Bankernes farlige pyramidespil

Den østrigske avis Die Presse havde en artikel om bankernes videreforpantning af kundernes sikkerheder f.eks. i form af fast ejendom, hvilket fik mig til at prøve at klarlægge problemets omfang. Sagen er, at bankernes involvering i de såkaldte skyggebankers aktiviteter endnu ikke er tilstrækkeligt klarlagt og at disse aktiviteter har enorm betydning for det nuværende banksystems opretholdelse, idet bankerne er flettet ind i hinanden via gensidige handler og opkøb, og dermed selvfølgelig først og fremmest for kundernes penge.

Sagen begyndte at blive optrevlet med sidste års konkurs af investeringsselskabet MF Global. MF Global havde (mis)brugt andre pengeselskabers deponeringer i form af værdipapirer, til at skaffe sig ekstra likvide midler ved at pantsætte disse deponeringer til andre banker. Disse andre banker, som havde lånt dem pengene mod pant i værdipapirerne, havde så igen belånt sig med sikkerhed i disse selvsamme værdipapirer, og således fortsatte det. Man starter med et aktiv, f.eks. fast ejendomspapirer eller aktier. Dette aktiv bliver derefter belånt op til flere gange af flere forskellige banker, idet hver af bankerne skaffer sig yderligere penge ved at optage lån i andre banker med det pågældende aktiv som pant. Til sidst kan aktivet, som startede med kun at have én ejer, være blevet belånt med det mangedobbelte af dets værdi. Hvis det svageste led i kæden derefter knækker med en konkurs, vælter hele læsset.

Pyramidespillets opbygning

Og det er ikke kun hedgefunds, der starter lavinen ved at deponere værdipapirer hos bankerne. Også helt almindelige private boliglån inddrages. Når f.eks. en boligkøber får et lån i banken til at købe et hus, så tilhører huset ”officielt” ham selv, men hvis han ikke kan betale, tilfalder det banken, fordi banken har pant i huset. Så vidt ingen problemer. Men hvis banken tager dette boligpant og bruger det til at skaffe sig selv flere penge ved at optage lån i andre banker ved at bruge pantet som sikkerhed, og hvis denne nye bank igen gør det selvsamme, opstår problemet. Til sidst kan et boligkøb til 1 mio. være pantsat måske 5 gange, og hvis hver ny låntagning er en fordobling af den forrige, ender det med at skabe gæld for 32 mio.

Nøglen til, at dette spil kan opretholdes hedder City of London, som ikke må forveksles med selve London (Englands hovedstad). City of London er en slags ”by i byen” midt i London i stil med Vatikanstaten i Rom. I den gælder der særlige regler og undtagelser, navnlig indenfor pengeverdenen. Og især indenfor kategorien ”mangedoblet låntagning” mod sikkerhed, som er tilladt her som ét af de eneste steder. Derfor har alle de store banker og investeringsselskaber enten hovedkvarter eller datterselskaber indenfor grænserne af dette finanscentrum, delvist uden for myndighedernes rækkevidde.

Hvorfor Grækenland ikke kan/må gå fallit og genindføre Drakmer

City of London er ligeledes hovedforklaringen på, at investeringsselskabet Lehman Brothers gik konkurs i 2008, idet deponeringer fra amerikanske kunder (især hedgefunds) blev flyttet til datterselskabet Lehman Brothers International i City of London, hvorefter deponeringerne blev belånt adskillige gange i flere forskellige banker, hvilket magasinet Business Law Currents behandler mere detaljeret. Da lånekarrusellen stoppede og der ikke kunne skaffes flere penge, var de oprindelige aktiver tabt for de amerikanske investorer, som stadigvæk var underlagt amerikansk lov, som desuden i øvrigt ikke muliggør den mangedoblede låntagning. Også forsikringsselskabet AIG’s problemer var forårsaget af disse numre via dets datterselskab i City of London, hvorefter det måtte reddes af de amerikanske skatteydere. Også MF Globals kunder vil vel højst sandsynligt aldrig se deres værdipapirer igen eller få erstatning. Det anslås, at omkring 60 billioner dollars svæver rundt i dette halvlovlige system. De største banker og investeringsselskaber er indblandet med milliardbeløb, som det fremgår af Business Law Currents, herunder JP Morgan og Morgan Stanley med hver 410 milliarder dollar, Credit Suisse med 354 mia., Royal Bank of Canada med 53,8 mia. Således er dette pyramidespil sandsynligvis historiens til dato største kreditboble, som er faretruende nær ved at briste.

Og heraf aner man også grunden til Bryssels indædte modstand mod at lade Grækenland sejle ud af Eurozonen (hvilket sikkert ellers ville have mest fordelagtigt for alle parter). For i og med at de fleste værdipapirer, der indgår som pant i disse låne-mangedoblinger er statsobligationer, er derfor også græske statsobligationer med i bunken. Således ligger amerikanske banker inde med statsobligationer fra Grækenland, Irland, Portugal og Spanien til en værdi af ca. 181 mia. dollars, som det fremgår af artiklen i Business Law Current. Hvis man forestiller sig at dette beløb er blevet belånt op til flere gange via pyramidespillet, bliver det faktisk ret skræmmende tal. Og hvis Grækenland derfor skulle gå ned og ikke kunne betale tilbage, vil heller ikke nogen af bankerne kunne efterkomme deres gæld, som de har skaffet sig på baggrund af statsobligationerne. Og da mange store virksomheder er afhængige af kredit fra disse selvsamme banker, ville bankernes kollaps betyde at hele vore økonomi kunne falde sammen som et korthus. Ikke så underligt at ”Merkozy” med al vold og magt vil forhindre grækerne i at slippe fra Euro-fængslet ud i friheden via en statsbankerot.

2 svar til Bankernes farlige pyramidespil

 1. Tommy Rasmussen siger:

  Først når alle forstår, hvad det egentlig drejer sig om, er der en lille chance for at ændre systemet. Det hele drejer sig kun om magt og penge, og dem som styrer pengene styrer verden :

  Finanskriser kommer, fordi der altid kun bliver produceret nye “luftpenge” (= ca. 95% computernuller) til kreditter (lån), men ingen til renter, som så kun kan betales med nye lån. Selvfølgelig kan dygtige og sparsommelige mennesker måske betale deres renter uden en ny kredit paa “friværdien” i et hus f.eks., men disse penge mangler altså alligevel bagefter i den samlede pengemængde, og det betyder så, at enten staten eller andre private skatteydere bliver nød til at overtage de kreditter, som dygtige medborgere selv har kunnet betale. Når så højfinanzen BIZ i Basel befaler, at der skal lukkes for det varme vand (kreditterne), går private folk, firmaer og stater automatisk konkurs for at højfinanzen kan bytte deres hjemmelavede værdiløse papiersedler og computernuller med rigtige værdier som immobilier, firmaer og infrastruktur, guld, råstoffer osv. Når det drejer sig om private folk og firmaer kalder man det “konkurs”. Når det drejer sig om stater som f.eks. nu i Grækenland, kalder man det “privatisering”.

  Det eneste som er nationalt ved den danske “National”- bank, er at danske skatteydere må betale for drift og lønninger af instutitionen, som styres af BIZ i Basel, som har status af et helt selvständigt område i Schweiz paa samme måde, som også Vatikanet har og “City of London”.

  Hvis staten Danmark ville trykke danske pengesedler SELV, i stedet for at overlade det til en PRIVAT såkaldt “dansk” “National”-bank, som styres af en PRIVAT højfinanzbank BIZ i Basel, så skulle vi hverken betale afgifter, renter, skat eller moms. Pengene ville tilmed få en stigning af købekraften på ca. 50%, fordi alting i dag kun er så dyrt på grund af renterne, og derfor ville ingen fornuftige mennesker sørge over den tid, hvor man fik renter af sparepengene i banken. Den samme idé havde både Kennedy, som satte NATIONALE “US-Notes” i omløb og Lincoln med hans “GREENBACKS”, som var grønne paa bagsiden.
  http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/

 2. Tommy Rasmussen siger:

  “Pyramidespillets opbygning”

  Jeg ved godt, at det er nemmere at tro på løgne, som man har hört 1000 gange i løbet af et langt liv, og som passer ind i et system, som man er opdraget til at tro på, og løgne kan vokse sig så store, at de bliver usynlige, og man ser ikke skoven for bare træer, men det ændrer altsaa desværre ikke paa noget i min kommentar:

  “Men selv Neros grusomme forfølgelse af de jødiske kristne nyttede ikke meget; for under de senere efterfølgere af denne kejser kunne jøderne alligevel smugle sig ind i Rom og gjorde Rom til et andet Jerusalem ligesom grækernes Konstantinopel. Og da det var sket, blev speciel det romerske Jerusalem (Rom) mægtigere og mægtigere og blev – dels med jødeevangelierne og dels med indførelse af de gamle jødiske tempelritualer blandet med de hedenske fra Rom – det, som udgør det romerske Pontifikat.” [HiG.03_64.04.25,02] “Lorberskrifterne” (ca.1850)

  Wolfgang Eggert:

  1095 efter Jesu fødsel kom der en opfordring fra pave Papst Urban II om at befri Jerusalem fra den hedenske Islam.

  1099 var det Hellige Land “befriet” og i Jerusalem blev den franske Gottfried von Bouillon valgt som konge.

  1104 blev den mægtige ridderorden “Tempelherrerne” (som Breivik også var/er medlem af !!!) oprettet. En “Tempelridder” blev efter en streng prøvetid “indviet”. Højdepunktet for denne “indvielse” var “ridderslaget”. Herefter var den nye ridder værdig til at lære den jødiske Kabbalas hemmelige tegn. Den nye ridderorden blev oprettet af en hemmelig orden, som kaldte sig “Prieuré de Sion”, og som hermed havde oprettet deres egen militær og administration, som varetog den nye ridderordens egentlige opgave som bankiers: de voksede i magt ved at låne penge ud – til renter og renters rente ligesom i dag – til alle europæiske kongehuse og sågar til islamiske magthavere.

  1307 – De forskellige monarker mærkede efterhånden, at de var helt i lommen paa denne “ridderorden”, og den 13. oktober 1307 blev næsten alle ordensmedllemmerne arresteret i Frankrig – senere i de europæiske lande.

  1314 blev den sidste “Stormester” Jacques de Molay sammen med to tempelbrødre brændt paa bålet i Paris.

  1313 – Mange af de tempelriddere, som blev forfulgt, fandt asyl i Skotland, hvor de oprettede deres tarnorganisation: FRIMURERNE, som førte Tempelridderordenes “forretninger” videre. Deres første “National”- eller Zentralbank blev oprette 1694 i England, som den dag i dag styres af “City of London”.

  Prof. Dr. Walter Veith – Freimurer og Jesuiter, (90 min.)

  http://ebookbrowse.com/german-eggert-israels-geheimvatikan-bd-1-2001-pdf-d312647640
  http://de.slideshare.net/Mangelfurst/wolfgang-eggert-israels-geheimvatikan-2
  http://www.vho.org/aaargh/fran/livres11/Eggert.pdf
  http://moltaweto.files.wordpress.com/2011/05/eggert-wolfgang-manhatten-berlin.pdf

  Breivik var eller er ifølge hans eget internet- manifest frimurer, men ikke særlig højt oppe i graderne. De unge mennesker, som han myrdede på ferieøen, demonstrerede imod Israels politik, og den norske stat ville ikke deltage i NATOs “befrielse” af Libyen. Han tror selv paa, at han er en moderne tempelridder, som kæmper imod Islam. I virkeligheden var han bare et godt redskab for verdens VIRKELIGE herskere: højfinansen, som både har planlagt første, anden og tredie verdenskrig, som skal starte i mellemøsten på grund af Israel versus Islam. (Syrien og Iran i første omgang). Frimurere er i øvrigt ikke noget særligt, saa længe de ikke er med i de højere grader, men de fleste højtstaaende embedsmænd i ALLE WTO- medlemslande er kun “højtstående”, fordi de er medlemmer af denne sataniske frimurer- “forening”. Det med “satanisk” ved man ikke, når man starter helt nede fra som f.eks. Rotarier- eller Lions Club- medlem, og de allerfleste føler sig tilmed beæret, hvis eller når de endelig “ovenfra” bliver foreslået som “rigtigt” frimurermedlem. Man kan nemlig ikke selv melde sig ind som frimurer. Hvis man som medlem kan bevise, at man er dygtig nok og ellers har det “rette” sindelag, så kan man stige i graderne – ind til det lige pludselig er for sent at melde sig ud, for så ved man 100%, at det ikke går uden fare for liv og lemmer både for en selv og evt. familie, børn og kone. Breivik havde masser af tid til at udføre sit “arbejde”, da han ankom paa øen. Det havde højtstående frimurer- embedsmænd i Norges administration nemlig garanteret ham, og derfor skulle Breivik i ro og mag bare selv ringe til “vennerne” for at fortælle når “missionen” var udført, så han kunne blive afhentet. Breiviks ugerninger er et godt eksempel på, hvordan et land kan blive “straffet”, når politikere ikke vil underkaste sig FN og NATO. I dette tilfälde drejede det sig om krigen imod Libyen, hvor Norge ikke ville være med, og de uhyggelige drab på ferieøen var kvitteringen for de norske anti- Israel demonstrationer.

  1814 blev Schweiz under Wienerkongressen udråbt som en helt neutral stat, så højfinansen herfra kunne låne hjemmelavede luft-penge (=computernuller) uden nogen form for dækning ud til alle krigspartier i krige, som de selv anstifter. Det hele drejer sig kun om magt og penge, og dem som styrer pengene styrer verden :
  http://lupocattivoblog.wordpress.com/2010/03/25/die-privatisierung-des-weltgeldsystems/

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.