MÅLENE OM NATIONAL OG RACEMÆSSIG OVERLEVELSE HELLIGER DE TIL ENHVER TID NØDVENDIGE MIDLER [2.01]

Hammersmedens blog hverken støtter eller anerkender alle IRAs handlinger, såsom deres bombninger af civile mål i 1970’erne, men vi iagttager ikke desto mindre, at væbnet national modstand som den IRA legemliggør, i tilfælde af voldelig fremmedbesættelse af Fædrelandet, til enhver tid er fuldt og helt berettiget og at betragte som lovligt nødværge.

Verdensfjerne moralister mener tilsyneladende ikke at der er noget i denne verden der er værd for alvor at kæmpe for. I hvert fald insisterer de på at få hænderne bundet stramt på ryggen og at få bind for øjnene i god tid inden de går fjenden i møde. I deres lighedssyge sind er hensynet til at behandle erklærede dødsfjender med ‘fairness’ og ‘anstændighed’, eller ‘rimelighed’, nemlig af meget større vigtighed end hensynet til eksempelvis deres egne børns og børnebørns sikkerhed. Sådanne åndskrøblinge er … uhelbredelige.         Troen på at de en dag vil indse deres vildfarelse og ‘vågne op’ er aldeles ubegrundet.

Den vidt udbredte floskel om at målet aldrig helliger midlet er i sandhed … en moral for slaver. En moral som enhver tyran ville ønske at alle hans undersåtter indoptog i deres sjæle, praktiserede til fulde og videregav til deres efterkommere for al fremtid. I så fald ville han jo aldrig behøve frygte oprør.

Hvis målet er livsvigtigt og helligt nok bør de nødvendige midler til dets fuldbyrdelse selvfølgelig også tages i anvendelse. Målet om sikring af det danske folks overlevelse og dermed om fortsat vækst i den danske gren på den Hvide Races slægtstræ … kan ikke gradbøjes. Det opfyldes kun hvis et fornødent antal af samvittighedsfulde og racebevidste nationalister med tilstrækkelig beslutsomhed underordner alle andre hensyn hertil.

En sådan erkendelse ligger imidlertid langt uden for de fleste kulturkristnede danskeres tågede, antiracistiske verdenssyn. Dybt ind i såkaldte indvandringsmodstanderes kredse har man således stadig travlt med forvirret at bedyre omverdenen om, at det skam i vir- keligheden er de andre; muslimerne der er de intolerante og nogle slemme racister (uha), men at man selvfølgelig selv er en from, tolerant, god, velopdragen og fremfor alt harmløs antiracist der kun gør hvad jødemedierne og magthaverne tillader … og at alle skal være velkomne til at tage varigt ophold her i landet, så længe de bare er villige til at “komme ud på arbejdsmarkedet” og blive veltilpassede pøbeldemokratiske feminister som en selv.    “Vi skal jo ikke diskriminere”, man må ikke være “fordomsfuld” og “alle skal jo have lige muligheder”.

Voksne mennesker der stadig spilder deres tid på den slags universalistisk moraliserende pjatværk viser sig oftest at være enten upålidelige kryptojøder, afsindige kristne eller blot egosvage og naïve stakler der har set for megen hollywood-propaganda og aldrig vil kunne indse alvoren i den verdensomspændende racekrig.

Deres besynderlige trang til at lade det danske folks dødsfjender bestemme over hvilke tanker man må gøre sig og hvilke forholdsregler man må træffe under den racefremmede besættelse vidner om en åndelig svindsot af uhelbredelig art og de bør skyes som pesten.

Eksempler på de forlorne, zionist-godkendte, såkaldte ‘patrioters’ krybende antiracistiske hykleri er tilgængelige overalt i de folkefjendtlige medier. Den selvstændigt tænkende, fri- bårne læser vil udmærket selv kunne afgøre hvilke grupper der hentydes til. Meningsløse henvisninger til luftkastelsbegreber som “vore demokratiske frihedsrettig- heder” og sætninger à la “men de der er født her er jo danske statsborgere og dem kan vi jo ikke sende ud” bør med det samme vække til mistanke om fup-patriotisme.

I modsætning til de zionistiske counterjihad-falskmøntnere og de blindt moraliserende, behagesyge papirlovspatrioter indser vi, at Danmark er danernes eneste hjemland. Idet vi således besinder os på den uafviselige kendsgerning at vort folks skæbne er knyttet uløseligt til fædrelandets jorder og farvande, vedkender vi os vort uforbeholdne troskab til den nordisk-germansk danske folkestamme og vor indtil døden ubøjelige vilje til med alle nødvendige midler at sikre det danske folks hjemstavn for eftertidens endnu ufødte folkefæller.

De 14 hellige ord som for evigt forpligter den seriøse nationalist over alle andre hensyn:

14 ORD5b

Mere inspiration fra vore tapre Irske racefæller der kæmper for deres folks frihed og uafhængighed imod den zionistisk-britiske besættelsesmagt      (intet i denne artikel skal forstås som opfordring til ulovligheder)

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

13 svar til MÅLENE OM NATIONAL OG RACEMÆSSIG OVERLEVELSE HELLIGER DE TIL ENHVER TID NØDVENDIGE MIDLER [2.01]

 1. Balder siger:

  Om nødvendigt kan man søge og finde inspiration i Bibelens 5. Mosebog

  • Hilmar Sejr siger:

   Ja, man kan søge inspiration mange steder og tage ved lære af mange tildragelser … endda af sine fjenders myter og tvivlsomme sagnfortællinger.
   Toraen lader os først og fremmest forstå at etnocentrisme virker og at jøderne har et langt mere realistisk syn på etnisk krigsførelse og deres egne racemæssige kerneinteresser end eksempelvis de evigt forvirrede kristne har.
   Derudover finder jeg de mellemøstlige febervildelser i bogform ret så frastødende og jeg foretrækker at beskæftige mig så lidt som overhovedet muligt med dem.
   –Men ellers en fin artikel du henviser til der, Balder. Hvis jeg skal fluekneppe den en smule så mener jeg dog at du kommer til at forveksle rabin og peres i en af billedteksterne. Ellers er det jo bestemt relevant information du bringer frem i lyset.

 2. Hasso C. siger:

  Jødernes etnocentrisme er deres religion. De er deres egen gud og messias. Deres medfødte intelligens + etnocentrisme har gjort dem til den absolut dominerende magtfaktor i verden. Du skriver, at målet helliger midler i racekrigen af alle imod alle. I så fald kan jøder være vores bedste eksempel til efterlignelse, eller?

  • Hilmar Sejr siger:

   Jeg har forsøgt at forklare det mange, mange gange før, Hasso.
   Glistrup sagde det egentlig udmærket:

   Hvis Satan går med bukser på eller spiser med kniv og gaffel … jamen, så går jeg for helvede stadigvæk også med bukser på og spiser med kniv og gaffel!

   –Er det virkelig så svært at forstå?
   På samme måde med jøderne eller muslimerne, eller en hvilken som helst anden gruppe. Hvis kriminelle voldtægtsforbrydere nu eksempelvis går med sko på fødderne og sover mens de ligger ned, skulle det så betyde at jeg, af moralske eller religiøse årsager, er tvunget til at gå barfodet og sove opretstående?
   Hvis jøderne udviser etnocentriske træk og iagttager nogle helt elementære forholdsregler der gør at de har kunnet overleve som etnokulturel gruppe gennem historien, skulle det så betyde at vi ikke må være etnocentriske? … bare for at lægge symbolsk eller moralsk afstand til jøderne? Det ville dog være en besynderlig og selvmorderisk tankegang. –En kristen tankegang.

   Etnocentrisme er et etnokulturelt værktøj eller våben, om man vil. En slags racemæssigt selvforsvar på gruppeniveau. At iagttage dette helt elementære værktøjs nødvendighed er da for fanden ikke det samme som at man på alle andre områder ønsker at efterligne særheder og skikke hos de folkeslag der er fornuftige nok til at benytte sig af værktøjet!
   –Det handler vel mere om at man, som kultur, endegyldigt får slidt de knuder over med hvilke den kristne slavemoral har bundet ens hænder på ryggen gennem århundreder. –Flår det universalistiske bind for øjnene af.

   Jøderne har ikke opfundet etnocentrismen. Den er ikke deres private ejendom. Men de har derimod gennem deres mediekontrol og sen-antikke udbredelse af bastardreligionen, kristendommen, fået overbevist et stort flertal af Hvide mennesker om at det er amoralsk for os at iagttage etnocentrismens grundlæggende forholdsregler.

   Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også.
 (Matth, 5:47)

   Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus. (Gal. 3:28)

   Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. (Lukas 6:27-28)

   de må godt være etnocentriske. Tilladt for dem … forbudt for os. Smart, ikke sandt?
   Hvis kættere blandt os skulle formaste sig til at foreslå noget så epokegørende som at vi også skulle kunne overveje at sætte vore egne racemæssige interesser først, hver gang, og uden forbehold … så træder den kristne moralisme åbenbart straks til og frelste, “farveblinde” jesus-tilbedere iler til for fromt at protestere mod opsætsigheden.
   –Smart system.

   Derudover ser jeg ingen grund til at søge hverken inspiration eller forbilleder i toraen eller andre mellemøstlige skrifter forfattet af racefremmede propagandister med tvivlsomme hensigter. Man kan studere dem for at lære om sine fjenders fremgangsmåder og eventuelt gøre sig visse iagttagelser til egen og eget folks fordel.
   Men udgangspunktet må selvfølgelig være at man besinder sig på sin egen kultur først og finder åndelig næring og verdensanskuelsesmæssig forankring dér.
   Det var Balder der nævnte toraen. Mit første svar til ham står til troende. –Selv sine fjenders myter kan der uddrages nyttige lærer af.

   MÅLET HELLIGER MIDLET!

   • Hasso C. siger:

    Jeg vil sige det sådan: jo vigtigere et mål er jo mindre vigtigt er midlet. Det går vist ud på det samme. Måske var jeg ikke tydelig nok. Min tanke og spørgsmål var: er vi da slet ikke bedre, mere moralske, mere ædle end vore dødsfjender? I så fald – er det måske lige meget? Hvis vi skal forvandle os i blodtørstige hyæner for at kunne forsvare os fra andre hyæner, så står jeg måske af. Jeg troede, vores historie her i Europa var anderledes og bedre, end hvad man læser i mosebøger og ser i nutiden. At kæmpe for at videreføre en DNA kode?

   • Hasso C. siger:

    Der er også den europæiske individualisme – noget, som er meget specielt, som fordrer opfindsomhed, opdagelser, storhed. Og ekstrem etnocentrisme er kollektivistisk. Jeg har ikke gennemtænkt det hele endnu.

    • Hilmar Sejr siger:

     Blind, autoritetstro kollektivisme som f.eks den kineserne og koreanerne udviser (baseret på konfucianisme og lavt testosteron-niveau gennem dagligt soya-indtag) er selvfølgelig ikke efterstræbelsesværdig.
     Jeg mener imidlertid ikke der behøver være noget modsætningsforhold mellem et fornuftigt leje af individualisme og en sund form for etnocentrisme (kollektivisme).
     Jeg har en individuel interesse i at mit land bebos af så få perkere, jøder og negere som muligt. Det forbedrer nemlig min egen, personlige livskvalitet. Hvis mine naboer og folkefæller har en lignende interesse kan det vel siges at individualismen og kollektivismen i så fald smelter sammen. Der er således ofte tale om en falsk skelnen mellem de to begreber; et falsk dilemma. Det drejer sig, som jeg ser det, ikke om at skulle vælge mellem enten etnocentrisme eller individualisme, men om at både etnocentrisme og individualisme hver for sig er brugbare i det rette mål.

     Problemet er at fjendtligsindede magthavere i det postmoderne (postkulturelle) ‘samfund’ siden 1945 har fået indbildt +90% af borgerne i Vesten, at det er bagstræberisk, gammeldags og ‘racistisk’ at iagttage helt grundlæggende, og for andre folkeslag selvindlysende, etnocentriske forholdsregler. Og samtidig kører jødemedierne så deres konstante hyperindividuelle, antiracistiske propaganda (en holdningsbearbejdning som særligt rettes mod det lettest påvirkelige publikum: kvinder og børn).

     Derfor mener jeg så afgjort at der er rigeligt med plads til langt mere etnocentrisme (fornuftig kollektivisme). De ekstreme, giftige former for individualisme vi ser udfolde sig i dag (feminisme, skilsmisser, fjern-adoption af racefremmede børn, vanvids-piercinger og tatoveringer, swinger-klubber, osv., osv.) er vel ikke just ønskværdige eller befordrende. Så også her må det være berettiget at nærme sig et mere normalt leje af ansvarlighed overfor sin etniske gruppe ved at skære ned på de sygeligt egoistiske udskejelser.
     –Er det virkelig nødvendigt at jeg overhovedet forklarer disse forhold? Jeg kan ikke blive ved med at spilde min tid på at pege hen på sammenhænge der burde, nej som skal, være selvindlysende for at en troværdig modstand kan opbydes. Du må selv fatte det fra nu af. Jeg svarer ikke på flere spørgsmål om moral, e.l.

     Har vi for meget eller for lidt etnocentrisme i dag?
     for meget eller for lidt individualisme?

     Foreløbig står vi altså med et samfund der ganske enkelt ikke er levedygtigt og et modstandsniveau som fjenden griner af.
     Er vi enige om det?
     Så må fine fornemmelser og andre kvababbelser om “moral” og om at vi skal være “anderledes og bedre”, mere “ædle” end vore dødsfjender for helvede da udsættes til vi i det mindste har sikret den biologiske overlevelse!

     Eller du synes måske vi er for grove; for “blodtørstige” i dag? –At vi skal passe på at vi ikke behandler fjenden for slemt?

     • Hasso C. siger:

      Nej Hilmar. Vi er hverken for grove eller for blodtørstige. Jeg kan godt lide en god diskussion men er også klar over hvor alvorlig situationen er. Vores situation nu er langt værre end tyskernes i december 1941 ud for Moskva. Som jeg nævnte, læser jeg Joseph Goebbels’ dagbøger og dette giver mig en fornemmelse, hvordan propaganda i dag drives. Det er forfærdeligt, at hele propaganda apparatet er i hænderne på dødsfjender. At det meste af befolkningen er hjernedød og kan aldrig igen vækkes.
      Men når jeg siger, at vi er bedre eller bør være bedre, så mener jeg, at vi ville nok aldrig opføre os så satansk som fjenden. Det virker som om meget af hvad de gør er mere for deres syg tilfredsstillelse end det er formålstjensteligt for deres planer.

 3. Balder siger:

  @Hilmar Sejr 08/05/2016 kl. 22:19

  Jeg takker for dit “flueknepperi”, og har straks ændret navnet under billedet. Dit flueknepperi viser også at du er vågen og har sans for detaljer, så bliv endelig ved, og måske find et bedre og mere positivt ord end “flueknepperi”.

  • Hilmar Sejr siger:

   Ingen årsag, Balder.
   Du er en af de ganske få der forstår betydningen af raceforhold.
   –Det er værdsat.

 4. Balder siger:

  @Hasso

  “At kæmpe for en DNA-kode”, du får det til at lyde tvivlsomt. Ikke desto mindre er det just det, som set med videnskabelige øjne er basis for alt liv og evolution. Udskift ordet DNA-kode med ordet “folk”, så lyder det straks mere bekendt. At et folk består af mere end DNA-koder, men også af overleveret kultur og historie er så en anden sag. Men den primære motor for al evolution, er at fremme sine egne og nært beslægtede gener.

  • Hasso C. siger:

   Balder, det er ikke en anden sag. Hvad jeg ville sige er, at hvis sejr over en djævel kræver at man selv forvandler sig i én er for mig en uacceptabel strategi (og unødvendig). Man kan heller ikke sige, at dna er den primære motor for evolution men snarere et objekt af evolution. Dna er en side af hvad vi er. Den anden er hele civilisation og etik som sidder i os. Uden det er vi mindre end hulemennesker.
   Rart at møde dig. En meget lille verden. Har du det godt?

 5. Daniel siger:

  Jeg synes det er synd at du spilder et åbenlyst godt intellekt på det her. Du kunne bidrage med så meget godt. Jeg har gået i skole med folk af mange nationaliteter, og tro mig: der er altså mere der binder os sammen, end der adskiller os.

  Historien har til fulde demonstreret det destruktive og meningsløse i dine p.t. overbevisninger. Det er lose-lose.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.