Såsæd fra helvede: Genmodificerede fødevarer truer vores sundhed

Jeffrey M. Smith: Seeds of Deception; Exposing Corporate and Government Lies about the Safety of Genetically Engineered Food.

Dette er historien om hvorledes multinationale biokemiske selskaber, herunder først og fremmest Monsanto, leger med ilden og med vores helbred i deres eksperimentering med og udbredelse af fødevarer indeholdende genmodificerede organismer (GMO).

  • Studier vedrørende GMO’s giftighed og farlighed bliver tilbageholdt eller deres konklusioner forvanskes.
  • Forskerne bag bliver fyret, ”forflyttet”, truet med sagsanlæg eller købt af Monsanto & Co.
  • Tilladelser til salg af GMO produkter gives i flæng i tiltro til biotek-firmaernes forvisning om at det er ufarligt, samtidig med at den ene undersøgelse efter den anden viser det modsatte.

Den farlige omformning af naturen: Tomatfisk

Et GMO-produkt er oftest et naturprodukt, som er blevet udsat for genmanipulation. Man ændrer simpelthen på et grøntsags/afgrødes gener for at give det visse egenskaber/attributter, som anses for at være af fordel under dyrkningen og afsætningsmulighederne. F.eks. kartofler, som får indsprøjtet proteiner, der gør dem resistente overfor sprøjtegifte (såsom Monsantos eget mærke Roundup), således at markerne kan sprøjtes med ukrudtsmiddel vilkårligt ofte uden at planterne dør af det. Problemet er blot, at dette overgreb mod planternes genstruktur kan vise sig at have altødelæggende effekt for vores helbred og naturens balance. Således bliver afgrøders celler, efter at de har fået indsprøjtet fremmede gener, badet i antibiotika; hvis cellen overlever dette, tyder det på at de fremmede gener er lykkes at omforme plantens DNA. Problemet ved dette er så blot, at planterne kan blive resistente overfor antibiotika, en resistens, der måske kan spredes til mennesker via optag.

Et andet eksempel er hvordan kartofler genmanipuleres til at udskille deres eget insektbekæmpelsesmiddel for helt at undgå at sprøjte dem, således at insekter, der rører ved dem, dør. Disse var oven i købet i den mere milde afdeling; et mere grelt eksempel er sagen om tomater, der blev gjort resistente mod frost ved at indsprøjte et gen i dem taget fra en flynder fra polaregnene. Disse tomater med fiske-gener kunne således klare kulde, hvilket flyttede deres dyrkningsområde nordpå. Men det vanvittige i at ville krydse en fisk med en tomat vidner om visse forskeres skruppelløshed i jagten på penge og berømmelse; en sådan omdannelse af naturlovene er stærkt sundhedsskadeligt, hvis produkterne spises, hvilket belyses i bogen.

GMO godkendes uden videre af inkompetente/overbebyrdede myndigheder

Den amerikanske fødevaremyndighed FDA (Food and Drug Administration), som har til ansvar at godkende levnedsmidler til almindeligt salg i butikker, er bemandet med alt for få og for ringe uddannede medarbejdere til overhovedet at kunne påtage sig opgaven med at vurdere om et fødeprodukt bør godkendes som sikkert til menneskeligt konsum. De bedste medarbejdere til den bedste test af produkterne kan myndigheden således ikke tiltrække, idet de foretrækker de højere lønninger i den private sektor hos firmaer som netop Monsanto etc. Desuden er myndigheden så underbemandet, at den simpelthen ikke magter at gennemføre de krævede tests af de omtalte GMO-produkter, hvorfor den oftest vælger blot at godkende dem uden videre under antagelsen af at de er ufarlige.

Begrebet GRAS (Generally Recognized as Safe) gør at det færdige genmodificerede produkt anses som ufarligt af den grund, at både den oprindelige grøntsag anses som sikker og desuden også det protein taget fra en anden organisme, som bruges til at ændre på grøntsagens genstruktur. Dermed regnes slutproduktet også som ’naturligt’, selvom denne proces er et voldsomt indgreb i naturlovene.

Kritiske forskere trues til tavshed eller købes af Monsanto

Undersøgelser, som enten direkte påviser GMO-produkters skadelighed eller også manglende dokumentation for deres ufarlighed, har svært ved at trænge igennem til offentligheden. Enten fordi de slet ikke når at blive offentliggjort, idet en Monsanto-advokat har fået den bremset med trusler om et sagsanlæg forinden, eller også fordi medierne ikke giver dem spalteplads. Førstnævnte var tilfældet med et nummer om Monsantos metoder indenfor genmanipulation, der skulle have været offentliggjort i magasinet The Ecologist. Men inden trykningen gik i gang ringede trykkeren til Monsanto, for at forvisse sig om at han ikke kunne risikere sagsanlæg fra dem pga. emnet. Dette kunne Monsanto ikke garantere, hvorfor trykkeren standsede trykningsprocessen. En britisk forsker, A. Pusztai, blev suspenderet af sin arbejdsgiver The Rowett Institute, fordi han havde udtalt sig til pressen om sin undersøgelse om rotter, der havde fået skadet deres immunforsvar af at spise GMO-kartofler. Desuden var deres organer skrumpet i forsøgsperioden, sammenlignet med en kontrolgruppe, der fik ’normale’ kartofler.

To journalister, Sue Akre og Steve Wilson, der var i gang med en kritisk undersøgelse af GMO-produkters skadelighed, fik deres producerede Tv-program annulleret tre dage før det skulle have været sendt i Tv-stationen WTVT Fox 13, ejet af Fox News. Grunden var et brev fra Monsantos advokat, der forklarede, at programmet kunne få alvorlige konsekvenser både for Monsanto, men også for Fox News. Programmet blev taget af plakaten til nærmere gennemsyn og blev senere vist i en kraftigt redigeret udgave. Undervejs var Akre og Wilson blevet fyret af Tv-stationen.

For hvad angår netop mediernes forbindelser til Monsanto og de andre biotekselskaber og deres (som følge heraf) undertiden manglende lyst til at skrive kritiske om GMO’s skadelige virkninger, skal det nævnes, at Tv-stationerne (såsom Fox News) er afhængige af indtægterne fra Monsantos Tv-reklamer om hvor ”ufarlige” og ”dejlige” deres GMO produkter er for mennesker. Skulle Monsanto stoppe deres Tv-indtægter pga. et Monsanto-kritisk Tv-program, ville dette ramme stationen hårdt. Ydermere er Fox som bekendt ejet af mediemogulen Rupert Murdoch. Denne ejer også reklamefirmaet Actmedia, som Monsanto ofte hyrer til at lave Tv-reklamerne. For Murdoch ville Monsantos exit i vrede derfor ramme ekstra hårdt, hvorfor han vel nødig vil risikere miste denne gode kunde pga. et kritisk Tv-program. Follow the money, som man siger derovre. En reklamekampagne fra Monsanto om at ”der ingen nævneværdig forskel er mellem GMO-produkter og almindelige produkter” sænkede da også forbrugernes modstand mod GMO-produkter fra ca. 70 % til 30 %. Hvis man fortæller en løgn tilstrækkeligt ofte …

Heller ikke forskere kan se sig fri fra at få deres forskningsmæssige neutralitet sat på prøve at biotekfirmaerne. I en undersøgelse fra Tufts University af 800 videnskabelige artikler viste det sig, at en tredjedel af forskerne bag artiklerne havde en økonomisk egeninteresse i deres artiklers konklusion. En rundspørge blandt ingeniører viste, at 35 % var villige til at lade deres økonomiske sponsorer slette dele af artikler inden deres offentliggørelse. En undersøgelse foretaget af Journal of the American Medical Association fandt, at forskere, der undersøgte kræftmedicins virkning havde 8 gange så stor sandsynlighed for et negativt resultat, hvis deres forskning var betalt af ikke-profitorienterede fonde, sammenlignet med forskerne betalt af medicinalindustrien. I tilfældet med det omdiskuterede sødestof aspartame nåede 100 % af forskerne frem til at det ikke var farligt i de tilfælde, hvor forskerne var betalt af udbyderne af sødemidlet.

Og ikke kun Tv-stationerne: Også politikerne har i USA ofte en økonomisk tilskyndelse til at være ekstra venlige overfor biotekindustrien: Således gav firmaerne Monsanto, Dow, DuPont og Novartis (nu: Syngenta) 3,5 mio. Dollar til politikere mellem 1995 og 2000 enten direkte eller som såkaldt ”softmoney” eller PAC. Således er det da også blandt politikerne at man finder de mest begejstrede for GMO. Hos den jævne befolkning er der stor modstand, hvilket giver sig udslag i et bredt folkeligt ønske om tydelige etikettering på fødevarer, hvis de indeholder GMO-rester. Noget som politikerne (og selvfølgelig Monsanto) er kraftigt imod, fordi folk ikke ville købe produkterne, hvis de vidste de indeholdt GMO.

Voldsom stigning i allergitilfælde efter salg af GMO-produkter

Mennesker kan generelt set ikke tåle GMO-produkter fordi de i bund og grund ikke er egnet som menneskeføde. Afgrøder har fået ødelagt og forvansket deres naturlige arvemasse, så at de ønskede påførte egenskaber bibeholdes i de næste generationer af GMO-afgrøder. Ydermere kan GMO-afgrøder spredes til og blandes med ’naturlige’ afgrøder, så at GMO-produkterne kan brede sig ukontrollabelt, hvilket er sket i Mexico, hvor man ellers var modstander af GMO-majs, men hvor disse nu alligevel står for 6 %, idet de har spredt sig fra amerikansk indførte GMO-majs. Monsanto & Co. har hidtil slået på, at deres GMO var ufarligt for mennesker, fordi det genmanipulerede plante-DNA slet ikke kan optages i kroppen. Dette blev dog modbevist i 2002, hvor man fandt genmodificeret DNA i forsøgspersoners indvolde efter de havde spist burgere indeholdende GMO-soja.

Selvom der ikke foreligger præcise data, idet de ikke bliver målt i USA, anslås det af US Center for Disease Control, at antallet af sygdomstilfælde forårsaget af madvarer er fordoblet i den selvsamme periode, hvor GMO-produkter har været solgt i butikkerne. I Storbritannien konstaterede man en stigning på 50 % i antal tilfælde af soja-allergi efter at GMO-soja fra USA var blevet tilladt i landet. Allergireaktionerne spænder over opsvulmede arme og ben, åndedrætsbesvær, trykken for brystet og hedeture. Ifølge medicineren Samuel Epstein er der klare tegn på at mælk fra køer fodret med GMO-varer kan forårsage brystkræft og tyktarmskræft. I hvert fald rotter, som fodres med GMO-majs, udvikler kraftige svulster og indre læsioner, og nogle af dem dør sågar.

Rent faktisk undgår dyr helst at spise GMO-produkter, således at forsøgsdyrene i GMO-forsøg ofte må tvangsfodres. En række tilfælde har vist, at dyr, der fik valget mellem GMO-afgrøder og ’naturlige’ afgrøder, valgte de naturlige. Et eksempel fra Illinois viser hvordan en flok gæs plejer at komme til en sojamark for at spise af planterne. Et bestemt år undgik de resolut sojabønnerne fra et bestemt sted på marken – nemlig det sted, hvor landmanden netop det år havde sået GMO-soja som noget nyt. Det samme i øvrigt med køer, mus, egern … ikke engang dyr vil spise GMO-afgrøder, hvorfor skulle mennesker så? Måske uden vi overhovedet er klar over det, hvis det ikke bliver pålagt ved lov at etikettere produkters indhold af GMO!

Et svar til Såsæd fra helvede: Genmodificerede fødevarer truer vores sundhed

  1. Pingback: Ny boganmeldelse: Seeds of Deception | Hammersmedens blog

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.