DEN KINSEYANSKE F.N.-FRONTGRUPPE ‘SEX & SAMFUND’ ANBEFALER KOMMUNALT FORVALTET SEXUALISERING AF 3-6 ÅRIGE I BØRNEHAVERNE, MED SPEJLE I PUDERUMMENE, ‘DIALOG’ OG SEXDUKKER [OPDATERET]

Børnemishandleren Alfred Kinsey’s afsindige (statsuddannede) disciple i folkemorder-foreningen ‘SEX & SAMFUND’ fremturer nu igen i systemmedierne med propaganda til fremme for deres internationale herrers planmæssige normalisering af børnesex. Målet for hypersexualiseringen er nu de 3 til 6-årige i børnehaverne! Som påskud for kampagnen fremføres på bedragerisk vis pædagogernes (sexologernes kulturmarxistiske medsammensvorne) faglige ønsker om at ‘nedbryde hæmmende tabuer’ og forældres ‘efterspørgsel på viden’.

Her fra DRs Radioavis den 13. Marts 2017, kl. 16:00.

Sex & Samfund baserer deres seneste familieødelæggende anbefalinger på en såkaldt ‘kortlægning’ foretaget i løbet af Maj og Juni 2016, reelt bare en spørgeskemaundersøgelse med 38 spørgsmål, henvendt til ledere og pædagoger i ‘kommunale daginstitutioner’. Af de 337 ‘respondenter’ er 93,8% kvinder. Hvor mange af dem er mon kulturmarxister, vanefeminister og antiracister? –Et kvalificeret bud er 100%.

Her et par screenshots af Sex & Samfunds hjemmeside til anskueliggørelse af deres ideologiske dagsorden:

^Ifølge Sex & Samfunds ultra-tolerante valg af modeller er Danmarks befolkning allerede +80% racefrem… [host!] mangfoldig. Mon ikke de alligevel her glæder sig lidt for tidligt.

^Man fornemmer hensigten. Promiskuøs sex for unge helt ned i folkeskolealderen, helst med ‘flydende kønsidentiteter’, fremstilles som ‘frigørende’ og forventelig adfærd. Svangerskab og børnefødsler bibragt ved ‘heteronormativ’ undfangelse, derimod, er ‘uønsket’ (sic!). Den slags har vi jo statens fertilitetsklinikker og ‘assisteret reproduktion’ til at varetage for os. Huxley’s Fagre nye Verden rykker i sandhed nærmere.

^Symptomatiske bogtitler. Det påstås altså fra Sex & Samfunds side, at ‘små børn’ er ‘seksuelle’. Hvordan er små børn da helt nøjagtig ‘seksuelle’? Og hvor små børn hentydes der mon til? Efter almindelig sprogforståelse hentyder betegnelsen ‘seksuel’ til noget der vedrører seksuel adfærd. Seksuel adfærd hører efter denne artikels forfatter ungdommen og voksenlivet til. Således forudsætter og bestemmer Naturens Love det. Børn er kønsligt set, og i det hele taget, uskyldige. Det er forbryderisk og ødelæggende at påføre dem en adfærd de ikke, hverken i biologisk eller sjælelig forstand, er rede til.

^Teksten direkte overført fra hjemmesiden (forvent grammatiske fejl og dårligt dansk):

Vi arbejder for de seksuelle rettigheder. For selv om der både er fri abort og obligatorisk seksualundervisning i Danmark er disse rettigheder ikke kommet af sig selv, og de bliver konstant sat under pres.

Vi ønsker at sikre retten til reproduktiv sundhed og seksualoplysning som en menneskeret uanset alder, køn, religion, ægteskabelig og social status.

Vi ønsker at bidrage til at skabe de bedst mulige fysiske, psykiske og sociale vilkår for den enkeltes reproduktion, seksuelle trivsel og selvbestemmelsesret.

Vi mener, at åbenhed og viden om seksualitet er afgørende for det enkelte menneskes livskvalitet, og derfor arbejder vi for at udbrede information, åbenhed og tolerance om sex og samlivsspørgsmål.

Vi ser adgang til sikre præventionsmidler og viden og god vejledning som fundamentale for menneskers ret til selv at bestemme over egen krop og kvinders ret til at vælge, om og hvornår de ønsker at få børn.

Vi ønsker frem for alt, at alle skal have et dejligt og trygt og positivt sexliv uden angst for sygdom uønsket graviditet, uden diskrimination og uden at få sine grænser overskredet.Sex & Samfund er en ikke-kommerciel forening (NGO) uden religiøs eller partipolitisk tilknytning.

Vi samarbejder med andre foreninger og organisationer, der arbejder for beslægtede mål, og har siden etableringen i 1956 været medlemmer af verdens førende familieplanlægningsorganisation, International Planned Parenthood Federation (IPPF)

Her materiale fra Sex & Samfunds internationale samarbejdspartner:


^Bestyrelsen i Sex & Samfund (teksterne er taget direkte fra Sex & Samfunds hjemmeside, derfor den hyppige forekomst af stave- og grammatiske fejl):

BJARKE OXLUND, bestyrelsesleder

Lektor i medicinsk antropolog ved Københavns Universitet og ph.d. på en afhandling om unge mænds sex- og kærlighedsliv i Sydafrika. Udstationeret for FNs befolkningsfond, UNFPA, til Sydafrika og Cambodja i årene 2001-204. Har skrevet internationale tidsskriftsartikler om køn, sex og hiv/aids i Sydafrika og Rwanda og dansksprogede artikler om forskningsetik, ældresex, og forebyggende sundhedsarbejde. Har for AIDSnet og Børne- og Ungenetværket udarbejdet ‘Manual on Best Practices: HIV/AIDS Programming with Children and Young People’ (2007). Er desuden formand for Antropologforeningen i Danmark.

Interesseområder: Seksuel og reproduktiv sundhed nationalt og internationalt. Hiv/aids. køn. diskrimination. mangfoldighed. Ældre, medicin og seksualitet.

 

LENE STAVNGAARD

Master of Sexology fra Malmø Universitet og projektleder for Voldsom Kærlighed, som er et forebyggelses-, interventions- og behandlingstilbud for unge udøvere af kærestevold i Dialog mod Vold, AskovFonden. Startede for 12 år siden som frivillig ung i Sex & Samfunds ungegruppe og har blandt andet koordineret Roskilde Festival-events. Skrevet kapitlet “Generation Sex” i antologien “Generation Kan Selv” (2010). Har de seneste ti år været medlem af den europæiske bestyrelse i IPPF, blev i 2011 valgt som vicepræsident. I 2014 blev Lene valgt som præsident for den europæiske region i IPPF og har herefter siddet i IPPF’s Governing Council. Tidligere psykiatrisk sygeplejerske i børne-/ungdomspsykiatrien.

Interesseområder: Klinisk sexologi. Seksuel mangfoldighed. Normkritik. Seksuelle og reproduktive rettigheder, særligt i et internationalt perspektiv. Seksualundervisning samt undervisning af sundhedsfagligt personale og integration af seksualitet i sundhedsvæsenet.

 

MARIE BRUVIK HEINSKOU

Sociolog og ph.d. på en afhandling om anmeldte voldtægter i Danmark. Adjunkt på Sociologisk Institut, hvor hun forsker i transnationale møder – igen med fokus på seksualitet og især fokus på kvinders brug af købesex i udviklingslande. Projektet skal afsluttes i 2013. Har i 2004 skrevet speciale om forebyggelseskampagner af seksuelt overførte sygdomme og har blandt andet skrevet artiklen “Mellem risiko og chance – svingninger i senmoderne værdiorienteringer” (2007).

Interesseområder: Seksuelle grænser, overgreb og rettigheder. Normkritik.

 

ANDERS DAHL

Antropolog og  selvstændig konsulent. Har arbejdet med hiv/aids siden 1988 – heraf 11 år som ansat på AIDS-Linien. Har tillige arbejdet for Sex & Samfund i forskellige sammenhænge og projekter: Et projekt omhandlende implementering af træningskurser om sikker sex adfærd over for udlandsrejsende (2004-2006), underviser for voksne minoritets etniske mænd (2004-2006) og tekstforfatter på Sex & Samfunds og Sundhedsstyrelsens udgivelse “Fokus på livet” (2004)

Interesseområder: Hiv/aids, seksualundervisning for etniske minoritetsgrupper og rådgivning om SRSR.

 

JOSEPHINE OBEL

Læge samt Master i International Health. Er i øjeblikket ved at færdiggøre en specialeuddannelse i gynækologi og obstetrik. Har 10 års erfaring omkring seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og har i en årrække været ansat i WHO’s program for Mathernal Newborn and Child Health i Tanzania og International Organization for Migration. Er i øjeblikket tilknyttet Reden International og Røde Kors klinik for illegale migranter i Danmark. Forfatter til flere adskillige publikationer om Sexuel og Reproduktiv Sundhed i lav- og middelindkomstlande.

Interesseområder: Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og seksuelle minoriteters rettigheder.

 

SARA WONDIE

Bachelor fra RUC i pædagogik og arbejdslivsstudier. Er i øjeblikket i færd med at tage en kandidatgrad i kønsstudier ved Lunds Universitet, som færdiggøres i august. Skriver speciale om sexarbejderrettighedsbevægelsen i Danmark. Har derudover arbejdet som underviser hos Sex & Samfund siden 2009, og har været på ophold og frivilligt arbejde i Uganda for Ungdommens Røde Kors.

Interesseområder: Normkritik. Magtrelationer og in- og eksklusionsmekanismer i arbejdet med at styrke seksuel og reproduktiv sundhed. Køb og salg af seksuelle ydelser.

 

GITTE MENAKA HANSEN

Studerer sociologi på kandidatniveau ved Københavns Universitet. Var i efteråret 2013 i praktik som politisk rådgiver for Britta Thomsen, som er socialdemokratisk medlem af Europa-Parlamentet og gruppeformand for Udvalget for Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Har studeret et semester i Nepal, hvor hun var deltager på Mellemfolkelig Samvirkes studieprogram ’Global Change’ med fokus på FN´s menneskerettigheder, sociale bevægelser og internationalt udviklingsarbejde. Derudover har Gitte erfaring med politiskkommunikation og kampagnearbejde. Har 2011-2014 vværet ansat som underviser hos Sex & Samfund.

Interesseområder: LGBT-rettigheder på nationalt og internationalt niveau. Europæisk ligestillingspolitik. Normkritik.

 

BALKISS AHMAD

Læser folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet. Balkiss brænder for kommunikation og formidling inden for mental og reproduktiv sundhed, menneske- og LGBT-rettigheder. Hans interesse har bragt ham ind for PsykOBS – en frivilligt drevet ngo for medicin-, psykologi- og folkesundhedsvidenskabsstuderende – der oplyser unge om psykiske lidelser. Derigennem har han været med til at stiftet projektet Dragejægerne, der igennem grafisk og litterært satirisk materiale belyser psykiske lidelser gennem humor.

Interesseområder: LGBT-rettigheder, psykisk sundhed, kommunikation og formidling.

 

MARIA JAKOBSEN

Studerer statskundskab på kandidatniveau ved Københavns Universitet, og er projektkoordinator hos Karnov Group ved siden af studiet. Det faglige fokus inden for statskundskaben centrerer sig om menneskerettigheder, immigranter, flygtninge og køn i politisk kontekst. Maria er desuden aktiv i Sex og Samfunds egen frivilliggruppe i gruppen Women Equality, som arrangerer oplysningsevents på gadeplan.

Interesseområder: Ligestilling, seksuelle rettigheder og grænser og købesex.

 

JANE KOFOD (intet billede)

Jane Kofod, der er presseansvarlig og kommunikationsmedarbejder i Sex & Samfund, er valgt af medarbejderne valgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

 

Her videoer fra Sex & Samfunds egen produktion der taler for sig selv:

 

Er det kun denne artikels forfatter det forekommer indlysende, at hovedparten af de medvirkende i videomaterialet herover … er forvirrede, hjernevaskede stakler? Nogen eller noget har tilsyneladende, siden deres barndom, ganske berøvet dem deres åndelige selvstændighed og menneskelige værdighed.

Meget tyder på, at netop dette er hensigten bag den evige forandringspolitik; bag det allestedsnærveærende normsammenbrud og sædelighedsforfald der på så foruroligende vis kendetegner det nuværende, judeoamerikansk styrede, postkulturelle samfund.

Demoralisering. Umyndiggørelse. Sygeliggørelse.

Syge, umyndiggjorte og demoraliserede krøblinge kan ikke sætte sig til modværge mod tvangsglobaliseringen. –Er det monstro derfor de korrupte stater, virksomheder, NGOer og overnationale organisationer uafladeligt fremmer en udvikling der skaber netop den type af borgere?

Fra Zion’s Vises Protokoller (protokol #1):

Behold the alcoholic animals, bemused with drink, the right to an immoderate use of which comes along with freedom. It is not for us and ours to walk that road. The peoples of the GOYIM are bemused with alcoholic liquors; their youth has grown stupid on classicism and from early immorality, into which it has been inducted by our special agents – by tutors, lackeys, governesses in the houses of the wealthy, by clerks and others, by our women in the places of dissipation frequented by the GOYIM. In the number of these last I count also the so-called “society ladies,” voluntary followers of the others in corruption and luxury.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

6 svar til DEN KINSEYANSKE F.N.-FRONTGRUPPE ‘SEX & SAMFUND’ ANBEFALER KOMMUNALT FORVALTET SEXUALISERING AF 3-6 ÅRIGE I BØRNEHAVERNE, MED SPEJLE I PUDERUMMENE, ‘DIALOG’ OG SEXDUKKER [OPDATERET]

  1. sga siger:

    Yep. En direkte afleder af FN programmet UNESCOs programerklæring. Og som det vides : FN = jødestyre

  2. Pingback: EN TOTALLY RANDOM POSTING RELATERET TIL DE UPS-AND-DOWNS VI BASICALLY HAR COMMITTED OS TIL AT COPE MED I KONTEKST AF DEN PROGRESSIVE TRANSITION TIL EN MULTIKONTEKSTUEL AGENDA, CONNECTED TIL EN UP-FRONT PERSPEKTIVERING PÅ DEN TIMELINE AF DISRUPTIVE FIRST-

  3. Pingback: EN TOTALLY RANDOM POSTING RELATERET TIL DE UPS-AND-DOWNS VI BASICALLY HAR COMMITTED OS TIL AT COPE MED I KONTEKST AF DEN PROGRESSIVE TRANSITION TIL EN MULTIKONTEKSTUEL AGENDA, CONNECTED TIL EN UP-FRONT PERSPEKTIVERING PÅ DEN TIMELINE AF DISRUPTIVE FIRST-

  4. Pingback: EN TOTALLY RANDOM POSTING RELATERET TIL DE UPS-AND-DOWNS VI BASICALLY HAR COMMITTED OS TIL AT COPE MED I KONTEKST AF DEN PROGRESSIVE TRANSITION TIL EN MULTIKONTEKSTUEL AGENDA, CONNECTED TIL EN UP-FRONT PERSPEKTIVERING PÅ DEN TIMELINE AF DISRUPTIVE FIRST-

  5. Pingback: EN TOTALLY RANDOM POSTING RELATERET TIL DE UPS-AND-DOWNS VI BASICALLY HAR COMMITTED OS TIL AT COPE MED I KONTEKST AF DEN PROGRESSIVE TRANSITION TIL EN MULTIKONTEKSTUEL AGENDA, CONNECTED TIL EN UP-FRONT PERSPEKTIVERING PÅ DEN TIMELINE AF DISRUPTIVE FIRST-

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.