Løgnen om Europas jødisk-kristne kulturarv

Vi har jo efterhånden hørt det et par gange i den senere tid; at Vesten og dens værdier, traditioner og kultur skulle bæres oppe af den jødisk-kristne kulturarv (som det derfor gælder om at værne om) eller at Europa skulle være grundlagt på baggrund af de judeo-kristne traditioner og værdier. Hvorfra stammer denne skrøne og hvem udbreder den i dag?

Ud fra de ovennævnte udtryk at dømme foranlediges man til at tro, at det angivelige jødisk-kristne værdisæt (som skulle udgøre fundamentet i den vestlige civilisation) skal have bestået i temmelig lang tid, lige siden kristendommens tilsynekomst på kontinentet. Sandheden er imidlertid, at myten om Vestens jødisk-kristne kulturfællesskab stammer fra en så sen periode som 1960’erne.

Kristendommen bliver udnyttet og (mis)brugt

Leon Paul, en jøde konverteret til katolicismen, afholdt i 1960’erne kurser for katolikker hos Catholic Diocese of Brooklyn (New York) om emnet »The Church and Judaism«. I udgaven fra novembers 1963 af den jødiske organisation ADL’s (Anti Defamation League) tidsskrift »ADL Bulletin« havde denne Leon Paul en artikel med overskriften »At kende sin jødiske arv … en katolik underviser katolikker i at deres tro hviler på et grundlag fra oldtidens jødedom«. I denne artikel skriver Leon Paul, at

»Katolikker er meget interesserede i hvad jeg kalder „deres jødiske arv“ [~heritage]. Og ydermere er de interesserede i jøderne selv – i deres skikke, deres trosopfattelser, sågar deres bedesteder.«

Som det var og er tilfældet med mange jøder, der konverterer til kristendommen, havde Leon Paul på ingen måde lagt sin gamle tro og kultur fra sig ved indtrædelsen i sin nye religion, – tværtimod: Disse konvertitter fortsætter ofte med at holde jødedommen højt i hævd og udbrede en ærefuld agtelse og andagt for jødedommen blandt deres nye kristne trosfæller, idet de får etableret en konsensus om at hævdelse af jødedommen udgør en umiskendelig forudsætning for at kunne praktisere og udøve kristendommen på korrekt vis.

I artiklen fortsætter Paul nemlig med at skrive, at

»Hvis en katolik ikke føler sig hjemme i en synagoge, så forstår han ikke sin egen tros oprindelse.«

OrthodoxI det pågældende nummer af ADL Bulletin åbenbares det desuden, at Leon Paul regelmæssigt skrev en klumme med det formål at »introducere katolikker for deres rødder i jødisk tradition« og at denne klumme bliver trykt i flere katolske medier og distribueret over hele USA. I bulletinen læser man desuden at »Til brug for hans oplysning om jøder, jødisk liv og jødedom konsulterer Paul jødiske autoriteter og organisationer – Anti Defamation League bliver ofte brugt i hans „mosaiske“ klumme som en referencekilde og til historier om specifikke aktiviteter

Det viser sig nemlig, at jødiske organisationer i USA og internationalt, så som især ADL og AJC (American Jewish Council) var ophavene til udspredningen af denne opfattelse om den jødisk-kristne kulturarv. Via deres massive udspredning af tryksager og materiale til især kristne skoler og via deres betydningsfulde indflydelse på skoleundervisningen indenfor religion fik de efterhånden etableret en stadfæstelse disse steder vedrørende det judeo-kristne værdifællesskab. I et andet nummer af ADL Bulletin praler rabbi Arthur Gilbert med udbredelsen af det trykte propagandamaterialer til skolerne:

»Omtrent 40.000 katolske og protestantiske skoler har lånt skolesættene fra lokale kontorer og mere end en million pamfletter er blevet købt af kirkelige skoler … The Vacation Bible School’s kursus for juniorer, som skal afholdes i ca. 100.000 protestantiske skoler denne sommer, er baseret på en tryksag fra ADL.«

pb-130910-kaparot-israel-mn-01.photoblog900I samme tråd med disse propaganda-tryksager fra de indflydelsesrige jødiske organisationer til kristne skoler var desuden også det omfattende undervisningsmateriale til børnene i skolerne. Her nævnes lærebogen »Life and Worship« beregnet til gymnasiale uddannelser i USA. I anmeldelser af denne bog hedder det, at »Teksterne stræber efter at udpege de fælles religiøse bånd, som har bundet katolikkerne sammen med jøderne op gennem århundrederne

Herefter gik det slag-i-slag med at få etableret og underbygget tankegangen om jødedommens angivelige uvurderlige betydning og bidrag til den vestlige civilisations opståen og værdier: I marts 1965 afholdt pastoren William D. Davies et seminar under en konference hvor han talte om »kristendommens afhængighed af og udspring fra jødedommen.«. Konferencen var sponsoreret af Anti Defamation League. Under sit foredrag sagde Davies bl.a. »kristendommen ville have været meget stærkere, hvis dens jødiske arv ikke var blevet negligeret«.

I 1969 blev en katolsk kirke indviet i New Jersey med det klare formål for øje at »afspejle kristendommens jødiske arv«. Kirkens to fløje var designet til at repræsentere hver religion, jødedommen og kristendommen, som en symbolsk forening mellem de to. Kirken blev indviet og velsignet af ærkebiskop Thomas A. Boland. Inden da var denne udvikling kulmineret med Vatikanets andet koncil i starten af 1960’erne, under hvilken bl.a. jøderne på Jesu tid blev fuldstændigt fritaget for skyld ved korsfæstelsen af Jesus i den særlige deklaration ved navn »Deklarationen om Jøderne«. I denne deklaration blev opfattelsen af det jødisk-kristne kulturfællesskab stadfæstet officielt fra den katolske kirkes side under kraftig indflydelse og ihærdigt lobbyarbejde fra magtfulde jødiske organisationer såsom især American Jewish Comittee. I deklarationen hedder det bl.a. fra kardinal Francis Spellman, at

»He [Spellman] added that the Church, far from rejecting its Jewish heritage, happily acknowledged the origins of Christianity in Judaism and the mutual ties of the two faiths

Desuden hedder det om det jødisk-kristne forhold andetsteds i deklarationen, at »Det er dette hellige koncils ønske at fremme og anbefale en gensidig viden og højagtelse.« I en fodnote til denne erklæring i udgivelsen »The Documents of Vatican II« uddybes det, at ordet gensidig (~mutual) var blevet anvendt på foranledning af kardinal Ruffini, med den betydning, at »kristne bør elske jøderne og jøderne erklære at de ikke vil hade kristne«. Ruffini ønskede desuden visse passager af Talmud slettet, hvor kristne nedgøres. Jøderne vil selvfølgelig aldrig ændre deres hellige skrift Talmud, derfor er en sådan erklæring latterlig.

ADL’s agent Joseph Lichten, som overværede koncilet under dække af at være korrespondent for to katolske magasiner, skrev senere i ADL’s månedsmagasin »Christian Friends«, som bliver udsendt gratis til kristne præster i USA, at koncilets erklæring »bekræfter den jødisk-kristne arv.« Ved at kuppe paven og den katolske kirke lykkedes det altså at udnytte kristendommen til at få etableret konsensus i de ledende kredse om at vores kulturarv er fælles jødisk-kristen. Og således spredtes altså myten om Europas angivelige kulturfællesskab med jøderne og jødiske værdier, ene og alene ved at udnytte kristendommens store udbredelse og historiske forankring i Europa.

Herhjemme i Danmark er det især folk såsom Trykkefrihedsselskabet, der bidrager til at opretholde tankegangen om den vestlige civilisation bygget op omkring jødisk-kristne værdier og en judeo-kristen historisk kulturarv. Lars Hedegaard konverterede jo til jødedommen allerede i 1969 ved ægteskab med en jødinde og antog det hebræiske navn Avram Noah ben Avram. På denne vis minder han en del om Leon Paul, om end i den modsatte retning. Han og de andre fra Trykkefrihedsselskabet har især stået for udbredelsen af løgnen om at Europas værdier og historier er fælles med jødedommen, der således er blevet spredt til hele det etablerede spektrum af debattører. I Holland er det især Geert Wilders med partiet PVV, der har stået for infiltreringen. Wilders var sågar i en årrække mistænkt af Hollands sikkerhedstjeneste for at være israelsk spion.

Jødedommen har kun had til overs for Jesus

Det allermest forunderlige ved løgnen om Europas kulturelle søjler hvilende på en jødisk arv, er at jødedommen i sit fundament overhovedet ikke lægger op til noget fællesskab med kristendommen, men tværtimod ser ned på kristne og kristendommen og faktisk flere steder udtrykker et decideret had til Jesus: I Talmud, jødernes hellige skrift, kaldes Jesu moder Maria en luder og Jesus en bastard (Sanhedrin 106a og 67a). Desuden fantaserer Talmud om at »straffe« Jesus til evig tid ved at koge ham i menneskelig afføring i helvede. På denne baggrund er det endnu mere uforståeligt hvordan nogen kristen europæer, eller europæer i det hele taget, kunne få den tanke ind i sit hoved, at hans civilisations grundlag hviler på en fælles jødisk-kristen arv? Når jøderne hader kristendommen så meget og desuden har nedgjort den ved flere lejligheder op gennem historien, virker det nærmest latterligt, at kristne zionister i dag taler Israels og jødernes sag i den tro at dette er en gennemgående del af deres religion og kultur. 5_momentOg det jødisk dominerede Hollywood har da også i dets produktioner talrige gange tilsværtet og tilsmudset europæernes kultur og historie, ikke mindst ved den overdrevne fokusering på Holocaust og etableringen af en hvid skyldfølelse. Altså intet her, der minder om et kulturfællesskab.

Og uforsonligheden virker også den anden vej: Jesus skælder farisæerne ud ved flere lejligheder i bibelen og kalder dem i Matthæusevangeliet (kap. 23) sågar for giftslanger og spørger hvordan de overhovedet kan undgå helvedes forbandelse. Og farisæerne udgør grundlaget for den moderne jødedom ifølge rabbineren Louis Finkelstein og hans bog »The Pharisees«:

»Farisæisme blev til talmudisme; talmudisme blev til middelalderens rabbinisme; og middelalderens rabbinisme blev til moderne rabbinisme, men i løbet af disse navneændringer, uundgåelige tilpasninger til sæder, og justeringer i forhold til loven, overlevede de gamle farisæeres ånd uforandret.«

Desuden hedder det i »The Universal Jewish Encyclopedia« under »farisæere«, at

“The Jewish religion as it is today traces its descent, without a break, through all the centuries from the Pharisees …. The Talmud is the largest and most important single piece of (their) literature … and the study of it is essential for any real understanding of Pharisaism.”

At den moderne jødedom således bygger på ånden fra farisæerne, som Jesus kaldte giftslanger, og som desuden ønskede at brænde Jesus levende i fækalier til evig tid og bygger deres religiøsitet på Talmud med had-passager mod kristendommen, gør det endnu mere uforståeligt hvordan den konstruerede løgn om et jødisk-kristent kulturfællesskab kunne spredes så vellykket blandt vesterlændinge, endsige etableres som et faktum?

Dette indlæg blev udgivet i Hemmeligholdte skandaler, Kultur, Politik og tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

25 svar til Løgnen om Europas jødisk-kristne kulturarv

 1. Balder siger:

  Tak for en glimrende artikel – den fortjener virkeligt at blive læst vidt og bredt. Men det er mærkeligt at det er nødvendigt. Dette har jo nærmest været nogenlunde den mest accepterede synsvinkel blandt fagfolk vil jeg mene. Typisk at det lykkes for dem at installere en trojansk hest selv i såkaldte nationalistiske partier., og godt at der sættes fokus på det, for det holder ikke for et nærmere eftersyn. Vi kommer fra asken til ilden når først vi begynder at vende op og ned på de mest grundlæggende virkelighedsforståelse og indfører den bøjede logik som er så karakteristisk for dette segment. Når først evnen til at tænke klart og logisk er kompromitteret med disse alvorlige forvrængninger af virkeligheden, så navigerer man i det blinde.

  Mon der er nogen af de nævnte som promoverer denne løgn som tør stå frem offentligt og forsvare den for alvor mod en vidende opponent?

  • hammersmeden siger:

   Typisk at det lykkes for dem at installere en trojansk hest selv i såkaldte nationalistiske partier

   Nemlig! Det var sådan set det, der var hovedbudskabet, selvom det ikke blev formuleret helt så klart.

 2. Ytringer siger:

  Veldig bra Hammersmed.
  Som Kong Sverre taler du Roma midt imot, det kan vi like.
  https://www.nordfront.se/paven-menar-att-kristna-ska-se-upp-till-judar.smr

  Dette emnet er veldig interessant fordi jeg har i den senere tid, etter å ha sett litt nærmere på bibelen forundret meg veldig over hvordan det er mulig å kombinere det jødiske GT med det mer europeiske NT. Man skal ikke lese lenge før man ser at det er to diametralt forskjellige ideologier det er snakk om.
  Man kan lure på om den gamle Yahvelen fra GT fikk en sønn på sine gamle dager og ble mild, eller om det er snakk om to forskjellige guder/fedre.

  Man forstår også, når man ser på anstrengelsene de religiøse lederne gjør i forbindelse med å integrere Allah i den samme guderollen som jødene og de kristne så langt enes om, at “realiteter” i den grad man kan snakke om slikt i religion, ikke spiller noen rolle. Så at maktsyke teokrater har klart å forene dette sier mer om dem enn de to ulike personlighetene de har slått sammen.

  Jeg har tidligere sett på kristendommen som en jødisk konspirasjon mot Europa.
  I den senere tid, etter å ha sett hvor anti-jødisk kristendommen og Jesus egentlig er, har jeg blitt mer usikker på dette.
  Jeg heller nå mer til at den har sitt utspring hos romerne, som et forsøk på å utkonkurrere jøde-dommen, som de hadde i kne etter de romersk-jødiske krigene. Når det fysisk ikke lenger var sten på sten igjen av tempelet i Jerusalem anser jeg det som sannsynlig at Romerne kunne tenke seg å bygge opp en ny religion, som et åndelig bolverk mot ny oppblomstring av den perverse og destruktive jødedommen. Gjerne også noe som kunne aksepteres av Germanerne. Jesus er jo utvilsomt veldig germansk og sivilisert i forhold til perversitene og barbariet i jødedommen.

  Av dette tenker jeg at kristendommen kan ha startet som en helt uavhengig religion.
  Hvor Yahweh fra Torahen(GT) ikke var med i det hele tatt.
  Jesus stresser utallige ganger det faktum at han er “son of Man”. (Mannus?)
  I nordiske bibler har dette blitt til menneskesønnen, men det var nok son of man.
  Mannus som har gitt opphav til ordet menneske og man og man-kind på engelsk.

  Tore Tvedt(Vigrid) har en svært god teori om at menneske er en sammenslåing av ordet Man og skiri. (man-ski). Germ: men-sch, nynorsk dialektisk utt: menskje.
  Skiri betyr skjær som i Skjærsilden, eller som i uttrykket ren og skjær. Eller også strålende(stålende ren).
  Til støtte for dette siste, har han at døperen Johannes ble kalt Skiri-Jon i kristningstiden.
  Skiri-Jon for å få folk til å forstå dåpen som de måtte gjennom, gjerne i forhold til førkristne tradisjoner.
  Skiri er altså en renselses-prosess, som illustrures godt ved bruk av vann i den kristne dåpen.
  Tvedt har (re-) konstruert en slik seremoni, dog uten vann tror jeg, i nordisk og ikke-kristen ånd.
  Han gjør nå folk “skiri”, som ifølge han gir folk retten til å kalle seg menneske. Man blir renset og blir Mannus sin…

  Toerien om at Jesus aldri var Yahweh sin sønn høres “far fetched” ut, men når vi ser på hva Jesus skal ha sagt så blir ikke tanken så fjern:

  Matteus 8:44-47 Jesus til jødene:

  “Dere har djevelen til far, og dere vil gjøre det deres far ønsker. Han har vært en morder fra begynnelsen av og står utenfor sannheten, for det finnes ikke sannhet i ham. Når han lyver, taler han ut fra sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men jeg sier sannheten, og derfor tror dere meg ikke. Kan noen av dere påvise at jeg har syndet? Men når det er sannheten jeg sier, hvorfor tror dere meg da ikke? Den som er av Gud, hører Guds ord. Dere hører ikke, for dere er ikke av Gud.»

  Det var også en by som ikke ville ta imot Jesus og gjengen hans:

  Luk 9:54-55

  54 Da disiplene Jakob og Johannes fikk høre dette, sa de: «Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem?» 55 Men han snudde seg og talte strengt til dem. «Dere vet ikke hva slags ånd dere er av», sa han. «For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.»

  Og tilslutt:

  Luk 10:22

  “Alt har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.”

  I lys av dette, og det du skriver, så vurderer jeg nå om jødene etter at kristendommen ble unfanget ustanselig har forsøkt å skrive seg inn igjen i historien. Altså, kristendomen var selvstendig og basert på nordisk livssyn i starten, men Jødene har klart å “begrense skaden” for sin egen del, ved å lykkes med å knytte den til GT. Ved å adoptere Jesus, fikk vi etterhvert Yahweh på kjøpet.
  Eller, at Romerne var så “gode” eller dumsnille at de åpnet for at jødene skulle kunne akseptere Jesus som en reformasjon av den onde Yahweh.

  Det kan se ut som de nå er i sluttfasen av dette arbeidet, og at vi nå skal akseptere jødene og jødendommen som ledere og det rette.

  • hammersmeden siger:

   Tak for den omfattende kommentar! 🙂

   Min artikel skulle på ingen måde forstås som et forsvar af kristendommen. Den påpegede blot, at kristendommen var blevet udnyttet og brugt af magtfulde jødiske organisationer til formålet om at etablere løgnen om et særligt bånd til jødedommen hos europæerne, fordi kristendommen havde formået at etablere sig stærkt i Europa. Samt at denne udnyttelse var latterlig, fordi jøderne traditionelt havde hadet Jesus. Da ADL & Co. dog opdagede deres snit til at udnytte kristendommen, skulle de kristne vesterlændinge pludselig »glemme« jødernes had til dem og Jesus.

   Din udledning af ordet mand/menneske er bestemt rigtig! »Menschen« stammer helt sikkert fra »Männchen« (~lille mand). Altså at menneske er en “lille mand” i modsætning til den “store mand”, som er urfaderen til alle “små mænd” (mennesker): Mannus/ᛉᚭᚦᚱ.

   • Ytringer siger:

    Jeg tok det ikke som forsvar av kristendoomen..
    Det er heller jeg som kan oppfattes som at jeg forsvarer kristendommen. Jeg mener kristendommen uten Yahweh er bedre enn kristendommen med Yahweh. Men Odin er best. 🙂

    Ja, det er latterlig at de kristne skal elske Yahweh, selv om Yahweh ikke aksepterer Jesus. Slik du skrev at avtalen nå er.

    Vi er enige om at kristendommen er utnyttet av jødene, men slik jeg forstår det nå, var dette fra jødenes synspunkt kun “skadebegrensning”, som dog har utviklet seg til full seier for jødene.

    • hammersmeden siger:

     Ok, måske misforstod jeg din kommentar, beklager 😉
     Ellers er vi meget enige om hvordan vi bliver leget med af udenforstående kulturer i disses interesser.

     Men Odin er best. 🙂

     Her rammer du hovedet på sømmet! 😉

 3. Viking siger:

  Rigtig god og interessant artikel.
  Hvis man vil skabe eller genskabe et bedre Danmark, er folk som Hedegaard, Møller, Snaphanen osv. en blindgyde. Deres knæfald, hykleri og dobbelt moral omkring jøder og zionisme vil kun bidrage til tingenes tilstand (status quo lyder så fimset), de er ligesom venstrefløjen (og VKO) bortset fra modstanden mod muslimerne.
  Hvis man mener man har noget bedre at byde på, burde man stræbe efter at være bedre. Og det gælder alle områder, uanset ens følelser omkring eller opfattelse af jødernes historie (og alt muligt andet). Især når man starter fra “bunden” og arbejder sig op, her har man netop rigtig gode muligheder for at genopfinde og forbedre sig selv.
  Her kommer zionisterne, jøderne og andre uintegrerbare parallelsamfund ind i billedet igen, da de jo altid vil modarbejde deres værtsfolk og dets positive udvikling da det vil kunne begrænse disse parasitters indflydelse og vækst.

  Læs: Jødisk racisme af David Duke:
  http://www.thedodo.info/Dronte%2011/Joedisk_Racisme_David_Duke/Joedisk_Racisme_Indhold.htm

 4. Viking siger:

  “Typisk at det lykkes for dem at installere en trojansk hest selv i såkaldte nationalistiske partier”

  Den slags er de verdensmester i!

 5. Balder siger:

  @Viking og andre

  Angående Snaphanen, Uriasposten og Trykkefrihedsselskabet; de er altså ikke ens. Derudover synes jeg at det er helt ok at der arbejdes på flere fronter.

  Og det er pga. Snaphanen og Trykkefrihedselskabet & Co’s overdrevne Israelvenlighed, at vi får lejlighed til at udstille de zionistiske politikker og kan kommentere og modsige dem. Jeg er ikke så bange for at den zionistiske ånd virkelig vil slå igennem; jeg tror at der er mange der holder gode miner til slet spil, lige som de gør i EDL. Og det gør faktisk ikke så meget at der er mange af dem som stifter personligt bekendtskab med Zionister, for (jødiske) Zionister har sjældent let ved at holde på vennerne i det lange løb – de er altid en udfordring, for deres overdrevne ego- og etno-centrisme betyder at der meget ofte går kuk i venskaberne. Jeg tror at den nationalistisk/zionistiske romance allerede er ved at kølne betydeligt… Det er jo svært at afvise de benhårde fakta og kendsgerninger! Folk med religiøse overbevisninger er nok dem som mest risikerer at blive fanget for alvor i denne “judeo-kristne” vranglære.

  • Ytringer siger:

   Håper denne kan kjøle vennskapet ytterligere:

   Og denne viser vel jødenes egentlige mål, full borgerkrig.
   Snakk om klassekrig vitner vel også om jødisk kommunistisk inspirert agitasjon:

   De er forbanna dumme egentlig, disse jødene, bare synd de fleste av oss er enda dummere. Men, det siste kommer seg trolig etterhvert.
   Skal nok bare litt til for å hente inn igjen 200 år med undertrykt sunn og naturlig jødeskepsis.

  • hammersmeden siger:

   Jeg tror at den nationalistisk/zionistiske romance allerede er ved at kølne betydeligt

   Det tror jeg helt sikkert du har ret i! Når man går de »hvide zionister« nærmere på klingen, kan de faktisk godt se, at vi ikke har noget tilfælles med jøderne og at Israels sag ikke er vores sag. Med mindre de er helt hjernevaskede.

  • Viking siger:

   Balder

   Enig!
   Jeg mener heller ikke de er ens.
   Jeg mener da også, at de bidrager med noget positivt i forhold til at oplyse omkring problemerne ved multikultur osv.
   Det er bare ærgerligt, at de misbrugere al den tillid og opmærksomhed de har fået. Ved blandt andet, at bevidst prøve at manipulere den slags budskaber ind.
   Det er i øvrigt tankevækkende, at de skriver om jødisk-kristen og ikke jødisk-kommunistisk kulturfællesskab/kulturarv.

   • Ytringer siger:

    Judeo-kommunistisk kulturarv ja. Fint ord.
    Og ikke lite treffende i forhold til den friheten vi hadde før kristendommen gjorde sitt inntog. Tomislaw Sunic kaller de abrahamittiske religionene for proto-kommunisme.

    • Viking siger:

     Ytringer

     Jeg har ikke læst om Tomislaw Sunic før, han virker som en interessant person.
     Tak for information.

 6. Balder siger:

  Judaeo Christians

  Song Lyrics — These are the lyrics to a rare Elvis track entitled “The Truth About The Jews”, This song is from some gospel album Elvis did, and it has been effectively banned for several decades.

  The Truth About The Jew
  By Elvis Presley

  Judaeo Christians everywhere
  They think they really care
  As for myself I can’t conceive
  All the things that they believe

  My one and only prayer
  Is that some day I’ll share
  My hopes my dreams come true
  The truth about the Jew

  None of us can ever know
  How much they hate us so
  My only prayer will be
  Some day they all will see

  But its all only make believe

  My heart and wedding ring
  Jesus is all my everything
  He sets my heart on fire
  To find out who’s a liar

  Some of us already know
  How far we have to go
  My only prayer will be
  Some day they all will see

  But its all only make believe

  My one and only prayer
  Is that some day I’ll share
  My hopes my dreams come true
  The truth about the Jew

  None of us can ever know
  How much they hate us so
  My only prayer will be
  Some day the rest will see

  But its all only make believe

 7. Balder siger:

  Når der nu er et billede i artiklen som viser Jøder i gang med deres Kaparot-ritual (kyllinge-holocaust) må der ikke mange et link til min seneste postering: USA: Myndigheder stopper Kaparot – gammelt jødisk blodritual – masseofring af kyllinger på Yom Kippur

 8. Ugreison siger:

  Det var meget interessant her å lese om hvordan begrepet “jødisk-kristen” for alvor ble tatt i bruk på 1960-tallet. Men REELT sett var det vel zionismen og deres kristne medsammensvorne på tidlig 1900-tall og i mellomkrigstiden, anledet av nobiliteter som Churchill, som la grunnlaget for denne skjebnesvangre koblingen mellom to diametralt motsatte religioner. Dette mer enn antyder denne glimrende artikkelen:

  http://ravnagaldr.wordpress.com/2013/09/04/churchill-on-the-international-jew/

  Når sionistene senere fikk markedsført Holocaust i en slik hjernevaskende, og for de kristne selvutslettende, utstrekning, var løpet kjørt, og det sorte får var nå det hvite – og omvendt – slik alt nå i den vestlige verden blir snudd på hodet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.