Geert Wilders: Israels mand i Europa

Mange højrenationale sætter i disse tider deres lid til parti- og foreningsledere rundt omkring i Europa såsom hollandske Geert Wilders fra PVV eller engelske Tommy Robinson fra english defence league. De skulle angiveligt være vor tids sidste tilbageværende håb til at dæmme op for masseindvandringen, – eller nærmere betegnet det, som med et nutidigt begreb forstås som ”islamiseringen af Europa”, efter at de etablerede partier nu har svigtet. Men er det nu også klogt at satse på disse kort, hvis man er nationalsindet europæer, der ønsker at bevare og genopbygge resterne af den vestlige civilisation?

Når man kigger nærmere på denne Geert Wilders, der jo er blevet udskreget til at være det nationale Europas sidste håb som en fælles samlingsfigur til at forene kræfterne, er der dog en hel del iøjnefaldende ting, der får alarmklokkerne til at ringe. Det, som før hed ”indvandring” er i dag blevet til ”islamisering”, hvilket Wilders understreger til hudløshed. Den traditionelle højrefløj er derfor med Wilders gået hen og blevet mainstream, hvor underligt det end lyder. Traditionelle nationale dyder er blevet opgivet til fordel for ”islamkritik”. Nationale kerneværdier såsom familien er blevet erstattet af ”bøsserettigheder” og ”kvindekvoter” hos de såkaldt højreorienterede partier. Al indvandring hilses desuden velkommen af denne bølge af nye højrepartier med Wilders som bannerfører, så længe den blot ikke kommer fra de ”onde” muslimske lande.

Rent faktisk er der ikke særligt meget højreorienteret over Wilders’ politik, når man kiger den nærmere efter i sømmene; de fleste lighedstræk deler han således ikke med de traditionelle højrepartier, men faktisk nærmere med den venstreorienterede politiske gren ”the liberals” i USA, New Left, som man på dansk vel nærmest kan kalde den venstreorienterede, akademiske elite. Det er disse jakkesæt fra fra det amerikanske universitetsmiljø, som kan finde på at plædere for den amerikanske intervention i Afghanistan med det argument, at den ville betyde en hurtig spredning af de postmoderne vestlige demokrati-begreber (!!). Som et eksempel kan nævnes den amerikanske forfatter Paul Berman, som i sin bog Terror and Liberalism forsvarer de amerikanske troppers tilstedeværelse i Afghanistan med at de vil medføre øgede kvinderettigheder [sic!]. I samme boldgade finder man det af Bush-administrationen opfundne begreb ”islamofascisme”, som det så af al vold og magt gælder om at bekæmpe, undtagen (selvfølgelig) de islamofascistiske lande, som USA skal bruge til geopolitiske interesser, især Saudi Arabien, som går fri af samtlige bomber. Ikke så underligt, at Wilders i samme overbevisning ønsker at sidestille Mein Kampf med Koranen, som han ligeledes ønsker forbudt. En decideret højreekstremist ville have undgået en sådan sammenligning.

Og samtidig med den indædte islammodstand spinder Wilders stærke bånd til Israel: Ved alle de forskellige interventionskrige i Mellemøsten fra USA/NATO’s side til først og fremmest at sikre Israels interesser var Wilders blandt de fremmeste fortalere, herunder ved den nuværende hetz mod Iran. Det samme i øvrigt ved stort set alle andre NATO-interventioner i andre landes anliggender på den globale scene, navnlig angrebet på Serbien i 1999. Israel gælder således for Wilders & Co. som et ”bolværk” for demokratiet, ytringsfriheden og den moderne, vestlige verden som en ø omringet af ”islamofascister”. Wilders udtrykker dette bedst med ordene ”jeres krig er vores krig” rettet mod Tel Aviv. Andre af Wilders’ frontkæmpere har sat det mere på spidsen: ”falder Israel, så falder Europa”, hvordan de så end er nået frem til det? Af samme årsag benytter avisen Jerusalem Post da også enhver lejlighed til at skamrose denne deres loyale forkæmper i det hollandske parlament, nu hvor han jo har svoret dens hjemland ubetinget troskab. Én af JP’s skribenter, David Horowitz, er da også ovenud henrykt for Wilders’ verbale opbakning til Israels diverse krige mod palæstinenserne, Wilders’ islamkritiske film Fitna blev vist i Jerusalem med overvældende succes. Således mener Wilders at kunne spå, at der ”ikke vil komme nogen fred ud af en tostats-løsning i Mellemøsten”. Desuden mener han at vide, at der jo ”allerede findes én palæstinensisk stat: Jordan”. Aha? Så de få tilbageværende palæstinensere skal altså m.a.o. bare deporteres til Jordan, efter at Israel nu har taget deres land? Hvilken genial løsning! Selveste Stalin ville have været imponeret. Godt, at Wilders ikke vedtager lokalplaner i Danmark.

Wilders’ ”venner” i England: Læg mærke til det israelske flag

For at forstå disse transformationer af det traditionelle europæiske højre over imod en pro-zionistisk retning med Wilders som bannerfører starter vi i hans ungdom: For Wilders rejste nemlig allerede som ung ideolog til Israel, hvor han var udstationeret i en moshav – altså et jødisk bosættelsesprojekt i stil med en kibbutz – hvor han deltog aktivt i arbejdet. Både moshav og kibbutz er eksempler på den zionistiske besættelsespolitik, hvor andre folks lande bliver indlemmet i strid med folkeretten og de overenskomster, som Israel har underskrevet.

Geert Wilders som ung i en israelsk Moshav. Dengang havde han endnu ikke fået afbleget håret.

Wilders har siden da været i Israel talrige gange, som næsten må betregnes som hans andet hjem. Han har direkte udtalt at han stadigvæk er forelsket i Israel. Desuden kom han regelmæssigt i den israelske ambassade i Den Haag, mens han var udenrigspolitisk talsmand for partiet VVD. Møderne var så tilrettelagte og hyppige, at en ansat i det hollandske udenrigsministerium ikke var i tvivl om at Wilders blev informeret systematisk af den israelske ambassade, hvilket fremkaldte gisninger i Holland om hvorvidt Wilders måske var israelsk spion? Desuden er hans valg af livsledsager åbenbart i god overensstemmelse med hans geografiske tilbøjeligheder, for ifølge denne kilde er hans kone Krisztina Marfai en ungarsk jødinde, hvilket også nævnes under linket før. Dette vil medføre, at Wilders’ eventuelle børn vil blive jøder ifølge jødernes egen definition (man er jøde, hvis ens mor er jøde). Desuden nævnes det i ovenstående video, at Wilders havde en jødisk bedstemor. Hvis dette var på hans mødrene side, betyder dette ifølge definitionen, at Wilders selv er jøde.

Således aner man måske årsagerne til Wilders’ præferencer overfor landet Israel og jødedommen i det hele taget: Personlige interesser spiller ind i billedet. Wilders’ kærlighed til Israel og det jødiske folk overalt i verden gør ham til en perfekt foregangsmand for den internationale zionisme (ͻ: krig til fordel for jødiske interesser). At han samtidig fremstår som højrepopulist og nationalsindet betyder dermed en radikal ændring af disse koncepter. For Wilders er nemlig ingen af delene. Her tænker jeg på et konkret eksempel, hvor nogle reklameplakater var blevet taget ned nær et muslimsk domineret kvarter i Holland, fordi der var afbildet halvnøgne kvindekroppe på dem. Wilders var ovenud rasende og kaldte det endnu et eksempel på ”islamiseringen” af Holland. En klassisk patriot ville heller ikke have brudt sig om at få smækket dette symbol på dydernes, moralens og kernefamiliens forfald midt op i fjæset. Og så er det herved underordnet, om man i øvrigt samtidig er modstander af den muslimske indvandring eller ej. Lignende eksempler er talrige, hvor indvandringen fra 3. verdens lande som sådan ikke fremstilles problematisk, men udelukkende den fra de muslimske lande. Alt sammen på grund af den ændring, som de pro-zionistiske kræfter har trukket ned over den klassiske højrefløj: Indvandringsmodstand er blevet til ”islamkritik”. Nationalisme er blevet til ”vestlige værdier”. Dyder og moral er blevet til ”ytringsfrihed og menneskerettigheder”.

Og det er netop af denne årsag at vi ser disse mærkelig, til tider groteske konstellationer blandt vore dages højrefløj: De konservative begynder at kritisere burka/tørklæde af hensyn til ”kvindefrigørelse”. Nationale partier angriber Pakistan for deres overgreb mod kristne og ”minoriteter”. Konservative kommentatorer begynder at kritisere Tyrkiet for dets diskrimination af bøsser og manglende ”kvinderettigheder” samt plædere for en udbredelse af vestlige værdier og ytringsfrihed i den muslimske verden osv. osv. osv. … alt sammen blot et udtryk for den transformation der har fundet sted af det europæiske højre med Wilders og Israel som toneangivere. Den nye europæiske højrefløj med Wilders som galionsfigur har nærmet sig venstrefløjens mærkesager, som de kommer til udtrykket i New Left bevægelsen og dens disciple i Europa: Forsvar af demokrati og ytringsfrihed overalt på jorden – om nødvendigt med vold og magt.

Wilders i synagoge i Palm Beach, Florida.

Et andet godt eksempel på denne transformation af den europæiske højrefløj kommer i øvrigt også fra Holland i form af den myrdede Pim Fortuyn. Han gælder i dag som martyr for de nye islamkritiske højrebevægelser, men Fortuyn selv var i sin levetid alt andet end højreorienteret på trods af hans islamkritik; i sine unge dage var han således erklæret kommunist og studerede Lenin og Marx indgående. Og som praktiserende homoseksuel stod han nærmest i kontrast til klassiske, patriotiske dyder med kernefamilien som omdrejningspunkt. I et interview indrømmede han således , at han i sin tilværelse havde opholdt sig langt oftere i en bøssebars darkroom end i en kirke. Traditionel højreideologi ser anderledes ud. For slet ikke at tale om de europæiske defense league-bevægelser, udsprunget af den engelske EDL. Lederen Tommy Robinson er gentagne gange blevet taget i at lovprise ”mangfoldigheden” (diversity) ved racernes forening imod islam og desuden hylde det multikulturelle samfund. Se især denne video, hvor han direkte udtaler at diversity is our strength, henvendt til all the black and brown faces in the crowd. Med sand europæisk patriotisme har dette ikke meget at gøre.

Tommy Robinson: Det israelske flag, to jøder og en sort

For først og fremmest er der jo den indvending imod det, som Wilders kalder vores fælles jødisk-kristne kulturarv i Europa (som det gælder om at forsvare mod islam), at den ikke findes: Der har aldrig eksisteret nogen fælles jødisk-kristen kultur i Europa, men derimod udelukkende en jødisk og en kristen kultur. Grundlaget for den vestlige civilisation er den europæiske kulturarv. Den jødiske kultur har ganske vist bibeholdt sig intakt gennem århundreder i Europa, men har aldrig bidraget konstruktivt til skabelsen af søjlerne for det, som vi i dag kalder Vesten. Myten om en fælles jødisk-kristen kulturarv opstod først efter holocaust/shoah og blev båret frem af personer såsom netop Wilders. Før det var der ingen samhørighed mellem de to kulturer; jøderne levede for sig selv i århundreder i Europa uden at blive integreret og tog kun del i samfundet ved at benytte dets institutioner. Dernæst overser Wilders jo fuldstændigt, at den islamisering og islamofascisme, som han ønsker at standse af hensyn bl.a. jøderne, jo overhovedet er blevet sat i gang og fremskyndet af netop fremtrædende jøder. Her nævnes blot Barbara Spectre, der bliver betalt af den svenske stat for at fremme multikulti og underminere Sverige ud fra en judaistisk indfaldsvinkel. Herhjemme kan nævnes personer som især brd. Melchior. At jøderne i Europa overvejende går ind for multikulti/islamisering er noget, som Wilders åbenbart har valgt at vende det blinde øje til.

Så her står vi så nu, med Wilders & Co., der skulle udgøre det store nationale ”håb” til at frelse Europa for den tredje verdens magtovertagelse og et angiveligt anarkistisk dommedagsscenarie med borgerkrig, men som i virkeligheden blot har transformeret højrefløjen til en skygge af sig selv. Wilders & Co. med deres pro-zionistiske krige og bombardementer af andre lande til fordel for Israel, deres gay parades i gaderne og bøsseægteskaber, deres feminisme og kvindekvoter, deres ”menneskerettigheder i Pakistan”, deres tørklæder og deres kritik af pige-omskæring i Somalia, deres frie indvandring til Europa fra hele verden så længe den blot ikke består af muslimer. Transformationen ser man tydeligt ved et parti som Dansk Folkeparti, der kan gå i selvsving over ting som burka, og samtidig har tilladt eksplosion af indvandrere mens de har haft regeringsindflydelse. Wilders har om nogen været rottefængeren fra Hameln, der samler og fører de nationalsindede europæere ud over afgrundens rand med sit lokkende fløjtespil. Wilders har bildt europæerne ind, at man kan slukke bålet med benzin. Og mange tror på det.

Dette indlæg blev udgivet i Kultur, Politik, Politikere og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.

16 svar til Geert Wilders: Israels mand i Europa

 1. Balder siger:

  “Indvandringsmodstand er blevet til ”islamkritik”. Nationalisme er blevet til ”vestlige værdier”. Dyder og moral er blevet til ”ytringsfrihed og menneskerettigheder”.

  Netop. Og i øvrigt glemte du at nævne Sverige Demokraterne under de judaiserede partier. For ikke så længe siden udtalte Jimmie Åkeson at SD var villig til at modtage titusindvis af kristne Irakere. Folk med sund zionistskepsis bliver udrenset fra partiet, selv om de holder lav profil…

  Glimrende indlæg. Dog vil jeg lige komme med lidt forsvar for Pim Fortuyn. Ja, han var bøsse, men han promoverede ikke bøsseinteresser, var imod bøsseægteskaber, og var på mange måder en ægte konservativ. Han hoppede heller ikke på den zionistiske limpind, men holdt Zionisterne på armslængdes afstand. Fortuyn leflede ikke for nogen som helst, hvilket er en sjældenhed i det politiske liv.

  • hammersmeden siger:

   Jo, jeg husker faktisk godt Åkesons udmelding. Og så kalder de sig nationale oven i købet.

   Det er muligt jeg var lidt for hård ved Fortuyn, men jeg mente jo også blot at han var et eksempel på dem, som bliver fremhævet som de nye højrenationalister uden at de er det.

 2. Den danske mand siger:

  Men er det ikke også kun muslimerne, der giver os problem i vesten og i norden?? ja jeg spøger bare.

  • hammersmeden siger:

   Jo, selvfølgelig er det det!

   Men det er ikke det, som er pointen med indlægget.

   Pointen er, at hvis man sætter sin lid til de pseudo-nationale pro-zionistiske partier/personer på “højrefløjen”, så vil der slet ikke komme nogen løsning. Et egentligt nationalt parti ville ikke støtte et andet lands interesser på dén måde.

   • Den danske mand siger:

    Det vil så sige at vi slet ikke skal hjælpe vores nordiske naboer i deres kamp imod udlæninge. For det vil et rigtigt nationalt gruppe ikke gøre, men kun ha nok isig selv.
    Eller hjælpe en jøde med at få smidt muslimerne ud af EU/Danmark. Selvom nogle af dine poster, fortæller om hvordan de vil have muslimerne ind i europa. Kan jeg forholde mig til den post, hvor du skriver om de zionistiske jøderne, gør alt få at trække os ind i deres kamp. så de selv slipper for at kæmpe. Men lige denne her, kan jeg ikke rigtig blive klog på.

    • Den danske mand siger:

     Men jeg syndtes 100% Det er et godt stykke arbejdt, du har lavet omkring denne person.
     Ting som jeg slet ikke vidste.

    • hammersmeden siger:

     Grunden til at man ikke bør støtte op om Wilders, DF … etc. er, at de jo ikke står 100% for nationale interesser, med bedriver 5. kolonne ved at føre ikke-europæiske landes politik i vores parlamenter.

     Og denne post er ikke i modstrid med de andre, hvor sammenhængen mellem jøder og multikulti bliver fremhævet: For jøder er multikulti i Europa en fordel, fordi det svækker og nedbryder de europæiske nationalstater. Og islamiseringen gør, at europæerne drives i armene på Israel, som de derfor ser som en vestlig “bastion” i Mellemøsten, så at Europas sidste kræfter bliver brugt på at bekæmpe “islamiseringen” i stedet for de kræfter, der har forårsaget den.

     Mange europæere går jo dermed i fælden ved at holde med Israel, fordi de tror det hjælper mod “islamiseringen”, som beskrevet i indlægget. Se bare på EDL og SIAD.

   • Det er ganske så barskt et stykke artikel du lægger ud der Hammersmed! Jeg tror ikke Wilders er nationalist. Det har aldrig været hans mening. Han er patriot, hvilket indebærer en helt anden definition af mennesket Wilders. Han taler om at redde Europa fra Islam. Hans flirten med Israel har samme hensigt. Det er en udbredt opfattelse, at et stærkt Israel giver arab-muslimerne en masse at tænke på i den region. Mange, inklusive jeg selv, ser på Israel som en Europæisk forpost, som det er vigtigt at holde sig venner med.

    Al snak om jøder og deres magt er i bund og grund ligegyldig, hvis man anskuer problematikken med “farlige folkeslag (grupper” fra en matematisk vinkel. Jøder udgør 15 millioner i verden, Muslimer 100 gange så mange, og de duplicerer sig på 50 år mens jøder og alle andre accelererer den anden vej. At nogle her begynder at tale om kinesere kan jeg måske godt forstå. Rent økonomisk kommer de at “forgøre” os, men det er vi sandelig selv skyld i en stor del hen ad vejen, ligesom vi selv er skyld i (ikke mig altså) at muslimer i millionvis er væltet ind over grænsen. Først med undskyldningen, at de var nødvendige som arbejdskraft, og mange var flygtninge, sidenhen som et led i det multikulturelle kalejdoskopseventyr og nu senest på grund af konventionerne….som vi desværre ikke kan bryde! Vrøvl og svindel. Det er på grund af dumhed, materialistisk grådighed og magthungrende galskab uden konsekvensberegning eller anden logik til at styre indflødet.

    Jøderne! javel, uden dem havde vi sgu nok siddet på trælokummer endnu, og da havde muslimerne for længst erobret os og vi havde alle troet, at Muhammed er det perfekte menneske og jorden er flad!

    Allah u-Akbar!

    • hammersmeden siger:

     Hej Hans

     Jeg er godt klar over at der er nogle, der opfatter Israel og jøder på den måde. Og du har jo selvfølgelig ret til at have en anden opfattelse. Men jeg mener nu alligevel at det er misforstået at tro, at vi skylder jøderne noget, og din illustration med trælokummet er overdrevet. Det er snarere omvendt: Uden de europæiske universiteter og vores økonomiske opblomstring grundet effektivt landbrug og industrialisering, ville (europæiske) jøder aldrig have bragt det så vidt som de har teknologisk.

     Jødernes bidrag til Europa illustreres faktisk bedst med en lignelse: En bondemand har pløjet hele dagen med sin hest. Efter arbejdet springer han af den prustende og svedende hest og udbryder: Nøjj, sikke en flot stykke arbejde JEG har udrettet. Jøderne andre steder end Europa har jo netop ikke bragt det særligt vidt traditionelt set. De skal bruge en værtsnation, hvorfor kom de ellers herop til at starte med?

     Og i øjeblikket skader Israel os jo langt mere end det gavner ved at hidse USA (og Vesten) op imod Iran. Iran har aldrig gjort Danmark noget, men det har til gengæld kulturmarxisterne, som alvorligt har undermineret vores samfund, og de var stort alle jøder. At Israel generer deres naboer kan du have ret i, men de gør det jo kun med amerikanernes hjælp. Desuden kan Israels atomvåben (som de ikke vil indrømme at de har) nå Europa, hvilket Irans ikke kan (selv hvis de havde haft dem).

     Og hvis man virkelig bekymrer sig for sit fædrelands skæbne, bør det jo faktisk være underordnet hvorvidt Israel bliver jævnet med jorden eller ej af arabere. Det vil jo stadig ikke få nogen direkte konsekvens for Danmark og Europa.

     Men du har jo selvfølgelig ret i at vores nuværende indvandringsproblemer i høj grad skyldes profit-interesser. Det har jeg faktisk understreget op til flere gange.

 3. Den danske mand siger:

  Lige der, som du skriver nu. Giver det mening for mig, med det du skriver om. Men så er det store spørgsmål så. Hvordan skal man så stoppe det? Skal vi går med på vogne og udrydde muslimerne helt ned til den sidste muslim? Eller sætte jøder “Israel” helt ud i kolden og lad dem blive udryddet af muslimerne? For ligemeget hvad vi gør, tro jeg at en af de ting vil ske. Og selvom at vi satte dem ud i kolden. Tro jeg ikke på det stoppe for den massiv indvandring, efter den aftaler Danmark lavede under oliekrisen i 70´erne med de arabiskestader.

  • hammersmeden siger:

   Det er svært at svare på hvad man kan gøre. Jeg tror dog ikke at det er muligt at løse problemet demokratisk, for jeg mener at demokratiet er én af årsagerne til at det er gået galt. Det er en længere diskussion, som jeg jeg prøvet at behandle i en tidligere post.

   Det eneste, der ville kunne redde os nu, er et egentligt oprør blandt de europæiske befolkninger. Dog er vores oprørskraft blevet kvalt af velfærdsydelser og en slap livsstil.

 4. Viking siger:

  God og velskrevet artikel.
  Jøder, muslimer og venstrefløjen har indset, at i et splittet land udgør den gruppe, der har størst sammenhold, den stærkeste magt.

 5. Belkin siger:

  Glimrende artikel Hammer. Det er muligt at jøderne kun udgør 15 millioner af verdens befolkning og omkring 2% af USA’s befolkning. Dette til trods er de groft overrepræsenteret i den Amerikanske administration og elite af meningsdannere. Det er hverken arabere eller afikanere som ejer 90% af nyhedsmedierne i USA og en betydelig del af den Europæiske. Hvad med de store internationale investeringsbanker som Goldman-Sachs, Lehman Brothers etc. Jeg siger ikke at alt skidt i verden skyldes jøderne, men deres relativt ringe antal taget i betragtning, er de meget højt repræsenteret i disse mindre end gavnlige institutioner. At de har fået lov til dette er vores “ledere” i høj grad medskyldige i.

  • hammersmeden siger:

   Nemlig; de misproportionelle størrelsesforhold for jøder i finansverdenen, medieverdenen og universitetsmiljøet i forhold til deres procentdel af “værtsnationen” gør, at de nævnte områder bliver skævvredet i forhold til det neutrale standpunkt.

   Men i grunden burde eks. medierne være mere end blot “neutrale”; de burde være pro-europæiske, nationale og anti-globalistiske, for medierne bør (ligesom politikerne) tjene deres eget lands interesser og ikke bedrive 5. kolonne virksomhed i fremmede magters interesse. I øjeblikket er det dog lige modsat af hvad det burde være, takket være først og fremmest magtfulde mediemoduler såsom Rupert Murdoch, hvoraf de fleste jo rigtigt nok er jøder.

 6. Pingback: Løgnen om Europas jødisk-kristne kulturarv | Hammersmedens blog

 7. Pingback: Anonym

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.