Al Gore og den store klima-løgn

Da Al Gore fik fabrikeret sin film ”an inconvenient truth” i 2006 ud fra hans talrige foredrag fra hans propaganda-turne om den store CO2-synder var det jo først og fremmest i opdragelsesøjemed, idet den var målrettet til bl.a. skoleklasser med dens simple sprogbrug og ukomplicerede fremstillingsmåde med overskuelige præsentationer osv. Og den blev da netop også brugt flittigt netop i undervisnings- (opdragelses-) øjemed, meget i overensstemmelse med marxisten Georg Lukacs program til børneopdragelse i 1919, vel vidende at det gælder om at starte med børnene, hvis man vil have etableret en bestemt politisk ideologi i menneskemasserne, idet børn er mere sårbare overfor politisk manipulation.

Imidlertid er der en række alvorlige problemer med filmen. For ligesom bare at starte et sted indeholder den graverende fejl, hvilket en britisk domstol fastslog i 2007, hvorefter det blev forbudt at fremvise ”an inconvenient truth” i skoler i Storbritannien, medmindre man samtidig gjorde opmærksom på de graverende fejl, som den indeholdt, og som man altså derfor ikke skulle opfatte som uigenkaldelige sandheder, på trods af at filmen naturligvis giver indtryk af dette.

Her følger en liste med de påstande i filmen, som retten altså kun fastslå var usande og/eller direkte løgnagtige:

 1. Al Gore påstår i filmen, at vandstanden i verdenshavene vil stige op til 7 meter i nærmeste fremtid pga. smeltende polaris og viser billeder af oversvømmede byer med altødelæggende konsekvenser for indbyggerne. Retten fastslog, at dette postulat var mageløst overdrevet; hvis der overhovedet kommer en mærkbar vandstigning, så er dette noget der sker i løbet af flere tusinde år.
 2. I filmen påstås det desuden at stillehavs-atoller, der kun ligger lidt over vandstanden, allerede er blevet evakueret (som følge af den stigende vandstand). Retten fastslog, at der slet ikke findes belæg for at dette har fundet sted.
 3. Al Gore påstår i filmen at den varme golfstrøm (der er særdeles udslagsgivende for især Nordeuropas klima) vil ophøre med at eksistere. Dette er en højst usandsynlig påstand uden belæg, allerhøjst vil den kunne blive noget svagere.
 4. I filmen viser Al Gore to diagrammer over hhv. stigningen af CO2 i atmosfæren og stigningen i temperaturene, som stemmer perfekt overens med hinanden, og som derfor fremstilles som bevis for at en temperaturstigningen skyldes øget CO2. Retten fastslog, at en evt. forbindelse mellem de to diagrammer ikke kunne bruges som bevis for Al Gores påstande.
 5. Al Gore påstår, at sneens forsvinden på toppen af Kilimanjaro skyldes global opvarmning. Retten fastslår, at det ikke kan bevises ufravigeligt, at der er forsvundet sne på Kilimanjaro som følge af menneskeskabt opvarmning.
 6. Al Gore påstår at udtørringen af Chad-søen er en forløber for konsekvenserne af den globale klimakatastrofe. Retten fastslog: Det er en absolut ubeviselig påstand.
 7. Al Gore påstår, at den globale opvarmning var årsag til orkanen Katrina. Retten fastslog: Det er en påstand, som er grebet ud af luften.
 8. Al Gore påstår i filmen, at man har fundet døde isbjørne, som i deres forgæves søgning efter isflager var svømmet op mod 90 km hvorved de druknede. Rettens fastslog; der var kun blevet fundet 4 isbjørne, som var druknet pga. en storm og ikke fordi de ledte efter ikke-eksisterende isflager (som var smeltet pga. global opvarmning).
 9. Al Gore hævder, at koralrevene er truet af tilintetgørelse pga. klimaændringen samt at dyrearter forsvinder. Det kan ikke fastslås med sikkerhed, hvor meget effekt forskellige faktorer såsom forurening, overfiskning og klimaændringer hver især betyder for koralrevene.
 10. Gore mener at Antarktis’ iskappe smelter. Dog fastslår retten, at de fleste undersøgelser viser at ismængden enten er stabil eller øges.
 11. Al Gore hævder, at Grønlands is vil smelte, hvilket vil medføre en faretruende stigning i vandstanden. Dette er igen noget som vil ske i løbet af mange hundrede år, hvis det da overhovedet vil ske, i hvert fald ikke i ”nærmeste fremtid”.

Alt i alt indeholder filmen altså graverende fejl omkring nogle af de allermest centrale teser omkring den globale opvarmning. En fuldstændig liste over alle ubehæftede påstande og overdrivelser ville her føre for vidt. Men ikke desto mindre fremføres filmen som en slags bibel indenfor klima-spørgsmålet og modtog da også en Oscar 2007 for bedste dokumentarfilm. Mig bekendt er det da vist en af de første gange en film har fået en Oscar, som har været direkte fejlbehæftet.

Men filmen virker jo efter hensigten, nemlig at overbevise så mange som muligt om klima-løgnen, hvorved det vel kan være lige meget om den er faktuel rigtig eller forkert. Eller gør den? Meget kunne tyde på, at folk bliver mere skeptiske hvad angår mantraet om den menneskeskabte, globale opvarmning. Og det til trods for at stort set samtlige medier fuldstændigt ukritisk er redet med på bølgen om klimahysteriet, hvilket jo således må betyde en glædelig konstatering af at de etablerede medier mister deres opdragende tag i befolkningen, når de forskellige metoder til udplyndring via skatterne skal retfærdiggøres overfor befolkningen, dvs. folk er begyndt at søge mod alternative nyhedskilder end medierne for at informere sig på egen hånd, dvs. mediernes magtmonopol nedbrydes (hvilket jo kun er glædeligt).

For i bund og grund handler dette her jo om penge; andre menneskers penge; DINE penge, som mange gerne vil have fat i og skal bruge retfærdiggørende argumenter for at opnå. Ikke mindst regeringerne, som skal have dækket deres truende statsunderskud med CO2-skatter fra de sagesløse borgere. Eller til at sende til gældsplagede lande såsom Grækenland eller Irland, idet de jo er paralyserede af tanken om at det er deres opgave at betale andre menneskers regning for derigennem opretholde forestillingen om dannelsen af Stor-Europa med én regering, med nationalstaternes ophævelse som konsekvens. Allerede Al Gore himself startede under sin periode som vicepræsident med sit omfattende program for at komme i lommerne på hele verdens (læs: Vestens) befolkning. Efter hans bog earth in balance fra 1992, hvor det samme mantra om den menneskeskabte globale opvarmning blev forankret, slog han til lyd for at indføre den statsstyrede CO2-afgift for alle, for derved straffe synderne samtidig med at staten tjente betydelige penge derved. Dette blev delvist implementeret i 1993. Han prøvede også at få gennemsat den verdensomspændende Koyoto-aftale om begrænsning af udledningen af CO2 i 1997, som dog ikke blev indført i USA, da det amerikanske senat stemte imod med stemmerne 95:0, først og fremmest fordi lande som Indien og Kina, som også udlader kraftigt stigende CO2-mængder, ville gå fri af forpligtelser.

Så penge, og ikke klima, er faktisk hovedomdrejningspunktet her. Nogen vil have fingre i andre menneskers penge og søger efter påskud til at opnå dette. Sådan har det jo faktisk været i umindelige tider, kunne man indvende, man metoderne ændrer sig jo, selvom hensigterne forbliver de samme. Og hvem vil være bedre egnet til at flå for penge end dem, der gør mindst modstand mod dette overgreb? Netop: Den jævne, arbejdende, skattebetalende borger i et post-moderne vestligt velfærdssamfund. Ikke noget med storindustri (som jo måtte antages at være de værste CO2-udledere), men derimod menigmand på gaden, der skal finansiere globaliseringspolitikernes affaldsprodukter: Den ”onde” hvide mand fra velfærdssamfundene på den nordlige halvkugle, som jo angiveligt er syld i alverdens ulykker, lige fra hungersnød i Afrika til overbefolkning i Indien og nu åbenbart også smeltende isbjerge og hvad-bliver-det-næste. Og i grunden tjener storindustrien jo tværtimod også selv penge på klima-løgnen, i modsætning til hvad man skulle tro, idet den kræver kompensationen af staten (i.e.: skattebetalerne) for at omlægge produktionen til noget mere miljøvenligt. De såkaldt grønne afgifter er jo et eksempel på dette, hvor såkaldte alternative energiformer er særdeles omkostningstunge at bygge. Blomstrende asiatiske industrier, som jo eksempelvis Japan (der er fuldt ud på højde med de vestlige CO2-udledninger) går jo også mere eller mindre fri af den ubønhørlige CO2-hysteri. Faktisk kunne meget af hysteriet med klima-løgnen og lignende episoder undgås, hvis folk i den vestlige verden aktivt begyndte at undlade at betale skat. De betaler jo ofte for deres egne problemer, det er jo det, der er det tragiske ved det; folk bliver bildt ind, at der er et klima-problem, som kun kan løses ved radikal beskatning og indgreb i den personlige frihed via en international kommission (~verdensregering). For ligesom at citere den britiske politiker Denis Healey angående de forskellige internationale organisationers forsøg på at etablere en fast pengestrøm til den tredje verden: ”Udviklingshjælp er når de fattige mennesker i de rige lande sender penge til de rige mennesker i de fattige lande.”

Men for at vende tilbage til hjørnestenen i selve klimadebatten, og dermed også i Al Gores film. Postulatet om at en menneskeskabt øget udledning af CO2 forårsager varmere temperaturer på jorden: Al Gore viser i filmen to grafer – én over temperaturerne i de sidste 650.000 år og en over CO2 mængden i de sidste 650.000 år – med det tydelige formål at etablere en opfattelse hos tilskueren om at der er en klar sammenhæng mellem de to; at de er korrelerede. Og det ser da også umiddelbart sådan ud. Når der er meget CO2 i atmosfæren, er der høje gennemsnitstemperaturer og omvendt. Dog er sammenhængen blot stik modsat det, som Al Gore vil prøve at bilde folk ind, nemlig at det er CO2 der forårsager temperaturstigninger. Det er netop dette der er grunden til at Gore ikke viser de to grafer OVEN i hinanden, men derimod under hinanden. For hvis han havde gjort det, ville det have været tydeligt for tilskuerne at det er temperaturerne, der stiger først, efterfulgt af stigende mængder CO2, hvilket er i klart modstrid med hans (og klima-løgnernes) hovedtese.

Når to størrelser er korrelerede, behøver det jo netop ikke at betyde, at det er den ene, der påvirker den anden, men at det kan være en tredje faktor, der påvirker begge to. I dette tilfælde; solen. Det er solen, der er hovedansvarlig for jordens klima – ikke CO2. Rent faktisk udgør CO2 jo kun sølle 0,038% af atmosfæren, hvilket gør det nærmest latterligt at påstå, at CO2 er hovedansvarlig for klimaet. Hvad med de resterende 99,962%, de har måske slet ingen betydning? Disse procentdele nævnes i øvrigt aldrig af de etablerede medier, og ikke så mærkeligt i grunden, da de jo alle mere eller mindre er i lommen på klimahysterikerne.

Der har altid været klimaændringer på jorden, også før der var mennesker. Gennemsnitstemperaturen i vikingetiden var ca. 5 grader højere end i dag (der kunne vokse vindruer i Canada), og dette var vel næppe pga. vikingernes enorme CO2-udledning? Solens skiftende aktivitet bestemmer klimaet på jorden, og dermed temperaturen. Desuden er CO2 jo forudsætningen for liv på jorden, idet den indgår i fotosyntesen. Uden CO2 kunne hverken dyr, mennesker eller planter leve. Og at visse ”organisationer” nu vil gå ind og nedbringe en livsbetingende gasart i atmosfæren, lyder faktisk rimeligt skummelt ifølge min opfattelse. At politikerne vil gå ind og vedtage restriktioner på verdensplan på et område, som de færreste af dem ved noget om, fortæller jo bare at politikere helst ikke skal have beføjelser til mere end hvad de oprindeligt havde til formål; at varetage deres respektive landes velbefindende indenrigs og interesser udenrigs. Dette er langt fra tilfældet her, hvor vestlige politikere arbejdere til skade for deres egne befolkninger til glæde for korrupte regimer i den tredje verden. Ovenikøbet under henvisning til en usandhed. Men hvis det ikke havde været den ”globale opvarmning”, som de havde brugt som argument, havde de jo bare fundet på noget andet i stedet.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Politik, Politikere og tagget , , , . Bogmærk permalinket.

Et svar til Al Gore og den store klima-løgn

 1. klimadebat siger:

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s