RANGORDNING af HENSYN & FORBEREDELSER

 

skema

 

Det kan efterhånden være svært at følge med i det postkulturelle “samfunds” stadigt hidsigere og afsindigere kollektive selvmordsridt. Akkurat som man tror, at nu må bunden da være nået på kulturfordærvelsen, så synker lemmingerne atter et niveau længere ned i dekadence-sølet og promiskuiteten. Hver dag synes at afsløre hidtil uforudsete dybder af kollektiv selvfornedrelse og mediestyret (d.v.s. politisk styret) etnomasochisme.

For de få selvstændigt tænkende, Naturlovs-tro, frie mænd og kvinder, der på dette så kritisk fremskredne tidspunkt stadig måtte være tilbage blandt Danmarks vel omtrent halvanden million potentielt livsduelige folkefæller, er det vigtigste hensyn ikke længere at forsøge at “omvende” eller “vække” de dødsmærkede zombier der stolprer hjælpeløst omkring — en sådan forestilling er i bedste fald illusorisk — nej, det mest hensigtsmæssige og nyttige man som racebevidst dansker kan gøre i dag er, at træde til side. At frigøre sig selv og sin familie fra det sygelige og afsindige “samfunds” dødbringende favntag. At bringe sig og sine på så lang fysisk, åndelig og intellektuel afstand som muligt fra de pestbefængte slavers søvngængermarch mod afgrunden og fra dén folkemorderstat der dagligt suger blodet og marven ud af nationen for de beskidte transnationale forbrydere i district of columbia, london, bryssel og tel aviv.

Når forundringen ved det epidemiske vanvid først har fortaget sig lidt og man nøgternt indser, at hovedparten af vesterlændinge i dag er lemminger af natur og aldrig ville kunne “vågne op” til national eller etnokulturel selvbesindelse, ligegyldigt hvor mange faktuelle oplysninger; hvor megen kriminalstatistik; hvor mange demografiske frem- skrivninger eller selvoplevet og voldeligt påtrængende eksempler på racernes biologiske forskellighed og indbyrdes instinkt-fjendtlighed de end konfronteres med, ja så vil man også snart kunne skelne krystalklart mellem det der har vigtighed og det der ikke har.

Sammenlignet med hensynet til den Ariske races overlevelse er der ikke meget tilbage af værdi at “redde” fra det postkulturelle psykopat-samfunds maddikbefængte kadaver. Samtlige af statens mangfoldige institutioner bruger som bekendt de tvangsinddrevne skatteydermidler på, målrettet og planmæssigt, at udskifte landets oprindelige nordisk-germanske befolkning med et politisk manipulerbart sammenrend bestående af 1) racefremmede, lav-I.Q. klienter/stemmekvæg fra den tredje verden, 2) kulturløse, etnisk splittede og rodløse mulatter, knyttet identitetsmæssigt, følelsesmæssigt og økonomisk til mode-, film- og reklame-industrien og til dén global-syntetiske “branding-kultur” der kynisk bruger dem til at idealisere raceskænding og 3) en uhyggeligt frastødende, aldeles naturfjendtlig og afskyvækkende, kunstigt fremavlet, kønsløs droneklasse af, bogstaveligt talt sindssyge, androgyne misfostre, totalt afhængige af staten, især i forbindelse med homoseksuel og/eller LGBT, New Normal “familie-dannelse” og den dermed nødvendigt forbundne kunstige insemination à la Huxley, men også på andre områder, bl.a. igennem deres høje psykofarmakaforbrug og generelt hyppige brug af sundhedsvæsnets ydelser.

 

Alle tre erstatningsgrupper manipuleres ivrigt af globalist-lakajerne og deres myriader af kontrollerede propaganda-medier til at svælge i, og reagere på, deres allerede iboende modvilje mod, skinsyge og had til det sunde, naturtro, selvberoende mindretal blandt værtsbefolkningen. Desuden er f.eks. homoerne og visse af muslimperkerne jo i indbyrdes konflikt med hinanden, også selvom begge grupper samtidig er globalisternes klienter. Alene blandt de forskellige undergrupper af perker-kolonisatorerne bæres århundreders indbyrdes fjendskab med hertil. Dette er selvfølgelig altsammen i globalist-jødernes og deres håndlangeres politiske interesse, idet de for enhver pris søger at modarbejde og forhindre gunstige livsvilkår for udviklingen af monokulturelle og naturligt racesolidariske befolkninger i de lande de snylter på. —Divide et impera, som romerne så berømt udtrykte det for mere end to årtusinder siden, er et magtpolitisk princip der stadig gælder i år 2015 og som vil gælde så længe hominider bebor denne planet.

Det vigtigste er til enhver tid, at man ikke selv bliver besmittet med selvmorderpesten.       De spedalske er allerede fortabte. Lad dog de åndeligt og kropsligt svageste uddø eller raceblande sig selv ud af genpuljen, når det tydeligvis er det de så desperat gerne vil.           Hvis fordrukne, AIDS-syge stofmisbrugere danser can-can i timevis på jernbansporene, aften efter aften, altimens de i kor afsynger umisforståelige sange om ildspåsættelse af dit hus og flager med store bannere påtrykt deres fjendtlige hensigter angående planer om at lokke eller tvinge dig og din familie med ud på sporene … vil du så insistere på at blive ved med at ofre tid og energi; måske ligefrem risikere dit eget liv på at forsøge at overtale dem til at komme til fornuft?

For manges vedkommende vælger og søger zombierne jo åbenlyst selv deres besynderligt karakteristiske sygdomsfremkaldende adfærd og synes at foretrække tilværelsen som forsøgsrotter for medicinalindustrien. Deres fine latinske diagnoser fungerer i deres små forkvaklede hjerner som en form for personligt hæderstegn som de med alvorsfuld mine plaprer op om til omverdenen som “bevis” på deres skæbnebeseglede “ret” til at leve resten af deres tilværelse på evig overførselselsindkomst. Deres mange æstetisk groteske, selvskændende og bemærkelsesværdigt dyrt betalte, kræftfremkaldende tatoveringer (som regel subsidieret over bistandshjælpen = du betaler); deres “personlige” cigaret-mærker og deres pinagtige identifikation med “dansk” (anti-racistisk, selvfølgelig)  patriotisme (linse kessler/counterjihad-syndromet). Disse visuelt, og på anden vis sanseligt påtrængende, overfladiske symboler er den eneste form for “identitet” de forstår. Fordi de er åndeligt tomme på indersiden, så at sige, skal deres skueidentitet hele tiden demonstrativt udstilles på ydersiden, således at omverdenens reaktion (selv hvis den måtte være væmmelse eller afsky) konstant kan minde dem om og bekræfte dem i at de overhovedet eksisterer.

Set over det lange evolutionære stræk er en udrensning af folkelegemet for sådanne elementer kun gunstig og særdeles tiltrængt. Lad dem dog stirre kataleptisk ind i deres idiotiske spypads og kinesisk producerede fladskærms-TV 18 timer i døgnet: Lad dem dog æde deres steriliserende GMO-foder og deres farvestrålende forsøgsmedicin. Lad dem nedsvælge deres giftige aspartam-cocktails i litervis om dagen. Lad dem smøre sig ind i deres kvalmende bordelparfume og hormon-dræbende kosmetik. Lad dem forgælde sig på deres evindelige online poker og mobil “betting”. Lad dem for guds skyld mikrobølge-riste deres i forvejen ubrugelige skrumpehjerner væk på trendy mobiltelefonsnak. De udgør alligevel en gigantisk genetisk klods om benet på Danmark og den Hvide race i øvrigt. Racehygiejne er vel racehygiejne … også når de uønskede elementer selv sørger for alt det praktiske.

 

Det fornuftigste man som Naturlovs-racialist kan bruge sin tid og sine kræfter på må være:

1. At forblive sund, stærk og økonomisk uafhængig.

2. At kunne beskytte sig selv og sin familie imod voldelige overgreb fra racefremmede kolonisatorer, andre kriminelle elementer og evt. folkemorderstatens lakajer.

3. At forberede sig grundigt på den dag pestsamfundet endeligt bryder sammen.

4. At oprette løst forbundne mikrosamfund af rettænkende, uforgiftede racefæller som bæredygtigt alternativ til det selvdestruktive psykopatokrati.

 

Denne artikel skal herefter belyse og uddybe disse fire hovedprioriteringer.

Sundhed, åndelig såvel som kropslig, er en nødvendig forudsætning for at kunne forsørge sig selv og at sætte sunde børn i verden. Økonomisk uafhængighed er en nødvendig forudsætning for at kunne forsvare sig selv og sin familie. Forberedelse er en nødvendig forudsætning for at kunne overleve de vestlige “samfunds” forudsigelige sammenbrud. Diskret organisering er en forudsætning for at kunne oprette levedygtige, racerene sikkerhedszoner til tiden efter sammenbruddets omvæltninger.

Rækkefølgen af prioriteringerne er altså ikke ganske tilfældig. Punkt 4 er således afhængig af realiseringen af punkt 3, punkt 3 af realiseringen af punkt 2 … og så fremdeles.

motivation2SUNDHED.

Spis økologisk og/eller biodynamisk. Undlad så vidt muligt rygning og alkohol. Undlad helt indtag af medicin og sky enhver kontakt med sundhedsvæsnet hvis ikke det måtte være strengt nødvendigt (smertestillende piller, f.eks., er direkte livsfarlige og sænker din smertetærskel over tid — mere om den vanedannende og dødbringende gift her). Undlad kemisk baseret shampoo, aftershave, hårvoks, deodorant, o.s.v. Brug i stedet naturlige, gerne plantebaserede alternativer. Undgå helt sodavand og slik. Sørg for at få en masse Sol og frisk luft hele året rundt. Brug af dyre, avancerede, kemiske solcremer burde ikke være nødvendigt her i Nordeuropa, medmindre du er ekstremt bleg og meget let får fregner over hele kroppen ved den første solstråle. Langsom tilvænning til Solens stråler, almindelig sund fornuft og en afslappet, naturlig beklædning bør let kunne erstatte de hormonforstyrrende solcremer. Sørg for at få dyrket konditions-træning et par gange om ugen (meget gerne intervaltræning). Indtag gerne naturlige former for ekstra C- og D- vitamin (syntetiske vitamin- og mineraltilskud kan gøre mere skade end gavn). Undlad hyppig masturbation. Undlad indtag af mælk. Undlad som hovedregel alle soja-baserede produkter. Økologisk ost og smør er dog tilladeligt i begrænsede mængder.

 

STYRKE.

Vægttræning i fitnesscentre er ikke aktuelt når racekrigen begynder at spidse alvorligt til. Sørg for at elementær styrketræning bliver indarbejdet i din livsførelse som en naturlig rutine. Prioritér gerne ryg, mave: krops-kernen først, derefter ekstremiteterne. Jeg vil ikke gå i for mange detaljer med specifikke anbefalinger her, eftersom det fornuftigste valg af passende træningsform bør bero på den enkeltes livsstadie, konstitution og andre personlige forhold. Blot vil jeg understrege vigtigheden af regelmæssighed og langsom, gradvis øgning af belastning som en hovedregel ved al slags træning. Armbøjninger på knoerne er en enkel og gratis øvelse (kræver ingen udstyr) som det altid bør overvejes at inkludere i sit styrketræningsprogram. Husk desuden at indføje en eller anden form for balanceøvelser i dit træningsprogram.

 

ØKONOMISK UAFHÆNGIGHED.

Sørg for at investere dine midler i reelle værdier der kan hjælpe dig og din familie nu og i fremtiden. Hvis du mener at kunne udnytte det finansielle snyltersystem på forskellig vis til at score kassen, så må det jo være dit valg, og så længe de “tjente” midler bruges på racemæssigt forsvarlige investeringer vil jeg ikke protestere. Personlige forhold kan variere meget under denne kategori. Hvis man, grundet omstændigheder man ikke selv har været herre over, er en decideret fattigrøv, kan det være nødvendigt at holde på et eller flere skodjob i perioder for simpelthen at få smør på brødet. Jeg vil ikke blande mig i hvordan racemæssigt fornuftige og loyale folkefæller tjener til dagen og vejen, men blot her opstille nogle grundlæggende principper for hvordan man mest hensigtsmæssigt kan bruge sine penge.

Opsparing af midler, både hvad angår penge og naturalier, er en første forudsætning for at kunne opnå økonomisk uafhængighed. Problemet med al opsparing i jødebankerne er imidlertid, at indlånsrenten som regel (altid) vil være betydeligt lavere end inflationen og prisstigningerne i det øvrige samfund. Resultatet er, at penge i banken reelt bliver mindre og mindre værd over tid. Derfor bør overskudsmidler så vidt muligt omsættes i egentlige, fysiske værdier; altså fortrinsvis fast ejendom af forskellig art.

Undgå gældssætning så vidt muligt. Der kan dog opstå muligheder hvor et banklån til en stor investering såsom et hus, e.l. er relevant. Grundprincippet er dog altid det logiske, at jo færre man skylder noget, jo tættere vil man kunne komme på økonomisk uafhængighed.

Sparsommelighed er et tveægget sværd. Nogle hensyn bør der ikke spares på.     Sundhed, Slægt og Sikkerhed er de tre S’er man aldrig bør gå på kompromis med. Alt andet bør der som udgangspunkt spares på. Underholdning; modetøj; lir og gejl til bilen; tatoveringer; biograf-billetter; charterrejser; hormonforstyrrende, kemikaliebaserede produkter til ukrudts-bekæmpelse eller rengøring; frisør; ny mobiltelefon, o.s.v., o.s.v. –Alle sammen udgifter der er ganske unødvendige og meningsløse for den racebevidste friherre. De opsparede midler der således let kan akkumuleres gennem en fornuftig og veldisciplineret livsførelse bør med velberåd hu investeres i fast ejendom og reelle værdier der øger din og din families sikkerhed og selvberoenhed.

 

SIKKERHED.

Når racekrigen for alvor når til Danmark kan det med sandsynlighed forventes at alle større byer i en periode vil udvikle sig til regulære dødsfælder med pålidelige racefæller i markant undertal. Derfor må det første råd være, i god tid, at søge mod landdistrikterne. Igen vil de lokale og personlige forhold kunne variere, men som hovedregel vil det altid, uanset hvor man bosætter sig, være fornuftigt at gøre sig klart, nøjagtigt hvordan man har tænkt sig at reagere og forsvare sig under et natligt indbrud. Med andre ord. Investér en dag eller to på grundigt at udarbejde en personlig beredskabsplan for dit eget hjem. Fordelene er på husejerens side hvis han vel at mærke ikke lader sig overraske. Nøgleordet er altså forberedelse. Indbrudssikrede hoveddøre og vinduer kan erhverves til rimelige priser. Sørg desuden for at ét bestemt rum i huset er ekstra grundigt sikret. Virkeliggørelsen af ordsproget “mit hjem er min borg” bør løbende tilstræbes.

Våbenlovene i Danmark er blandt de mest restriktive i verden og stiller som bekendt den lovlydige borger retsligt ugunstigt i konfrontation med indtrængende. Ikke desto mindre kan der med lidt opfindsomhed sagtens udtænkes effektive modtræk mod eksempelvis hjemmerøvere. Det er endnu ikke ulovligt at have improviserede slagvåben liggende ved sin seng. Desuden vil der, indenfor en ikke uoverskuelig fremtid sagtens kunne opstå politiske og demografiske omstændigheder i Danmark, hvorunder politimyndigheden endegyldigt mister sin sidste rest af troværdighed som det danske folks ordensmagt. Allerede nu ser man hvordan f.eks. ældre medborgere i store dele af fædrelandet de facto lever uden politibeskyttelse. En beskyttelse som de jo, for manges vedkommende, ellers har betalt skat til igennem hele deres arbejdsliv. På den ene side straffer det nuværende politiske system de indfødte danskere for at forsvare sig selv, mens det på den anden side skærer så meget ned på politiet, at forestilingen om at kunne søge beskyttelse imod eksempelvis hjemmerøverier hos samme politi er en ren illusion. En sådan tilstand er selvfølgelig ganske uacceptabel for enhver nationalsindet folkefælle og bør mildt sagt vække til eftertænksomhed.

Politikerne kan ikke med redelighheden i behold, på én gang opkræve verdens højeste skatter, åbne grænserne på vid gab for kriminel maseindvandring, bruge milliarder og atter milliarder af skattemidlerne årligt på at servicere de tilvandrede vanekriminelle kolonisatorer og samtidig fortælle danskerne, at vi ikke må forsvare os selv. På et tidspunkt stopper festen. Landsforræderi er stadig landsforræderi.

 

SELVBEROENHED.

Hvad gør du den dag kreditkortet ikke virker mere? Hvad gør du den dag der ikke er flere varer på hylderne i supermarkedet? Hvad gør du den dag der ikke kommer vand ud af hanerne? Hvad gør du den dag der ikke er mere benzin i slangen på tankstationen? Hvad gør du den dag der ikke er mere strøm i stikkontakten?

Spørgsmål som disse har ikke just pøbelens interesse. Har de din interesse? –Hvis ikke vil jeg bede dig stoppe med at læse videre øjeblikkeligt og i stedet henvise dig til nærmeste biograf. Der går med sikkerhed en super spændende, cool holywoodfilm med angelina jolie eller måske will smith. Farvel … Kom venligst ikke igen.

Til de få voksne, frittænkende folkefæller der måtte være tilbage: hav i det mindste et nødforråd til en uge eller to. Gerne længere. Vand, varme og mad er basisrangordenen indenfor nødforråd. Våben, førstehjælp og transport er ligeledes særdeles vigtige hensyn at iagttage. Hvis du har børn, så gør det for deres skyld om ikke for din egen. Man behøver vel ikke nødvendigvis fortælle dem om sit (og deres) overlevelseslager. Et sådant kan etableres diskret og ganske uden melodramatiske erklæringer til gud og hvermand. Hvis det aldrig skulle blive brugt … er det så en katastrofe? I det mindste har du vel undervejs opnået tilfredsstillelsen i den stille, grundfæstede sikkerhed; bevidstheden om, at hvis en undtagelsestilstand skulle opstå, så er du og din familie ikke, fra den ene dag til den anden, hjælpeløse, desperate flygtninge i myndighedernes eller kriminelle banders vold.

Regnvand kan opsamles via tagrender (pas på med asbesttag) eller direkte fra himlen til senere filtrering. Boring af lokale brønde og etablering/vedligehold af et lokalt vandværk bør bestemt overvejes som langtidsmål hvis man har adgang til de fornødne ressourcer og med sikkerhed kan regne med hjælp og samarbejde fra pålidelige, frie folkefæller i lokal- området. Sådanne projekter er dog immervæk relativt arbejdstunge entrepriser. En mere simpel løsning kunne være at indkøbe et antal kasser med langtidsholdbar drikkevand til løbende udskiftning når holdbarhedsdatoen udløber (glasflasker er at foretrække eftersom plasticflasker har det med at forurene vandet med parabener, bisphenoler og andre hor- monforstyrrende kemikalier). Så har man i det mindste til de første par uger hvis eksem- pelvis drikkevandsforsyningen midlertidigt forgiftes eller lignende mindre nødsituationer skulle opstå. Her taler vi ikke om science fiction scenarier. Det sker jævnligt at vandværker rundt omkring i landet ved uheld eller diverse driftssvigt kommer til at forurene hele byers drikkevand.

Kartofler og kål er billige afgrøder der kan dyrkes i selv den mindste have. Høns kræver heller ikke megen plads at holde, men forudsætter dog en vis arbejdsindsats. Frugttræer kan give et sundt og billigt kosttilskud til efterårsmånederne og langt ind i vinteren, alt afhængig af antal og størrelsen af træerne. Ribs og solbærbuske passer stort set sig selv. Kaniner udgør en pålidelig fødekilde p.g.a. deres velkendte parrings-ihærdighed. Nøddetræer af en vis størrelse kan supplere kosten med mange vigtige mineraler og er ligeledes ganske hårdføre (kræver minimal pasning).

Jagt og fiskeri er hovedsaglig relevant hvis man har adgang til vidtstrakte, mere eller mindre mennesketomme områder. I Danmark er befolkningstætheden som bekendt ganske høj, og i en undtagelsestilstand må man formode, at andre end én selv jo nok får idéen om at gå på jagt eller fiske. Så her vil der være tale om et potentielt konfliktområde med eksempelvis lodsejere eller blot andre jægere/fiskere om adgang til de mest attraktive områder. Men selvfølgelig vil kendskab til elementær jagt og fiskeri aldrig være nogen ulempe. Jagtbytte af en vis størrelse kan potentielt forsørge en familie i måske uger ad gangen. Det skal dog nævnes at rensning og tilberedning af eksempelvis hjort, o.l., kan være en ganske arbejdsintens opgave for den uerfarne. Konklusionen må være, at erfaring i jagt og fiskeri, samt rensning og tilberedning af bytte, bør indgå som et grundlæggende overlevelsesværktøj i den velforberedte nationalists vifte af kundskaber.

 

DET POSTAPOKALYPTISKE MIKROSAMFUND.

Som i alle andre af livets forhold bør det også gælde for etableringen af frivillige forbund af pålidelige folkefæller efter racekrigens udbrud, at kvalitet altid har rang over kvantitet.

Et sådant forbund kan i teorien bestå af så lidt som to husstande. De behøver ikke engang nødvendigvis at være umiddelbare naboer. Stol på så få som muligt. De fleste mennesker taler efter munden, men er upålidelige når det kommer til stykket. Hovedvægten af vores loyalitet bør lægges på slægts- og klanforhold. Blod er tykkere end vand. Hvis du vælger at stå alene som husstand, eller i en periode som egentlig fribytter, er det dit valg. Omstændighederne kan variere fra lokalitet til lokalitet. Man bør forberede sig på at kunne improvisere i forhold til de hastigt skiftende livsvilkår der med sikkerhed vil opstå når demokratierne først går under. Måske allerede i vores levetid vil der kunne opstå egentlige krigslignende tilstande — også i Danmark. Intet scenarie kan udelukkes, når man indser på hvilken konsekvent katastrofekurs det kaprede Vesten har sejlet siden 1945.

Kernen i al racemæssig overlevelse må altid være ægteskabet; familien og slægten. Herudfra vokser nationen og dernæst kulturen. Derfor: find dig først og fremmest en pålidelig ægtefælle. Det racemæssige spektrum indenfor hvilket man med en given partner med rimelighed vil kunne forvente at sætte Hvide børn i verden kan være svært at af- grænse entydigt. Efter min mening véd en racebevidst person selv instinktivt, udmærket godt hvornår en potentiel partner falder indenfor det racemæssigt acceptable område. Det afgørende er til enhver tid de racemæssige, genetiske egenskaber. —Ikke hvilket geogra- fisk område eller hvilken kultur ens kone tilfældigvis er opvokset i. En italienerinde fra Milano eller Torino, eksempelvis, eller sågar en iranerinde fra Teheran kan potentielt set være mere raceren end en “dansk” kvinde belastet med en negroid eller måske jødisk bedstefar. Man må altså afgøre og diskriminere fra emne til emne. Hovedsagen er selvsagt, at børnene og børnebørnene; efterslægten, bliver sunde, stærke og europide.

Det skal her understreges, at det langsigtede endemål selvfølgelig er, med magt, at tvinge de racefremmede invasionsstyrker ud af den Hvide mands hjemlande og at oprette sunde, racehygiejniske samfund, baseret på Naturens eviggyldige Love, uden banker, uden porno, uden industrialiseret landbrug, uden demokrati og uden alle de andre former for sygelig og kriminel perversion vi ser sprede sig som byldepest i alle de vestlige lande i dag.

De hensyn der sigtes til i nærværende artikel skal bestemt ikke forstås som et ønske om en permanent “off the grid” livsstil. Snarere bør man iagttage hele den vestlige kulturkrise og forestående racekrig som en gunstig lejlighed til at afstøde de snyltere og sygdomme som over århundrederne med slavekristendommens billigelse har fået lov at nedtynge og for- krøble de Ariske folkeslag. En sådan renselsesproces må nødvendigvis udvikle sig vold- somt og, i detaljen, uforudsigeligt. Overgangen (som kan vare århundreder, måske endda årtusinder) vil kræve megen forberedelse, megen selvtugt og en genbesindelse på — en skærpelse af — færdigheder der for vore forfædre var så naturlige som at trække vejret.

En Arier finder opmuntring og åndelig næring i fjendernes modstand. Lad krigen begynde. Utålmodighed. Hævn. Had. Kærlighed. Troskab. Naturrespekt. Nådesløshed. 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

40 svar til RANGORDNING af HENSYN & FORBEREDELSER

 1. Viking siger:

  Rigtig godt skrevet (tak) og meget hen af de ting jeg tænker omkring min fremtid.

  Med hensyn til, STYRKE.
  Jeg har et såkaldt squat rack/stativ til squat (benbøj på dansk) og stående overhovedet presse øvelser som militærpres og pushpres. Derudover har jeg en bænk, som med squat stativet kan bruges til bænkpres. Jeg har over 200 kilo vægtskiver, gummimåtter og andre billige småting.
  Min træning består mest af basisøvelser som squat/front squat, bænkpres, dødløft, overhovedet pres og frivend. Hvilket passer meget godt til “Prioritér gerne ryg, mave: krops-kernen først, derefter ekstremiteterne.”
  Man behøver kun få kvadratmeter til et lille trænings-setup der er meget bedre end alle de mærkelige maskiner i de fleste lokale kommercielle fitnesscentre.
  Den bedste træning er den træning man får trænet (regelmæssigt), og for mig er det løfte jern tæt på mit badeværelse, køkken og soveværelse 🙂

  Prisen på en Sydafrikansk Krugerrand Guldmønt er over 1000 kroner mere end da den var billigst for et til to år siden (ifølge mine observationer i København).
  http://www.tavex.dk/index.php?main=600&productID=1108

  • Hilmar Sejr siger:

   Hejsa Viking.
   Ang. Træning: husk konditionstræning. Styrketræning alene er ikke nok.
   Ellers lyder det jo ganske fornuftigt det du har gang i. Efter min mening er det imidlertid slet ikke nødvendigt med så mange vægte. Armbøjninger på knoerne, armhævninger og basis ryg- mave-øvelser er alle yderst virkningesfulde øvelser der kan udføres regelmæssigt uden det behøves at købe én eneste vægt. Jeg har dog også selv en enkelt vægtstang til træning af rå muskelstyrke skal det siges. Spurttræning (intervaltræning) er uerstatteligt for eksplosivitet i musklerne og kredsløb/iltning af blodet. Min erfaring er, at blot en eller to gange med intens kondi/spurttræning om ugen er nok til at høste de yderst gunstige virkninger (bedre blodcirkulation til hjernen bl.a.).

   • Viking siger:

    Hej Hilmar Sejr.

    Tak for svaret.
    Jeg er helt enig, og vil bruge det som et væg-op-kald til at begynde at løbetræne (intervaltræning) lidt igen. En til to gange i ugen, burde ikke være noget problem.
    Jeg plejer at træne med 1-5 gentagelser, 1-5 arbejdssæt (eller 5-15 dynamisk sæt, for eksplosivitet i musklerne/kroppen) og med 2,5-5 kg progression per tungt trænings pas. Og en deload uge hver 6-12. uge.
    Jeg ser 2,5-5 kg progression som en god motivation og en følelse af system i tingende.
    Jeg er enig i, at kropsvægt træning er super godt, og laver/lavede blandt andet også pull ups, armbøjninger på knoerne og scapula push ups på knoerne. Jeg ser progression som en stor udfordring i kropsvægt træning, som på sigt bliver lettere at løse med vægte.

    Da jeg løbetrænede regelmæssigt for 2-3 år siden, brugte jeg blandt andet min bil som modstand (skubbe) og lavede også “stærkmands læsse/løbe øvelser” med sten.
    Det er en sjov og god måde, at blive forpustet på.

    Derudover tænker jeg på at købe en sandsæk, til at bokse på. Det har jeg haft gode erfaringer med tidligere. Jeg skal bare løse plads problemet.

    • Hilmar Sejr siger:

     Hej Viking.
     Ang. progression indenfor kropsvægttræning uden at skulle investere i udstyr.

     Armbøjninger:
     1. Placér fødderne på en træstub eller en skammel. Øg belastning gradvist ved til sidst at stå i en lodret håndstand og udfør øvelsen enten fritstående (balance) eller op ad et træ/en væg/mur, e.l.
     2. Lav “klap” foran brystkassen mellem hver armbøjning.
     3. Udfør armbøjningerne på én hånd ad gangen.
     4. Udfør armbøjningerne på fingerspidserne.

     Armhævninger:
     1. Udfør øvelsen langsomt. Helt ned (næsten) i strakt arm og helt op med hagen over stangen. Herfra kan belastningen øges ved enten at holde spændingen i de forskellige mellempositioner (90 grader er vel den hårdeste), eller at fortsætte kropshævelsen hele vejen op over stangen, således at hoften til sidst er i højde med stangen og armene presser nedad, ned langs siderne af kroppen (udføres med frontgreb).
     2. Øg belastning på grebet under normale armhævninger ved at rulle et stykke tøj rundt om stangen således at du tvinges til at bruge håndmusklerne til at fastholde grebet rundt om den tykkkere stang.
     3. Kom fyldte vandflasker eller mursten i rygsækken under udførelsen.

     Pointen med styrketræning er vel, udover de grundlæggende sundheds- og selvværds-aspekter, at øge sin modstandsdygtighed, sin selvforsvarsevne, overfor fysiske angreb.
     Når man anerkender dette hovedformål kommer der vel også et punkt hvor trænings-investering (i både tid, penge og anstrengelse) i yderligere muskelstyrke bliver omsonst, hvis ikke den kombineres med “investering” i andre kerne-aspekter til forbedring af denne selvforsvarsevne.

     Jeg vil mene at dette punkt; dette niveau omtrent er nået når man i muskelstyrketræning er kommet så langt, at yderligere forøgelse af muskelmassen forudsætter indkøb af a) kompleks og bekosteligt træningsudstyr og b), protein-pulver eller andre medikament-lignende kosttilskud af tvivlsom oprindelse.

     Pointen er vel den grundlæggende, at i en livstruende kampsituation, hvor du er tvunget til, bogstaveligt talt at kæmpe for livet … ja, dér vil der med altovervejende sandsynlighed ret hurtigt indtræffe et tidspunkt hvor egenskaber såsom kondition og udholdenhed overstiger rå muskelstyrke i vigtighed.

     Muskelstyrke er selvfølgelig et vigtigt parameter indenfor kamptræning. Men der er også andre yderst vigtige hensyn at prioritere.
     Her vil jeg pege på kondition og muskel-eksplosivitet som måske de to vigtigste.
     Dén som først bliver forpustet og stakåndet under et alvorligt slagsmål står med et alvorligt problem … ligegyldigt hvor store muskler han så end har opbygget.
     Knoglernes og senernes styrke og modstandsdygtighed overfor forskellige former for belastninger er desuden af vigtighed. En sådan styrke er til dels medfødt og således genetisk betinget, men kan, udover relevant træning, også vedligeholdes og udbygges gennem en sund og mineralholdig kost.

     Den logiske konklusion må vel være, at den tid og de penge vi sparer på at undgå overdreven, ensidig muskeltræning, sunhedsskadeligt fup-proteinpulver og unødvendigt, bekosteligt udstyr … i stedet bør investeres i relevant konditionstræning (spurt/interval) og en sund, naturligt mineralholdig og vitaminrig kost.
     Husk: undgå helst alle sojabaserede produkter (de er fyldt med østrogen).

     • Viking siger:

      Hej Hilmar Sejr

      At øge sværhedsgraden i øvelsen er selvfølgelig en rigtig god progression måde.
      Jeg har intet ønske om, at modsige dig i værdien af kropsvægt træning/udstyrsfri træning. Jeg vil bare dele min egne tilgang til træning, med dig og andre.
      Alle veje fører til Rom, som man siger.
      Familien Danmark bruger vel i gennemsnit flere penge hvert år på en æde og druk ferie i et tarveligt land, end jeg har brugt på træningsudstyr. Så det med pengespil på udstyr er en god point, men også relativt til det almindelige penge forbrug hos den enkelte.
      Godt træningsudstyr kan man bruge hele livet.

      Jeg er enig i dine betragtninger omkring selvforsvar i en livstruende kampsituation.
      Jeg vil tilføje, at man øger i princippet kun muskelmasse i kalorieoverskud.
      Og få gentagelser (1-5) med længere pauser mellem sæt (3-6 min.) er typisk bedre til at undgå muskelvækst end flere gentagelser (5-15) med korte pauser mellem sæt (1-3 min).

      Igen, jeg er enig i hvad du skriver og ønsker kun at bidrage positivt.
      http://news.bodylab.dk/artikler/3064-staerk-uden-storre-muskler

      • Hilmar Sejr siger:

       Tak for dit bidrag, Viking. Det er værdsat.
       Du har bestemt et godt argument om at en engangsinvestering i en god solid vægtstang og et par ditto vægtskiver kan være givet godt ud.
       Mine bedste hilsner til dig herfra om godt helbred og i forhåbningen om at du får sat så mange Ariske børn i verden som muligt.
       –Hil Alfader Odin!

       • Viking siger:

        Mange tak (jeg arbejder på det), og i lige måde.
        Det kan ikke skrives ofte nok, at du gør en rigtig god ting her.
        “RANGORDNING af HENSYN & FORBEREDELSER” er et godt eksempel på dine gode hensigter og sande ønske for vores overlevelse.

        Information om tingenes tilstand er selvfølgelig vigtig, så familien Danmark kan vågne op. Derefter kan for eksempel Danskernes Parti ordne resten (ønskescenarie).
        Men vågner familien Danmark ikke op, så har vi for alvor brug for den slags information og løsninger du her byder på.

        Der er forholdsvis mange der på dansk tilbyder information om tingenes tilstand, men få der tilbyder løsninger.

        Bedste hilsner og ønsker herfra.
        –Hil Alfader Odin!

 2. Tommy Rasmussen siger:

  Viking: “Prisen på en Sydafrikansk Krugerrand Guldmønt…..”
  .
  Jeg kan ikke anbefale “store” Krügerrand-guldmønter på en ounce (=32,15g). Wolfram har næsten samme vægtfylde som guld. Derfor skal vi helst bruge moderne sparelamper uden wolfram-gløde-tråde. Køb hellere mindre og gamle guldmønter som f.eks. schweizer-guldmønten: “Goldvreneli” (ca. 5g). Wolfram er i modsætning til guld meget svagt magnetisk, men med en lille NEODYME-magnet til ca. 50,- kroner kan man mærke om guldmønten “klæber” lidt til magneten. Den bliver IKKE hængende, og med en normal magnet kan man slet ikke mærke nogen forskel på “wolfram-guldmønter” og ægte guldmønter. Det samme gælder selvfølgelig for guldbarrer, men her skal man lige tage induktionseffekten i betragtning også. Hvis man f.eks. lader en neodyme-magnet rutsche ned ad en guldbarre på et kilo, så vil magneten være langsommere end under den samme øvelse på en papkarton i samme vinkel.
  .
  Min første kommentar til artiklen her er vel åbenbart ved en “fejltagelse” havnet i “Spam”-ordneren:
  .
  https://derhonigmannsagt.wordpress.com/2015/04/17/atombomben-gibt-es-nicht-zum-draufrumdenken/
  .
  men det er selvfølgelig ikke nok, at man kan læse, hvis man ikke VIL forstå, at der ikke vil ændre sig noget til det gode her på jorden, så længe ALLE overalt på grund af fejhed og manglende næstekærlighed kun gider at tænke på sig selv og deres såkaldte “RANGORDNING”.

 3. Viking siger:

  Hej Tommy Rasmussen
  Tak, for information.

 4. Tommy Rasmussen siger:

  Åbent brev til Herr Lars Løkke Rasmussen og alle danske folketingsmedlemmer!

  Har det danske folk virkelig noget at glæde sig over Herr Lars Løkke Rasmussen? Eller kan vi kun glæde os til den Nato-krig, som de sammen med mange andre laver reklame for? Jeg kan huske, hvor stolte mange danskere var, da Anders Fogh Rasmussen (midt i en periode, hvor han havde svoret at tjene det danske folk som statsminister) blev “valgt” som Nato-General-SEKRETÆR. Det er, som De sikkert ved, imidlertid altid kun en USA-4-stjerne general, som udøver kommandoen i Nato. Generalens sekretær har INGEN MAGT, og han har kun én opgave: Public Relations (altså USA-propaganda). Tiden vil vise, om De som ny statsminister vælger sammen med Nato at lede det danske folk i krig, for at tjene dem, som ind til nu har styret dansk politik:

  Åbent brev til Herr Lars Løkke Rasmussen her:
  https://www.facebook.com/larsloekke?pnref=story

  Med venlig hilsen,
  Tommy Rasmussen
  tommyrasmussen@arcor.de

 5. Viking siger:

  The Dangers of Being a Social Progress Parasite

 6. Tommy Rasmussen siger:

  26.06.2015 – Som reaktion på hackerangreb bliver over 100.000 internet-sider spærret for alle tyske folketingsmedlemmer. På den måde vil man forhindre at endnu flere computere bliver inficeret.
  http://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2015/06/26/filter-fuer-die-abgeordneten-bundestag-blockiert-100-000-webseiten/
  .
  “På den måde vil man forhindre at endnu flere computere bliver inficeret”
  som f.eks. ???:
  .
  BILDERBERGER tale-kladde fra år 2012

 7. Viking siger:

  Meget interessant video, der giver en forklaring på de venstreorienteret og etnisk fremmedes motiver for at udrydde hvide heteroseksuelle k mænd.

  The Truth About Gene Wars: r/K Selection Theory

 8. Viking siger:

  “I didn’t intend it, but when you’ve got these people on your hands, you’ve got to make them different, haven’t you?” said Tolkien during the 1971 interview. “The dwarves of course are quite obviously, wouldn’t you say that in many ways they remind you of the Jews? Their words are Semitic, obviously, constructed to be Semitic. The hobbits are just rustic English people,” he said.
  http://www.unleashthefanboy.com/movies/hobbit-dwarves-jews/85817

 9. Viking siger:

  Hej Hilmar Sejr
  Jeg har først lige set din besked nu.
  Jeg vil i hvert fald gerne hjælpe hvor jeg kan.

 10. Viking siger:

  Chimpout Radio er kommet tilbage!
  http://coradio.podomatic.com/

 11. Viking siger:

  Soviet KGB defector & Communist propaganda expert (Yuri Bezmenov), predicts Obama’s gameplan almost 30 years ago

 12. Viking siger:

  Manipulism and the Weapon of Guilt: Collectivism Exposed (FREE EBOOK AND AUDIO-BOOK)
  http://manipulism.com/

  • Tommy Rasmussen siger:

   Wernher von Braun: “… AND ALL OF IT IS A LIE”:

   “…The strategy that Wernher Von Braun taught me was that first the Russians are going to be considered to be the enemy. In fact, in 1974, they were the enemy, the identified enemy. We were told that they had “killer satellites”. We were told that they were coming to get us and control us-that they were “Commies. “…” Then terrorists would be identified. Then we were going to identify third-world country “crazies.” We now call them Nations of Concern. But he said that would be the third enemy against whom we would build space-based weapons. The next enemy was asteroids. Now, at this point he kind of chuckled the first time he said it. Asteroids- against asteroids we are going to build space-based weapons. And the funniest one of all was what he called aliens, extraterrestrials. That would be the final scare. And over and over and over during the four years that I knew him and was giving speeches for him, he would bring up that last card. “And remember Carol, the last card is the alien card. We are going to have to build space-based weapons against aliens AND ALL OF IT IS A LIE”.

 13. Viking siger:

  Egyptians debunk Biblical fantasy that Israelites were slaves in Egypt
  https://murderbymedia2.wordpress.com/2015/08/15/the-first-jewish-lie/

  • Hilmar Sejr siger:

   Hejsa Viking.
   Tak for dine interessante links.
   Jeg har været travlt optaget henover sommeren så jeg må indrømme at jeg nok har forsømt min vikar-tjans her på Hammersmeden’s blog noget.
   Håber du har det godt og det kører derudaf med træningen.
   Hil Alfader Odin!

   • Viking siger:

    Hej Hilmar Sejr.
    Jeg håber, at du har haft travlt med sommer ting og ikke bare arbejde 🙂
    Det går fint med vægttræning, men løbe/interval-træning er desværre blevet forsømt noget på grund af varmen.
    De bedste ønsker herfra!
    Hil Alfader Odin!

 14. Viking siger:

  The death of the innocent Mace Dindu at the hands of the racist Darth Wilson 🙂

 15. Viking siger:

  Meanwhile, back in China:

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.