Forfatterarkiv: hammersmeden

EFTER FORVENTELIG YOUTUBE-CENSUR: FREMTIDIG VIDEO-OPLASTNING PÅ VIMEO

Det vigtigste folkeoplysningsmateriale fra den bortcensurerede youtubekanal vil så vidt muligt blive genetableret på Vimeo her. Kampen for de hellige Fjorten Ord og Naturens Orden fortsætter selvsagt.

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

RACEBEVIDST MASKINSTORM | ANARKO-PRIMITIVISME & RADIKAL CIVILISATIONSKRITIK SET FRA ET HEDENSK NATIONALREVOLUTIONÆRT SYNSPUNKT [opdateret]

Kampen mod det verdensomspændende teknofinansielle voldsherredømme fordrer at vi til stadighed opretholder vor uindskrænkede handle- og tankefrihed samt uforudsige-lighed over for fjenden. Stivnet ideologisk skabelontænkning og fejlslagne, let gennemskuelige politiske organise-ringsmåder fra forrige århundrede står ikke mål med udfordringens omfang. … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TEKNOPLUTOKRATISK SAMFUNDSCANCER — JO MERE DEN “VÆKSTER”, DESTO MERE DØDBRINGENDE FOR LEGEMET

Selvkørende biler, talende køleskabe, intelligente skraldespande og summende kamera-droner overalt. Det hele konstant forbundet digitalt via højintens mikrobølgestråling over det nyeste israelske og kinesiske isenkram. Hvem kunne have noget imod teknologiens og fremskridtets strålende fremtidsudsigter?! Og så kan man endda … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HVORFOR FÅR ET ALKOHOLISERET NARKOVRAG MON LOV TIL AT SPREDE SINE PÆDOFILI-TOLERANTE UDGYDELSER I SKATTEYDERBETALT RADIO? DET BAGVEDLIGGENDE MØN-STER OVERRASKER OS IKKE LÆNGERE: DEMORALISERING AF VESTERLÆNDINGE VED NORMALISERING AF TILTAGENDE FORNEDRENDE GRADER AF USÆDELIGHED HAR STÅET PÅ I ÅRTIER. DE FOLKEFJENDTLIGE SYSTEMMEDIER, UDDANNEL-SESANSTALTER OG NGO’ER BETALER ÅNDSFORKVAKLEDE OG ÆRELØSE LAKAJER SOM KNUD ROMER BETRAGTELIGE SUMMER FOR AT SPREDE DERES FORDÆRV [opdateret 2.01]

Eksemplet med Knud Romer er desværre kun ét blandt utallige tilsvarende og konstant forekommende tilfælde af samme fænomen i system-medierne. Altid er mønstret det samme: open-mindedness og frisind (som i virkeligheden betyder totalfravær af kritisk tænkning, sammenkædet med en let tilgængelig … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

MÅSKE DET VAR VELBEGRUNDET AT KØNSFORSTYRRELSE BLEV BETRAGTET SOM ALVORLIG KLINISK SINDSSYGDOM – INDTIL KULTURMARXISMENS DUKSESTAT DANMARK, EFTER ÅRTIERS FORBEREDENDE HOLDNINGSBEARBEJDNING I DE GLOBALPLUTOKRATISKE SYSTEMMEDIER, FRA 1. JANUAR 2017, SOM FØRSTE LAND I VERDEN FIK LIDELSEN FJERNET FRA DIAGNOSELISTEN [opdateret 2.01]

Hos Institut for menneskerettigheder (her) kan man læse om hvordan de ‘transkønnede aktivister’ der fik instituttets ‘hæderspris’ i november 2016, altså umiddelbart inden lov-ændringen, ‘står frem trods risici.’ –Risici … for hvem? Her fra den højtidelige prisoverrækkelse: Hvis man skulle synes … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

VI MÅ SIKRE VORT FOLKS BESTÅEN OG EN TRYG FREMTID FOR HVIDE ARISKE BØRN – VARG VIKERNES VISER VEJEN

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

KUN ÆGTE, DVS NATURLOVSGRUNDFÆSTET, RACETRO OG INTOLERANT GERMANSK HEDENSKAB SAMT FILOSOFISK ATEISME KAN LUKKE FOR KRISTENDOMMENS PIVÅBNE AB-RAHAMITISKE BAGDØR, GENNEM HVILKEN JØDER, ARABE-RE OG ANDRE RACEFREMMEDE SVINDLERE SIDEN OLD-KIRKENS FØRSTE AFTENLANDS-METASTASER I DEN TIDLIGE MIDDELALDER FRIT HAR KUNNET INFILTRERE ET ÅNDELIGT SVÆKKET, IDENTITETSHENSYGNENDE, DOGMATISK RACE-FORNÆGTENDE SØVNGÆNGEREUROPA UNDER PÅSKUD AF PLUDSELIGE OMVENDELSER, SALVELSESFULD AFLIRING AF HOKUSPOKUS-TRYLLEFORMULARER (TROSBEKENDELSER) OG FROMME FORSIKRINGER OM SAMMEN AT TILHØRE DET HELLIGE ‘BOGENS FOLK’. SVAGHEDEN I AT DELE RELIGIØST OPHAV OG GENBRUGSMYTOLOGI MED MILLIONER AF RACE-FREMMEDE DØDSFJENDER PÅ EROBRINGSFELTTOG I VORE HJEMLANDE UDNYTTES STADIG AF JØDER/MUSLIMER. KUN ANGERSYGE KULTURKRISTNE VESTERLÆNDINGE, INDPRÆ-GET ÅRHUNDREDE EFTER ÅRHUNDREDE GENNEM PRÆSTE-PRÆDIKENER OG SAKROSANKTE BIBELVERS TIL AT ELSKE DERES FJENDER OG TILGIVE ALT OG ALLE UBETINGET, ER HISTORIELØSE, UFORSTANDIGE OG INSTINKTSVAGE NOK TIL AT LADE HÅNT OM SÅ INDLYSENDE OG AFGØRENDE ET FOR-HOLD SOM RACE I MASSEINDVANDRINGSSPØRGSMÅLET [opdateret 2.01]

Det er en udbredt misforståelse at der skulle gå verdensanskuelsesmæssige skillelinjer af betydning mellem den ene eller den anden såkaldt ‘højre’- eller ‘ventreorienterede’ afart af globalkapitalismen; mellem konservatismens og liberalismens ideologisk uskelneligt sam-menvoksede siamesertvillinger; mellem den ene eller den anden … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar