagelig overfor ”vacciner” fra diverse medicinalfirmaer. Ikke godt at vide hvad hans modydelser konkret bestod i. Udover (selvfølgelig) at være en varm fortaler for at vaccinere alt hvad der kan kravle og gå.
 • Maria Zambon: Professor ved de britiske sundhedsmyndigheders center for infektion. Også hendes bankkonto modtog gavmilde indsprøjtninger fra de store vaccinefremstilleres kanyler, heriblandt Novartis, Baxter, Sanofi, GlaxoSmithKline.

Og disse brodne kar blandt forskerne er måske kun toppen af isbjerget, for de var de eneste, der indrømmede at have modtaget penge fra medicinalindustrien. Hvem ved, hvor mange af de upartiske forskere, der i virkeligheden i årenes løb har rådgivet WHO (og dermed landenes regeringer) om at vaccinere mod stort set ufarlige sygdomme, idet dette ikke gavner andet end fremstillingen og salget af vacciner. WHO knows?

Og i bagklogskabens klare lys er det nu tilsyneladende ved at gå op for selv medierne, at den dødsensfarlige svineinfluenza alligevel ikke gik hen og blev så morderisk farlig, som visse nyhedstjenester ellers havde prøvet at bilde befolkningerne ind, mens den stod på. Her i efterdønningerne efter hele svineriet – undskyld; svineinfluenzaen – kommer det pludseligt frem, at regeringernes panik-reaktioner med at indkøbe vacciner for millioner af skattekroner måske alligevel var lidt af en ”overreaktion”, idet intet tydede på at de forskellige rædsels-scenarier fra de forskellige eksperter, betalt af medicinalindustrien, kom til at holde stik. Vaccinerne bliver nu kasseret de fleste steder uden at være blevet taget i brug, idet deres holdbarhed i mellemtiden er udløbet og de fleste borgere efterhånden blev klar over at der var tale om falsk alarm og at desuden de pågældende vacciner faktisk kunne være mere skadelige end selve svineinfluenzaen, idet de indeholdt betænkelige ingredienser såsom kviksølv, og idet deres gavnlighed slet ikke var påvist tilstrækkeligt. Dette gælder i hvert fald for Danmark, Norge og Sveriges vedkommende. I artiklen omhandlende Norge hedder det at

”- En stor del af befolkningen er immun over for svineinfluenzaen, og de, som tilhører risikogruppen, får svineinfluenzavaccine gennem den årlige influenzavaccine, tilføjer han.”

Jaså? Så det vil sige at det nu er blevet fastslået, i bagklogskabens ulideligt klare lys, at vaccinerne var mere eller mindre ubrugelige, idet den almindelige influenzavaccine i forvejen også vaccinerer mod svineinfluenzaen samt at de fleste mennesker slet ikke behøver en vaccine, da de er immune i forvejen? Jamen hvorfor så overhovedet investere i millioner af vacciner, som bagefter bliver kasseret ubenyttet? Måske fordi regeringerne rettede sig efter råd fra de ovennævnte ”eksperter” på sundhedsområdet, der varmt anbefalede en vaccine til alle, hvilket de sjovt nok havde fået betaling for at sige af fremstillerne af vaccinen? Uden tvivl.

Hvad vi ellers skal vaccineres imod

Human-Papilloma-Virus (HPV) er navnet på en virus, som er mistænkt for at forårsage livmoderhalskræft hos kvinder, også kendt som Zervix-Karzinom. Virussen overføres seksuelt, hvorfor fremstilleren af vaccinen Gardasil, Merck & Co./Sanofi Pasteur MSD, da også er ivrig fortalere for at starte en vaccination af alle børn allerede før den seksuelle lavalder. Og ikke kun af piger, men alle børn, idet drenge angiveligt også skulle få nedsat smitterisikoen ved at blive vaccineret. Merck har desuden travlt med at bedyre vaccinens nytte og bivirkningernes ufarlighed. Imidlertid er der blevet konstateret en række dødsfald af personer, som umiddelbart forinden var blevet vaccineret med Gardasil.

I 2006 uddelte Merck & Co. en pris for ”fremragende præstationer for fremme af vaccinationstanken”, altså dvs. til lægfolk, der havde gjort mest for at overbevise om rigtigheden af at vaccinere mod HPV. Vaccinere med Mercks præparat Gardasil, underforstået. Prisen blev givet til Dr. Heinz-Josef Schmitt, forhenværende børnelæge ved børneklinikken ved Mainz Universitet og nuværende formand for Kommissionen for Vaccination i Tyskland. Prisen var ganske vist ”kun” på 10.000 €, men en sådan indirekte bestikkelse fortæller i grunden meget godt, at lægernes rådgivning ikke længere handler om hvad der er bedst for patienterne, men hvem der stikker pengene i deres lommer. Dr. Schmitt optrådte herefter som én af de varmeste fortalere for en vaccination til alle børn og også for den officielle godkendelse af Gardasil som vaccinationsmiddel i Tyskland, som også blev givet i 2007, uagtet at midlet slet ikke var blevet efterprøvet tilstrækkeligt for farlige bivirkninger. Eller efterprøvet for virksom effekt i det hele taget. Sagen er jo nemlig den, at 90% af alle inficerede med HPV kurerer sig selv automatisk uden at være blevet behandlet med Gardasil. Desuden blev testforsøgene, hvor virkningen af Gardasil som vaccine blev efterprøvet, udført sjusket med fejl og mangler. Testpersonerne, som alle var smittet med HPV, blev inddelt i grupper. Derefter fik nogle af testpersonerne Gardasil, mens andre ikke fik eller fik et placebomiddel. Dette er normal brugt sædvane for at tjekke et præparats virkning, og ville også have virket i dette tilfælde, hvis det ikke havde været fordi at ingen af forsøgspersonerne udviklede livmoderhalskræft, hverken dem der havde fået Gardasil eller dem der ikke havde fået noget. På denne baggrund kan man hverken be- eller afkræfte den gavnlige virkning af Gardasil. Desuden blev disse testforsøg udført med et meget lille deltagerantal. Det vil med andre ord sige, at man så godt som intet vidste om det medikament, som man godkendte som kræftvaccine.

Hvad angår bivirkninger ved Gardasil fik mange af de vaccinerede kort tid efter vaccinationen konstateret Guillain-Barré-syndrom, som medfører muskelsvækkelse. Desuden blev der konstateret en række dødsfald blandt kvinder, der kort forinden var blevet vaccineret med Gardasil, uden der dog kunne påvises en direkte sammenhæng. Umiddelbart efter godkendelsen af Gardasil, døde en 17-årig pige i Østrig sommeren 2007 få måneder efter at være blevet vaccineret med netop dette præparat. To andre østrigske piger på 19 og 14 døde hhv. 3 uger og 3 dage efter at være blevet vaccineret. Som symptomer blev der angivet f.eks. astma, udvidelse af pupillerne, hjertekammerflimren, åndedrætsbesvær og som dødsårsag eksempelvis hjertestop og iltmangel til hjernen. I England døde en 14-årig pige få timer efter at have fået en vaccine med Cervarix, som er en anden HPV-vaccine lanceret af Mercks medicinal-kollega GlaxoSmithKline.

Det amerikanske Center for Disease Control (CDC) bad i denne sammenhæng styrelsen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) om netop at kontrollere hvilke skadelige bivirkninger, der evt. bestod i at vaccine med Gardasil og Cervarix, som bruges mod HPV. Rapporten meddelte, at der indtil maj 2010 var blevet fordelt 29,5 millioner enheder Gardasil i USA. Foreløbig var der indberettet 16.140 sager om negative bivirkninger efter vacciner med Gardasil. 92% af symptomerne blev kategoriseret som ”ikke alvorlige”, resten som ”alvorlige”. I næste sætning hedder det derefter i rapporten

… baseret på alle i dag foreliggende informationer anbefaler CDC en HPV-vaccine til forebyggelse mod de fleste former for livmoderhalskræft. Samtlige konstaterede problemer med denne vaccine bliver meddelt til sundhedsmyndigheder, medicinsk personale og til offentligheden, nødvendige forholdsregler bliver taget for at sikre den offentlige sundhed og sikkerhed.

Angående de konstaterede tilfælde af Guillain-Barré-syndrom (GBS) i forbindelse med vaccinen hedder det at

GBS er en sjælden sygdom, som forårsager muskelsvækkelse. Den optræder hos 1 til 2 personer ud af 100.000 i teenagealderen. En række infektioner kan forårsage GBS. Der er ingen indikationer på at Gardasil forøger GBS-hyppigheden hos piger og kvinder til over det forventede niveau i den almindelige befolkning, hvad enten der blev foretaget vaccination eller ej.

Angående de dødsfald, der blev bragt i forbindelse med Gardasil hedder det

Indtil 31. maj 2010 var der 53 tilfælde i USA om dødsfald blandt kvinder, som havde fået Gardasil. 29 af disse tilfælde blev bekræftet og 24 forbliver ubekræftet, dette på grund af ikke identificerbare patientinformationer i de pågældende tilfælde såsom navn og kontaktoplysninger. Bekræftede tilfælde er de, hvis’ påstande er blevet undersøgt og bekræftet af videnskabsfolk. I de 29 bekræftede tilfælde tegnede der sig ikke noget usædvanligt mønster eller en ophobning af dødsfald, som ville tyde på, at de var forårsaget af vaccinestoffet.

Men rapporten lader altså ikke til at forklare, hvorfor der ved samtlige dødsfald optrådte de selvsamme symptomer; udover ovennævnte ved de tre sager fra Østrig desuden også hovedpine, forhøjet blodtryk, kvalme, svimmelhed og sågar bevidstløshed. Hvis dødsfaldene ikke havde det fjerneste at gøre med vaccinationerne, hvorfor tegnede der sig så et mønster af mange af præcis de samme symptomer?

Ikke desto mindre fortsætter vaccinationerne ufortrødent uden at mange forældre faktisk ved noget om Gardasil og dermed hvad de udsætter deres børn for på trods af at alle farlige (ͻ: dødelige) bivirkninger endnu ikke er blevet kulegravet til bunds. Efter at den engelske pige Hollie Anderson blev vaccineret som den første med Gardasil i 2006, fandt den britiske sundhedstjeneste National Health Service på et ret utraditionelt tiltag for at få så mange piger som muligt vaccineret: En shopping-kupon med en værdi på 50 $ blev uddelt til alle, der ville lade sig vaccinere. Og rigtigt mange parter lader jo til at have glæde af vaccinerne; medicinfirmaerne, lægerne pga. ekstra indkomst, staten via de pålagte afgifter. Og det alt sammen betaler de arbejdende borgere jo via skattebilletten. Med en pris på ca. 624 € per vaccination hører Gardasil desuden til blandt de dyreste medikamenter. Men det får skatteyderne jo sjældent at vide. For det går jo (naturligvis) til et godt formål, for ingen vil vel risikere at få kræft. Og i mellemtiden blev det oven i købet i sommeren 2009 besluttet, at læger og sygeplejersker i Storbritannien nu har lov til at vaccinere piger helt uden pigens eller forældrenes samtykke. De kan bare gøre det hvis de vurderer det hensigtsmæssigt. Dette fik Norman Wells fra Family Education Trust til at mene at ”det, at vaccinere pigerne uden at have fået lov af forældrene, er uetisk og opskriften på en katastrofe!” Især vel fordi der uden tvivl er større risiko for at blive syg ved at få vaccinen end ved ikke at få den.

I starten af januar 2009 indgav Merck en anmodning til den amerikanske sundhedsmyndighed FDA om også at få godkendelse til at vaccinere drenge med Gardasil. Virksomheden hævdede, at vaccinen også var gavnlig for drengebørn, da den udover livmoderhalskræft også forhindrede kønsvorter og en række kræftsygdomme, hvilket angiveligt skulle være blevet påvist ved en række undersøgelser. Denne gavnlige virkning også for drengebørn blev bekræftet af det amerikanske kræftforskningscenter H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, som hovedsageligt får sin indtjening fra de amerikanske cigaretafgifter. I grunden meget sigende, at et sådant ”kræftforskningscenter” forsker i at bekæmpe noget, som finansierer deres eget levebrød. For hvis tobak ikke havde været kræftfremkaldende, ville der jo heller ikke have været afgifter på det til at kompensere for de øgede kræftudgifter. Allerede 2008 havde Merck en Gardasil-omsætning på 1,6 mia. $. En udvidelse til også at kunne vaccinere drengebørn ville selvfølgelig øge dette beløb til noget nær det dobbelte. Tilladelsen blev givet 16. oktober 2009.

Dette indlæg blev udgivet i Hemmeligholdte skandaler, Sundhed og tagget , , , , , . Bogmærk permalinket.

5 svar til Vores helbred i hænderne på medicinalindustrien?

 1. Rigtig godt og informativt indlæg 🙂

  Kasper
  http://sushiikøbenhavn.dk/

 2. Pingback: Retsafgørelse: Læger må gerne tage imod bestikkelse af medicinalindustrien | Hammersmedens blog

 3. Pingback: Vaccinerede børn bliver mere syge end ikke-vaccinerede | Hammersmedens blog

 4. Pingback: Ny undersøgelse viser, at risikoen for at få H1N1 (svineinfluenza) øges, hvis man har fået vaccinen mod den(!!) | Hammersmedens blog

 5. Pingback: Videnskabeligt påvist: Svineinfluenza-vaccinen forårsagede narkolepsi | Hammersmedens blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.