HVORFOR FÅR ET ALKOHOLISERET NARKOVRAG MON LOV TIL AT SPREDE SINE PÆDOFILI-TOLERANTE UDGYDELSER I SKATTEYDERBETALT RADIO? DET BAGVEDLIGGENDE MØN-STER OVERRASKER OS IKKE LÆNGERE: DEMORALISERING AF VESTERLÆNDINGE VED NORMALISERING AF TILTAGENDE FORNEDRENDE GRADER AF USÆDELIGHED HAR STÅET PÅ I ÅRTIER. DE FOLKEFJENDTLIGE SYSTEMMEDIER, UDDANNEL-SESANSTALTER OG NGO’ER BETALER ÅNDSFORKVAKLEDE OG ÆRELØSE LAKAJER SOM KNUD ROMER BETRAGTELIGE SUMMER FOR AT SPREDE DERES FORDÆRV [opdateret 2.01]

Eksemplet med Knud Romer er desværre kun ét blandt utallige tilsvarende og konstant forekommende tilfælde af samme fænomen i system-medierne. Altid er mønstret det samme: open-mindedness og frisind (som i virkeligheden betyder totalfravær af kritisk tænkning, sammenkædet med en let tilgængelig programmerbarhed) præsenteres be-dragerisk som trendy oprørskhed og personlig frigørelse for det overvejende intetanende, kultur- og forsvarsløse publikum. Læg vel mærke til de karrierebevidste universitets-lektorer i programmet, der er ved at falde over hinanden i iver efter mest utvetydigt at udtrykke deres betingelsesløse tanke-ortodoksi.

Det er mere end tydeligt hvorfra deres ‘meninger’ og ‘holdninger’ stammer (hvor de er blevet indprentet). At dømme efter Romer’s usammenhængende dranker-snak kan det f.eks. med sikkerhed afkodes, at han har set, og uden skyggen af selvstændig tankevirk-somhed, ladet sig overbevise (følelsesmanipulere) af denne manikæisk tyskdæmonise-rende propagandavideo på velkendt historisk og etisk pixiebogs-niveau.

Som altid giver Alan Watt uovertrufne baggrundsanalyser af Vestens åndelige forfald. Alle hans udsendelser er i høj grad værd at lytte til. I den her udvalgte forelæsning, CTTM #1705(!), afdækkes imidlertid sammenhænge af særlig væsentlighed for det i denne arti-kel behandlede emne, den systematisk indprægede demoralisering af og sælsomt samar-bejdsvillige selvfornedrelse hos verdensstatens nye afsjælede idealborgere:

Vi kunne opremse en uendelig række af afskyvækkende programmer fra systemmedierne, der, med samme vægt og eftertrykkelighed som de ovenfor anførte, ville kunne anskuelig-gøre problemets alvor og allestedsnærvær. Men eftersom der er grænser for hvor veder-styggeligt indhold vi ønsker at besmitte vore læseres bevidsthed med, skal vi begrænse os til følgende symptomatiske eksempel på hvor effektivt menneskelig selvfornedrelse kan indkodes og fremprovokeres ved vedholdende NLP-holdningsbearbejdning. Eksemplet er således både tragisk og åndeligt rystende, men vi skåner dog i det mindste læserne for den i fjernsyn hyppigere og hyppigere forekommende udpenslede usædelighed:

Hvad angår personen Knud Romer og hans mulige bevæggrunde for at prostituere sig så tjenstvilligt for det globalplutokratiske system, kan vi intet sige med sikkerhed. Han er vel til fals for højestbydende, som så mange af hans folkeforræder-kolleger i zog-medierne. Hvorvidt han er af jødisk oprindelse, eller blot er i jødernes sold, har vi ikke nærmere vi-den om. Hans udseende er måske ikke udpræget sefardisk eller askenazisk (hvilket dog ikke er nogen garanti). Men hans udsagn og årelange adfærd peger kraftigt i retning af et eller andet semitisk tilhørsforhold. Hans besynderlige erklæring, i den her fremhævede udsendelse, om at have lært sig selv yiddisch(!), af seksuel tiltrækning til jødinder, er be-tegnende og mildest talt bemærkelsesværdig.

I udsendelserne her og her, bruger han timevis på værtshus-plapren i uforbeholden og henført lovprisning af hans store jødiske intellektuelle forbilleder i Frankfurter-skolen. Her graver han i danskernes slemme (uha!) racisme-fortid. Samtlige af hans pseudo-intellektuelle programmer synes at indeholde svigefulde bagholdsangreb på Danmark af den ene eller den anden art. Slig adfærd er særdeles typisk for jøder og kryptojøder i den vestlige diaspora.

Hans seneste udsendelse handler til alles ‘overraskelse’ om danskernes påståede seksual-forskrækkelse(!) og behovet for mere seksuel ‘frigørelse’, mere porno og ikke mindst mere tvungen kulturmarxistisk seksualundervisning i statsskolerne (sikke frisindet). Gæsten er således en meget progressiv sociolog fra vores allesammens yndlings-NGO, Sex og Sam-fund. Nysgerrige læsere med høj tolerancetærskel for meget letkøbte frankfurter-floskler og standardiseret zog/NLP-programmering henvises til at lytte til så meget af holdnings-bearbejdningen, man er i stand til at udholde her.

Nogle gange er indicier så hyppigt forekommende, tungtvejende og entydige, at behovet for fældende beviser falder bort. Hvis Knud Romer ikke i biologisk forstand er jøde, så optræder han så vedholdende som tjenstivrig agent for den jødisk-dominerede, kultur-marxistiske og globalplutokratiske dagsorden, at han lige så godt kunne have være jøde.

Som oftest knævrer han jo godt nok i vanlig fordrukken chutzpah-stil om sin herskabe-lige tysk-adelige oprindelse, når han rutinemæssigt skal hæve sig over det sølle provinsi-elle og kedsommelige danske værtsfolk, som han er skæbnedømt til at snylte på. Denne påståede tyskhed hos ‘Knud Romer’ træder dog på forunderlig vis hurtigt i baggrunden, når emnet skifter fra den ‘hjemlige andedam’ til den ærefrygtindgydende udenlandske  scene. Så antager tyskerne pludselig de håbløst umoderne hjemmefødninges rolle, og en glødende verdensborger-identifikation med jøderne bobler i stedet uimodståeligt til over-fladen.

Sammenfattende er Romer’s kernebudskab altså ikke blot anti-dansk eller anti-tysk. Det er anti-europæisk. Danskere og tyskere er for Romer værtsfolk på forskellige niveauer, hvis etnokulturelle levedygtighed han skiftevis søger at undergrave og tilsmudse, alt efter behov og emnevalg. Hans slags er velkendt. De vil gerne have værtsfolkets/arbejderklas-sens penge, men bruger alligevel enhver anledning til at bagtale og tilsvine disse grupper.

Ingen nåde for folkefjenderne, hverken de fremmede eller rede-tilsølerne! 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

Et svar til HVORFOR FÅR ET ALKOHOLISERET NARKOVRAG MON LOV TIL AT SPREDE SINE PÆDOFILI-TOLERANTE UDGYDELSER I SKATTEYDERBETALT RADIO? DET BAGVEDLIGGENDE MØN-STER OVERRASKER OS IKKE LÆNGERE: DEMORALISERING AF VESTERLÆNDINGE VED NORMALISERING AF TILTAGENDE FORNEDRENDE GRADER AF USÆDELIGHED HAR STÅET PÅ I ÅRTIER. DE FOLKEFJENDTLIGE SYSTEMMEDIER, UDDANNEL-SESANSTALTER OG NGO’ER BETALER ÅNDSFORKVAKLEDE OG ÆRELØSE LAKAJER SOM KNUD ROMER BETRAGTELIGE SUMMER FOR AT SPREDE DERES FORDÆRV [opdateret 2.01]

  1. Hilmar Sejr siger:

    Erstattet CTTM 1706 med den relevante 1705

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.