IDEOLOGI, POLITIK KOMMER OG GÅR – NATURENS LOVE SAMT 14 ORD BESTÅR [opdateret 2.0]

På høje tid endegyldigt at overlade forudsigelig skabelontænkning til de borgerligt-reaktionære systemtjenere.

Tom Metzger viser vejen til frugtbar anti-dogmatisk åndsfrigørelse for den racebevidste vesterlænding. Det afgørende er ikke om man er 100% enig med ham i det ene eller det andet detailspørgsmål. Det handler om at frigøre sin tænkning fra det politisk-ideologiske dogmefængsel.

Al forstenet vanetænkning om en fastlåst højre- og venstrefløjsopdeling må forkastes som det den er: en forsimplet og håbløst indskrænket dualismeforestilling der af mainstreammedier og statens korrupte indoktrineringsanstalter er blevet indprentet ‘vælgerne’ som eneste tænkelige forklaringsmodel.

Ord som ‘ultra højreorienteret’ eller ‘den ekstreme venstrefløj’ er ret beset meningsløse betegnelser. Betegnelser der fastholder masserne i en begrænset og for magthaverne aldeles forudsigelig forestillingsverden fra det attende, nittende og til dels tyvende århundredes begrebsunivers.

I dag, hvor tvangsglobalisering, kunstig terrorisme, digital overvågning, raceopblanding, kønsudjævning og normalisering af usædelighed ved elektronisk og medicinsk massepåvirkning à la Huxley i så gennemgribende et omfang har ændret det politiske landskab, giver det ingen mening at forholde sig til virkeligheden efter en forældet skabelontænkning, fra tider hvor den yderste venstrefløj tog racebevidsthed og traditionelle kønsrollemønstre for givet på en måde der ville gøre dem til højreekstreme pariaer i nutidens falskmøntner-parlamentarime.

Danmark er som alle andre vestlige lande ledet af et globalistisk, antiracistisk og statsfeministisk étpartisystem under dække af et sammenrend af overfladisk forskelligartede partinavne og ideologier. Alle disse forklædninger af etpartisystemet dækker imidlertid over, at samtlige regeringskoalitioner siden Schlüter har arbejdet for at gennemføre samme internationale, finanskapitalistiske, homo-propagandistiske, kønsudjævnende og antiracistiske teknokrati-dagsorden.

Konservatismens og liberalismens udvikling i Danmark er to udmærkede eksempler til anskueliggørelse af hvor bedragerisk og fuldkommen ubrugelig ideologisk dogmetænkning er for den racebevidste og revolutionært sindede nationalist.

De ‘Konservatives’ leder er i dag en homoseksuel raceforræder, mens det ideologisk højspændte parti ‘Liberal Alliance’ går ind for tvungen vaccinering:

Sådan går det når man lader sig forblinde af ideologi-teoretisk tankespind. Overton’s Vindue træder i kraft og efter et århundrede med det ene gradvist accepterede, umærkelige værdiskred efter det andet, ender man ud med at forfægte det ideologisk diametralt modsatte standpunkt end det man tror at repræsentere. –Hvilket i sidste ende er ligegyldigt, eftersom alle ideologiske standpunkter hører til i den teoretiske drømmeverden uden nogen meningsfuld berøring med virkeligheden.

De egentlige magthavere, i dag såvel som på ethvert andet tidspunkt i historien, benytter sig af rå, uindskrænket magt, aldeles upåvirket af skrupler, papirlove eller ideologiske fantasiforestillinger. Ideologien, lovlydigheden og moralen overlader de trygt til deres intetanende undersåtter. Således kan magthaverne uforstyrret holde opmærksomheden rettet mod deres egne langsigtede planer, imedens plebejerne skændes om teori-fortolkning, udlægning af paragraffer og den frommeste vej til frelse.

Målene for revolutionær politisk virksomhed bør derfor altid fremstå enkle, utvetydige og vigtigst af alt, uforanderlige:

1. Opretholdelse af Naturens Orden.

2. Den Ariske Races overlevelse og forbedring.

Alt andet er enten midler eller forhindringer.

Vi forbeholder os retten til at tage nøjagtig de ideologiske og politiske midler i anvendelse som, under enhver given omstændighed, bedst lader os opnå disse ufravigelige mål.

Hvis sådanne midler, i én fase af modstandskampen og under særlige lokale omstændigheder, måtte indebære ibrugtagning af bestanddele fra en socialistisk, anarkistisk eller endog delvis kommunistisk revolutionær fremgangsmåde … så må det være sådan. I fremtiden kunne det jo tænkes, at særligt tvingende omstændigheder vil indtræffe, hvorunder anvendelse af politiske værktøjer der i dag kan forekomme utænkelige, bliver nødvendig.

Ideologi og politik må og skal altid underordnes Naturens uforanderlige Love og de hellige 14 Ord.

Ideologi og politik (herunder religion og økonomi) er magtmidler. Ikke dogmer. Det er dét de borgerlige systemtænkere aldrig vil forstå. For dem er ideologien, altså teorien ufravigelig. For os er målene (og virkeliggørelsen heraf) ufravigelige. Hvilke værktøjer vi bruger hertil … må afhænge af hvilke trusler der skal nedkæmpes samt under hvilke forhold modstandskampen kommer til at foregå.

De finanskapitalistiske globalteknokrater er i færd med at ødelægge Naturen og dermed den Hvide Races overlevelsesmuligheder.

Måske de vil lykkes med deres forehavende. Måske ikke.

Meget afhænger af hvor forudsigeligt modstandsbevægelsen kommer til at udvikle sig.

En fribåren Arier lader aldrig sine fjender definere og dermed afgrænse hans muligheder for selvforsvar.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

2 svar til IDEOLOGI, POLITIK KOMMER OG GÅR – NATURENS LOVE SAMT 14 ORD BESTÅR [opdateret 2.0]

 1. Definitivt nej til et samfund med de mindste stænk af kommunisme eller socialdemokratisk småborgerlighed. Tilsvarende et rungende nej til den konservatisme, som Pape og Venstre med de øvrige radikale forrædere i folketinget bidrager med, i ly af EU og FN. Blandet etnicitet og kultur er ikke et gode. Tværtimod.
  Hvide europæere skal ikke blandes med Afrika og Mellemøsten mfl.

  Danmark er endt i en suppedas af kuglehoveder fra Afrika og Mellemøsten.

  Nordens Skærgaard skal genoprettes, så vi ikke møder klude og taberkultur i gaderne og i folketinget. Helt nye hoveder med helt ny politik, skal udrydde hvad Soros og kulturmarxisterne har båret frem, under dække af velfærd til alle. Til at brække sig over.

  SKAT TIL FREMMEDE ER EN UOVERENSSTEMMELSE I DET FRIE MENNESKESYN, HVOR ENHVER KLARER SIG SELV :
  NEJ TIL ARBEJDSSLAVERI FOR AT FØDE PÅ FREMMEDE FOLK OG KULTURER.

  • Hilmar Sejr siger:

   Hej Jane.
   Du har ret i at en samfundsindretning baseret på marxisme og autoritær kommunisme selvfølgelig ikke er ønskelig.
   –Har præciseret et par formuleringer i artiklen, så dette forhold ikke længere bør kunne misforstås.

   Det jeg prøver at sige er, at den reaktionære søvngængertænkning, hvor man blindt lader sig tilpasse systemets forsimplede politisk-økonomiske mærkater (såsom ‘højre-orienteret’ og ‘venstre-orienteret’) er en ufrugtbar og alt for forudsigelig fremgangsmåde under de gældende vilkår, hvor alle vestlige samfund, på institutionelt niveau, er styret af (og gennemsyret af) fjendtlige globalkapitalistiske kræfter.
   Så hellere opretholde en vis ideologisk smidighed og lade fjenden gætte hvor man står. –Ka’ du se hvad jeg mener?
   Det skulle jo ikke gerne være navnet; betegnelsen på ens politiske overbevisning der vægtede tungest, men vel snarere de virkelige mål som man, med ens verdensanskuelse til hjælp, søger at fuldbyrde.

   Det er efter min mening såre vigtigt, at man i den racebevidst revolutionære modstand undgår at lade sig spænde for det korrupte judeoamerikanske, finanskapitalistiske system; dette sygelige og forbryderiske system der ødelægger Naturen, forgifter vore børn og sammenblander både racer og køn.
   Den reaktionære, såkaldt ‘højreorienterede’ pap-patriotiske modstand (såsom counter-jihad og alt-right) falder lukt i systemets fælder og beskytter i virkeligheden det folkemorderiske system, som hellere burde bekæmpes med alle til rådighed stående midler.

   Er du helt sikker på at denne hjemmeside er noget for dig?
   Hvis du er racebevidst, kan tilslutte dig de hellige 14 Ord samt anerkender Naturens uforanderlige Orden, er du selvfølgelig velkommen. Men måske der findes andre fora der passer bedre til din livsanskuelse.

   PS: har rettet et par grammatiske og sproglige detaljer i din kommentar.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.