EU’s ”Europarådet” revser Danmark og kræver mere tolerance overfor Islam

Europarådet, med sæde i Strasbourg, har overfor den østrigske avis Krone beskyldt Danmark og en række andre europæiske lande for islamofobi og racisme, herunder Østrig, Belgien, Bulgarien, Holland, Norge og Schweiz. Rådets kommissær for menneskerettigheder, Nils Muiznieks, kræver mere tolerance overfor andre religioner og overbevisninger. Dermed ønsker han at påtale nogle europæiske landes angiveligt diskriminerende adfærd overfor islam. Ydermere påtalte han, at muslimer var blevet til ”symbolet på det at være anderledes” for de populistiske højrepartier.

Især med Østrig gik Muiznieks hårdt i rette, idet han kritiserede landets bestræbelser i retning af et burkaforbud. De tre partier FPÖ, BZÖ og ÖVP ville støtte et sådant lovforslag. Selv den siddende socialdemokratiske forbundskansler Werner Faymann kunne forestille sig en sådan lov, således som den allerede kommer til udtryk i Frankrig og Belgien.

Medierne bør ”tage afstand” fra højreorienterede partier

Dette er ikke første gang, at denne lettiske kommissær har skabt opmærksomhed om sit virke. For nylig afgav han således også sine anbefalinger for hvordan medierne bør ”håndtere” de nationale partier i Europa. Anledningen var det græske parti ”Gyldent Daggrys” succes ved de seneste valg. Muiznieks rådede således journalisterne til at være meget nøjeregnende med hvordan de berettede om de højreorienterede partier. Der måtte i hvert fald ikke, ifølge Muiznieks, tegnes et positivt billede af disse partiers politik. Desuden mente han, at det var pressens opgave at tydeliggøre i deres behandling og omtale af disse partier, at det her ikke drejede sig om ”normale demokratiske partier”. Desuden mente Muiznieks, at det var myndighedernes opgave i det pågældende land, at overvåge sådanne nationale partier med henblik på om de overtrådte ”menneskerettighederne” eller diverse racismeparagraffer.

Nils Muiznieks

Europarådet vil indskrænke pressefriheden

Denne type af formynderi overfor den frie presse er slet ikke fremmed for Europarådet. I den netop offentliggjorte rapport, udsendt af Europarådets Organisation ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) i maj omhandlende Danmark, slås der til lyd for mere opdragelse af journalisterne, så at de skal give et mere positivt billede af indvandrere og multikulturen overfor den danske befolkning. Organisationen mener således, at det er de danske myndigheders opgave, at starte kurser for journalister, så at de lærer at skrive mere positivt om minoriteter og tage afstand fra racisme: (side 31, min fremhævning)

I sin tredje rapport opfordrede ECRI indtrængende de danske myndigheder til at give en mere afbalanceret fremstilling af problemer vedrørende mindretalsgrupper og deres rolle i det danske samfund. ECRI opfordrede tillige myndighederne til at udsende et klart signal om, at opfordring til racehad ikke vil blive tolereret, og at personer, der begår sådanne handlinger, konsekvent retsforfølges i overensstemmelse med straffeloven. ECRI henstillede, at der gennemføres kampagner om fordelene ved et flerkulturelt samfund, og at medlemmer af mindretalsgrupper, relevante NGOer og såvel nationale som internationale myndigheder samarbejder i alle faser af sådanne kampagner. ECRI henstillede tillige i sin tredje rapport, at de danske myndigheder opmuntrer og yder finansiel støtte til initiativer, der har til formål at uddanne journalister i forhold vedrørende menneskerettigheder i almindelighed og racisme og racediskrimination i særdeleshed.

 ECRI er bekymret over meldinger om, at visse medier fortsat giver en negativ fremstilling af mindretalsgrupper, især muslimer og romaer. ECRI har også modtaget meldinger om, at visse medier nævner en mistænkt gerningsmands etniske baggrund, selvom dette ikke er nødvendigt for at forstå oplysningerne, hvorimod overtrædelser af straffeloven begået af danskere mod medlemmer af de grupper, som har ECRIs særlige interesse, underspilles. ECRI er samtidigt opmærksom på, at visse medlemmer af de grupper, som har ECRIs særlige interesse, mener at de nægtes mulighed for at udtrykke deres holdninger i medierne, hvorimod der ikke er problemer, når personer, herunder akademikere, giver udtryk for racistiske holdninger i medierne. Den retorik, som medierne anvender i forbindelse med de grupper, som har ECRIs særlige interesse, har således påvirket flertallet af befolkningen i deres opfattelse af sådanne grupper, som de ellers ikke har nævneværdig kontakt med i dagligdagen. ECRI konstaterer tillige med bekymring, at der reelt ikke er noget retligt efterspil for de medier, som opfordrer til racehad. Efter ECRIs opfattelse er der behov for at bevidstgøre medierne om behovet for ansvarlig journalistik.

De danske myndigheder har oplyst, at første år af journalistuddannelsen indeholder et obligatorisk fag i medier og lovgivning (dvs.ytringsfriheden, dens begrænsninger og journalisters ansvar) og journalistik i samfundet (mediernes indflydelse i samfundet). Journalisterne kan i uddannelsesforløbet også tilvælge fag om dannelse af stereotyper og kulturel forståelse. De danske myndigheder har tilkendegivet, at Pressenævnet, som tager sig af massemedierne, og Radioog Tv-nævnet, som tager sig af de audiovisuelle medier, har beføjelse til at behandle klager. Sidstnævnte kontrollerer, at programmer ikke opfordrer til racehad. De danske myndigheder har tillige oplyst, at en lokalradio i ét tilfælde har bragt en udsendelse indeholdende had mod jøder, men at Radio- og Tvnævnet afgjorde, at der ikke var tale om opfordring til had. De danske myndigheder har herudover oplyst, at et projekt med titlen “Medier og nydanskere” har arrangeret workshops for at debattere medierne.

ECRI henstiller indtrængende til de danske myndigheder, at de med alle til rådighed stående midler, men uden utidig indblanden i den redaktionelle frihed, gør medierne opmærksomme på behovet for at sikre, at de oplysninger, som de formidler, ikke danner grobund for et fjendtligt klima mod medlemmer af de grupper, som har ECRIs særlige interesse. Det henstilles tillige, at myndighederne støtter ethvert initiativ taget af medierne på dette område, og at de tildeles de nødvendige ressourcer til tilrettelæggelsen af indledende og intern undervisning i menneskerettigheder i almindelighed og racismeproblemer i særdeleshed.

Desuden mener denne ”organisation”, at de danske myndigheder bør henstille overfor medierne, at foretager aftaler indbyrdes om at der ikke må tegnes et negativt billede af muslimer i medierne: (side 11)

ECRI henstiller, at de danske myndigheder opfordrer medierne til at afholde sig fra at udsende informationer, som kunne anspore til diskrimination og intolerance over for romaer. ECRI henstiller, at myndighederne opfordrer medierne til internt at drøfte det billede, som de formidler af islam og muslimske samfund, og det ansvar de i den forbindelse har for, at der ikke sker befæstelse af fordomme og ensidig information. Det henstilles tillige, at de danske myndigheder ændrer kravene for meddelelse af permanent opholdstilladelse for at lette ansøgernes adgang hertil.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized og tagget , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

5 svar til EU’s ”Europarådet” revser Danmark og kræver mere tolerance overfor Islam

 1. falkeøje siger:

  Sikken en idiot!!!
  Han skal sætte sig ind i Danmarks Riges Grundlov, den er gældende, sålænge den ikke er afskaffet.
  Hvor er det træls, at nogen vil bestemme over, hvad det danske folk skal tænke, tro og tale.
  Enhver tale, der blev holdt efter Besættelsen, indeholdt en lovprisning over, at nu var det atter tilladt frit at tænke, tro og tale.
  Så kommer sådant et fæ og vil belære danskerne, det vil vi ikke finde os i!!!

  falkeøje

 2. Ragnar siger:

  Kære Hammersmed.
  Det er altid godt at læse dine blogindlæg og “desværre” er vi enige i en sådan grad at der ikke er meget at komemntere.
  Vore regeringer er i panik fordi de nu har krammet på MSM men ikke internettet.
  Lad os derfor kæmpe for at bevare friheden på nettet og dermed vores mulighed for at kritisere politikerne.
  Knæfaldet for Islam er decideret landsforræderi – så er det sagt.

 3. Pingback: EU er i gang med at indføre censur | Hammersmedens blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.