SMUDSBLADET ILLUSTRERET VIDENSKAB: ALTID FØRST MED DEN NYESTE GLOBALTEKNOKRATISKE PROPAGANDA: HJERNECHIP ‘BOOSTER’ HUKOMMELSEN, HPV-VACCINER ER ‘VOLDSOMT EFFEKTIVE’, BIZAR KØNSSKIFTEOPERATION ER PROBLEMFRI ‘OMDANNELSE AF KØNSORGANER’ OG ‘NET AF ELEKTRODER’ ER SNART KLAR TIL AT BLIVE ‘SPRØJTET IND I VORES HJERNER’ [SIC], SÅ ‘VI’ KAN ‘SURFE PÅ NETTET UDEN AT RØRE EN FINGER’. ALT SAMMEN ‘IFØLGE DEN NYESTE AMERIKANSKE FORSKNING’, SELVFØLGELIG [2.01]

Eftersom propagandaartiklerne fra smudsbladet Illustreret Videnskab er så latterligt korte, ofte består af direkte afskrivninger og desuden i sig selv fremstår, dels som fuldkomne eksempler på systemtænkningens grænseløse autoritetstro og indbegrebet af dens blindt tillidsfulde fremskridts-fatalisme, dels som ufrivilligt morsomme absurd-satiriske mesterværker udi gold naturfremmedgørelse, gengives den fulde ordlyd fra en håndfuld af dem her, tilføjet HS’ bemærkninger [i firkantede paranteser]:

“For første gang nogensinde har forskere styrket menneskers hukommelse ved hjælp af et implantat.

Forskere fra University of Southern California i USA har udviklet en chip, som stimulerer bestemte dele af hjernen og på den måde forstærker hukommelsen [kan umuligt gå galt].

Hos forsøgspersoner har chippen forbedret evnen til at huske med op mod 30 procent [det lyder sandelig spændende. Foreligger der eventuelt nogen dokumentation for påstanden?].

Forskerne indopererede chippen [helt normalt. Intet at bekymre sig om her. Rotter har ikke noget imod at få teknologisk apparatur indopereret i hjernen, så hvorfor skulle mennesker?] hos 20 frivillige personer og registrerede deres hjerneaktivitet, mens de gennemgik hukommelsestests.

Chippen efterligner hukommelsen

I anden del af forsøget sendte chippen elektriske signaler til de områder, som var aktive under øvelserne, og det var i denne fase, forskerne målte den positive effekt på testpersonernes hukommelse [det lyder sandelig godt. Meget videnskabeligt og ikke mindst progressivt. Vi skal ikke være så teknologiforskrækkede].

Ifølge forskerne efterlignede chippen de processer, der naturligt sker i hukommelsescenteret hippocampus, når vi skal huske ting.

Kur mod alzheimer

Chippen bliver et vigtigt led i behandlingen af patienter, som lider af alzheimer eller hukommelsestab, mener forskerne [jamen, hvis forskerne mener det, så det jo være rigtigt. Livslang behandling (ikke helbredelse; behandling) af større og større grupper i ‘samfundet’ er desuden en glimrende forretning for vores allesammens innovative bioscience-iværksættere, udgør et vigtigt indtjeningsgrundlag for de internationale børsmæglere og er selvfølgelig en helt nødvendig forudsætning for at MedTech-sektoren kan fortsætte med at vækste].

Også børn med indlæringsvanskeligheder vil kunne få nytte af implantatet [medicinsk-teknologiske fremskridt er til gavn for børnene, selvfølgelig. Lad os derfor glemme vores sidste rest af gammeldags mistroisk fremtidsangst, stole fuldt og helt på forsker-teknokraternes verdensfrelsende motiver, og give dem adgang til på eksperimentalbasis at indoperere alle deres forskellige nyudviklede elektriske kredsløb i vores hjerner, for derefter at lade os underkaste spændende ‘hukommelsestests’. Hvem vil ikke hjælpe børnene?].

Holdet bag chippen mener desuden, at teknikken kan overføres til at styrke andre funktioner styret af hjernen – fx synet og motorikken.” [Fantastisk! Sikke godt og betryggende at vide hvordan de videnskabelige autoriteter rundt omkring på universiteterne og i de transnationale medicinalfirmaer hele tiden arbejder så uegennyttigt og selvopofrende på at hjælpe os på nye spændende områder. ‘Holdet bag chippen’ mener måske også, at deres spændende karrierefremmende og højtbetalte menneskeforsøg dermed fortsat bør udbredes i det uendelige? For hvis ikke forskernes forskningsfelter hele tiden udvides og sponsoreres tilstrækkelig rundhåndet med vores allesammens skattemidler, så kan de jo slet ikke hjælpe os til yderligere at ‘styrke’ vores ‘hjernefunktioner’ eller udvikle deres mange nye eksperimentalvacciner. Og hvad skulle der så blive af os?]

 

“Et par stykker. Så mange kvinder regner de australske smyndigheder [sic] med, at de årligt skal behandle for livmoderhalskræft om 10-20 år.

Det enorme land er godt på vej til at udrydde kræftsygdommen, viser forskning, som netop er blevet offentliggjort af International Papillomavirus Society [sjovt at artiklen ‘skrevet’ af Babak Arvanaghi for Illustreret Videnskab også findes i en engelsk udgave, ganske vist en smule længere end det ‘danske’ plagiat, men ellers med fuldkommen identisk sætningsopbygning, indeholdende nøjagtig samme forudsigelige opremsning af BigPharmas egne selvforherligende statistikker, samme ubegrundede kategoriske udsagn og samme blindt fremskridts-optimistiske ordvalg, i den australske variant af ‘the Guardian’, et af Vestens mest gennemført kulturmarxistiske tidsskrifter. Begge artikler repræsenterer selvfølgelig samme fuldkommen ensidige og kritikløse medicinsk-teknokratiske dagsorden. Også den oprindelige australske propaganda-artikel er tilfældigvis ‘forfattet’ af en racefremmed, i dette tilfælde af mongoloid herkomst; en . Således får vi et afslørende indblik i global-journalisternes arbejdsmåde: plagiering, afskrivning og kritikløst medløberi].

Årsagen er simpel: Et effektivt vaccinationsprogram [i sandhed en simpel årsagssammenhæng].

Alle unge får tilbuddet [det vedbliver selvfølgelig med bare at være et tilbud, ikke sandt? Vi kan stole på at globalteknokraterne og MedTechs sygdomsprofitører aldrig kunne finde på gradvist at gøre ‘tilbuddet’ obligatorisk. Ikke? Der bliver selvfølgelig ikke tale om at mulighederne for deltagelse i den ene funktion efter den anden i samfundet, gradvist bliver gjort betinget af deltagelse i vaccinationsprogrammerne. Vel? –kun et tilbud]

Livmoderhalskræft skyldes i 99,9 [!] procent af tilfældene HPV (Human Papilloma Virus) [det var sandelig ellers et imponerende højt tal. Meget overbevisende, dels så højt det er, dels så kategorisk det fremsættes. Hvem kunne dog formaste sig til at tvivle på højt et tal, fremsat kategorisk? Tydeligvis kun paranoide og slemme sammensværgelsesteoretikere. 99,9%! Det vil altså sige at regelmæssig brug af P-piller fra de tidligste teenage-år, hyppig kondomsex med forskellige partnere, indtag af forskellige typer af fortrydelsespiller, anden medicinindtag, rygning, alkoholisme, spiraler, dildoer, kemikalier i diverse produkter til intimhygiejne, tatoveringer, stråling fra den allestedsnærværende Wi-Fi (laptops) og arvelig disponering tilsammen blot udgør een promille af årsagerne til livmoderhalskræft? Tjah, det er vel fra videnskabelige autoriteter Illustreret Videnskab har procentsatsen. Altså det jo være sandt], som vi kan vaccinere imod [‘vi’ (BigPharma) kan ‘vaccinere mod’ så meget. Den økonomiske tilskyndelse til udvikling og markedsføring af stedse nye indbringende eksperimentalvacciner, til målrettet afsætning blandt denne verdens pengestærke stater, er mildest talt til stede. Spørgsmålet er således ikke så meget hvilke utallige nye områder den multimilliarddollar-indbringende vaccineindustri, ved hjælp af konstant propaganda i systemmedierne og politisk lobbyarbejde, kan udbredes til. Et enkelt blik på de finansielle markeders mest profitable investeringsobjekter lader os forstå, at denne konstante udbredelse, ved lancering af stedse nye ‘mirakelvacciner’ følger en egen snylterøkonomisk lovmæssighed … men vel snarere hvordan disse masseindkøbte eksperimentalvacciner virker på forsøgspersonerne (de intetanende skatteyderes børn), hvilke skadelige bivirkninger de fører med sig og, ikke mindst, om vi overhovedet fortsat vil tolerere en samfundsindretning hvorunder omfanget og beskaffenheden af borgernes medicinering afhænger af lægemiddelproducenternes økonomiske og karrieremæssige egeninteresser]. 

I Australien har vaccinen været gratis [har den også været ‘gratis’ for skatteyderne? På et eller andet tidspunkt i forløbet er der vel blevet betalt noget for de mange millioner doser af vacciner, der er i omløb. Det er ikke ubetydelige lønninger der oppebæres i medicinalindustrien. Forsker-, professorlønninger og ikke mindst den megen markedsføring er alle særdeles omkostningstunge poster. Et eller andet sted pengene vel komme fra til dækning af de mange astronomiske udgifter. Hvordan kan de store vaccineproducenter, såsom Merck, Sanofi Pasteur, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline, Pfizer og Novartis mon blive ved med at skovle milliarder og atter milliarder ind til dem selv og deres snylteraktionærer, hvis deres vigtigste produkt tilbydes ‘gratis’? Måske der er tale om velgørenhedsforetagender? Som altid når en given vare eller ydelse i den tvangsglobaliserede snylterøkonomi fremstilles som ‘gratis’ for masserne, er det i sidste ende de menige skatteydere selv der kommer til at betale regningerne] for 12-13-årige piger siden 2007, og i 2013 blev drenge sluset ind i programmet. Dermed blev pigerne mindre udsatte for smitte, og drengene går fri af virussens andre symptomer, fx kønsvorter [Ah-ja, samme besynderlige bedrageriske sammenblanding af kønspolitiske og medicinsk-økonomiske dagsordner kender vi jo allerede til kvalmegrænsen herhjemmefra].

I dag bliver vaccinen tilbudt alle under 19 år.

Og tallene taler for sig selv. Knap 75 procent af landets 15-årige er i dag HPV-vaccineret, og andelen af unge med HPV er styrtdykket [ihh, dét lyder sandelig godt. Sikke nogle betryggende tal, der i sandhed taler helt for sig selv. Bare lige en enkelt, sikkert ganske ubetydelig detalje: Hvor er mon henvisningen til det statistiske materiale, der formodes at ligge til grund for den frit-i-luften-svævende jubelpåstand?]

I 2005 var over hver femte australier mellem 18 og 24 år smittet med HPV – i 2015 var tallet faldet til sølle 1,1 procent [ok, de tal må vi jo så bare stole på. Men det er jo også kun onde konspirationsteoretikere, der kunne finde på at betvivle medicinalindustriens og systemmediernes statistikker].

Endnu færre i dag

Siden 2015 er tallet blevet endnu lavere, estimerer [!] forskerne. Det skyldes den såkaldte flok-immunitet [bæhhh!], hvor vaccinerede personer er årsag til, at ikke-vaccinerede går fri af smittefare [javel, jamen så godtager vi da også lige dét kategoriske udsagn uden skyggen af dokumentation, her i den meget videnskabelige videnskabs-artikel].

Med den styrtdykkende andel af HPV-ramte vil antallet af kræftpatienter også falde, forudsiger forskerne.” [Fremtiden ser sørme lys ud. Så længe vi bare følger ‘forskernes’ detaljerede anvisninger på hvilke vira, kemikalier og tungmetaller vi og vore børn regelmæssigt skal have sprøjtet ind under huden, selvfølgelig. Jeg har bare lige ét enkelt, sikkert fuldkommen paranoidt og slemt sammensværgelsesteoretisk sølvpapirshat-spørgsmål: I takt med at færre og færre åbenbart vil blive ramt af cancer, jo hyppigere de regelmæssigt injiceres med flere og flere børsnoterede forsøgsblandinger af cancer-virus og kemikalier, som forskerne her så videnskabeligt forudsiger … forudsiger de monstro hermed så også et fald i deres egne højtlønnede og prestigefyldte stillinger rundt omkring på onkologiafdelingerne og andetsteds i MedTech sektoren? Forudsiger de f.eks. også et tilsvarende fald i produktionen af og aktieindtjeningen på cancermedicin og de mange spændende nye former for strålingsteknologi?]

 

Billedserien i ovenstående afsindige artikel er for smudsig og grotesk til at blive bragt på Hammersmedens blog. For læsere der med egne øjne vil have bekræftet hvor vanvittig og forbryderisk en verdensanskuelse globalist- og teknokratlakajerne på Illustreret Videnskab spreder, kan man på eget ansvar tilgå artiklen her.

Vi kan afsløre at man, udover offentliggørelsen af en række mildest talt foruroligende og unødvendigt detaljerede billeder, ikke overraskende, ganske undlader at gøre opmærksom på de problematiske sider ved så drastisk et indgreb som en kønsskifteoperation selvsagt er. I stedet præsenteres indgrebet som et fuldkommen risikofrit medicinsk-teknologisk fremskridt, der påstås at kunne give transseksuelle et ‘stimulerende’ sexliv.

Taget smudsbladets internationale forbindelser, dets internationale udbredelse og dets generelle globalteknokratiske spytslikkeri i betragtning, må man nødvendigvis overveje hvorfor mon dets redaktion har fundet det nødvensigt at bringe billeder af SÅ usædelig og udpenslende karakter. Det kan ikke udelukkes at der dermed er tale om bevidste forsøg på demoralisering og psykologisk krigsførelse.

 

“Din hjerne skal opgraderes [det finder jeg selv ud af om den skal, tak]. Forskerne er i gang med at udvikle en såkaldt neuroprotese, som skal forbinde din hjerne med computere og gøre dig klogere [æhh, nej tak].

Protesens elektroder skal opfange hjernens signaler, så computeren kan analysere dine tanker[!], og derefter sender protesen udvalgte dele [hvem udvælger dem?] af internettets uendelige visdom direkte ind i din hjerne ved hjælp af elektriske impulser [nej tak. Tror jeg springer over].

Millioner bliver nu postet i udviklingen af neuroproteser, og forskerne regner med snart at kunne skabe en million forbindelser mellem hjernen og computeren.

Forskerne sprøjter net ind i hjernen [!]

Ahh, fremtidens og udviklingens lyksalige velsignelser. Hvem ville ikke ønske sig en ‘hjerneopgradering’ ved teknokraternes indopererede net af elektroder?

Forskere fra Harvard University i USA er allerede kommet langt med at udvikle en ny neuroprotese. Protesen består af et net med elektroder, der er så fleksibelt, at det kan sprøjtes ind i hjernen gennem en kun 0,1 mm bred kanyle. Inde i hjerne [sic] folder det sig ud og lægger sig tæt omkring hjernecellerne [lyder tillidsvækkende, ikke sandt? Et ‘net’ der ‘lægger sig tæt omkring hjernecellerne’].

Et net med 128 elektroder er netop blevet brugt til at måle hjernesignaler i vågne mus. Og andre forsøg har vist, at flere net kan sprøjtes ind i forskellige dele af hjernen på en enkelt mus [jamen, så er alt jo som det skal være. Intet som helst at bekymre sig om her. Indgrebet virker på mus].

Neuroproteser er udbredte om ti år [‘udbredte’. Hvad ligger der mere nøjagtigt i den betegnelse? Tågede fremtidsspådomme er dejligt uforpligtende, samtidig med at de signalerer den fornødne tjenstvillige underkastelse for teknokraternes verdensstatsdagsorden]

Teknologien er ikke en fjern fremtidsversion. Simple proteser med nogle få hundrede elektroder gør det allerede nu muligt for lamme at styre robotlemmer [ahh, verdensfrelsen ved ‘behandlingen’ af de syge. De blinde får synet tilbage og de lamme førligheden. Selvfølgelig. Det sørger udviklingen for. Den velafrettede borgers rolle er at lade sig underkaste denne udviklings krav om tilpasning til teknologiens evindelige indgriben i vores privatliv. Forandringen er nemlig videnskabelig og kan derfor ikke betvivles. Ellers kunne den jo heller ikke frelse os. Det næste bliver utvivlsomt at de døde rejser sig fra gravene og vandrer rundt iblandt os, når bare MedTech sektoren får tilført tilstrækkeligt med skattemidler og de medicinske eksperimenter rigtig kommer i gang. Tusind, tusind tak, kære medicinal-teknokratiske autoriteter, fordi I så selvopofrende arbejder på at redde os].

Og nogle hjerneforskere mener, at proteser, som forstærker vores sanser og hukommelse vil være udbredte om ca. ti år, mens teknologier, der kan koble hjernen til internettet eller lader os telepatere med hinanden ligger 20-50 år ude i fremtiden.” [Fremtiden, fremtiden, fremtiden. Altid disse evindelige fremtidsutopier med højtflyvende løfter om guld og grønne skove, hvis bare ‘forskerne’ får lov til uhæmmet at eksperimentere med os andre og lægge deres klamme latex-behandskede hænder på Naturens skaberværk.] 

Hvem kan med sine sansers og fornufts fulde brug mene, at sådanne såkaldte ‘videnskabelige fremskridt’ på nogen måde skulle være gavnlige eller ønskværdige?

Der er efter denne iagttagers mening tale om groft uansvarlig og forbryderisk indblanding i Naturens Orden. Teknokraterne arbejder som regel ud fra to hovedbevæggrunde: profit og politisk magt. Jo flere vidtløftige spådomme om helbredelse af børn og almindelig verdensfrelse de udgyder, jo mere kan man være sikker på, at der i virkeligheden er tale om kynisk varetagelse af egeninteresser.

Ifølge Den Store Danske Encyklopædi udkommer smudsbladet Illustreret Videnskab i ca. 50.000 eksemplarer om måneden herhjemme, selvom de her forsøger at fremstille det som det tidobbelte. Tallet på over 500.000 opnås ved at sammenlægge oplagene fra alle landene det udgives i, bl.a. Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Thailand, Australien og Frankrig.

Den besynderligt næsegruse og kritikløse benovelse over ethvert nyt ‘videnskabeligt fremskridt’ som Illustreret Videnskab med så beskæmmende og krybende en tjenstvillighed repræsenterer, er betegnende for et særligt dødbringende og naturfremmedgørende verdenssyn, der ulykkeligvis er udbredt langt ud over de godt 50.000 læsere som bladet angiveligt når ud til herhjemme.

Progressivismens blinde fremskridtstro er det gennemgående fællestræk hos tilhængerne. Man evner ikke at sætte grænser for ‘udviklingens’ stedse mere åndsforkrøblende og sjæleindskrænkende indgriben i egen livsførelse og overtager derfor gladeligt systemets på forhånd tilrettelagte, passende omstillingsparate og evigt fremtidsorienterede, åbensindede verdensanskuelse. Et helt igennem kunstigt verdenssyn, tilvejebragt af marketingfirmaer, hyret til opgaven af globalkapitaliske kræfter, hvori ethvert nyt diktatorisk forandringsdekret om mere og mere tvangsdigitalisering fra det verdensomspændende teknokrati betragtes som ‘tilfældigvis’ stemmende overens med forbrugerens egne ønsker og behov. Man er med på beatet og, frem for alt, ikke teknologiforskrækket.

Lemmingerne trænes således grundigt til forestillingen om, at de selv ‘interaktivt’ udvikler og ‘customiserer’ det elektroniske overvågningsudstyr der til stadighed smelter dem sammen med ‘udviklingen’, som minut for minut standardiserer deres adfærd ned til hvilke håndbevægelser de foretager i hundredevis af gange dagligt; hvordan hovedet vinkles; hvorhen blikket rettes. Mens deres ‘personligheder’ strømlines med millioner og atter millioner af andre teknologislaver på tværs af kloden, fryder de sig over hvordan netop deres iPhone cover og deres apps giver dem en særlig personlig identitet. Lidet forstår de, at brugen af disse teknologier, til mindste detalje er planlagt af teknokrat-politikere, markedsført af adfærdspsykologer og udviklet af ingeniører, hvis motiver de aldrig vil få indblik i. Alligevel føler de at mikrobølge-dingenoterne er en slags personlige forlængelser af dem selv, over hvilke de øver en slags frivillig styring.

Hovedbudskabet fra Illustreret Videnskab synes at være, at ‘eksperter’ og ‘forskere’, med deres evigt eksperimenterende teknokratisk-medicinske nybrud (brud på Naturens love) og deres uangribelige videnskabelige autoritet, er i stand til at redde de moderne vesterlændinge fra følgerne af deres naturfremmedgjorte og usædelige livsførelse: “Fortsæt endelig med at hore og drikke og tage MDMA … de nyeste medicinske fremskridt fra de jødisk-amerikanske universiteter og den teknologisk-videnskabelige udvikling skal nok redde jer fra alle konsekvenserne bagefter. Snart kommer der en vaccine mod kræft og en pille mod AIDS, snart, snart … bare vent. Så kan I tage stoffer og hore helt uden hæmninger. Man tager bare en pille bagefter eller får et ‘lille prik’ mere ved lægen. Og desuden bliver vores bevidsthed alligevel snart uploadet til internettet, så kan I bare downloade den og geninstallere den når jeres legemer er bortrådnede. Og om ti år er vi på Mars”.

Se selv: videnskaben siger at vi bare skal feste løs og more os. Bekymringer om selvtugt,  hæderlig vandel og dydig livsførelse er uvidenskabelige. Bare synk længere og længere ned i hedonistisk selvfornedrelse, lissom de sjove serier fra USA lærer os. Det vigtigste er at kunne fortælle sjove teenagehistorier fra drukturen til kollegerne dagen efter. Ryg, drik og hor, som jeres lyster dikterer. Videnskaben har styr på det hele. Her, tag en soma. Slap af. Giv efter for jeres fristelser og … nyd livet. Autoriteterne ved bedst.

Der findes endda en slags religion for disse elendige teknologislavers virkelighedsflugt. Tilfældigvis er det en amerikansk jøde, Ray Kurtzweil, der er den toneangivende figur for bevægelsen (samtidig med hans arbejde for vores allesammens google):

Snart smelter ‘vi’ endegyldigt sammen med maskinerne. ‘Singulariteten’, hedder det. Det arbejder jøden Kurzweil og hans afsjælede disciple i hvert fald på. De findes også i Danmark.

Det må alvorligt betvivles hvorvidt teknokratiets ypperstepræster, såsom Kurzweil, er indstillet på selv at lade sig underkaste de fantastiske planer opstået i deres vanvittige febervildelser om ‘transhumanisme’ og diverse særdeles risikable operative indgreb (som indoperation af de såkaldte ‘implantater’).

Som det er tilfældet med IT-cheferne fra Silicon Valley, der i årtier omhyggeligt har sørget for at sende deres egne børn i teknologifri skoler, og det tyvende århundredes mange kulturmarxistiske pseudo-oprørsledere (ofte af jødisk herkomst), der ivrigt prædikede samfundsødelæggende usædelighed (‘fri’ sex) og uhæmmet stofindtag for den vesterlandske ungdom, men selv valgte at følge langt mere traditionelle familie- og livsstilsmønstre, er der god grund til at mistænke de teknomaniske singularitets-fortalere for samme bedrageriske hykleri: Det er os andre den umenneskeliggørende sammensmeltning med teknologien er tiltænkt, det er skatteyderen der skal have implantater indopereret i hjernen og konstant være opkoblet til internettet. Teknokrati-paverne har øjensynlig tiltænkt dem selv en ganske anden og friere rolle: som planlæggere, vejledere og supervisere.

Kontrol over teknologi har alle dage været benyttet til magtpolitiske formål. Der er i sandhed ingen grund til at tro at denne veletablerede brug i dag skulle være opgivet. Tværtimod. Vore dages teknologi frembyder uanede muligheder for menneskekontrol. Brendon O’Connell fra Australien/Malaysia giver et udmærket indblik i emnet i følgende enestående dokumentarudsendelser:

NB.: Hammersmedens blog deler ikke synspunkter med Hr. O’Connell på alle områder. Hans antiracisme og overdrevne agtelse for jødereligionen islam, eksempelvis, er ikke til megen nytte under de gældende demografiske vilkår. Men hans research på det teknologiske område er prisværdig.

Tro det eller ej: Dette besynderlige billede findes på Illustreret Videnskabs egen hjemmeside, antagelig offentliggjort som et forsøg på at bestyrke læsernes tiltro til de ‘videnskabelige autoriteter’. Billedet er, når der bortses fra dets ufrivilligt satiriske kvaliteter, symptomatisk for smudstidsskriftets uhyggelige tendens til kritikløse knæfald for den jødisk styrede medicinalindustri og krybende tilbedelse af det jødisk dominerede globale teknokrati. Man må gysende undre sig over hvilke ubegribelige dybder af åndsforkrøblet naturfremmedgørelse og slavemoralsk uvidenhed der kræves for at opretholde en livsforståelse, hvori et sådant billede kan give anledning til andet end intens afsky og væmmelse.

Illustreret Videnskab har selvfølgelig også deres egen youtube-kanal. Her kan man høre deres bogstavelig talt forkølede, metroseksuelt udseende vært fortælle, at grunden til at nogle folk nogle gange undgår at blive smittet med influenza er, at de for år tilbage måske er blevet injiceret med forskellige typer af medicinalindustriens eksperimentalcocktails af vira og tungmetaller:

Her fortæller Dr. Sherri Tenpenny lidt om sandheden bag medicinalindustriens åbenlyse egeninteresse i at få så mange af lemmingerne til at tage deres vacciner som muligt:

Her fra Infowars (ja, de er utroværdige på andre områder, men på vaccinefeltet har de været på den rigtige side i to årtier):

Her om vacciner generelt:

Her Dr. Humphries om influenza-vacciner:

Her om HPV og Gardasil:

Her om mordtruslerne på hendes person:

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.