BØRNEMISHANDLING OG UMYNDIGGØRELSE I DEN KULTURFREMMEDE JØDEKRISTNE STATSKIRKE

Også blinde høns kan som bekendt finde korn.

Denne dokumentarudsendelse fra P1 giver, trods det kulturmarxistiske ophav, et udmærket og afslørende indblik i hvordan menneskets naturlige ansvarsbevidsthed for egen slægt bortvisner og henrådner, når dets verdenssyn grundes på fremmede folkeslags tvivlsomme sagnforestillinger og dets sjæleliv således løsrives fra Naturens Orden.

Hvis man tror at sagen fra Tømmerup er en afvigende undtagelse, tager man grusomt fejl. Jødekristendommens sindssyge og instinktforkrøblede præster har forgrebet sig på deres menigheders børn i utallige tilfælde. Bare indenfor de seneste årtier er sagsophobningen uoverskuelig. Overalt i Vesten ser man samme mønster gentage sig: seksuelt forstyrrede præster, både af den katolske og protestantiske slags, udnytter deres sjælesvækkede menigheders blinde autoritetstro og misforståede tillid til at pille, særligt ved de små drenge der ansvarsløst overlades i deres varetægt. Når de forvirrede og skyldsplagede ‘forældre’ endelig får overvundet alle deres slavemoralske samvittighedskvaler og hændervridende formaster sig til at anmelde deres ‘i lokalsamfundet vellidte’ og ‘sympatiske’ præst til de verdslige myndigheder, træder kirkens kollegiale netværk til og der gøres store anstrengelser for at undskylde og dække over den uforsigtige misdæders forbrydelser.

Læg vel mærke til både præstekollegernes og de åndsforkvaklede ‘forældres’ besynderligt afvigende svar i udsendelsen. Det er særdeles betegnende for kristne således at vige tilbage fra personligt ansvar. De har jo en ‘almægtig’ og ‘alvidende’ jødegud i himlen til at tage sig af alle nødvendige domfældelser og skyldsspørgsmål for dem. Deres jødiske frelser ‘Jesus’ har belejligt tilgivet dem alle synder på forhånd, gennem trosbekendelsens luftige besværgelser eller ved barnedåben. Desuden formaner deres såkaldte ‘hellige bog’, forfattet af jøder, dem udtrykkeligt om ikke at dømme:

Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med (Matth., 7, 1-2).

Voksne, ansvarsbevidste og frie nordisk-germanske folkefæller dømmer, værdisætter og fordømmer, hvis og når som helst vi finder anledning dertil. Afsindige præsters prædikener eller nok så mange semitiske slavedogmer har ingen indflydelse herpå. Vore bedømmelser foretages ud fra en erfaringsbaseret og virkelighedsnær verdensanskuelse med en retskaffenhed instinktivt grundfæstet i Naturens uforanderlige lovmæssigheder.

Anderledes forholder det sig med de håbløst åndsforkrøblede kristne sognebørn (denne dybt nedværdigende, men tilsyneladende retvisende betegnelse bruger kirken stadig om voksne mennesker i Danmark). De håbløst fortabte kristne sjæleslaver henviser helst til tågede dogmer om evig frelse, tilgivelse og barmhjertighed; søger tilflugt i ‘hellige skrifter’, forfattet i mellemøsten, eller beder deres usynlige israelitiske stammegud om hjælp … selv når deres egne børns skæbner står på spil og afhænger af deres stillingtagen(!).

Udsendelsen her viser med uigendrivelig tydelighed (1) hvorledes jødekristendommens fremmedgørende slavemoral umyndiggør dens elendige tilhængere og efterlader dem som etisk blinde, viljesvage, ansvarsforflygtigende og handlingslammede (sogne)børn, samt (2) med hvor stor lethed beskidte børneskændere i årevis formår at gemme sig bag kirkens højst ufortjente samfundsagtelse.

Enhver afart af abrahamitisk tankegods må endegyldigt forkastes som værende uforenelig med sand nordisk-germansk identitet og ubrugelig som etnokulturelt grundlag for racebevidst modstand.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

8 svar til BØRNEMISHANDLING OG UMYNDIGGØRELSE I DEN KULTURFREMMEDE JØDEKRISTNE STATSKIRKE

 1. Daner siger:

  Denne dokumentar om deres seksuelle overgreb og ofringer af børn er lige udkommet:
  PizzaGate and Beyond: http://sgtreport.com/2017/02/the-big-picture-pizzagate-beyond/

 2. Daner siger:

  Tak for din artikel, som er vigtig. Jeg plejer altid at sige at disse syge tendenser kom sammen med kirken.
  Jeg synes ikke ordet “mishandling” dækker deres ofringer og overgreb godt nok.
  Den katolske kirke er forlængst blevet infiltreret af jøder. Her er nogle eksempler:

  http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/05may/zionismorigin.html
  History Reviewed TV: https://www.youtube.com/watch?v=bXjJieGjirQ

  Jeg har et billede med en tekst, som jeg ville sætte ind. Jeg så du satte et billede ind. Kan vi også få den mulighed Hilmar?

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Daner.
   Filmen om pizzagate er vel udmærket. Jeg vil overveje at føje den til min artikel om emnet her.
   Denne blog henvender sig hovedsageligt til et dansk og nordisk publikum.
   Derfor er det vigtigt også at holde opmærksomheden rettet mod danske forhold.
   Som du kan læse i adskillige af mine artikler, er jeg imidlertid udmærket klar over hvor megen kulturel gift der kommer fra det jødisk-dominerede USA. Jeg har derfor heller ikke undladt igen og igen at gøre opmærksom på netop den overordentligt skadelige indflydelse den transatlantiske forbindelse har haft i kulturfornedrelsen, særligt siden 1945.
   Det er med andre ord vigtigt at finde den rigtige balance her, så vi ikke ender med helt at fortabe os i rene amerikanske historier der ikke rigtig har nogen indvirkning på danskernes hverdag. –Visse historier kan altså også blive en tand for mystiske og frit-i-luften-svævende, hvis du forstår.

   Nærværende artikels hovedformål er at få folkefæller med tænkeevnen i behold til at forstå hvor fremmedgørende og åndsforkrøblende kristendommen i virkeligheden er. Derfor tager jeg udgangspunkt i et konkret og nyligt tilfælde, her fra landet.
   Hvis der kommer al for meget pizzagate ind over, bliver vinklingen simpelthen for uskarp og udflydende. Jeg kunne nemt fylde denne blog med et overflødighedshorn af links til mere eller mindre interessante historier fra USA, men en af hensigterne med folkeoplysningen her er altså også at bidrage med egentlige danske historier, skrevet fra grunden, så at sige.

   Ang. ordvalget: hvis du har et bedre forslag end ordet ‘mishandling’ er jeg da villig til at overveje et sådant. Hvad foreslår du som erstatning? Som jeg nævnte i Radio Gimle 1 er betegnelserne ‘pædofili’ og ‘pæderasti’ efter min mening misvisende, fordi de etymologisk, sprogligt set betyder ‘kærlighed til børn’. Derfor er det vigtigt at bruge mere umiddelbart forståelige betegnelser, der ikke efterlader læseren med den mindste tvivl om, at der er tale om forbryderiske, foragtelige og utilgivelige overgreb.
   Betegnelserne ‘børnemishandling’ og ‘børneskænding’ er, efter omstændighederne, de bedst dækkende ord, og indtil jeg bliver gjort opmærksom på mere nøjagtigt beskrivende ord vil jeg fortsætte med at benytte dem.

   Ang. billeder i kommentarfeltet: jeg har ikke designet denne hjemmeside. Hvis du ikke kan anvende billeder … så kan du ikke anvende billeder. Det er en wordpress blog.

 3. sga siger:

  Enig.
  og samme kan også siges ikke kun om præster, men om skolelærere/ pædagoger / kommune og presse som ALLE holder sammen i det kultur marxistiske = jødiske , jerngreb om danske børn og forældre.
  Netop afsluttet vinterferie – alligevel tonses børnene i SFO fordi forældre er totalt hjernevaskede til ikke at kunne holde en simpel uges ferie med deres børn. Forældrene aner ikke hvad de skal stille op med deres børn i en uge – hjernevaskede til at tro, ” at så er det bedre for lille Jonas at komme hen i kommunist foreningen ” – hvor Jonas så igen, kan blive stop fodret med det evendelige gruppe lort som jøderne selv har fra deres ghetto liv.
  Naturens Orden derimod er individualisme. 98 % af dyrene lever IKKE i flok. Mennesker begyndte først efter 30.000 års liv på kloden at danne grupper som forsvar mod udefra kommende angreb. Men ellers er menneskets natur jo at leve indivuduelt / i familier. For, vi er jo ikke konstant under angreb uderfra ? Eller er det netop det mainstream medier og skolegang ønsker at bilde os ind ? Bliv i gruppe-NATO, ellers kan du sørme ikke overleve ???? Bliv i dit klasse værelse, ellers skal kommunen sørme nok komme efter dig ????
  Jo tak – vi kender sangen. Jødernes camouflage for at indprente os frygt er heldigvis total synlig. Vi skal huske hvem der lever af at råbe ” ulven kommer ” – hvem der ejer aktierne i de ” beskyttende fora “.
  Snorlige som altid – just follow the money – så ser vi sammenhængene. At der ryger nogle ikke-jøder med i det spil er en klar kalkyle fra modstanderen.

 4. Sabrina Belladonna siger:

  Folk generelt er ikke andet end et flok får: “sammen er vi stærke”, ” man skal være en del af fællesskabet”…hvor mange gange har man ikke hørt de floksler fra kulturmarxister? Der er absolut intet galt med at være social, langt de fleste mennesker hat brug for et social liv, for at kunne trives, mens andre ikke har det behov….der er et ordsprog som siger ” det findes ikke noget værre end tvungen ensomhed og det findes ikke noget bedre en frivillig ensomhed”…udskift ordet “ensomhed” med “socialt liv” og det bliver lige så gyldigt et udsagn!!!! For nok er mennesker sociale, men det har aldrig været meningen at vi skal tænke og leve som hjernevaskede får!!!! Og nok kan et socialt liv være dejligt, men ingen skal lede over et fælleskab og alle skal have ret til at rejse sig op og gå…underordnet køn, alder og race!!!! Men ang. kirken og skolerne: jeg er schizoid og har bla. af den grund ikke fået børn. Men hvis omstændighederne var anderledes så ville jeg holde mit barn væk fra alt som bare lugter af kirke virksomhed og holdt hjemme skole. Intet menneske fortjener at blive udsat for overgreb og hjernevask!!!!! Der er en god grund til at mennesker er født med selvbevidsthed…en klar opfattelse af et eget jeg…det er fordi at vi skal tænke selv!!!!! Trælle troene er noget af det mest ødelæggende som nogensinde har ramt menneskeheden…kun med trusler om vold, tortur, død og “helvedes flammer” har de formået at overleve i flere tusinde år!!!!!!!!

  • Daner siger:

   Hej Sabrina,

   Jeg har set adskillige TV programmer om folk, der bliver sendt ud i vildmarken, og skal overleve alene. Langt de fleste som mener, at de sagtens kan være alene, og ikke har behov for andre, sidder efter ca. 50 dage og græder til kameraet, og siger de savner at være sammen med andre mennesker (de filmer selv).

   Jeg er uenig med dig i, at vi ikke behøver en leder. Alle natur-stammer har altid haft ledere… eller hvad?

 5. Sabrina Belladonna siger:

  Hej Daner,

  Jeg kan ikke svare på alles vegne, da jeg er ikke er som alle, fordi jeg er schizoid…det er også derfor at jeg skrev ” langt de fleste mennesker har brug for et social liv”. Men efter min opfattelse er det slet ikke hvad debatten handler om: det handler om et tvungen social liv som hjernevasker folk ledet af påtvungne ledere som udbreder en trælletro og autoritet som er skadeligt for os alle…ikke mindst de børn som har været udsat for overgreb af selv samme ledere.

  En valgt ledere er okay, en til at se til at “at der er styr på tingene” i situationer hvor folk ikke kan tænke selv. Men det må aldrig blive en påtvunget leder…som leder bør man være ydmyg over for sin stilling og vide at man altid kan blive “kylet af pedistalen” igen: og det er netop problemet med præsterne og deres overordnede der tér sig som de gør…de tror, de står over loven og os almindelig dødelige!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.