Svineinfluenza-skandalen

Vi husker sikkert alle den såkaldte »svineinfluenza«, der hærgede i 2009, og som blev udråbt til en verdensomspændende epidemi (~pandemi). Følgende vil være et forsøg på en belysning af nogle af de mindre kendte og tilbageholdte fakta omkring dette virusudbrud, dets baggrunde, konsekvenser og dets behandling af de ansvarshavende myndighedspersoner. Det lader til, at »svinepandemien« slet ikke var hvad den blev udlagt som, ej heller blot antydningsvis så farlig, som nogen søgte at gøre den til. Desuden viser det sig, at der var betydelige interesser på spil i forsøget på netop at sprede en panikagtig stemning, der skulle få så mange som muligt til at tage imod influenzavaccinen Tamiflu, som regeringerne indkøbte i dyre domme for skatteydernes regning.

Hvorfor udråbtes en pandemi, selvom reglerne herved blev overtrådt?

Hvert år dør der på verdensplan ca. 500.000 mennesker af den almindelige (sæsonbetonede) influenza. I de 6 første måneder af svineinfluenzaens levetid krævede den på verdensplan kun 1.799 dødsofre. Altså det rene og skære ingenting i forhold til den »almindelige« influenza, der hærger kloden hvert eneste år. Så hvorfor i alverden udråbte verdenssundhedsorganisationen WHO den overhovedet til en pandemi af højeste grad, selvom den på ingen måde opfyldte kriterierne til at være det? Helt frem til juli 2009 var der kun døde 429 af svineinfluenzaen på verdensplan, men alligevel valgte WHO allerede 11. juni at udråbe en pandemi. Herved overtrådte WHO oven i købet egne regler og definitioner, ifølge hvilke en epidemi (for at kunne opfylde grad højeste alarmtrin 6 for en pandemi) ikke alene skal være kraftig smitsom og hurtigt voksende, men også være meget dødelig. Dette sidste krav om dødelighed ændrede WHO ganske enkelt til »stor udbredelse«, idet svineinfluenzaen på dette tidspunkt var blevet spredt til tilstrækkeligt mange lande. Oven i købet erklærede selv WHO-generaldirektør Margret Chan åbent, at

»Ifølge de foreliggende henvisninger udvikler det overvejende flertal af patienterne kun milde former for symptomer og bliver raske igen hurtigt og fuldstændigt. Antallet af dødsfald er for tiden beskedent på verdensplan. Vi forventer ingen yderligere og dramatisk stigning i tallet af alvorlige eller dødelige infektioner

Hvorfor så overhovedet udråbe en pandemi og dermed sætte hele verden i panik? Hvis de altså udmærket godt vidste, at »svineinfluenzaen« var harmløs? Til sammenligning dør hvert år ca. 2 mio. børn af følgerne af diarre-lidelser, det samme antal bukker hvert år under for malaria uden at medierne løfter et øjenbryn af dén grund. . Kunne det altså tænkes at der stod andet på spil? At det efterfølgende mediehysteri og panik hos befolkningen og (deraf følgende) hamstring af influenza-medicin og -vacciner hos regeringerne først og fremmest tjente til at sælge så mange som muligt af medicinalindustriens præparater som muligt?

Forudgående viden om udbruddet?

Hvordan kan det være, at det japanske medicinalfirma Chugai Pharmaceutical Co. LTD allerede året inden udbruddet – altså i 2008 – i en rapport om det kommende år forventede, at deres salg af influenzamedicin Tamiflu® ville stige med 531 % (femhundrede og enogtredive procent) til 53 mia. Yen??? Hvordan i alverden kunne de vide et år forinden, at der til næste år ville komme en pludselig og voldsom efterspørgsel efter deres anti-influenza-middel? Heldigt gæt? Eller en forudgående anelse? Et sådant sammentræf ser lidt for præcist ud til at være held. Især i betragtning af firmaets forklaring på stigningen, nemlig regeringernes genoptagelse af hamstringen. Hvordan kunne dette firma vide på forhånd, at regeringerne pludseligt ville hamstre influenzamedicin næste år i en 531 % stigning? Den øgede produktion af Tamiflu, som firmaet jo måtte sætte i værk grundet det forventede salgs-boom, ville jo være spildte penge, med mindre de var temmelig sikre på at få det solgt. Hvilket de jo også fik ret i.

IMGAnderledes mystisk forholder det sig ikke med computergiganten IBM’s forudgående viden om en pandemi: Allerede i år 2006 udsendte IBM instruktioner til sine højtstående ansatte om at der med 100 % sikkerhed ville komme en verdensomspændende epidemi (pandemi) indenfor de næste 5 år. Dokumenterne blev uheldigvis for IBM lækket til internettet. Hvordan i alverden kunne IBM vide dette med et hundrede procents sikkerhed? En pandemi kan man jo netop aldrig forudsige, idet den (i teorien) opstår som en kombination af en række tilfældige faktorer, der skal indtræde samtidigt.

At IBM oven i købet instruerer sine ledere i hvordan de skal tackle situationen under den kommende pandemi overfor omverdenen uden samtidig at advare andre end egne ansatte om den forestående fare, kaster et mindre flatterende lys over firmaet. Hvis de virkelig vidste (af én eller anden grund) at verden ville rammes af en pandemi med millioner af døde som mulig følge, hvorfor holdt de så denne vide for sig selv? Uanset hvor de nu end måtte have fået denne forudgående viden fra.

ibm

Donald Rumsfeld tjente millioner på svineinfluenzaen

Den tidligere amerikanske forsvarsminister under Bush, Donald Rumsfeld, var inden hans ministerembede medlem af bestyrelsen og aktieejer hos biotek-firmaet Gilead Sciences. Det var dette firma der udviklede influenzamedicinen Tamiflu og senere solgte rettighederne til eksklusivt at producere og sælge den til det svejtsiske medicinalfirma Hofmann La Roche i 1996 gældende til 2016 mod at få andel af salgsindtjeningen. Da fugleinfluenzaen brød ud i 2005 var Rumsfeld ikke længere bestyrelsesmedlem hos Gilead, men stadig storaktionær. Gilead lagde sag an mod Roche og krævede licensen til at producere Tamiflu tilbage igen ud fra argumentet om at Roche under den aktuelle influenzapandemi ikke kunne producere Tamiflu hurtigt nok i trit med efterspørgslen og at Gilead derfor ønskede at genoptage produktionen af den sideløbende med Roche. Gilead henviste til den såkaldte trips-aftale med WHO, ifølge hvilken regeringer i nødstilfælde ved en epidemi kan tvinge firmaer til at afgive deres eneret på produktion af medicin, hvis behovet for medicinen er kritisk.

Ikke mindst Rumsfelds ven præsident Bush i det hvide hus pressede voldsomt på for at få Roche dømt til at afgive licensen i dette »nødstilfælde«, som fugleinfluenzaen jo angiveligt var. Til sidst bukkede Roche under for presset og afstod sin eksklusive licens til Tamflu til andre firmaer, der – tilfældigvis? – alle var placeret i USA. Navnlig Gilead Sciences, som nu altså alligevel fik lov til at spise kagen, selvom de havde solgt den. Via Bush’s skræmmekampagner om op mod 2 mio. døde som følge af fugleinfluenzaen steg salget af Tamiflu voldsomt i USA og fyldte dermed lommerne på Gilead og dermed selvfølgelig også på Bush’s allierede Donald Rumsfeld, der tjente tykt på andres ubegrundede frygt for en overhængende fare, som ikke fandtes. 80 mio. pakker Tamiflu købte den amerikanske regering for det offentliges regning på ordre fra Bush. Dermed blev de amerikanske skatteydere altså tvunget til at sende deres skattepenge ned i lommerne på Rumsfeld jo mere medicin der købtes, hvorfor Tamiflu i uofficielle kredse blev kendt som.»Rummy-Flu«. Rumsfeld, der tjente millioner på den harmløse fugleinfluenza, havde i øvrigt nægtet at afstå sine andele i Gilead Sciences inden han tiltrådte som forsvarsminister i 2001, selvom der om muligt kunne opstå interessekonflikter her. Mon ikke han lod en lille klat falde til Bush, der jo havde hjulpet med ved at sprede den panikagtige stemning i befolkningen? Succesen gentog sig i øvrigt for Rumsfeld med svineinfluenzaen 2009, der ligeledes satte ordentligt skub i salget af Tamiflu.

Det vildeste ved Rumsfelds millionformue på hysteriet omkring influenzaepidemierne er i øvrigt, at Tamflu er så godt som virkningsløst overfor både fugle- og svineinfluenzaen. Eksempelvis havde allerede mellem marts og juli 2009 sydamerikanske forskere under N. Goni og A. Fajardo i deres undersøgelser af den nye influenza A/H1N1 påvist, at Tamiflu var så godt som virkningsløs mod virussen, fordi der allerede var dannet mindst 62 nye virusstammer, og at disse nye stammer var så godt som resistente overfor præparatet. Desuden skulle Tamiflu gives indenfor 36 timer af sygdomsudbruddet for overhovedet at have nogen effekt. Alligevel fortsatte salget ufortrødent, drevet af WHO og regeringernes fortsatte panikmageri. I øvrigt havde de ovennævnte forskere samtidig påvist, at svineinfluenzaen var så godt som ufarlig for mennesker, hvorfor Tamiflu allerede af den grund var overflødigt, noget der dog undgik mediernes bevågenhed. Enten bevidst eller ubevidst.

Spredningen af svineinfluenzaen: Flyvende grise?

Når man betragter den officielle forklaring på hvordan svineinfluenzaen var opstået og spredt, er der en række ting, der virker iøjnefaldende. Først og fremmest; hvorfor blev/bliver den kaldt »svineinfluenza«, selvom den stort set ikke er smitsom blandt grise? Desuden var den også kun meget lidt smitsom fra grise til mennesker og omvendt, hvorimod den var langt mere smitsom blandt mennesker. Det fejlagtige navn »svineinfluenza«, – som i øvrigt fik Ægypten til at slagte alle grise i landet, beroede vel mest af alt på, at influenzaens genetiske kode indeholdt porcine (svine-) influenza-gener. Som tegningen nedenfor viser, bestod svineinfluenzaens 8 gener af gener, som før hver især var blevet observeret hos grise og desuden indeholdt spor af fugleinfluenza (aviær influenza). Men kombinationen af dem var ikke smitsom blandt grise, kun hos mennesker.

»Svineinfluenzaen« fra 2009 skal altså være opstået som en kombination af flere forskellige influenza-virusser fra grise og fugle for til slut at blive overført til mennesker. Den korrekte klassifikation er således human assortant med aviære og porcine andele med den nye betegnelse »nye influenza A/H1N1« selvom medierne blev ved med at tale om svineinfluenza. Ifølge teorien altså en ny influenzatype, som er en kombination (reassortant) af flere forskellige influenzatyper fra hhv. grise og fugle? Problemet ved denne udlægning er blot, at dette ville være stort set umuligt i praksis ad naturlig vej og desuden aldrig nogen sinde er sket før for en (naturligt dannet) influenza: Seks af influenzaens otte gener – nemlig HA, PB2, PB1, PA, NP og NS – forekommer i svineinfluenzaer i Nordamerika. De sidste to (N1 og M) forekommer i svineinfluenzaer fra Europa og Asien og indeholder desuden andele af aviære (fugle-) influenzaer. Hvis noget sådant skulle være foregået på naturlig måde, skulle et influenzasmittet væsen bestående af halv gris/halv fugl fra USA have taget til Europa og have smittet grise hér. Herefter skal en fugl være blevet smittet af den videremuterede virus i europæiske grise og være fløjet til Asien for at smitte grise her. Herefter skulle disse grise have muteret influenza-generne under bibeholdelse af de særlige svine- og fugleinfluenza-gener, for derefter at gøre influenzaen overførbar til mennesker. Til slut skulle disse grise være fløjet(!!) til Mexico (hvor pandemien jo angiveligt startede marts/april 2009) for at smitte mennesker her. En række af begivenheder og tilfælde, som aldrig nogen sinde før var sket i influenzaens historie, og som nu (tilfældigvis?) alle indtræf samtidigt. Af denne grund opstod der ved 2009-influenzaen også den drillende betegnelse »flyvende grise« i visse forskerkredse, eller »grise med vinger« når ophavet skulle forklares. Dette forklarer dog stadig ikke hvordan en svineinfluenza, som ikke smitter grise og kun mennesker, kunne indeholde spor af svineinfluenza fra flere kontinenter. Hvad der lyder mere plausibelt end det ovenfor skitserede er, at den nye A/H1N1 virus undervejs var blevet udsat for menneskelige »håndværkere« der havde foretaget de nævnte kombinationer i et laboratorium ad kunstig vej. Enten som et forsøg, der gik galt eller som et decideret biologisk forsøg.

SvineinfluenzaAt 2009-influenzaen således mistænkeligt meget ligner et menneskeskabt laboratorie-eksperiment, er noget, som den australske professor Adrian Gibbs gjorde opmærksom på. Gibbs havde undersøgt influenzaens genkode og var på denne baggrund kommet til den opfattelse, at influenzavirussen »ikke kunne være opstået naturligt« men måtte være resultatet af et »laboratorieeksperiment«, der var sluppet ud enten bevidst eller ubevidst. Gibbs mente, at der kunne være tale om et fejlslagent eksperiment fra en vaccine-fabrik, der var sluppet ud i naturen. Ian Lipkin, medlem af WHO’s overvågningsnetværk, var af den opfattelse, at virussen stammer fra USA og ikke Mexico, hvor de første tilfælde angiveligt var blevet registreret. Han tvivlede dog på at man nogensinde ville eller kunne eftervise dette. I forvejen havde journalist Wayne Madsen allerede 25. april 2009 gjort opmærksom på, at nogle medarbejdere i WHO samt andre forskere anså den nye influenza som et »produkt af en kunstig gen-rekombination«, fordi sygdommen umuligt kunne være opstået i naturen. Disse spekulationer fik underdirektør i WHO Keiji Fukuda til at se sig tvunget til at komme med en officiel udelukkelse af at der »forelå noget som helst bevis for at influenzaen var et resultat af biologisk terror eller en bevidst (menneskelig) handling til skabelse af en ny type svineinfluenzavirus.« Dette forhindrede dog i forbindelse med efterforskningen af virussens ophav ikke Michael Shaw (én af direktørerne for laboratorieforskning i CDC, Center for Disease Control) i at indrømme, at

»Vi har ingen ide om hvor virussen kom fra, alle kalder den svineinfluenza, men et bedre, ærligere udtryk ville være „svine-lignende“. Den ligner de virusser, som vi har set hos grise. Den er dog ikke noget, som vi kender fra grise

Ingredienserne i Tamiflu: Ikke for sarte sjæle!

Dem, der tror, at influenzamedicinen Tamiflu bare er et normalt præparat beregnet udelukkende til at helbrede den smittede patient for influenzaen, kan næppe bebrejdes, da de aldrig har fået andet at vide. Rent faktisk har medierne været overordentligt sparsomme med at omtale nogle af de mere interessante ingredienser i dette medikament, hvilket da sandsynligvis også ville have fået salgstallene til at styrtdykke: For hvor mange var f.eks. klar over, at dette »lægemiddel« indeholder kviksølv, sådan som det faktisk er tilfældet med alle vacciner i dag, idet tungmetallet bruges som konserveringsmiddel? Derudover ting som formaldehyd og aluminium. Ingredienser, som er direkte sundhedsskadelige for mennesker da de kan skade arvematerialet. Og de findes i vacciner, der (på papiret) skulle forestille at kurere for sygdomme. Kviksølvet i vaccinerne er blevet påvist at kunne forårsage hjerneskader og autisme hos de vaccinerede. Desuden virker det sæddræbende er dermed steriliserende.

Meget bedre forholder det sig ikke med en af produktionsprocesserne for influenzavaccinerne: En af hovedingredienserne i vaccinerne viser sig nemlig at være nyrerne fra syge aber(!!) green monkeyAfrikanske Green Monkeys inficeres med influenza-virussen for derefter at blive aflivet i abe-opdrætter, hvor de avles i bure særligt til formålet efter at være blevet hentet til USA via Madrid. Eller »slagtet« er vel et bedre udtryk, for der er mest af alt tale om abe-kødfabrikker til medicinalindustrien. Nyrerne fra de syge aber indgår herefter i produktionen af influenzavacciner til mennesker! Patentet til denne »fremstillingsmetode« indehaves i øvrigt af firmaet DynCorp, som officielt er en leverandør til det amerikanske militær. På dette firmas CV befinder der sig i øvrigt også, blandt meget andet, også angivelig menneskesmugling med sexslaver i Bosnien. Kan vel ikke undre, når man ved hvordan de ellers tjener deres penge.

Som om det ikke skulle være nok, at syge abers nyrevæv bliver sprøjtet ind i mennesker, der tror de dermed undgår influenza, viser det sig oven i købet, at disse syge abeceller er kræftfremkaldende, hvilket forsøg med hamstre viste for mange år siden uden at nå ud til offentligheden. Det samme er i øvrigt cellelinjen MDCK, som undertiden også anvendes i visse influenzavacciner. MDCK-cellerne (Madine Darby Canine Kidney) er en cellekultur udvundet fra en hunds nyre allerede i 1958 og bruges til at dyrke vaccinerne med, selvom det er blevet påvist, at disse cellelinjer er tumorigene, dvs. kræftfremkaldende, hvilket blev påvist i forsøg med mus. I øvrigt indrømmer én af pionererne indenfor vaccineforskningen, Maurice Hilleman, at de afrikanske green monkeys, der blev brugt til vaccine-udviklingerne, var inficeret med AIDS, som måske ad denne vej blev spredt til mennesker via vaccinationerne!! De kræftfremkaldende vacciner med de syge abers gener blev i øvrigt testet i stor grad på den russiske befolkning.

Forsøg med vores helbred: Vaccinerede bliver medicinalindustriens (intetanende) forsøgskaniner

At influenzavaccinerne (og vacciner generelt) kan være deciderede skadelige for mennesker, er dog ikke noget, som producenterne af dem behøver at bekymre sig om, i hvert fald ikke i USA: For allerede i juli 2009 havde den amerikanske sundhedsminister Kathleen Sebelius underskrevet en forordning, der sikrede retslig immunitet for alle producenter af svineinfluenza-vacciner(!!) Dette betød altså m.a.o. at uanset om vaccinerne viste sig at være sundhedsskadelige og måske oven i købet dødelige, kunne medicinalfirmaerne ikke stilles til regnskab for noget som helst og retsforfølges! Når man tænker på, at selv en cyklist står til ansvar ved en påkørsel af andre, kan medicinalfirmaerne altså sælge millionvis af direkte sundhedsskadelige medikamenter med en hob af dødsfald til følge uden at stå til ansvar for det. I betragtning af hvilke skadelige indholdsstoffer nogle af vaccinerne indeholdt (som nævnt tidligere) er dette meget mere end blot betænkeligt. Oven i købet var Sebelius med til at få gennemsat regeringens hasteprogram til massevaccination mod influenza, som kostede de amerikanske skatteydere 7 mia. dollar!! Ved at mærke med vacciner, som med fuldt overlæg kunne være den rene dødelige gift uden at nogen kunne stilles til ansvar. Den retslige immunitet gælder vel dermed også for danskere, der bliver syge eller dør af en vaccine, hvis den er produceret af et amerikansk firma.

Tilfældigvis(?) havde medicinalfirmaet Baxter netop året forinden taget patent på en ny type vaccine, der indeholdt så »interessante« ingredienser som aluminiumhydroxid(!), lysolecithin, pluronic-polyoler og polyanioner. Vaccinen var endnu ikke blevet testet i tilstrækkeligt stort omfang for skadelige bivirkninger, hvilket dog ikke var et problem nu et år senere, da Baxter & Co. jo nu havde fået retslig immunitet af sundheds(!)ministeren mod alle forvoldte skader. Kunne det tænkes, at WHO’s udråbte svinepandemi blev brugt som masseforsøg uden foregående sikkerhed, hvor alle vaccinerede således fungerede som forsøgskaniner? Oven i købet købtes vaccinerne jo for skattepenge, så de blev altså testet med potentielt sundhedsfarlige stoffer for egen regning. Også Danmark købte i øvrigt et lager af vacciner, men måtte i 2011 kassere en million ubrugte vacciner til en værdi af 50 mio. kr. Endnu værre i Norge, der måtte kassere for 190 mio. Penge lige ud af vinduet. Men måske alligevel bedre end hvis de var blevet brugt, når man tænker på hvad de sandsynligvis indeholdt.

Forud for Sebelius’ retslige immunitet for pharmaindustriens menneskeforsøg var der afholdt møde i WHO d. 13. juni med repræsentanter for medicinalfirmaerne Baxter, Novartis, GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur samt et dusin andre. Mødet foranledigede WHO’s gruppe SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) til at nå konklusionen: »Da udbredelsen af den pandemiske virus anses som ustandselig, er der behov for vacciner til alle lande.« Altså med andre ord: At alle klodens 6,75 mia. beboere burde vaccineres ifølge WHO’s »råd«. SAGE’s prioriteringsrækkefælge ved tildeling af vacciner med gravide kvinder på en førsteplads samt børn og unge på de efterfølgende pladser(!) kan i øvrigt også undre, når man kender visse af vaccinernes skadelige ingredienser for arvemateriale. Og SAGE indrømmede da også, at hele verden ved en massevaccination ville blive omdannet til medicinalfirmaernes forsøgskanin, idet der blev anvendt nye teknikker ved produktionen af vaccinerne, som ikke før var blevet testet ordentligt for skadelige bivirkninger!

»Da nye teknologier kommer til anvendelse ved produktionen af vacciner, som hidtil ikke er blevet analyseret med henblik på deres sikkerhed i henhold til bestemte befolkningsgrupper, er det meget vigtigt med den bedst mulige observation efter markedsføringen

Altså dvs. at massevaccinationerne teoretisk kunne resultere i mio. af døde grundet den manglende testning af vaccinernes virkning, hvilket herefter ville blive »observeret« af WHO? Betryggende, at sådanne folk har ansvaret for den slags beslutninger!

At vaccinerne såsom Tamiflu i bedste fald var virkningsløse mod svineinfluenzaen og i værste fald sundhedsskadelige, var i øvrigt noget, som myndighederne allerede havde kendskab til. I USA var det sågar tæt på, at Tamiflu ikke engang var blevet godkendt til salg i år 2000, fordi myndigheden FDA (Food and Drug Administration) ikke ville godkende præparatet pga. manglende virkning. Forskningslederen i undersøgelsen betegnede midlet som »placebo, der i enkelte tilfælde kunne have alvorlige bivirkninger.« Alligevel blev Tamiflu, sjovt nok, tilladt på det amerikanske marked med begrundelsen om at de færreste smittede jo alligevel ville kræve behandling, da en influenza går over af sig selv(!!) Meget heldigt for Donald Rumsfeld, som ellers ikke ville have tjent sine millioner, som ovenfor beskrevet. I EU blev tilladelsen til salg af Tamiflu udskudt to år til 2002, fordi det europæiske lægemiddeludvalg såede tvivl om beviserne for vaccinens virkning. At svineinfluenzaen allerede fra start var stort resistent overfor Tamiflu (som derfor var virkningsløst) fik sågar BBC øjnene op for de. 29. juni 2009 på baggrund af testresultater. Dette fik dog hurtigt WHO til at udsende meldingen om at det kun drejede sig om »enkeltstående tilfælde« af influenzavirus, således at salget af vaccinerne kunne fortsætte.

Som om det ikke skulle være nok at Tamiflu havde yderst begrænset virkning mod influenzaen havde en britisk undersøgelse foretaget allerede april/maj 2009 påvist alvorlige bivirkninger fra Tamiflu såsom kvalme, opkast og mavesmerter. lethal-injectionOver halvdelen af børnene i forsøget og ca. 20 % af de voksne fik bivirkninger i form af enten kvalme eller søvnforstyrrelser. Næsten hver femte testperson oplevede »neuropsykiatriske bivirkninger« som f.eks. mistet evne til at tænke klart, mareridt og »sælsom opførsel«. Dette i god overensstemmelse med at der på selve indlægssedlen i Tamiflu-pakkerne advares mod »forvirring« og »selvmordstanker« som sideeffekter ved indtagelsen. Faktisk meldtes der om gentagne spring ud af vinduet hos personer efter indtagelsen af Tamiflu. I Japan var midlet desuden tæt på ikke at blive tilladt efter at psykiske forstyrrelser var blevet observeret efter indtaget. En undersøgelse under sundhedsministeriet havde dog ikke kunnet påvise nogen bivirkninger, hvilket muligvis hang sammen med at den japanske sundhedsminister havde fået 58.000 Euro af den japanske Tamiflu-importør, hvilket han efterfølgende indrømmede.

Dette indlæg blev udgivet i Hemmeligholdte skandaler, Politik, Politikere, Sundhed, Udenrigsnyheder, Videnskab og tagget , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bogmærk permalinket.

Et svar til Svineinfluenza-skandalen

  1. Pingback: Videnskabeligt påvist: Svineinfluenza-vaccinen forårsagede narkolepsi | Hammersmedens blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.