SOLOMØDRE [SIC], MEDICINSK ABORT OG ALLE DE ANDRE VELKENDTE GLOBALTEKNOKRATI-DAGSORDNER TRENDER [MED SYSTEMMEDIERS OG STATSINSTITUTIONERS HJÆLP] | ALDOUS HUXLEY FORUDSÅ UDVIKLINGEN FOR 90 ÅR SIDEN. ENESTE RIGTIGE MODSVAR PÅ GLOBALTEKNOKRATERNES OVERLAGT FOLKEMORDERISKE ANGREB ER HAD OG HÆVN

Hammersmedens blog har ingen forbindelse til Rasmus Ulstrup Larsen i videoen ovenfor. Hans udmærkede sagsfremstilling til trods forekommer det os, at han i forsøget på at tale fornuft til en systemuddannet lemming, begiver sig ud i et aldeles håbløst ærinde. Det er muligt at Ulstrup Larsen er gået ind til debatten i fuld bevidsthed om dette omsonste i hans forehavende. Måske han har fundet at det alligevel var forsøget værd. Det er svært på afstand at bestemme mandens bevæggrunde. Han skal under alle omstændigheder have ros for i det hele taget at have sat sig til modværge mod udviklingens tyranni.

Hvorom alting er, så kratter den konservative Ulstrup Larsen ikke overraskende kun i sagsforholdets alleryderste overflade. Ikke at hans indvendinger imod solomor [sic]- fænomenet i sig selv er dårlige eller ugyldige. Hans noget ensidigt moralske vinklinger på egoismen, uansvarligheden og de sociale uhensigtsmæssigheder ved selvvalgt ene-forældreskab er såmænd udmærkede … til en indledning. Problemet er at han aldrig rigtig kommer videre, og eksempelvis helt forsømmer at hentyde til den åbenlyst virkelige fare: statsmagtens og teknokratiets totalitære interesse i at udfase og erstatte faderrollen, opløse den biologisk selvbærende familie- og slægtsstruktur og derved gradvist tiltvinge sig fuldkommen vugge-til-grav styring med borgernes (klonernes) forplantningsevne.

Debatten er, dens emnemæssige mangler til trods, imidlertid særdeles betegnende for udviklingen i almindelighed og indeholder adskillige betydelige varsler, der lader os forstå med hvilken grundighed det kulturmarxistiske teknokrati, særligt siden 1945, har været i stand til at præge lemmingens sjæl og tænkeevne.

Man bemærker således at studieværten og hele udsendelsens tone emmer af trendy, fremskridtsoptimistisk velvilje overfor den ene part (systemets og udviklingens repræsentant), mens overbærende mistro og slet skjult modvilje bliver den anden (bagstræberiets og det gamle samfunds repræsentant) til del. Desuden er det såre karakteristisk og forventeligt, at netop den højtuddannede lemming (Ph.D. i ‘neuroscience’) er blevet så grundigt indprentet progressivismens teleologiske verdenssyn og så uigenkaldeligt indoktrineret til kulturmarxismens dogmer.

Som det vil være regelmæssige læsere af Hammersmeden og andre velunderrettede folkefæller bekendt, virker vore dages vestlige universiteter mere som rent kulturmarxistiske indoktrineringscentre end egentlige lærings-anstalter. Studerende med kritisk, selvstændig tænkning i behold når de ankommer, er som regel siet fra når kandidat- og ikke mindst Ph.D.-graderne skal tildeles.

Det er i denne forbindelse særdeles interessant at få bekræftet hvordan zombinaens ‘argumenter’ næsten udelukkende beror på ad hominem fejlslutninger og indholdsløs, forudprogrammeret progressivisme: “men, men, vi kan jo ikke have samme holdninger som i gamle dage”; “mener du så også at X (et andet givet progressivistisk tillært dogme) er slemt?”, osv. osv. På et tidspunkt opgylper hun ligefrem formuleringen, at vi da er nødt til at gå med samfundet (udviklingen), mens hendes gestik understøtter den formodet ustandselige og uangribelige bevægelse fremad.

–Fremad mod mere smart og bekvem teknokratisk indblanding i vores gammeldags privatliv, mere trendy fremmedgørelse fra Naturens fascistoide orden og mere moderigtigt udflydende kønsudjævning. På hendes gennemprogrammerede sind virker selve lyden af ordene ‘udvikling’ og ‘fremskridt’ (i særdeleshed når hun selv udtaler dem) som neurolingvistisk kodning, der udløser behagelige, sympatiske tanker, frihed (fra bekymringer), accept fra omverdenen og materielle belønninger fra hendes fjerne herrer i FN, EU, Verdensbanken, CFR, osv.

Endelig er det vigtigt at minde vore mandlige læsere om, at meget, hvis ikke hovedparten, af ansvaret for den uhyggelige lethed med hvilken globalteknokraterne har været i stand til at ødelægge og overtage styringen med vore samfund, i virkeligheden tilfalder os. Vestlige mænd.

Selvfølgelig er mænd, såvel som kvinder, under konstant elektromagnetisk, kemisk, medicinsk, økonomisk, demografisk og propagandamæssigt angreb fra globalteknokrater og kulturmarxister. Men ligegyldigt hvordan vi end vender og drejer sagen; ligegyldigt hvor rystende uansvarligt og utiltalende hovedparten af vestlige kvinder opfører sig under den globalteknokratiske massehypnose, så er det stadig mænd, der har (burde have) det endelige ansvar for vore familiers og nationers trivsel. Sandheden er imidlertid den lidet flatterende, at vestlige mænd, for det store flertals vedkommende, desværre opfører sig som uansvarlige børn.

Vesterlandske mænds deltagelse i raceskænding, eksempelvis, forekommer efter alt at dømme med omtrent samme hyppighed som hos kvinder (eftersom pålideligt statistisk materiale på området ikke er tilgængeligt, må vurderingen her bero på personlige iagttagelser). Den etnokulturelle bevidsthed hos både mænd og kvinder i det fjendtligt besatte Vesten er imidlertid efterhånden så forkvaklet, at raceskændere af begge køn tilsyneladende ofte betragter sig selv som gode og trofaste bedsteborgere. Fra tid til anden vil man endog se raceskændere, der, i eget selvbillede, fremstår som patriotiske fædrelandsstøtter, o.l.

Under alle omstændigheder bør ethvert unødigt bidrag til skærpelse af en i forvejen forpestet og forgiftet kønsfejde undgås fra ansvarlig racebevidst, nationalrevolutionær side. Vi har alle et ansvar for selvforbedring og for indtræden i kønsrollemønstre i overensstemmelse med Naturens orden. Det er denne gensidige forpligtelse kønnene imellem som vore dødsfjender i systemmedier og statsinstitutioner hele tiden søger at undergrave og sønderrive. Begge køn er under angreb og vi bør således, indenfor kredsen af naturlovsbevidste folkefæller, støtte op om hinanden på tværs af kønnene, snarere end at modarbejde hinanden. Forudsætningen er selvfølgelig at feminismen, som hører til blandt globalkapitalisternes giftigste og mest dødbringende våben, helt og aldeles forkastes.

Det er tillige af største vigtighed at man som racebevidst modstandskæmper forstår hvorledes den stadige udvikling hen imod mere og mere almindeligt forekommende samfundsopløsning, snigende teknokratisk totalitarisme og etnokulturelt massemord, som ovenstående video på så foruroligende måde anskueliggør, ikke beror på tilfældigheder, men er det logisk forudsigelige udkomme af overnationale magthaveres langsigtsplaner. Mange af disse magthavere, særligt indenfor den verdensomspændende finanssvindel, systemmedierne og universitetsverdenen, er som bekendt jøder … men dette gælder langt fra dem alle. Adskillige af globalteknokraterne kan således henregnes, ikke blot til andre racegrupper (og mulatter af varierende opblanding), men til den mest foragtelige og utilgivelige gruppe af alle: folkeforræderne.

Som nævnt i artiklens titel blev det meste af vore dages beskæmmende samfundsudvikling forudset af forfatteren Aldous Huxley, allerede i de tidlige 1930’ere. At bladre i hans udødelige mesterværk Fagre Nye Verden er på samme tid urovækkende og fascinerende. Deri beskrives med ætsende satire, dybt menneskekendskab og vidtfavnende historisk indsigt den eftergivenhed, letpåvirkelighed og ikke mindst den foragtelige tendens til medløberi der ulykkeligvis kendetegner så store dele af menneskearten.

Vi bringer her (endnu engang) Huxley’s berømte tale afholdt ved Berkeley universitetet i Californien, fra 1962:

En nutidig iagttager hvis evne til klarsyn, massepsykologisk indsigt og historisk grundet samfundskritik tåler sammenligning med Aldous Huxley’s, er Alan Watt, hvis uforlignelige internetforelæsninger allerede er blevet bragt her på bloggen flere gange før. I et interview hos den i dag diskrediterede Alex jones fra 2008 forudser Hr. Watt med forbløffende nøjagtighed snart sagt ethvert af de i dag indtrufne teknokratiske udviklingstræk, beregnet på massernes umyndiggørelse ved sædeligt forfald, åndeligt fordærv og fremmedgørelse fra Naturen, som vore dages lemminger så ubekymret svælger i, øjensynlig lykkeligt uvidende om deres egen dermed årsagsforbundne sjælelige, kulturelle og biologiske udslettelse:

Afslutningsvis en håndfuld nylige eksempler fra systemmedierne til yderligere anskueliggørelse af ovennævnte fænomen:

Radiovisen på P1, 23. juni, 2018 om teknokratiets rugemødre her. Tryk på afspilningsikonet for det relevante tidspunkt i udsendelsen.
Systemmedier om stigningen i medicinske og ufrivillige aborter her og her. Læg vel mærke til den kvindelige læges manisk stirrende Lykke Friis-øjne.
‘Familie uden Far’, medicinsk-teknokratisk normalisering fra TV2 Østjylland, 2017 her.
Uhyggeligt propagandaindslag om ‘forskellige familieformer’ fra TV Nordsjælland her.
Lægers ‘imponerende’ evner til at ødelægge Naturens orden fremstilles for den savlende hob uden skyggen af kritiske overvejelser af statsansatte propagandister her.
Grotesk masseselvmorderisk optrin fra Bloom-festivalen/P1 med live publikum her.
Vi skal ordret ‘lukke øjnene’ og hovedkuls intensivere mikrobølgestrålingen hundredfoldigt uden at overveje konsekvenserne, forklarer afsindig progressivistisk teknokrati-profitør i ramme alvor her.
Skatteyderbetalt soma-propaganda fra P1 føjer sig til den i forvejen lange række af systemmediernes besynderligt ukritiske promovering af LSD-mikrodosering her. (Tilrettelæggere: Lehmann og Hald.)
Professorer fortæller os at vacciner er ‘uspecifikt’ gavnlige også selvom de ikke forhindrer sygdomme her. Lone Frank fra Radio24Syv synes at vacciner ‘generelt’ gør ‘vores’ immunsystem stærkere.

Svaret på disse beskidte naturødelæggere, folkemordere og dødsprofitørers forbryderiske vanvidsgerninger bør være: kontrolleret, opbyggeligt had, hævngerrighed samt en urokkelig beslutsomhed på livslang fanatisk modstand.

Råd til overlevelsesstrategier i en afsindig verden beboet af naturfremmedgjorte zombier:

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.