Teenagepiger, Stripperstænger og den Kollektive Drug Rape

poledancepiger

Kombinationen danske ‘pole dance-piger’/frit omvandrende horder af racefremmede kolonisatorer gør også denne artikels forfatter noget utryg … Ét spørgsmål trænger sig uafrysteligt på: har ingen af disse piger dog fædre?

stripidiot

STRIPPER-instruktøren med det boblende smil er ‘overrasket’ over at grupper af nytilkomne, racefremmede mænd fra mellemøsten skulle kunne forveksle hendes elevhold af letpåklædte teenagepiger med STRIPPERE blot fordi de udfører STRIPPER-rutiner, hængende på hovedet i STRIPPER-stænger med spredte ben … denne artikels forfatter er så til gengæld noget ‘overrasket’ over at ingen af disse piger tilsyneladende har forældre.

Indslag i statskontrolleret TV             Artikel i Ekstra Bladet

 

Inden der læses videre bør tre grundlæggende forudsætninger erkendes:

I.  Samfund med høj materiel velstand, men uden sikker forankring i egen racemæssig identitet, risikerer at ende i åndeligt forfald og kulturel armod

II.  Der findes fjendtligsindede, magtfulde grupperinger i denne verden, ud over muslimerne, med egne langsigtede, etnisk definerede målsætninger.

III.  Det multietniske samfund er ikke et resultat af tilfældige historiske sammentræf eller kortsigtet politiker-amatørisme, men planlagt og  efter-stræbt siden 1920’erne.

Men tilbage til emnet. Hvorfor egentlig så passiv med integrationsindsatsen i Sønderborg? Det er faktisk både urimeligt og unfair overfor minoriteterne at de nye medborgere selv, altså helt uden den livsnødvendige hjælp og vejledning fra afdankede komm … [host!] … integrationskonsulenter, skal trodse både vejrlig og slemme, skulende danskerblikke for, til fods, at opsøge deres foretrukne, lokale teenage-strippere. Præsten Ulla Sandbæk fra Alternativet siger selv at hun har hørt at disse mennesker fortæller at de er helt ødelagte og traumatiserede af at vente på familiesammenføringerne hjemmefra og derfor kun sover i gennemsnit to timer om natten! Der ligge en form for racistisk diskrimination bag her. En uacceptabel og helt utilbørlig form for lukkethed og snæversyn, at de gammeldanske piger bare venter passivt som kyske gammeljomfruer på deres nye, spændende kærester. En særlig ondsindet, ydmygende form for social terror og udgrænsning af alle nydanskere. Vores nye, flinke og energiske medborgere har da også krav på kærlighed, har de ikke? Hvordan kan vi egentlig tillade os at berøve dem kærligheden og selvværdet ved at gemme vores fjortenårige stripperdøtre væk bag afvisende og ekskluderende mure af glas?! Hvis vi bliver ved med at vende den kolde skulder til dem og bare lukker os om os selv, ja så bliver de nye, bedre danskere måske helt kede af det og kunne måske endda komme til at synes dårligt om Danmark. Det går sandelig ikke an i en globaliseret verden.

Untitled333

For integrationens skyld, og selvfølgelig også for at råde bod på og undskylde for tidligere tiders slemme diskrimination af alle de stakkels flygtninge, hvis efterkommere godt nok som kække ‘mønsterbrydere’ heldigvis nu er integreret 100% [pyha!] og “klarer sig godt”, burde man fra integrationsministeriet straks fremlægge en særlov til hastevedtagelse der pålægger forældrene til alle dygtige, stripperstangs-øvede fitnesspiger under tyve år af alder og af gammeldansk oprindelse, til for egen regning fremover selv at bekoste fragten af deres døtre ud til de asylcentre hvor interessen for tværkulturel udveksling måtte være størst og hvor elskovsmarginaliseringen og kærlighedseksklusionen er mest presserende. Datteren skal selvfølgelig først lige have bestået et statsautoriseret stripperstangskursus, vel at mærke. Det forventes at kun de bedste, mest professionelle og erfarne instruktører oplærer vore unge frigjorte piger i stripperstang-dansens ædle kunst. Ude på centrene kan vi så nemlig i fællesskab fremvise nogle af vore allerfornemste vestlige ‘frihedsidealer’ for de kultiverede, stræbsomme, flinke, friske, hæderlige, musikalske, smukke, dydige, sjove, dejlige, søde, impulsive, imødekommende, arbejdsomme og retskafne (men stakkels) nye idealborgere. De frigjorte, stærke og selvstændige piger kunne så på stedet opføre nogle af de herligt ungdommelige og trendy twerking-danse som vi kender dem fra medierne, eller måske på opfordring fra de gæstfrie værter, som jo har inviteret pigerne indenfor i deres hjem, noget dialogbaseret “lapdance-fitness” for de mest afsavnslidende af de nye danskere … danske piger er jo heldigvis ikke spor kedelige, ej heller det mindste gammel- dags snerpede, eller seksuelt hæmmede. De er tværtimod nogle af de mest frisindede og frigjorte unge kvinder i hele verden. Og det skal vi jo være glade for. Livet uden vores fantastiske frisindethed ville være så trist og meningsløst.

Hvad skulle danske kvinder dog gøre uden den livsvigtige feministiske frihed til at twerke med samme ophøjede stilsikkerhed og  tidløse elegance som selveste dronningen af dansk røvballerystning her demonstrerer med poetisk yndefuldhed foran tusinder af liderl…[host!]…opstemte og festglade mænd af fascinerende etnisk ubestemmelig oprindelse, og således udtrykke vores yunikke og helt særlige danske ‘afslappede kultur’?

Når virkelighedens absurditeter^ overstiger selv min mest sardonisk overophedede fantasi. Denne perle af en video fandt jeg først efter at artiklen med de frie ironiseringer over sammenstillingen empowerment og twerking var færdigskrevet. Sateme om zombien så ikke selv dukker op på youtube og glædesstrålende fortæller om dens elskede selvslaveri. Utroligt, men sandt! Vi er altså nået til punktet hvor samfundforrådnelsens fremskredne stade overflødiggør sardonisk ironi og sarkasme. En nøgtern, neutral beskrivelse af virkeligheden er mere end tragikomisk nok i sig selv! Som Aldous Huxley så profetisk beskrev det i 1946: “A really efficient totalitarian state would be one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced, BECAUSE THEY LOVE THEIR SERVITUDE.”

…Men der ville selvfølgelig ikke ligge noget som helt seksuelt upassende eller nogen form for erotiske undertoner i et sådant integrationsfremmende besøg. Det er meget vigtigt at forstå. Ikke skyggen af noget erotisk eller seksuelt opfordrende overhovedet! Det er kun slemme hvide danske racister, mandschauvinister og andre ekstremistiske terroristtyper der kunne tro noget så vanvittigt. Nej! –det handler udelukkende om kvindefrigørelse og integration; om at turde række hånden ud til det nye og omfavne det ukendte. Om at overvinde sin frygt for det fremmede. Det er altså yderst vigtigt hele tiden at huske på, at alle mænd, og særligt de hvide, uanset hudfarve, er skyldige i racistisk hadsexisme hvis de formaster sig til nogensinde at se i retning af pigernes helt uskyldigt vridende, empowering-erotisk vrikkende, samleje-simulerende legemer.

Hvis nogle af de yngste piger, pga. at de måske stadig lider af en eller anden oldnordisk, reaktionær hæmning, e.l., ikke finder det helt cool, eller at det, sikkert pga. patriarkalsk repression, ikke altid er lige nice for de alleryngste piger at ryste røven og vride sig på stripperstangen med de sejeste og mest frigørende stripper-moves foran vores nye elite-medborgere … så husk altid, at det kun er pga. hvide, danske mænds racisme og hadefulde kvindeundertrykkelse siden oldtiden at pigerne ikke tør frigøre sig helt og opnå feministisk frelse. Hvis jeres yngste døtre under en sådan integrationsseance ligefrem skulle begynde at græde over at tænke på de hvide danske mænds slemme fremmedfjendskhed og onde udbytning af alle denne verdens mange minoriteter i Nordafrika, Vestafrika, Sydafrika, Østafrika, Mellemøsten, Sydamerika, Mellemamerika, Sydasien, Sydøstasien, Nordøst- asien, Stillehavsøerne, Caribien og Grønland, så bare smør et tykkere lag bordelsminke i deres ansigter indtil tårerne forsvinder af sig selv. Vi skulle jo nødig komme til at at for- nærme vores nye medborgere med kedelige piger.

mindretallene4a

… og integrationen forbedrer jo ikke sig selv. Projekter som ovennævnte må være lige på trapperne i enten integrations- eller ligestillingsministeriet hvis vi skal kunne følge med udviklingen. Det forlyder at enkelte andre vestlige lande allerede nu har lige så mange eller måske endda flere mandlige feminister end Danmark. Det går sandelig ikke sådan at falde bagud i kærlighedskapløbet om at frigøre os fra den hvide mands heteronormativt snærende, patriarkalske lænker. Vi må tænke ud af boksen og hele tiden nedbryde flere og flere barrierer hvis integrationen skal lykkes. Simple, gammeldags slutwalks er i dag totalt passé og efterhånden nærmest reaktionære taget de allernyeste, spændende kulturelle strømninger fra USA i betragtning. Opsøgende arbejde er fremtiden hvis regnbuesamfundet skal virkeliggøres. Og det skal det jo, siger politikerne.

Velkomstbesøgene kunne fint afrundes med et par runder interkulturel speeddating inden uddelingen af arabisk-/tyrkisk-/urdu-/swahili-/somalisk-/sudansk-/nigeriansksprogede foldere som med deres nultolerante skrifttyper og ideologisk håndfaste sætningsstruktur vil kunne forklare alle de venlige nydanske mønstermedborgere, at man her til lands skam tager én ting meget alvorligt: nemlig feminismens altomfavnende kærligheds- og frigørel- sesprojekt. Det betyder i praksis at alle kvinder fra 0 til 200 år derfor til enhver tid kan tillade sig at opføre sig nøjagtig som det passer dem, uden at bekymre sig det mindste om noget så latterligt mandschauvinistisk som konsekvenserne [Pffff!] af deres handlinger.

 

^Smalleste debatspektrum nogensinde?

 

Pyha, godt vi har feminismen^ så Danmark kan forblive dansk

 

Her er den grusomme sandhed bag en vulgærkulturel udvikling der foreløbig er endt med stripperstænger som teenagepigers træningsudstyr:

Vesteuropas oprindelige befolkning ønskes udryddet eller i hvert fald uskadeliggjort af internationalistiske kræfter. Dette forbryderiske mål søger man fra fjendtlig side at nå, primært ved tvangsmæssig raceopblanding. Intet sundt, selvtillidsfuldt og livskraftigt folkeslag vil imidlertid nogensinde frivilligt tillade dets egen etnokulturelle udslettelse ved racemæssig opblanding eller på anden måde. Derfor er Danmark, sammen med alle andre vestlige lande, over det sidste trekvarte århundrede, blevet udsat for et massivt, veltilret- telagt og mangesidigt kulturterroristisk angreb. Globalisternes hensigt er, ved hjælp af for- giftning, både af åndelig og fysisk slags, at nedbryde og svække de oprindelige europæiske folkeslag i et omfang så ingen til sidst er i stand til at sætte sig til virkningsfuld modværge mod den folkemorderiske raceopblandingspolitik.
Dette foragtelige masseovergrebs ulykkelige forløb siden 1945 kan metaforisk betragtes som een lang, kollektiv drugrape.

Udviklingen kan i hovedtræk beskrives som følger:

Først bedøver man ofret (i makrokosmisk forstand, samfundet) med hypnotiserende hollywoodunderholdning og den allestedsnærværende, følelsesmanipulerende popmusik fireogtyve timer i døgnet. Dernæst demoraliserer man ungdommen med gratis porno, statslige opfordringer til kønslig løsagtighed fra de tidligste klassetrin og en ubrudt strøm af lettilgængelige p-piller. Herefter afsjæler man hele befolkningen over en bred kam med en festlig gang popularisering af stofmisbrug, alkoholisme og almindelig usædelig adfærd, normalisering af psykofarmakaindtag, gerne iblandet en god portion pacificerende, følelsesafstumpende computerspilsafhængighed.

Til sidst tilsættes så den familieødelæggende feminisme og der røres rundt indtil mistro og splid bobler frem mellem kønnene.

8178_923204144453113_6679626725083950015_n

Når ofret (det ‘åbne’ samfund; den ‘progressive’, ‘frigjorte’ kultur) så er tilfredsstillende totalforvirret; vaklende sanseløst, hjælpeløst rundt og næsten har mistet bevidstheden (samfundsruinerne efter hippie-bombens langtidsødelæggelser og det helt igennem CIA-orkestrerede 1968-‘oprør’) … så begynder næste spændende fase: masseimporten af aggressive, hovedsageligt unge mandlige, racefremmede kolonisatorer fra til dels fjendtlige, fremmedartede kulturer, medbringende deres intakte, konservative sædelighedsnormer og, til sammenligning med det postkulturelle Vestens kunstigt fremmanipulerede ekstrempromiskuitet, mere gammeldags kønsmoral.

Man lader hele blandingen stå og simre i et halvt århundredes tid og … voilà: snart vil teenagepigers motionsformer og halvprostitueredes lumre sceneshows være umulige at skelne fra hinanden.

Et sådant kulturterroristisk overgreb lader sig imidlertid kun gennemføre når særligt én altafgørende betingelse er til stede: Europas tilstand af militær forsvarsløshed og politisk-kulturel uselvstændighed lige siden udfaldet af det chockterapeutiske, kollektivt trauma- tiserende massemord på europæere under Første og Anden Verdenskrig 1914-45.

De globalistiske folkefjender og naturødelæggere har dog langfra vundet endnu. Ungdommelig modstand rejser sig nu overalt i Vesten. En spontan, organisk modstand der er uforbeholdent racialistisk, nådesløs, revolutionærantikristelig og ikke lader sig kue eller manipulere af mainstreammediernes letgennemskuelige propagandaløgne.

Lad mig her forsøgsvis som afrunding fremføre et forslag rettet mod forældre til danske teenagepiger der, af uransagelige og sikkert håbløst umoderne årsager, ikke måtte ønske at deres døtre betragtes som sexobjekter og/eller ludere af fremmede tilvandrende horder af unge mænd med ‘interessante’ statistiske mønstre på voldtægtsstatistikkerne og som, himlen må vide hvorfor, måtte føle sig utrygge ved at grupper af liderlige racefremmede mænd, uge efter uge, spontant stimler sammen for at overbeglo dem:

OVERVEJ AT FORKLARE JERES DØTRE AT DE IKKE NØDVENDIGVIS BEHØVER AT OPFØRE SIG SOM DE SEXOBJEKTER/LUDERE DE SER I JØDEMEDIERNE FOR AT OPNÅ SOCIAL ACCEPT.

Så kunne det måske være at fremmede mænd undlod at finde jeres døtre helt så seksuelt interessante. Bare et forslag. Der er muligvis en sammenhæng her. Men hvad ved jeg? Måske flertallet ligefrem ønsker at de racefremmede invasionstropper skal finde deres døtre seksuelt interessante og let tilgængelige? Det bliver vel efterhånden svært at komme til så forfærdelig mange andre konklusioner nu hvor statsmedierne ikke længere er i stand til at dække over massevoldtægtsangrebene. Hvis ‘forældrene’ til danske teenagepiger herefter stadigvæk tillader, eller ser gennem fingre med, deres døtres usømmeligt hyper- seksualiserede adfærd … ja så må det jo logisk set betyde én af tre ting.

Enten … 1) ønsker man at ens egen teenagedatters adfærd måtte vække kønslig interesse hos voksne mænd generelt og i særdeleshed hos racefremmede, nytilkomne ‘flygtninge’.   2)  er man aldeles ligeglad med hvad ens datter foretager sig og hvem der mon kunne fatte interesse herfor; eller 3) (mest sandsynligt) så er man ganske enkelt selv faldet for den fjendtlige propaganda/indoktrinering og opfatter derfor kønslig løsagtighed og almindelig usædelighed som ‘frigjorthed’.

 

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s