Forfatterarkiv: hammersmeden

HVORFOR FÅR ET ALKOHOLISERET NARKOVRAG MON LOV TIL AT SPREDE SINE PÆDOFILI-TOLERANTE UDGYDELSER I SKATTEYDERBETALT RADIO? DET BAGVEDLIGGENDE MØN-STER OVERRASKER OS IKKE LÆNGERE: DEMORALISERING AF VESTERLÆNDINGE VED NORMALISERING AF TILTAGENDE FORNEDRENDE GRADER AF USÆDELIGHED HAR STÅET PÅ I ÅRTIER. DE FOLKEFJENDTLIGE SYSTEMMEDIER, UDDANNEL-SESANSTALTER OG NGO’ER BETALER ÅNDSFORKVAKLEDE OG ÆRELØSE LAKAJER SOM KNUD ROMER BETRAGTELIGE SUMMER FOR AT SPREDE DERES FORDÆRV [opdateret 2.01]

Eksemplet med Knud Romer er desværre kun ét blandt utallige tilsvarende og konstant forekommende tilfælde af samme fænomen i system-medierne. Altid er mønstret det samme: open-mindedness og frisind (som i virkeligheden betyder totalfravær af kritisk tænkning, sammenkædet med en let tilgængelig … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

MÅSKE DET VAR VELBEGRUNDET AT KØNSFORSTYRRELSE BLEV BETRAGTET SOM ALVORLIG KLINISK SINDSSYGDOM – INDTIL KULTURMARXISMENS DUKSESTAT DANMARK, EFTER ÅRTIERS FORBEREDENDE HOLDNINGSBEARBEJDNING I DE GLOBALPLUTOKRATISKE SYSTEMMEDIER, FRA 1. JANUAR 2017, SOM FØRSTE LAND I VERDEN FIK LIDELSEN FJERNET FRA DIAGNOSELISTEN [opdateret 2.01]

Hos Institut for menneskerettigheder (her) kan man læse om hvordan de ‘transkønnede aktivister’ der fik instituttets ‘hæderspris’ i november 2016, altså umiddelbart inden lov-ændringen, ‘står frem trods risici.’ –Risici … for hvem? Her fra den højtidelige prisoverrækkelse: Hvis man skulle synes … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

VI MÅ SIKRE VORT FOLKS BESTÅEN OG EN TRYG FREMTID FOR HVIDE ARISKE BØRN – VARG VIKERNES VISER VEJEN

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

KUN ÆGTE, DVS NATURLOVSGRUNDFÆSTET, RACETRO OG INTOLERANT GERMANSK HEDENSKAB SAMT FILOSOFISK ATEISME KAN LUKKE FOR KRISTENDOMMENS PIVÅBNE AB-RAHAMITISKE BAGDØR, GENNEM HVILKEN JØDER, ARABE-RE OG ANDRE RACEFREMMEDE SVINDLERE SIDEN OLD-KIRKENS FØRSTE AFTENLANDS-METASTASER I DEN TIDLIGE MIDDELALDER FRIT HAR KUNNET INFILTRERE ET ÅNDELIGT SVÆKKET, IDENTITETSHENSYGNENDE, DOGMATISK RACE-FORNÆGTENDE SØVNGÆNGEREUROPA UNDER PÅSKUD AF PLUDSELIGE OMVENDELSER, SALVELSESFULD AFLIRING AF HOKUSPOKUS-TRYLLEFORMULARER (TROSBEKENDELSER) OG FROMME FORSIKRINGER OM SAMMEN AT TILHØRE DET HELLIGE ‘BOGENS FOLK’. SVAGHEDEN I AT DELE RELIGIØST OPHAV OG GENBRUGSMYTOLOGI MED MILLIONER AF RACE-FREMMEDE DØDSFJENDER PÅ EROBRINGSFELTTOG I VORE HJEMLANDE UDNYTTES STADIG AF JØDER/MUSLIMER. KUN ANGERSYGE KULTURKRISTNE VESTERLÆNDINGE, INDPRÆ-GET ÅRHUNDREDE EFTER ÅRHUNDREDE GENNEM PRÆSTE-PRÆDIKENER OG SAKROSANKTE BIBELVERS TIL AT ELSKE DERES FJENDER OG TILGIVE ALT OG ALLE UBETINGET, ER HISTORIELØSE, UFORSTANDIGE OG INSTINKTSVAGE NOK TIL AT LADE HÅNT OM SÅ INDLYSENDE OG AFGØRENDE ET FOR-HOLD SOM RACE I MASSEINDVANDRINGSSPØRGSMÅLET [opdateret 2.01]

Det er en udbredt misforståelse at der skulle gå verdensanskuelsesmæssige skillelinjer af betydning mellem den ene eller den anden såkaldt ‘højre’- eller ‘ventreorienterede’ afart af globalkapitalismen; mellem konservatismens og liberalismens ideologisk uskelneligt sam-menvoksede siamesertvillinger; mellem den ene eller den anden … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

GLÆDELIG JUL TIL ALLE RACE- OG ASATRO FOLKEFÆLLER [opdateret 2.01]

Kristendommen (inklusive kulturkristendommen) er kulturmarxismens, naturfremmed-gørelsens, racefornægtelsens og den etnokulturelle selvafsværgelses første forudsætning. Kristendom er formaliseret internationalisme; institutionaliseret raceforræderi. På paradoksal vis udgør netop kristendommen, denne aflagte og forlorne jødetro, i mange papirlovspatrioters øjne, i dag en slags nationalt bolværk … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SELV-INTOLERANCENS GRAMMATIK [JONATHAN BOWDEN] | NY TREND: HØJTUDDANNEDE OG SYGELIGT MORALISTISKE [PATOLOGISK ALTRUISTISKE] VESTLIGE KVINDER, PLAGEDE AF MEDIE-INDPRENTET SELVHAD, STATSINDOKTRINERET RACEBLINDHED OG KULTURKRISTNE SKYLDSNEUROSER REDDER VERDEN VED AT SELVSTERILISERE. RACEHYGIEJNE ER HÅRDT TILTRÆNGT, SÅ HVIS TENDENSEN BEGRÆNSER SIG TIL AT DE VÆRST RAMTE ZOMBIE-FEMINISTER SKAFFER SIG SELV AF VEJEN SKAL VI IKKE KLAGE. PROBLEMET ER AT ZOGINTERN SØGER AT UDBREDE TRENDEN TIL ALLE HVIDE KVINDER, OG IKKE KUN DE I FORVEJEN SINDSSYGE, SOM JO DYBEST SET KUN GØR OS EN EUGENISK TJENESTE VED SÅ FROMT OG IVRIGT AT GÅ I DEMOGRAFIGRAVEN [2.03]

Selv-intolerancens grammatik er i hovedsagen frankfurterskolens og kulturmarxismens grammatik (sprogbrug). Jonathan Bowden forklarer på udmærket og kortfattet vis hvor-ledes kulturmarxisternes sprogforgiftning og institutionaliserede massehjernevask har lammet vesteuropæeres tænkeevne og forkvaklet deres selvbevidsthed i en grad, så selve den personlige biologiske … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

INSTITUTIONALISERET DØDSFEMINISME, SKJULT REKLAME FOR PORNHUB I STATSMEDIERNE OG JØDE-AMERIKANSKE GLOBALIST-UDSENDINGE | I SÅKALDT VESTLIGE VÆRDIERS NAVN VÆNNES LEMMINGERNE TIL LAV IMPULSKONTROL, PROMISKUØS SEX, PORNO-AFHÆNGIGHED, USÆDELIGHED OG HOMO-DAGSORDNENS KØNSUDJÆVNING. HOLDNINGSBEARBEJDNINGEN HAR ET OG KUN ET FORMÅL: SVÆKKELSE AF DE EUROPÆISKE NATIONERS MODSTANDS-DYGTIGHED OVERFOR TVANGSGLOBALISERINGENS TOTALI-TARISME. FREMGANGSMÅDEN ER GRADVIS OPLØSNING AF EUROPÆISKE FAMILIER VED KØNSKAMPENS, HEDONISMENS OG BARNLØSHEDENS SNIGENDE FOLKEMORD [opdateret]

Danskere og andre vesteuropæere har utrolig svært ved at forstå, at kulturel iagttagelse og samfundsmæssig opretholdelse af kønnenes forskellighed hører til de aller vigtigste grund-forudsætninger for enhver nations etnokulturelle levedygtighed. Fjender af de europæiske folkeslag har imidlertid tydeligvis forstået det. … Læs resten

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar