DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN (det Royale Demokratis Umulighed) + Løsninger

Frederik og Mary er såmænd ikke utilfredse med at danske skatteydere betaler for deres luksusliv. De foretrækker bare at danskerne lader sig udskifte lidt hurtigere med arabere og negere, så de ikke unødigt skal belemres med at herske over så håbløst umoderne ensartet et folk som det danske.

Frederik og Mary er såmænd ikke utilfredse med at danske skatteydere betaler for deres luksusliv. De så blot gerne at danskerne lod sig udskifte lidt hurtigere med arabere og negere, så de ikke unødigt skal belemres med at herske over så håbløst umoderne og gammeldags ensartet et folk som det danske.

 

Demokratiet i dets nuværende form har udviklet sig til en hidsigt accelererende dødsspiral for det danske folk. Demokrati betyder jo som bekendt “folkestyre”. Under de herskende forhold må man dog stærkt betvivle om et sådant begreb overhovedet giver nogen mening.

Efter Landstingets ulykkelige afskaffelse i 1953 har en besynderlig bastardform mellem dekadent, arveligt monarki på den ene side og uindskrænket, korrupt pøbelvælde på den anden side taget form.

Forleden kunne man således læse i dagspressen, at kronprinsparret endnu engang har delt rundhåndet ud af skattebetalte gaver til de racefremmede invasionsstyrker.

http://www.dr.dk/nyheder/kultur/video-se-alle-takketaler-taarer-og-glaede-da-kronprinsparret-overraekker-priser

 

Dét her band stod tilfældigvis for underholdningen ved prisuddelingen:

Passende rollemodeller for nordisk-danske unge piger, ikke sandt? Så ved I hvad I skal stræbe efter for at opnå social anerkendelse og succes på parnasset, piger … I bør helst fremstå (a) behørigt mellemøstlige af udseende, (b) gerne moderigtigt anorektiske og selvfølgelig (c) som androgyne, pseudo-oprørske rockmusikere.

 

Fænomenet; tildragelsen kender vi efterhånden lidt for godt: danske skattemidler kastet rutinemæssigt i grams til diverse uvedkommende perkere med den virkning at danskerne, så meget desto grundigere, kan gøres til fremmede og forhenværende i eget land. Enten er det politikerne eller også er det kongehuset der med højtidelige miner således bortgiver fædrelandets arvegods og guld. Begge disse grupper foretager igen og igen handlinger der ikke længere bør efterlade det mindste gran af tvivl: deres troskab mod folket (det folk der betaler regningerne for deres luksustilværelser) er tilsyneladende ikke-eksisterende. De varetager udelukkende deres egne interessser og bør rettelig betragtes som skadelige, livsfarlige snyltere på folkelegemet.

Forræderi er og bliver det eneste ord der dækker deres foragtelige, forbryderiske og efterhånden forudsigelige adfærd.

Absurde tilstande råder så sandelig i Danmark anno 2015.

Lad os i korthed sammenfatte et par hovedtræk:

1. De naïve danskere arbejder sig ihjel på trædemøllen.
Ingen har tilsyneladende tid eller overskud til at studere Historie og samfundsforhold, tænke kritisk eller varetage grundlæggende biologiske forpligtelser overfor familien.
For ligestillingen dikterer jo, at kvinderne også skal være lønslaver. Resultat: frigide karrierehekse med gigantiske huller i sjælen hvor moderinstinktet burde have været. Familien går i totalopløsning fordi lønslaveriet ganske enkelt suger energien, tiden og opmærksomheden ud af forældrene. Opdragelsen af børnene overlades derfor til TV’et/ mobilen/I-pad’en (hollywood) og til de mange beredvillige, statsansatte pædagoger og undervisere i “institutionerne” og på “anstalterne” med deres slet skjulte multikulti-dagsordner og deres ivrigt implementerede feministiske undervisningsplaner.

2. “Myndighederne” indkræver herefter verdens højeste skatter og karrierepolitikere i 20’erne og 30’erne med tågede, utopiske “visioner” om at ændre samfundet deler herefter de tvangsinddrevne midler skødesløst gavmildt ud til alverdens utålmodigt ventende masser, vanekriminelle kolonisatorer samt til diverse andre fjendtligsindede nasserøve på universiteterne, i statsmedierne, blandt “kunstnere”, homoseksuelle, o.l.

3. Efter at være blevet gennemindoktrineret af medierne og uddannelsessystemet til at hade deres egen kultur, foragte eget folk og “gøre oprør” igennem hele deres barndom og ungdom, ender hovedparten af hver ny generation ud som aldeles forvirrede, kulturløse, selvmorderiske zombier der ikke aner hvem de selv er eller hvor de kommer fra.
Pigerne programmeres typisk enten til at blive lesbiske hystader eller små moderigtige ludere hvis hovedmål i tilværelsen er at hævne sig på deres eget ophav ved demonstrativt at lade sig gennemkneppe af den første den bedste neger eller araber indenfor synsradius. Drengene programmeres hovedsagligt til at blive harmløse homoer, forfængelige modeslaver (hipstere, “drengerøve”) og/eller hensygnende computernørder.

4. I takt med at hver ny generation af arbejdsduelige danskere svinder ind og gruppen af snyltere (både de mange udefra kommende og de indfødte af slagsen) tilsvarende vokser, tiltager kravene hele tiden om mere og mere hjælp til “stakkels flygtninge”, o.l. i omfang, hyppighed og absurditet, ligesom anklagerne om “had”, racisme og fremmedfjendskhed vokser til hysteriske skrigekor for de mindste afvigelser fra, eller tegn på utilfredshed med samfundsudviklingen (tankeforbrydelse).
Alt imens tvinges danskerne til at løbe hurtigere og hurtigere i trædemøllen for at betale for hele cirkuset.
Men hvis vi kører 20 km/t for hurtigt på vej til arbejde for at kunne møde til tiden og pligtskyldigt arbejde videre for at betale for alle de fjendtlige snylteres drivertilværelser … så står statens armada af fotovogne klar og bøderne falder uden nåde.

Vi sponsorerer altså direkte vores egen befolkningsudskiftning. Vi betaler, i bogstaveligste forstand, for at aggressive kolonisatorer slår sig ned i vores land (særligt ekstravagante præmier udløses selvfølgelig for hyppige børnefødsler til de racefremmede bosættere), vi betaler for at de voldtager, hærger og plyndrer iblandt os som de lyster!
Utroligt; vanvittigt at man stadig finder sig i det. I virkeligheden … dybt beskæmmende.

Opremsning af problemerne og de uendeligt detaljerede beskrivelser af samme er der som bekendt nok af. —Hvad med løsningerne?

For det første … må man erkende, at selve det internationale system som Danmark efterhånden er blevet viklet mere og mere ind i, særligt siden Anden Verdenskrigs afslutning, har til hensigt at nedbryde og ødelægge alle de tidligere folkesolidariske nationalstater i Vesten. Målet for globalisterne er på lang sigt helt at udradere alle tidligere Hvide hjemlande v.h.a. raceblanding, for derved desto lettere at kunne indføre verdensstaten uden at skulle bekymre sig om genstridig nationalistisk, etnokulturel modstand. Halvhjertede kompromiser, gensidig tillid, eller lunkne forhandlingsløsninger med et sådant system fører ingen steder. Man samarbejder eller forhandler ikke med sine dødsfjender.

For det andet … må man, i sit daglige liv, ved enhver lejlighed der byder sig, undlade at støtte det system hvis repræsentanter stedse arbejder for fædrelandets opløsning. Selvforsyning, vennetjenester, lokaløkonomi, genbrug og byttehandel er alle metoder der mindsker folkemorderstatens muligheder for at stikke afgiftssnablen i dig og din familie.

For det tredje … bør der organiseres en egentlig folkestrejke. Det vil sige: store dele af nationalsindede danskere aftaler fra en given dato at blive hjemme fra arbejde indtil politikere og statsapparat igen begynder at varetage folkets interesser. I denne periode, som skal kunne forlænges på ubestemt tid, kan folkemorderstaten altså ikke længere beskatte (snylte på) de strejkende borgere, eftersom disse ved indbyrdes hjælp og solidaritet er i stand til at opretholde tilværelsen, og dermed folkestrejken, udenom snylterøkonomien.

For det fjerde … må man utvetydigt sige fra og om nødvendigt sætte sig til organiseret modværge overfor ethvert angreb fra uvedkommende racefremmede kolonisatorers side. Politiet er, trods verdens højeste skattetryk, ganske ude af stand til at beskytte borgerne imod angreb fra de race- og kulturfremmede invasionsstyrker, og har således gradvis mistet legitimiteten som folkets beskyttere og som enehåndhævere af lov og ret.

For det femte … må man oprette enklaver; selvberoende, befriede områder af trofaste, race-solidariske folkefæller i hvilke folkeforræderstatens lakajer ingen adkomst har. Landsby efter landsby; syssel efter syssel; landsdel efter landsdel generobres fædrelandet således og vristes langsomt men sikkert fra de internationale bankers og andre beskidte folkefjenders kvælertag.

 

DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN!

FOLKESTREJKE NU!

STATEN ER FJENDEN!

NEDLÆG FOLKETINGET!

AFSKAF KONGEHUSET!

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

12 svar til DET MAN TOLERERER … DET FORTJENER MAN (det Royale Demokratis Umulighed) + Løsninger

 1. G siger:

  Du er fyldt med meget had og mange fordomme.. Søg professionel hjælp 🙂

  • Hilmar Sejr siger:

   Tak! Kritik fra zombier er da den bedste ros jeg kan få.
   Had er en helt naturlig følelse uden hvilken den menneskelige sjæl ville være ufuldendt, forkrøblet og lidenskabsløs. Et menneske uden evne til at hade det der bør hades … er et åndeligt amputeret; et forsvarsløst; et tæmmet menneske.
   Fordomme er i virkeligheden det samme som … tænkning. Man iagttager sine omgivelser, tænker over årsagssammenhænge bag og fællestræk ved sine erfaringer. Derefter lader man udkommet af sine overvejelser indgå i sin fremtidige færden. Man dømmer således på forhånd når tildragelser der minder om noget man har oplevet før, og hvis resultat man derfor kan forudse, viser sig på livets vej.
   Jeg er selvfølgelig godt klar over at åndelige slaver som dig, hvis hele “bevidsthed” udgøres af den indoktrinering og den programmering du har indoptaget gennem hele din barndom og ungdom, foretrækker at lade andre tænke for sig. Men for frie Ariere er det at dømme sin omverden; det at værdisætte virkelighedens tildragelser noget af det mest naturlige man kan foretage sig.
   Jeg noterer mig for øvrigt med overbærenhed, at din forudsigeligt skabelonagtige kommentar indeholder nul argumenter.

   • G siger:

    Tak for svar! Man får sjældent svar på sine indlæg her på denne blog, når man forholder sig sagligt, uddybende og kristisk til de noget tamme posts her på siden. Det er sjovt, så meget du kan sige om mig under at kender mig overhovedet. Alle der er uenige med dig er jo bare “indoktrineret og programmerede”.. Nice go-to, når man gerne vil opfatte sig selv som et overlegen individ fra den hvide race.

    Men nu når jeg har dig, så må jeg sige, at du ikke rigtigt kommer med nogle håndgribelige argumenter for dine synspunkter.. som blot er, ja, blot synspunkter.. men hvad, værdipolitik skal der da også være plads til. feks.:

    “Et menneske uden evne til at hade det der bør hades … er et åndeligt amputeret; et forsvarsløst; et tæmmet menneske.” Hvilken dokumentation har du for dette? Det er jo bare øregas, eller?

    “Fordomme er i virkeligheden det samme som … tænkning.” Nej det er det per definition ikke: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fordom 🙂

    Alt det bedste herfra 🙂

    • Hilmar Sejr siger:

     …når man forholder sig sagligt, uddybende og kristisk [sic] til de noget tamme posts her på siden

     Hehe. Den lader vi lige stå et øjeblik. Det er velsagtens din super-imponerende kommentar på hele een linje ovenfor du hentyder til. “Saglig, uddybende og kri[s]tisk”. Jamen, så lad os dog høre hvad din position er. Hvad mener du selv?
     Foreløbig har jeg intet set fra din side der kommer bare i nærheden af kritisk tænkning.
     Så … kom nu frisk og præsenter dog dit eget standpunkt.

     Det er sjovt, så meget du kan sige om mig under [sic] at kender mig [sic] overhovedet

     Du mener ligesom: “Du er fyldt med meget had og mange fordomme.. Søg professionel hjælp”?

     …du […] kommer ikke rigtigt […] med nogle håndgribelige argumenter for dine synspunkter.. som blot er, ja, blot synspunkter..

     “Ingen håndgribelige argumenter”. Jaså? Du kunne jo starte med at læse mine ni sidste artikler igennem og så, én for én, prøve at besvare mine argumentationskæder. Lad mig se bare eet forsøg på gendrivelse af min sagsfremstilling fra din hånd.
     Jeg venter i ulidelig spænding på de saglige, uddybende og kritiske kommentarer.
     –Og hvad er der for øvrigt galt med … synspunkter? Når man stoler på sin egen dømmekraft; når man sætter lid til egen tænkeevne og ikke skal have enhver tanke godkendt af statsautoriteter før man tør beholde den i sit sind … så er egne synspunkter selvfølgelig værdifulde og relevante. For en slave som dig er den slags overvejelser selvfølgelig ganske uforståelige. Mit svar her er imidlertid heller ikke så meget rettet personligt til dig, som det er til læsere af bloggen generelt.

     “Et menneske uden evne til at hade det der bør hades … er et åndeligt amputeret; et forsvarsløst; et tæmmet menneske.” Hvilken dokumentation har du for dette? Det er jo bare øregas, eller?

     Jeg forventer ikke at du forstår hvad du ikke kan forstå.

     “Fordomme er i virkeligheden det samme som … tænkning.” Nej det er det per definition ikke: http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=fordom 🙂

     Hahaha. Utroligt! Jeg har lige skrevet, i mit seneste svar (det selvsamme svar som du kommenterer på ovenfor!) at slaver som dig foretrækker at lade andre tænke for sig.
     Og så kommer du alligevel med din slatne, forkølede henvisning, netop til en ydre autoritet der fortæller dig og “afgør” nøjagtig hvordan du bør fortolke begreberne. Du argumenterer altså for min side? Anderledes kan jeg jo ikke konkludere. Du gør præcis hvad jeg forudså du ville gøre. Men du fatter det ikke selv?
     –Er du helt sikker at på du vil debattere videre herfra? Nogle gange må man vel bare erkende at der alligevel er lidt for langt imellem parterne.
     Men, nuvel. Som nævnt tidligere: Du får een chance til at præsentere dit eget standpunkt (hehe, held og lykke). Hvis du ikke i den anledning, mod forventning, har hævet dit niveau med adskillige størrelsesordner … så er det slut med tålmodigheden.

     • G siger:

      Jeg gider ikke læse og besvare alt dit tankespin, når du skal spilde min tid med at gennemgå slåfejl. Hvor tåbeligt er det ikke.. Har jo et liv med mand (gift homo), børn og velbetalt arbejde at se til 🙂

      Ja, det er helt fint at du selv drømmer op definitioner af ord! Så kan vi jo kommunikere rigtigt godt! LOL! :))

      Vil dog gerne have svar på:

      ““Et menneske uden evne til at hade det der bør hades … er et åndeligt amputeret; et forsvarsløst; et tæmmet menneske.” Hvilken dokumentation har du for dette? Det er jo bare øregas, eller?

      Jeg forventer ikke at du forstår hvad du ikke kan forstå.”

      Wow, du sørme rigtig god til at føre sine synspunkter frem. Held og lykke med verdensherredømmet 🙂

      Men mere seriøst: Du lader til at have rimeligt omløb i hovedet.. Kom nu ud af den klub af sociale tabere fra den hvide race. – Hvor I sidder og gokker hinanden af med jeres tåbelige tankespin!

      Hav det godt 🙂

      • Hilmar Sejr siger:

       Hvad blev der af de “saglige, uddybende og kritiske” kommentarer?

       • G siger:

        Kommer ikke flere før du svarer ordenligt på mine helt konkrete spørgsmål fra første runde 🙂 Gider ikke spilde min tid på dig, når du svare med grammatiske rettelser og usagligt tankespin.

        Må indse at dialogen ender her ….

 2. Futhark siger:

  Hej Hilmar, herligt indlæg – igen! Hvis du sad gennem hele Chromprinsens prisshow for at skrive artiklen, har du virkelig ofret dig for sagen! Det vil blive husket og belønnet med et jernkors fra den kommende Stor Skandinaviske Republik! Jeg holdt ud i to minutter, før jeg lokkede konen til et afsnit af TGSNT.
  Folkestrejken er nok en smule ude i fremtiden, da Danmark tilsyneladende har valgt en langsommere implementering af folkeselvmordet end f. eks. Sverige og Tyskland. Folk her synes mere parate til at demonstrere for vores “væmmelige” behandling af den gennemrejsende invasionshær.
  Hvad angår skabelsens af frie zoner så tillad mig at anbefale en suveræn bog: H. A. Covingtons “The Brigade”, der handler om kampen for et hvidt hjemland i det nordvestlige USA.
  Fås til 5 bucks hvis du har Kindle, men noget siger mig, at det har du nok ikke 😉 Den slår “Turner Diaries” med flere længder.

  Hvad angår selvforsvar, så vil jeg give dig ret i, at vore svenske brødres brug af boksning ikke er det mest optimale, men dog bedre end så meget andet så kaldt kampsport. Efter min mening er risikoen for håndskader alt for stor, Knytnæver bør kun bruges mod den bløde maveregion.
  Nå, nu vågner familien, jeg vender tilbage….

 3. Futhark siger:

  Det jeg selv drømmer om, i min afbøssificeringsproces, er at få praktiseret combatives a la kelly mccann eller lee Morrison. Dvs knæ, albuer, skaller, fingre, hammernæver sat ind med ekstrem aggressivitet., Det rent mekaniske kan man praktisere selv til en vis grad, men jeg tror det er essentielt at få fuld ansigtsmaske på og bare baske løs på hinanden – så hvis du kender nogen….
  Combatives mister selvfølgelig noget af sin relevans når/hvis en racekrig. Hvordan det kommer til at spille ud er et interessant tankeeksperiment. En fyr på Renegade Tribune mente, at det her i Europa vil blive en kamp med macheter, pga vores strenge våbenlove, men med tanke på, hvor let indvandrerbander i Malmø får fat i våben og granater, så tror jeg nok macheten må være back up….
  Men den eventuelle racekrig kommer nok til at starte i Sverige med unge, vitale nationalister fra hele Europa strømmende til, og sikkert det samme med radikale Hajis, og så må vi se hvad vi er gjort af…….
  Jeg vil opfordre dig til at skrive rent praktisk og personligt om din Asatro eller Odinisme. Jeg er selv en tidligere kulturkristen, som i den grad har brug for en ny Gud, Jeg er faktisk lidt i vildrede om hvordan man gør, og sikkert på et ubevidst plan temmelig ræd for den evige fortabelse, skulle jeg forlade min gud på en pind. Jeg håber du kan oplyse mig lidt på den front.
  Jeg tjekkede for resten Forn Sidr, men de virkede sgu lidt for regnbuefarvede.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Futhark.
   Hehe, jeg kan garantere dig for at jeg ikke har set deres slave-TV.
   Ang. kampsport, så er det helt fint med boksning, osv. for at hærde krop og sjæl. Bare man er bevidst om at krigen kommer til at udkæmpes med andre våben end knytnæver (hvilket du tydeligvis er).
   Mht. Asatro, så er det yderst vigtigt at skelne knivskarpt mellem de mellemøstlige slavereligioner og så den nordisk-germanske livsanskuelse.
   Lige så snart der begynder at komme for mange dogmer og rigide ritualer ind i Asatroen, så er den efter min mening falsk og døende idet den da forsøger at efterligne jødereligionerne.
   Asatro er: iagttagelse af og respekt for NATURENS ORDEN.
   Selvfølgelig ligger der også nogle fine kulturelle sagn-elementer og noget forfædrekult, men for mig er det vigtigste at holde tingene enkle og dermed undgå slavereligionernes sygelige tilbedelsesformer og underkastelse.
   En Asatroende tilbeder efter min mening ikke nogen guder.
   Vi er ikke slaver af vores guder. Vi iagttager Naturen og respekterer den og vores forfædre.
   Der er kun fire helligdage: Vintersolhverv, Sommersolhverv, Efterårsjævndøgn og Forårsjævndøgn. Alt andet bliver for omfattende og meningsløst.
   Asatro er desuden en verdensanskuelse der tager udgangspunkt i racen, og det er derfor, efter min mening, absurd når Forn Sidr taler om at den skulle være “åben for alle”.
   Man kan som jeg ser det ikke slå op i en bog og læse sig til hvordan man bliver Asatroende. Ej heller kan man efter min mening døbes eller på anden vis optages fra den ene dag til den anden i verdensanskuelsen. Selvfølgelig kan man da finde inspiration og vejledning hos andre, men i sidste ende ligger Asatroen i den enkeltes sjæl og blod.

 4. Futhark siger:

  Interessant – faktisk har mine mest religiøse oplevelser foregået i naturen. Jeg husker specielt en dag på skiferie i Norge. Jeg stod alene ned af en uberørt løjpe, og pludselig opdagede jeg en ravn, der fløj over mig. Den fulgte mig over 200 meter, alt imens den lavede kunstflyvning, dvs. fløj på ryggen, lavede rulninger og dyk, som sagde den: “Se mig! Se mig!
  Vidunderligt at ravne er i stærk fremgang i Danmark, selvom jeg endnu ikke har set en her. Måske det er et tegn?? Odins øjne hviler atter på landet.

 5. Hilmar Sejr siger:

  Er nogen stadig overrasket?
  http://nyhederne.tv2.dk/2015-10-12-liste-paa-disse-omraader-maa-politiet-sylte-sagerne
  Folkeforræder-staten har åbenbart lidt for travlt med at give landet væk til alverdens racefremmede kolonisatorer til at kunne håndhæve landets love, endsige blot opretholde ro og orden eller beskytte f.eks ældre danskere.
  Ikke desto mindre påberåber politiet sig stædigt og uforskammet deres såkaldte “magtmonopol”, således at de afvæbnede skatteydere efterlades aldeles forsvarsløse overfor netop de kriminelle elementer som staten selv importerer, forsørger og servicerer i hundredtusindvis.

  Hvorledes adskiller disse forhold sig grundlæggende fra … tyranni?
  I Nordkorea er befolkningen også afvæbnet … kun staten har våben.
  –Akkurat som i Danmark.

  At statsmagten i dette land stadig formår at retfærdiggøre sin særstilling og sit enevældige herredømme over de indfødte danskere, alt imens befolknings-udskiftningen og suverænitetsafgivelsen pågår med bureaukratisk effektivitet og nidkærhed … er dybt beskæmmende.
  –TV og hollywood-underholdning (dogmatisk anti-racisme; homo-propaganda), politisk indoktrinering i skolerne (holdningsbearbejdning; globaliserings-propaganda), kristendom (passivitet; universalisme) og diverse former for medicinering (massehypnose; forgiftning) være blandt hovedgrundene til danskernes foruroligende ligegyldighed.
  Et frit tænkende folk havde gjort oprør mod et så udpræget folkefjendsk regime som dét globalist-lakajerne på christiansborg udgør … for længe siden.

  FOLKESTREJKE NU!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.