SPÆNDENDE “DEBAT” PÅ SKATTEYDERBETALT TV MELLEM TO KULTURMARXISTISK UDDANNEDE SOCIOLOGER. DE ER GODT NOK 100% ENIGE MED HINANDEN OG STUDIEVÆRTEN OG SAMTLIGE PERSONER DER OPTRÆDER I INDSLAGET OM ALLE DETALJER I DAGSORDNEN OG OM SAMTLIGE EMNER DER “DEBATTERES”. MEN DET GØR IKKE NOGET, FOR HVEM KUNNE ALLIGEVEL VÆRE UENIGE I AT KØNSFORSKELLE SELVFØLGELIG BARE ER STEREOTYPISERENDE SOCIALE KONSTRUKTIONER, OPDIGTET AF PATRIARKATET? [opd.]

Kommunister, kollektivister og globalister har i århundreder forsøgt at ødelægge familien. I Vesten er de i dag kommet længere i deres afsindige, naturfjendtlige projekt end nogensinde før.

Lige siden antikkens dage har enhver sekterisk kultleder og pengegrisk præst vidst, at fastholdelse af en tilstrækkelig stor tilhængerskare af villige medløbere til at deres svindlerforehavende kunne lykkes, afhang af tre grundbetingelser: 1) de potentielle disciples ringe sociale og økonomiske stilling, 2) samme disciples godtroenhed (manglende kritiske tænkeevne/almindeligt lave selvværd) og, ikke mindst, 3) at disciplenes forbindelse til deres biologiske ophav, snarest muligt efter optagelse i sektens, kirkens eller partiets kollektiv, krævedes afbrudt.

Tilhængere af den pythagoræiske skole i Kroton i det græske Syditalien måtte sværge ubrydeligt troskab til ‘mesteren’ Pythagoras, og forsage al jordisk gods. Således var matematiker-mystikerens disciple, efter et tilpas sanseovervældende optagelsesritual, prisgivet kultens kollektive krav (af hvilke Pythagoras’ personlige ønsker utvivlsomt udgjorde en betragtelig del), og en tilbagetrækning eller udstødelse fra fællesskabet ville betyde økonomisk ruin og sandsynligvis sultedøden.

Den jødisk/kristne oldkirke hvervede sine medlemmer blandt samfundets i forvejen udstødte: blandt ludere, spedalske og omvandrende tiggere, der ikke længere havde noget at miste, og derfor var så meget desto mere tilbøjelige til betingelsesløst at underkaste sig alle den protokommunistiske sekts regler. Som det hedder i jødernes vigtigste propagandaskrift, ‘biblen’ (matthæus, kapitel 10, vers 37 til 39):

Den, der elsker sin far eller mor mere end mig, er ikke værdig til at være min discipel. Og den, der elsker sin søn eller datter mere end mig, er ikke værdig til at følge mig. Den, der ikke er villig til at give afkald på sit eget liv for at følge mig, er mig ikke værd. Den, der klamrer sig til livet her på jorden, vil miste det evige liv. Men den, der er parat til at give afkald på sit jordiske liv for min skyld, skal leve for evigt.   

Hele vejen op gennem historien har samme princip gjort sig gældende. For guruer; swamier; præster; karismatiske ledere af diverse politiske og videnskabelige sekter, har kravet om tilhængernes afsværgelse af deres hidtidige tilværelse været af altafgørende betydning for evnen til at fastholde grebet om magten, dvs.: om disciplenes sjæleliv.

Fra de mindste sværmeriske grupper af kjortelklædte obskurantister og mantra-messende mystikere, over freudianismens pseudovidenskabelige personkult til de største ateistisk-marxistiske massebevægelsers politiske erstatningsreligion i vor tid, har første bud til den nyoptagne discipel altid lydt: bryd forbindelsen til din forhenværende familie. Vi er din nye famile.

Selv den i Tyskland virkeliggjorte nationalsocialisme havde efter denne iagttagers mening træk, der var lige rigeligt kollektivistiske. Væsensforskellen på nationalsocialismen og de marxistisk-kollektivistiske bevægelser, såsom eksempelvis kommunismen, var, og er, imidlertid, at nationalsocialismen, dels er grundet på selve Naturens Orden, dels at dens opbygning var, og sandsynligvis igen bliver, livsnødvendig i forsvaret for Europa, som politisk kampberedskab mod de germanske folks dødsfjender.

Det afgørende i forståelsen af og værdsættelsen af nationalsocialismen er således, at hensynet til Naturens Orden altid kommer før hensynet til enhver politisk bevægelses historisk betingede fremtrædelsesform og dogmer. Dette gælder også for fremtrædelsesform og dogmatik, der måtte være tilknyttet selv en bevægelse med så mange gunstige og tiltalende træk som nationalsocialismen. Dogmetænkning af enhver slags er ubrugelig i en politisk-økonomisk-teknologisk virkelighed under så hastig forandring som den nuværende.

Det eneste der med sikkerhed aldrig forandrer sig, er Naturens Orden.

Jo ringere menneskers muligheder for at skabe og opretholde egne uafhængige familiemønstre, desto lettere får staten og/eller overnationale globalkapitalistiske teknokrater ved at blande sig i og styre borgernes livsførelse på utallige områder.

Det karakteristiske fællestræk ved de såkaldte ‘regnbuefamilier’, som lemmingerne i disse år bliver hjernevasket til at betragte som ‘frigørende fra den slemme kønsstereotype fortid’ (eller lignende floskler), er, at de er totalt afhængige af statens/systemets medicinsk-teknologiske indgriben for overhovedet at kunne sætte børn i verden.

Teknokrater og globalister elsker naturfremmedgørende kønsudjævning. Især for deres menige borgere (undersåtter). Hvorfor mon?

Kunne det monstro have noget at gøre med, at et ‘samfund’ bestående af isolerede, forvirrede, kønsløse og medieafhængige eunukker (identitetssvækkede borgere i almindelighed) er lettere at kontrollere, og dets medlemmer mindre tilbøjelige (ude af stand) til nogensinde at gøre oprør end et etnisk solidarisk folk bestående af politisk og økonomisk selvstændige mænd og kvinder, forankret i en national kultur, i samklang med Naturens Orden og bakket op af ubrydelige generationskæder af blodslægtninge?

Læg vel mærke til hvordan kønssociologen (med ikke ubetydelig redaktionel hjælp fra DR2) hele tiden søger at fremstille den nye moderigtige livsstil som udtryk for et trendy ‘ungdomsoprør‘.

Kulturmarxister som hende vil altid tilstræbe, enten ved selv at tilvejebringe, eller som mindstemål at normalisere, en splittelse mellem slægtleddene. Kun ved en sådan splittelse bliver kulturmarxisternes arbejde i den globalteknokratiske verdensstats tjeneste overhovedet muligt. Splittelsen mellem slægtleddene er, i overført betydning, de sprækker i den nationale kulturs sokkel der tillader, at kulturmarxismens råddenskab kan trænge ind og undergrave hele huset.

Det er ikke tilfældigt at SFere (og alle de andre kulturmarxister fra Enhedslisten til Nye Borgerlige) elsker deres daginstitutioner så meget. I disse anstalter kan børnene i bogstaveligste forstand fjernes fra forældrene, og af de statsansatte pædagoger indpodes de nyest opdaterede adfærdsregulativer fra FN og EU. –Mens begge forældre dagen lang løber forvirrede rundt i hamsterhjulet og pligtskyldigt betaler skat til det system der arbejder i døgndrift på at forkvakle deres børns sind og fordærve deres naturgivne drifter.

Det er imponerende at bevidne hvordan dette nye og spændende ungdomsoprør får ideologisk støtte fra alle samfundets mest prestigefyldte institutioner, sponsoreres gavmildt af alle de største multinationale koncerner og stryges med hårene i alle de vestlige systemmedier.

Det må sandelig være et meget oprørsk oprør, sådan som det allerede har tiltvunget sig adgang til magtens korridorer og derfra formår at fortsætte den heltemodige opstand mod patriarkatets slemme stereotyper. Selv i det intergalaktiske rum fortsætter det farlige undergrundsoprørs uudslukkelige proteststorm mod autoriteterne:

Kønssociologens bemærkninger er således yderst forventelige og forudsigelige. Som det har været tilfældet siden 1945, er Danmark omtrent et årti efter USA i sociologernes og adfærdspsykologernes manipulerende menneskeforsøg.

‘Den nyeste forskning fra USA har jo vist’ … at kønnene blot er ‘sociale konstruktioner’ og ‘børns hjerner er jo plastiske‘, ikke sandt? Videnskaben og udviklingen er helt på sociologernes side. Så hvorfor overhovedet spilde tiden med repræsentanter for afvigende og forældede synspunkter? Ingen anstændige mennesker kunne jo alligevel finde på at modsætte sig udviklingen

Her plaprer den statsuddann… øh, jeg mener: oprørske sociolog videre om hendes kulturmarxistiske udenadslære i et andet skatteyderbetalt medieforetagende.

Det er ikke umiddelbart klart fra hvilke(n) anstalt(er) de to søde sociologer fra debatten ovenfor har modtaget deres indoktrinering. Men en del af den må formodes at være foregået gennem et sociologisk institut på et eller flere af de danske universiteter.

For de der måtte have interesse for emnet følger her en yderst kort oversigt over de danske universiteters sociologiske afdelinger:

Aalborg universitet.

Aarhus universitet.

Københavns universitet.

Roskilde universitet.

Syddansk universitet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Et svar til SPÆNDENDE “DEBAT” PÅ SKATTEYDERBETALT TV MELLEM TO KULTURMARXISTISK UDDANNEDE SOCIOLOGER. DE ER GODT NOK 100% ENIGE MED HINANDEN OG STUDIEVÆRTEN OG SAMTLIGE PERSONER DER OPTRÆDER I INDSLAGET OM ALLE DETALJER I DAGSORDNEN OG OM SAMTLIGE EMNER DER “DEBATTERES”. MEN DET GØR IKKE NOGET, FOR HVEM KUNNE ALLIGEVEL VÆRE UENIGE I AT KØNSFORSKELLE SELVFØLGELIG BARE ER STEREOTYPISERENDE SOCIALE KONSTRUKTIONER, OPDIGTET AF PATRIARKATET? [opd.]

  1. Hilmar Sejr siger:

    Husk altid at passe på de slemme falske nyheder derude:

    Heldigvis har vi “professor” i boblestudier Vincent Hendricks til at vejlede os om hvad der er falsk og ikke-falsk:

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.