FØRERLØS [opdateret]

Førerløse biler. Til køns-, identitets-, forsvars-, bevidst- og historieløse befolkninger. I grænseløse samfund, med kontantløse økonomier. Administreret af hovedløse politikere.  –Tingene hænger som regel sammen.

driving-disrupted-driverless-cars-change-everything-1-638

Hvem ville dog ikke gerne lade sig befordre af en smart og trendy robotbil? Det er jo både meget sikrere og mere bekvemt. Mere fremsynet. Det ved vi fra eksperterne. Lissom digitaliseringen. Og så er der osse mere tid til alle de vigtige ting, såsom konstant politisk korrekt selvindoktrinering via vores allesammens devices, gadgets og/eller implantater. Det er gammeldags og kedeligt at ville styre selv. Autoriteterne og teknokraterne ved bedst hvordan vi skal styres. Du er vel ikke en af de paranoide sølvpapirshatte, der tror på skøre konspirationsteorier, vel?

Mange af progressivisternes kulturmarxistiske delmål er allerede blevet virkeliggjort og adskillige naturfremmedgørende adfærdsmønstre dermed grundigt indarbejdede i alle vestlige samfund, i løbet af det trekvarte århundrede siden 1945 hvor de judeoamerikanske finanssnyltere, med hjælp fra deres kommunistiske lejetropper, trak sig sejrrigt ud af Anden Verdenskrig. Raceblanding, statsfeminisme og homoseksualitet er nu normaliseret i en grad så det hos flertallet betragtes som utænkeligt og/eller kriminelt at sætte spørgsmålstegn derved.

Ni ud af ti borgere lader sig villigt og med betingelsesløs ivrighed overvåge døgnet rundt, med elektroniske apparater de selv bekoster og udskifter i nøjagtig det tempo deres herrer finder det passende. Privatliv er for store dele af ungdommen et ligegyldigt levn fra fortiden. Stadig arbejdes der imidlertid fra internationalistisk side på endegyldigt at udslukke de sidste rester af racebevidst europæisk modstand. National selvbestemmelse og privat ejendomsret kan ikke længere tillades, end ikke i de indskrænkede og formalistiske alibiformer de findes i dag. Kun i et fåtal af lande (Schweiz, Polen, Israel og visse delstater i USA) er afvæbningen af den skatteydende borger endnu ikke gennemført. Teknokraterne og deres horder af servile medløbere blandt letbestikkelige politikere, akademikere og mediefolk sørger for at holde de vestlige befolkninger travlt beskæftigede i trædemøllen. Forvirrede, adspredte, økonomisk systemafhængige og, frem for alt, pligtskyldigt gennemindoktrinerede er det store flertal af  vesterlændinge som blødt ler i de internationale magthaveres hænder.

Vi skal have et ‘agilt’ (altså omstillingsparat) arbejdsmarked, så vi ikke bliver hægtet af i globaliseringskapløbet fortæller beskæftigelsesministeren. Ifølge erhvervs- og vækstministeren skal Danmark være kontantløst indenfor 10-20 år og have førerløse skibe, så vi undgår menneskeskabte uheld. Spørgsmålene står i kø: for hvis skyld skal arbejdsmarkedet mon hele tiden gøres mere ‘agilt’ og arbejdsstyrken tilsvarende tilpasningsvillig? –Danskernes eller de globale erhvervsinteressers? For hvis skyld skal dele af de kulturbærende danske søfartsuddannelser udfases og færge- og skibskaptajner erstattes af computere? –Danskernes eller den internationale teknokratiske elites? Der har længe været ophørsudsalg på alle hylder og den såkaldt ‘højreorienterede’ regering falbyder tilsyneladende ivrigst af alle nu fædrelandets åndelige og materielle værdier til spotpris. Danmark efterlades planmæssigt som endnu en globalistisk lydstat, hvis udvikling og skæbne på alle områder dikteres fra de multinationale selskabers bestyrelsesgange.

Som kritisk iagttager må man til en begyndelse stille sig selv det overordnede spørgsmål: hvem arbejder politikerne for? Det nyligt oprettede såkaldte ‘disruptionråd’ giver interessante fingerpeg herom. Navnet på rådet alene er ildevarslende og betegnende for det almindeligt herskende kulturelle stade. Det engelske (i virkeligheden latinske) ord disruption betyder på dansk ‘afbrydelse’; ‘forstyrrelse’; ‘sammenbrud’; ‘opløsning’; ‘sprængning’ eller ‘splittelse’. I udsagnsform betyder det at ‘bringe forstyrrelse i’; ‘afbryde’; ‘skabe kaos’ og ‘få til at gå i opløsning’. Som tillægsord: ‘splittende’; ‘opløsende’; ‘nedbrydende’. Gad vide om de velbetalte teknokratlakajer ville bryde sig om at pengestærke internationale netværk, med samtlige vestlige regeringers medvirken arbejdede målrettet på at få deres livs- og indkomstgrundlag nedbrudt eller opløst?

Ud af 32 rådsmedlemmer (fraregnet de af regeringens ministre som har udpeget sig selv til en plads i rådet) kan det med meget god vilje formodes at en håndfuld har den oprindelige danske befolknings interesser for øje. Resten repræsenterer og varetager internationale teknokratiske og/eller finansspekulative profithensyn. Lad os høre hvorledes eksempelvis World Economic Forums repræsentant i opløsningsrådet, den ivrigt tech-feministiske Kigge Hvid, ser på sagen: fra Danmarx Radio 19. Maj 2017.

Måske læseren finder denne artikels betragtninger … sortseende; unødigt dystopiske eller overdrevet fantasifulde? I så fald kan følgende videoudpluk anbefales som grundlag for yderlige selvstændige overvejelser:

Denne og andre artiklers fremlæggelse af ubestridelige kendsgerninger ved den postkulturelle samfundsafvikling skal ikke forstås som jamrende dommedagsvarsler, klynkende beklagelser over ‘uretfærdigheder’, profetier om verdens snarlige undergang eller anden nær-apokalyptisk skæbnetro. Hver eneste dag er dommedag for den der ædrueligt  iagttager Naturens hellige Orden. Hvert eneste øjeblik afvejer Naturen vor værdi og bedømmer hvorvidt vor vandel, altså vor forvaltning af medfødte arveanlæg, berettiger til fortsat sundhed og livsudfoldelsesmulighed. Kun instinktforkrøblede og forvirrede slavemoralister kan præstebedrages til troen på at mellemøstlige guddomme, en gang i fremtiden(!), på én gang vil dømme menneskene, ikke efter deres naturlige værdighed, karakteregenskaber, legemlige og åndelige styrke, men efter hvor fromme og godtroende de har været og hvilke bønner de mimrende måtte have afliret.

Snarere end klynkende at beklage os over det nuværende antinaturlige samfundssystems vanvid og sammenbrud bør vi i stedet med sindsro ihukomme Naturens evige Ordens uforanderlighed. I mellemtiden kan vi med fordel udstille og latterliggøre de ynkværdigt gennemprogrammerede fjolser, der benovet falder på halen over enhver ny slavetrend deres teknokratiske herrer med årtiers forudgående planlægning foreviser dem i systemmediernes hypnotiserende udstillingsvindue.

1950s-vision-of-driverless-

Som videoen øverst i artiklen og ovenstående billede bevidner, er forestillingen om selvkørende biler langt fra noget nyt fænomen i den åndsforsnottende judeoamerikanske rendestenskultur. Det må formodes at idéen i årtier har spillet nogenlunde samme rolle for masserne som de velkendte, i systemmedierne regelmæssigt tilbagevendende historier om nært forestående marsrejser, månebaser og flyvende biler. Altså som adspredende, hypnotiserende og af magthaverne instrumentaliserede science-fiction fantasier: kulturelle styrings-værktøjer der, på samme måde som forældre der holder et plagende barn hen med løfter om trøste-slik eller farvestrålende plasticlegetøj, fastholder befolkningens troskyldige flertal i benovet autoritetstro og passiv afventen på de snarlige teknologiske mirakler, der kan forventes … lige rundt om hjørnet. Imidlertid bør det ikke undervurderes, at de teknologiske muligheder der i dag står de judeoamerikanske magthavere til rådighed, efter alt at dømme efterhånden har nået et stade som i teorien vil kunne gøre dem i stand til at indføre selvkørende biler. Uanset hvor langt fremskredne og realistiske planerne om førerløse biler så end i virkeligheden er, vidner teknokrati-lakajernes febrilske følgagtighed om en dybtliggende slavemoral og et almindeligt åndeligt forfald der mildest talt fortjener vor foragt. Den vidt udbredte betingelsesløse tillid til teknokratiske eksperter og sågar accepten af at overlade egen og efterkommeres skæbne og sikkerhed til kunstig intelligens, er ikke blot fremmedartet men afskyvækkende for den Naturlovsbevidste Germaner. Ønsket om beredvilligt og tilpasningsivrigt at underordne sig en udvikling der på område efter område fratager mennesket dets selvstændighed og selvberoenhed … peger jo dog ikke kun på åndsslavernes og medløbernes forventeligt snotfyldte kranier, men i lige så høj grad på magthavernes hensigter og ikke mindst deres omfattende succes med programmatisk umyndiggørelse af deres undersåtter.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.