Counterjihad og Antifa = To Sider af Samme Sag

Jeg spildte forleden min tid på at debattere med nogle af de gamle afdankede hippier ovre på snuphønen. Antiracisterne endte med febrilsk at måtte bortcensurere mine indlæg da deres kulturmarxistiske, jøde-elskende verdensbillede var begyndt at slå alvorlige revner i fundamentet under vægten af blot et par dages gennemdokumenterede, race-realistiske kommentarer.

En af antiracisterne derovre opgylpede på et tidspunkt dén her afsindige kommentar:

“Race” og “idéer” er tydeligvis underordnet kultur. Det ses af selve det udviklingsmønster, hvori civilisationer afløser hinanden som lokomotiver i den globale civilisations udvikling.

Kan “racen” forklare, at nordboerne var civilisatorisk længere tilbage end de store, sydlige civilisationer i jernalderen (og før)? Dengang de andre civilisationer skiftedes til at være dynamiske, var vi statiske.
Nu er det omvendt. Vi er verdens dynamiske civilisation. Det har vi været igennem tusind år. Og er det indtil vi ikke er det mere. De andre er i mellemtiden gået i frø.

Stafetten går på skift. Og hver civilisations tidligere indvundne indsigter inkluderes i den næste, dynamiske civilisation. Det er alt, hvad vi kan se.
Historiens lineære aspekt er bevidsthedens historie. Og udviklingen af bevidstheden finder sted i en kulturkreds ad gangen, mens de andre ligger i dvale.

“Race” spiller ingen rolle. Det er intet hardware-anliggende, men et software sådant.

Jeg besvarede hans løgnagtige postulater på følgende vis:

Så tager vi ét udsagn ad gangen.

“”Race” og “idéer” er tydeligvis underordnet kultur”

Du sætter ordet race i anførselstegn her. Det virker ret besynderligt.

Du erkender altså dermed indirekte at du fornægter virkeligheden til fordel for de tillærte, politisk korrekte dogmer, du har absorberet igennem skolen og dit mainstream medieforbrug? Eller hvordan skal anførselstegnene forstås?
Mener du at ordet race ikke skulle henvise til noget meningsfyldt; til noget virkeligt fra den observerbare verden?

De biologisk definerede raceforskelle er fakta.
Jeg vil i det følgende redegøre for hvorfor det giver god mening at benytte racebetegnelserne, både i brugen som logisk definerende kategorier og til umisforståelig beskrivelse af de gennemsnits-egenskaber; de kendetegn der afgrænser menneske-artens (ikke menneske-racens) forskelligartede undergrupper fra hinanden.

Grunden til at mange kulturelt fremmedgjorte og identitets-usikre vesterlændinge i dag vælger at skrive ordet race i moderigtige anførselstegn er sandsynligvis, at de ikke kan mønstre tilstrækkelig selvstændig og kritisk tænkeevne til at modstå dén politiske korrektheds-bølge der, helt siden starten af forrige århundrede, gradvist har korrumperet vore samfund og, særligt betydningsfuldt i denne sammenhæng, har korrumperet antropologien.

Før omtrent 1920 var antroplogi et naturvidenskabeligt studie der med empiri, systematik og nøjagtighed, altså klassisk videnskabelige metoder, søgte at klassificere menneskeartens forskellige racemæssige grupper og undergrupper. Alment kendt som menneskeracerne.

Med Franz Boas, den jødiske indvandrer til USA, ændrede antropologien imidlertid grundlæggende karakter og dens position gled gradvist fra den tidligere status som et klassisk, medicinsk relateret studie hos naturvidenskaberne over til et politiserende, uvidenskabeligt studie under de humanistiske, såkaldte bløde fag. Altså sammen med litteratur; filosofi; sociologi; kunsthistorie, osv.

https://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Boas

Professor Kevin MacDonald har skrevet udførligt om emnet i hans bog “The Culture of Critique” fra 1998.

http://www.amazon.com/The-Culture-Critique-Evolutionary-Twentieth-Century/dp/0759672229

Jeg vil her minde om at det retsmedicinsk er muligt, tilsyneladende med stor nok præcision til at domstole over hele den vestlige verden tillægger de retsmedicinske konklusioner tilstrækkelig vægt til domfældelse, at bestemme en afdøds racemæssige tilhørsforhold. Særligt kranieformens typologi og, indenfor de seneste par årtier, også DNA-analyser er de primære identifikationsmetoder hertil. Disse metoder benyttes også i efterforskningsmæssigt øjemed og er således både juridiske og polititekniske værktøjer man har kendt til i årevis.

Selv en tand, eller blot et stykke af en tand kan være nok til at retsmedicinere med tilfreddstillende sikkerhed kan bestemme en afdød persons race.

Mikroskopiske mængder af efterladte hudceller eller indtørrede rester af den mindste dråbe kropsvæske kan under gunstige omstændigheder være alt der behøves for at nå frem til en brugbar racemæssig klassifikation af, eksempelvis mistænkte til videre efterforskning og/eller domfældelse.

 

 

Godt. Det var første floskel pulveriseret.

“”Race” […] underordnet kultur”

Hvis dét grundløse postulat skal give nogen som helst mening, må det jo så betyde, at du tror den vestlige kultur ville forblive uændret hvis dens flertalsbefolkning af Hvide mennesker, fra den ene dag til den anden, blev skiftet helt ud, ikke bare som nu godt og vel en tredjedel af vejen, men hele vejen til 100% udskiftning af den nuværende befolkning, til, lad os sige, udelukkende negere fra Ny Guinea. Det må jo være den logiske følge af din politisk korrekte udenadslære.

Floskel #2 udraderet.

“[C]ivilisationer afløser hinanden som lokomotiver i den globale civilisations udvikling”

Så her er du altså ikke bare på linje med antifa; enhedslisten; radikale venstre; SF; socialdemokraterne; venstre; 99% af erhverslivet; Stine Bosse; Malene Wind; 99% af journalisterne, 99% af præsterne, osv., osv. hvad angår din tillærte forfærdelse over raceforskellenes åbenlyse virkelighed … nej, du er tilsyneladende også globalist som dem. Jamen dog, jamen dog. Den “globale civilisations” udvikling. Det er da storartet.

Så der findes altså en “global civilisation“? Jamen uha! Den skal vi da passe på at vi ikke forstyrrer med vores slemme, racistiske nationalisme … skal vi ikke Morten? Tænk hvis nogen kunne finde på at tro vi var intolerante … Jeg mener: alle de søde og venligt energiske mennesker der banker på vores dør. De er vel bare et led i den ene civilisations “afløsning” af den anden. Ikke sandt?

Floskel #3 obduceret.

“Kan “racen” forklare, at nordboerne var civilisatorisk længere tilbage end de store, sydlige civilisationer i jernalderen (og før)? Dengang de andre civilisationer skiftedes til at være dynamiske, var vi statiske”

Ja. Accepten af de åbenlyse racemæssige forskelle mellem menneskene på denne Jord kan, ikke bare forklare Historiens udvikling. Den er også første forudsætning for at man overhovedet evner at erkende virkeligheden.

Er der visuelt observerbare forskelle på en somalier og en nordisk-germansk dansker?
Kan du se forskel? Med dine egne øjne? På en neger og en nordisk dansker?

Godt. Det kunne oldtidens mennesker også. De havde så yderligere den fordel, frem for 99% af de hjernevaskede vesterlændinge i dag, at de ikke led af vanvidsdogmer såsom antiracisme og selvmordsdoktriner som i kristendommen.
Derfor kunne de nogenlunde uhindret altså lægge to og to sammen og konkludere: Ja, der findes rent faktisk nogle relativt let definerbare forskellige hovedtyper af mennesker.

Du nævner så “de store, sydlige civilisationer i jernalderen og før“.

Jernalderen regnes sædvanligvis fra 500 f.v.t. til 800 e.v.t., så de sydlige civilisationer du hentyder til må vel være … den klassiske hellenske kultur, altså de græske bystater i Middelhavet, Ægæerhavet og Lilleasien; Romerriget i det centrale middelhav og evt. Ægyptens langstrakte kulturudvikling (både i tid og geografi) omkring Nilens bredder. Muligvis også Sumer og Kina.

Nu er den periode du henviser til jo noget udflydende og løst defineret idet du, i parantes, ret upræcist og nonchalant tilføjer “og før“. Så vi kan jo komme ganske vidt omkring når dine eneste afgrænsninger er relativ sydlig beliggenhed i forhold til Danmark og engang før år 800.

Men det kan sådan set være udmærket.

Din hensigt med den mildt sagt tyndbenede historiske henvisning er velsagtens at fremstille en opdigtet modsætning mellem, på den ene side, antikkens rige, højtkultiverede sydlige civilisationer og, på den anden side, Nordens angiveligt primitive, og fattige, “statiske” kultur.

1. Antikkens civilisationer var alle grundlagt af Hvide kulturskabere. Historien bærer vidnesbyrd om dette faktum. Her taler jeg vel at mærke ikke om den løgnagtige pseudohistorie vores SF-lærere indoktrinerede os med som børn.

Jeg taler om Rigtig Historie.

Den Historie som globalisterne for alt i verden søger at aflede vesterlændingenes opmærksomhed bort fra. Historien om Hvide, blå-øjede generaler i oldtidens Kina. Om Rødhårede faraoner; om blå-øjede sumerere og blonde romerkejsere (f.eks. Augustus).
Den forbudte historie. Den politisk ukorrekte historie.
Historien som imidlertid ikke lader sig undertrykke for evigt.

 

 

 

2. Oldtiden i Danmark var rig i en grad så mange moderne danskere simpelthen ikke forstår det.
Det danske område har været beboet af kulturskabende germanere over en ubrudt periode siden istiderne. Ja selv under istiderne har de omskiftelige kyststrækninger og israndområder været beboet og jægere har haft deres jagtmarker her i Skandinavien under de vanskeligst tænkelige forhold.

http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-2-2005.pdf

Tag nu f.eks. Bronzealderen. Normalt regner man den som varende fra omtrent 1800 f.v.t. til 500 f.v.t.

Ældre og Yngre Bronzealder. Et uudtømmeligt skatkammer af Nordisk-Germansk højkultur. Nutidens store flertal af TV-hypnotiserede danskere ved imidlertid intet om rigdommen i deres egen kulturarv. Men de “ved” til gengæld alt om at samtlige kulturhistoriske fremskridt og opfindelser angiveligt kommer fra Kina; de “ved” alt om “de sydlige civilisationer” og “out-of-Africa” dogmerne. Akkurat som dem er vi alle blevet forsøgt indoktrineret; programmeret til at fascineres ved og værdsætte; falde bagover af benovelse over alt fremmed, før nysgerrigheden; ja før sågar bevidstheden om eksistensen af egen kultur indtræffer.

Danernes bronzealder-forfædre smedede ædelmetaller, rejste kongsgårde, navigerede farvandene, opretholdt husdyrbrug, fiskede, vævede, jagede, forarbejdede træ- og ler-redskaber, producerede stilistisk gennemført, sirligt ornamenteret kunsthåndværk, etablerede kongedømmer og indgik i kulturudveksling med andre bronzealder-centre, bl.a. i Centraleuropa.

Senere, i Folkevandringstiden, udvandrede i titusindvis af de “statiske” danere, som du udtrykker det, sammen med andre skandinaver og germanere, til Mellem- og Sydeuropa og grundlagde dér de statsdannelser vi i dag kender som Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien.

 

 

De kunne ikke bare købe kinesisk producerede el-værktøjer, fladskærme og energipærer i supermarkedet. De kunne ikke bare skifte en sikring hvis strømmen gik. De kunne ikke tage lån i banken til anskaffelse af en bil produceret i Korea eller Japan.

De måtte selv udfærdige deres kultur; skabe den, med de bare næver så at sige … fra grunden. Men for dig var de “statiske“?!

Du forekommer aldeles uvidende om din egen kulturarv. Men ikke nok med det: du benytter tilsyneladende samme uvidenhed til at udbrede ringeagt for Danmarks fortid.

 

 

Floskel #4 sønderrevet.

“Og hver civilisations tidligere indvundne indsigter inkluderes i den næste, dynamiske civilisation. Det er alt, hvad vi kan se”

Her mener du måske: ligesom da de kristne og deres åndsbeslægtede, muslimerne, brændte biblioteker af og torturerede og henrettede videnskabsfolk i løbet af Middelalderen?

Er det det du hentyder til når du skriver at “tidligere indvundne indsigter inkluderes i den næste, dynamiske civilisation“?

Det er jo en gang sødsuppe-pjat. Historien viser at aggressor-kulturer som regel ødelægger og nedbrænder de kulturer de “afløser“. Måske stjæler de, for egen vindings skyld, den teknologi de kan bruge, for så meget desto mere effektivt at ødelægge og udslette den erobrede, overvundne kultur.

Hør bare jøderne beskrive deres hensigter med andre kulturer (mon ikke de har overdrevet deres “bedrifter”, bare en smule?) når “stafetten går på skift” som du formulerer det. Vi læser i bibelen:

Da sagde Herren til mig: »Se, nu overgiver jeg Sihon og hans land til dig; gå nu i gang med at erobre hans land.« Da Sihon med hele sin hær rykkede ud til kamp mod os ved Jasa, overgav Herren vor Gud ham til os, og vi slog ham og hans sønner og hele hans hær. Dengang indtog vi alle hans byer, og i hver eneste by lagde vi band på mænd, kvinder og børn; der var ingen, der overlevede. Kun dyrene tog vi med som krigsbytte sammen med det, vi røvede i de byer, vi havde indtaget. (Femte Mos. 2:31-35)

Når Herren din Gud fører dig til det land, du skal ind og erobre, og han driver store folkeslag væk foran dig, hittitterne, girgashitterne, amoritterne, kana’anæerne, perizzitterne, hivvitterne og jebusitterne, syv folk, der er større og mægtigere end du, og Herren din Gud overgiver dem til dig, og du besejrer dem, da skal du lægge band på dem. Du må ikke slutte pagt med dem og ikke vise dem barmhjertighed. (Femte Mos. 7:1-2)

Nej, sådan skal I gøre med dem: Deres altre skal I rive ned, deres stenstøtter skal I knuse, deres Ashera-pæle skal I hugge om, deres gudebilleder skal I brænde. For du er et helligt folk for Herren din Gud; dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. (Femte Mos. 7:5-6)

Det er alt, hvad vi kan se” skriver du så om dine egne tvivlsomme teorier. Forkert!

Det er alt som du kan se. Tal for dig selv.

Floskel #5 brændt ned til grunden.

“Historiens lineære aspekt er bevidsthedens historie. Og udviklingen af bevidstheden finder sted i en kulturkreds ad gangen, mens de andre ligger i dvale”

Beviser for din påstand, tak. Ellers er det løgn og tomme postulater.

Hvordan kan du vide at “udviklingen af bevidstheden” kun “finder sted i [é]n kulturkreds ad gangen, mens de andre ligger i dvale“?

Det er jo bare en teori. En luftig efterrationalisering. Tilmed af en så uendelig svagt underbygget slags at det bliver komisk. Det er jo umuligt at hverken be- eller afkræfte dit udsagns rigtighed. Enhver kan jo stille sig op og proklamere: “Historiens forløb manifesterer sig sådan og sådan”. Nå?
Og hvor er dokumentationen så lige for din overordentligt tvivlsomme, frit opdigtede påstand?

Lyder mere som noget du enten har læst og lært udenad i en marxistisk/globalistisk lærebog fra universitet, er blevet indoktrineret til at mene i mainstream medierne eller eventuelt har hevet ud af den blå luft til lejligheden.

Jeg noterer mig i hvert fald, at kilder og/eller anden dokumentation glimrer ved deres totale fravær i din kommentar.

Floskel #6 udbenet.

“”Race” spiller ingen rolle. Det er intet hardware-anliggende, men et software sådant”

Ja-så? Race spiller “ingen rolle“? Ingen? Altså … som i betydningen nul. Ingen betydning overhovedet? Aha. Jo-jo.

Morten har talt og Historien skal altså nu skrives om. Kina; Haïti; Grønland; Japan; Baskerlandet. Repræsentanter for disse lande bedes henvende sig til Snuphønen hvor den historiske ekspert Morten vil fremlægge hans epokegørende nye teorier om at disse nationers mening som værende baseret på racemæssigt veldefinerede folkeslag nu er udfaset. De kan ligeså godt én gang for alle glemme deres gammeldags idéer om at deres respektive nationer skulle manifestere nogen særlig etnisk gruppes historiske skæbne. Morten, antiracisten fra Snuphønen, ved tilsyneladende bedre.

For “[r]ace spiller ingen rolle” må vi jo forstå.

Den påstand skal du vist lige forklare engang til de tusindvis af pårørende til Hvide farmere der er blevet tortureret og myrdet p.g.a. deres racemæssige tilhørsforhold i det tidligere Rhodesia (nu “zimbabwe”) og Sydafrika.

 

 

Men de er sikkert bare slemme racister, så dem ka’ vi uden videre ignorere, ikke sandt?

Her er et par af dine verdenscivilisatoriske brødre der tilsyneladende ikke helt har forstået din salvesesfulde åbenbaring om at racerne selvfølgelig ingen rolle spiller i Historien:

 

 

 

 

            Floskel #7 parteret.

            Har du flere spørgsmål?

 

Gæt 1488 gange hvad snuphønen gjorde ved det. Det er rigtigt. De censurerede selvfølgelig min kommentar.

På et tidspunkt i løbet af  processen gik det op for mig, at der jo reelt set ingen nævneværdige ideologiske forskelle findes mellem de autonome møgunger fra diverse junkie- og homosammenrend, såsom antifa o.l., på den ene side, og så de noget ældre, men lige så dogmatiske antifascister og antiracister som man finder indenfor counterjihad-miljøet.

Begge gruppers danske medlemmer er, som de fleste andre borgere i Vesten, blevet total-hjernevaskede, igennem uddannelsessystemet og jødemedierne, til deres antiracistiske selvmordsfilosofi (for jøderne er det lidt anderledes. Det kommer jeg til).

Begge grupper er lidenskabeligt anti-“nazistiske” og anti-fascistiske. De ved selvfølgelig intet andet om disse begreber end de floskler og løgne som jødemedierne og deres marxistiske pædagoger, folkeskolelære og universitetsprofessorer har fortalt dem.

Begge grupper går tilsyneladende lidenskabeligt ind for homo-dagsordnen.

Begge grupper er feministiske. Møgungerne fra antifa i den ekstremt afsindige grad vi kender fra jødemediernes konstante LGBT-propaganda. De kan være til dels sagesløse, i det mange af dem (de yngste) vel aldrig har set eller hørt om andet i løbet af deres korte, gennem-indoktrinerede liv. Snuphønsene og andre counterjihad-typer er feminister i den forstand at de, på trods af deres ofte betragtelige livserfaring, tilsyneladende alligevel kritikløst accepterer det postmoderne samfunds unaturlige og familieødelæggende dogmer såsom “ligestilling” og “kvinderne ud på arbejdsmarkedet”.

Ingen af grupperne er nationalistiske. Antifa-bærmen spiller i det mindste med åbne kort og erklærer tydeligt og umisforståeligt deres antinationalisme. For counterjihad-klientellets vedkommende er problemet det alvorlige, at de foregiver at være “patriotiske” og “dansksindede” imens de arbejder målretttet på at varetage jødernes interesser, internationalt og i Danmark.

Hvis ikke det var fordi jøderne tilfældigvis havde en forvokset, verdensomspændende familiefejde kørende med deres intimt blodbeslægtede fætre fra islam, ville halvdelen af counterjihad-bevægelsen øjeblikkeligt forsvinde tilbage til deres bankstillinger, synagoger og diverse nyheds-redaktioner. Snuphønens tilbageværende danskere ville derefter bestå af et forvirret sammenrend af overtroiske kvinder og alkoholiserede 68’ere med hang til jazzmusik og thaipiger.

Forskellen er hovedsageligt: alder. I 1970’erne, da counterjihad-typerne var unge, elskede de deres lallende multikulti-drømmerier og levede efter vanvidsfloskler såsom “fri kærlighed”, “solidaritet med den tredje verden”, “ligestilling” og andet uansvarligt pjatteri. Hollywood-filmene og propagandaplakaterne fra Kina var jo så fine og farvestrålende.       Og så længe SU’en og “sjasen” betalte var livet jo fedt for de usoignerede evighedsbørn.

I dag er de blevet grå i toppen, men de er stadig uansvarlige, antiracistiske hippier indeni.

Mange af dem er selvfølgelig jøder og udnytter kynisk de naïve danske, kulturmarxistiske medløbere på snuphønen og lignende fora, til at varetage diasporaens særlige interesser. Andre er tilsyneladende kristne, hvilket jo som bekendt blot er en forkrøblet udvækst på jødedommen. Deres sjæle er fortabte. De ejer ikke evnen til at bedømme deres omgivelser. Lystmordere og narkomaner er for dem lige så åndeligt værdifulde væsner som den fædrelandskærlige hædersmand og den samvittighedsfulde moder. Bedst at regne dem som døde. For deres sjæle er døde.

 

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

4 svar til Counterjihad og Antifa = To Sider af Samme Sag

 1. Balder siger:

  Jeg har skrevet om den komiske censur på Snaphanen flere gange, men hvem er denne Morten, og hvorfor ikke linke til artiklen og tråden? I øvrigt er Snaphønsene bekendt med Frankfurterskolen og dens (jødiske) væsen, da de selv kom til at publicere en længere artikel skrevet af Tim Pallis. Hvordan man kan have denne viden og stadigvæk være zionistisk filosemit er et godt spørgsmål. Der er vel én eller anden fornægtelsesmekanisme et eller andet sted, lige som hos uddannede folk som bekender sig til troen på jomfrufødsel og genopstandelse. Det passer jo ikke ind i et rationelt verdensbillede. Et eller andet sted slår det klik. Vi må have et opgør med denne vanvittige racefornægtelse. Jeg plejer at spørge sådanne folk om de også har tænkt sig at testamentere deres penge til andre end deres egne børn.

  • Hilmar Sejr siger:

   Vi burde samarbejde. Er du interesseret i at lave noget alternativ “borger-journalistik”?
   Der er mange muligheder i dag.

 2. Balder siger:

  “Racefornægtelse” = Fornægtelse og benægtelse af realiteter omkring race eller etnicitet og logiske sammenhænge som hidrører fra den videnskabelige arvelighedslære, Darwin osv.
  Det sjove er, at det næsten kun er vestligt (“videnskabeligt”) uddannede folk som som er tilhængere af tyrkertroen på arveligheden / etniciteten / blodets ringe betydning. De fleste folkeslag har end ikke brug for nogen videnskab for at anerkende biologiens og evolutionens realiteter. Således er en nøgen papua fra ny guinea med ben i næsen måske mere i tråd med videnskaben end vore kulturradikale cand. magere og phdere!

  • Hilmar Sejr siger:

   Haha, du har ganske ret Balder.
   Universitetsuddannede vesterlændinge er som regel blandt denne verdens mest afsindigt virkelighedsfornægtende typer.
   Sådan var det ganske vist ikke for 75 år siden. Men tingene har jo ændret sig noget siden 1945, som du ved.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s