BABYBOOMERS, DISNEY & DARPA | GLOBALTEKNOKRATERS ÅRTIER LANGE SAMMENSVÆRGELSE MED HOLLYWOOD M.M.

^Glimrende iagttagelser fra Tim Kelly og Jay Dyer.

Den støt intensiverede teknokrati/homo-propaganda i danske systemmedier bekræfter til fulde den sammensværgelsesteoretiske udlægning der her bliver fremlagt.

At voksne mennesker er i stand til at se TV-udsendelser, såsom f.eks. de grelt påtrængende og følelsesmanipulerende dramaserier eller det stalinistisk ensrettede aftenshowet på DR1, i timevis om dagen, uden at blive kvalt i eget bræk eller som minimum smadre fjernsynet med de bare næver, beviser hvor gnidningsløst zombificeringen af befolkningen er forløbet.

Foruroligende er det i sandhed at tænke på de hundredtusinder af lalle-tolerante danskere der dagligt lader sig selv og deres børn indoktrinere til mere og mere forkvaklet kulturmarxisme uden tilsyneladende at opbyde den mindste nysgerrighed efter hvorfra den demoralisererende og åndsforkrøblende adfærdsprogrammering mon hidrører.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HVAD ER HOMO-TEKNOKRATIET? (OG OM HVORFOR DET ER LIGE SÅ SKADELIGT FOR FÆDRELANDETS OVERLEVELSES-EVNE SOM DEN RACEFREMMEDE MASSEINDVANDRING) [2.4]

Kig godt på ovenstående billede. Det viser Danmarks såkaldt ‘konservative’ justitsminister og hans ‘mand’ til taffel i kongehuset anno 2018.

Intet samfundssystem fortjener at overleve hvis det lader hånt om Naturens love.

I det nuværende jødisk-amerikanske samfundssystem ikke blot tåles homoseksuel usædelighed; sodomitternes sygelige adfærd bliver ligefrem fejret og endda idealiseret.

Skoler og børnehaver normaliserer homoseksualitet for de letpåvirkelige børn.

Systemet selv er således råddent til kernen.

Endnu findes imidlertid dydige danskere. Det er denne kerne af folkefæller, der endnu ikke er demoraliserede eller sygeliggjorte, som fortjener vores opmærksomhed, vor velvilje og vort troskab.

Det officielle Danmark fører, på dets globalteknokratiske herrers vegne, og har i årtier således ført, en politik til skade for den nordisk-germanske danske folkekerne.

Om man vurderer, at denne officielle politik forfølges med overlæg eller af uagtsomhed, er af underordnet betydning. Det afgørende er at vi (1) hjælper os selv og resten af den livsduelige folkekerne til at undgå skadevirkningerne ved det judeo-amerikanske system, (2) styrker os selv og resten af folkekernen til den fremtidige kamp for fædrelandet og (3) så vidt muligt lægger sten i vejen for det folkefjendtlige systems virke.

Følgende materiale beviser hinsides enhver rimelig tvivl (for de, der endnu ikke skulle have forstået det) at systemmedierne er i globalteknokratiets sold. I denne artikel vægtes bevisførelsen på systemmediernes propaganda for homo-dagsordnen.

Lignende beviser for mediernes og andre statsinstitutioners meddelagtighed findes til overflod på raceblandings-, feminisme- og masseindvandringsområdet. Disse områder er hver for sig lige vigtige at sætte sig ind i for en forståelse af de politiske magtforhold siden 1945. Men fordi mængden af tilfælde af de korrupte zog-regeringers forbryderiske overgreb på de europæiske folkeslag er så overvældende og uudtømmelig, kan det være nødvendigt at behandle ét større emneområde ad gangen.

Påfaldende mørke øjne studieværtinden har, for øvrigt. Det forekommer at være et gennemgående træk hos mange af system-journalisterne. Måske hun er fra ‘Spanien’ (som kryptojødinden Carolina Magdalena-Meier fra Alternativet påstår hun er)? Den slags helt mørkebrune øjne, grænsende næsten til det sorte, er i hvert fald ikke noget oprindeligt nordeuropæisk, endsige blot alment europæisk træk.

Utroligt så mørke, næsten sorte øjne hun har (billedet er ikke på nogen måde manipuleret). Måske bare et tilfælde…

…kender man lidt til vestlige mediers jødiske slagside, virker det bare påfaldende med så mange meget mørkebrune øjne hos ‘danske’ studieværter og mediefolk i det hele taget … her den efter sigende overmåde populære studieværtinde ‘Cecilie Frøkjær’s’ meget mørkebrune irispar (billedet er ikke manipuleret)…

…hun dannede åbenbart i årevis skærmpar med jøden Meyerheim. Et andet tilfælde. Sikke ‘dansk’ hun pludselig ser ud på afstand, med afbleget hår og rigtig bordelsminket. Stanken af hendes luderparfume er så intens, at man stadig kan lugte den gennem skærmen. Utroligt. Lemmingerne elskede tilsyneladende at blive skemadet deres daglige propaganda-opdateringer af disse forlorne, manuskript-aflirende globalist-apparatjiks…

ham her er nærmest konstant i medierne … han er både homo og perker, en drømme-kombination for systemmedierne. Mahmud eller et eller andet, hedder han åbenbart…

Ham her hedder tilsyneladende ‘Nima’. Jødemedierne promoverer ham overalt, så det skulle ikke overraske om han også var homo-perker. Heteroseksuelle, etnisk danske mænd er efterhånden en meget sjælden forekomst i medierne. –En del af udviklingen, må man forstå.

Men det var et sidespring … tilbage til emnet.

Inden vi fortsætter til eksemplerne på systemmediernes forsøg på normalisering af ‘gravide mænd’ [sic!] og de såkaldte ‘dydige pædofile’ [sic!] er en lidt dybere analyse af denne i medierne så hysterisk opreklamerede teknokratiske HIV-medicinering, samt samfundsbetydningen heraf, påkrævet.

Men … hvorfor tager vi ikke bare, som den positive talkshow-værtinde, imod det “gode budskab” om endnu et videnskabeligt fremskridt med kyshånd og begejstring?

Hvorfor … bekymre sig?

Er det ikke positivt at bøsser nu kan svælge uhæmmet i deres forkvaklede lyster uden at tænke på konsekvenserne?

–For ifølge videnskabens uangribelige autoriteter er der jo slet ikke længere nogen konsekvenser (hvis man altså er “velbehandlet”; hvilket i praksis vil sige lænket til systemet for resten af livet)…

Er det ikke fantastisk?

Handling … uden virkning.

Kønslig omgang … uden konsekvenser.

Livsvalg … uden følger.

Videnskaben er altså åbenbart nu så fremskreden, at den er i stand til ganske at ophæve lovene om årsag og virkning.

Halleluja!

Frelsen via teknologisk fremskridt er endelig oprunden.

Nu kan alle kneppe og hore til højre og venstre i frigjorte sodomi-udskejelser dagen lang, ja hele livet igennem … lægerne i USA og Israel er nemlig kloge og fremmelige, at ingen længere behøver bekymre sig om konsekvenserne af egen livsførelse. Nu kan vi, uanfægtet af småborgermoral, hengive os til liderlighedens første indskydelser, når som helst, hvor som helst. Kun gammeldags bagstræbere kunne have noget imod en sådan frigørende frigørelse. Ansvar for egne gerninger er jo alligevel bare et utidssvarende og halvfascistoidt fortidslevn.

Staten og eksperterne er bedre til den slags kedelige tidsspilde … Man skal jo nyde livet, ikke sandt?

Der findes ingen handlinger uden virkning.

Selv hvis udøveren af en given naturstridig handling formår personligt at unddrage sig sin adfærds umiddelbare konsekvenser … så vil blot andre, før eller siden, komme til at bære følgerne, dvs. undgælde og betale for misdæderens uansvarlige livsvalg.

I tilfældet med homolobbyen, som, i sammensværgelse med det internationale medicinsk-teknokratiske forbrydervælde, skubber ansvaret for deres usædelige udsvævelser og for deres utilgivelige hvervekampagner rettet mod pervertering af børn fra sig … bliver det i sidste ende det øvrige samfund, der kommer til at betale. I økonomisk, moralsk og folkesundhedsmæssig forstand.

Det kan måske lyde hårdt, men den samling af livsstilssygdomme som gemmer sig bag de misvisende betegnelser ‘HIV’ og ‘AIDS’ … er Naturens advarsler til sodomitter.

At sidde disse meget tydelige og umisforståelige advarsler overhørig, for dernæst at fremture i netop den adfærd der fra Naturens hånd er blevet advaret imod, er ikke blot groft uansvarligt, men i ordets dybeste forstand forbryderisk.

Jo mere ‘succesfuld’ lægevidenskaben er i dens hovmodige indblanding i Naturens orden, des mere svækker og forkrøbler den på sigt de oprindelige vesterlandske folkeslag den foregiver at hjælpe.

De fremskridtsfanatiske videnskabsfolks vanvidsforehavende må og skal derfor bringes til ophør.

Uanset om de handler med fuldt overlæg og bevidst volder skade, eller blot hører til de uansvarligt pengegriske karriere-ludere og perversions-profitører, besudler de i helt utilladeligt omfang Naturens Orden.

Dette betyder ikke, at en hovedkuls tilbagevenden til stenalderen bliver nødvendig.

Det betyder blot, at teknokraterne er gået for vidt i deres hovmod. Overlagt eksperimentel sammenblanding af kønnene, såsom ved operative indgreb (eller ved medicinering), er en tærskel der ikke ustraffet kan overskrides.

Homoseksuelle og transkønnede er som bekendt yderst populære i systemmedierne og i det hele taget hos de fjendtlige zog-regeringer, der i dag sidder tungt på den institutionelle magt i alle vestlige samfund.

Hvoraf mon denne popularitet; denne klientelistiske særstatus?

Årsagen til denne så besynderlige system-yndest skal ikke så meget findes blandt tilfældige politikeres perverse tilbøjeligheder eller vilkårlige modefænomeners opståen, som i den kendsgerning, at de globalteknokratiske regeringers bagmænd … har til hensigt at udrydde den hvide race.

Jo flere kønsligt dysfunktionelle medlemmer af den hvide race vore dødsfjender kan skabe, desto tættere når de til fuldbyrdelsen af deres folkemorderiske målsætning.

NB.: For de blandt vore folkefæller der helst så denne trussel nedtonet, mens de ubekymret læner sig tilbage og trøster sig ved flosklen om, at

“…jo flere homo’er der er i verden, desto flere kvinder er der tilbage til os andre”

…vil det være tilrådeligt at minde sig selv om, at det desværre snarere forholder sig lige omvendt.

Den allestedsnærværende homo- og kønsudjævnings-dagsorden retter sig jo langt fra alene mod det mandlige køn, men i mindst lige så høj grad mod en sygelig lebbificering af de unge og legemligt sunde kvinder, der, under normale omstændigheder, netop ville kunne indgå på naturlig vis i almindelige heteroseksuelle parforhold.

Der er tale om en yderst giftig og højeffektiv, fordækt form for folkemord.

Forsøg på nedtoning eller bagatellisering af fjendtligt kontrollerede mediers og stats-institutioners systematiske arbejde på en indre forkrøbling og nedbrydning af selve vort folks naturgivne kønnede forplantningsevne[!], må bero på enten uoprigtighed, letsindighed, manglende indsigt i Naturens Orden eller en ulykkelig blanding af disse uforstandigheder.

Homo-marcher i gaderne er noget nær det mest alarmerende dødsvarsel for en kultur man overhovedet kan bevidne. Nationalister bør tage truslen derfra dødsens alvorligt.

Masseindvandringen af racefremmede og kulturelt uvedkommende er utilladelig af åbenlyse demografiske og kulturelle årsager … den indre svækkelse af selve vor biologisk betingede formeringsevne er imidlertid ikke mindre dødbringende.

Derfor fylder hypersexualiseringen og usædelighedspropagandaen så meget i system-medierne. Der er tale om krigsførelse ved en blanding af biologiske (medicinske) og teknologisk-kulturelle (medie- og uddannelsesmæssige) midler.

^Det er tydeligt at man fra Danmarks Radios side har lagt betydelige arbejds- og penge-ressourcer i disse afskyvækkende og fordækt manipulerende ‘dokumentar’-udsendelser (i modsætning til Radio24Syvs rystende, men lige så tjenstivrige amatørisme). Alene aflønningen af skuespillerne til den sukrede sympati-oplæsning af pæderast-psykopaternes tvangstanker, har ikke været gratis. Men når skatteyderne betaler er der jo penge nok.

Læg desuden vel mærke til underlægningsmusikken. Den emmer af fascination og interesse for det ukendte. Her er et spændende nyt sociologisk område der rigtig skal udforskes og forstås, ikke sandt? –Ses fra alle vinkler. Den kvindelige psykologiprofessors udtalelser er i denne forbindelse såre symptomatiske for det moderne vestlige ‘samfunds’ kulturmarxistiske dødsspiral.

Hovedbudskabet er at mennesker med forkvaklede kønsdrifter er sagesløse og fremfor alt ansvarsløse ofre, prisgivet deres formodet utæmmelige og uimodståelige lyster. Denne nedværdigende og lidet tillidsindgydende grundindstilling til borgerne er karakteristisk for hele det kulturmarxistiske samfundssyn.

Borgerne er klienter, uden personligt ansvar for deres livsvalg og handlinger. Ingen forventes på egen hånd at kunne forbedre sig ved selvtugt eller retskaffenhed. Kun ved socialiseringens gruppeterapi og behandlingens eksperthjælp kan borger-klienterne håbe på lindring. Selve dydsbegrebet er mistænkeliggjort og, efter årtiers demoraliserende bagvaskelse i medier og uddannelsesvæsen, fordrejet og forkvaklet i en grad så selve ordet ‘dyd’ hos befolkningsflertallet mere vækker til slavemoralens flove hån og misundelsens forlorne ringeagt end til eftertænksomhed og agtelse for det agtværdige (jvf. eksempelvis ordene ‘dydsiret’ og ‘dydsmønster’ eller begrebet ‘dydens smalle sti’, som i dag næsten udelukkende bruges sarkastisk nedladende).

Et vist mål af uhøjtidelighed kan selvfølgelig være udmærket, men når ord der henviser til dydig livsførelse ligefrem er blevet en slags skældsord, er det måske på tide at overveje det almindelige kulturelle stade. Efter et halvt århundrede med 1968-ideologernes statsstøttede masseindoktrinering betragtes efterstræbelse af traditionelle dyder, i brede kredse, tilsyneladende mest som udtryk for neurotisk, heteronormativ selvundertrykkelse, helt i overensstemmelse med den herskende jødisk-amerikanske vulgær-freudianisme. Resultatet er som forventet: masser af kunder i butikken til behandler-eksperterne og et folkelegeme etnokulturelt ude af stand til at forsvare sig mod den totalitære globalkapitalismes nyeste ‘udvikling’.

Psykologer, sociologer, antropologer og andre akademiske eksperter har til opgave at forstå (indirekte tilskynde) de klientgjorte borgeres (særligt sædelighedsforbryderes og andre vanekriminelles) forskellige sygelige impulser, for herefter, i tæt samarbejde med medier og indoktrineringsanstalter, at tilvænne masserne den særlige kulturmarxistiske samfundsmodel, hvori ingen (udover skatteyderne, selvfølgelig) behøver lægge bånd på sig selv. Jo mere forbryderisk, psykotisk og perverteret en adfærd klient-borgerne tillades (opfordres til) at udarte i, des mere interessant langtidsbeskæftigelse og des flere højtlønnede karrierer garanteres behandler-eksperterne nemlig ud i al fremtid.

Hvad skulle den kvindelige psykolog fra udsendelserne her og hendes mange statslønnede kvindelige kolleger rundt omkring på universiteterne tage sig til, hvis ikke en ubrudt strøm af menneskelige studieobjekters perverterede psykopatadfærd stod til rådighed for dem at snylte på?

Husmodergerning? —Udelukket. –Utænkeligt! Det ville uden tvivl være tegn på repressiv neurose og desuden socialt aldeles utilbørligt. Hvad ville folk ikke tænke? Nej, så hellere fortsætte længere og længere ned i den karrierefremmende malstrøm af akademisk teoretiseren og usædelig ansvarsløshed. En slags pervers parasitær pardans til gensidig ‘gavn’ (egoistisk, kortsigtet behovstilfredsstillelse) for både naturfremmedgjorte akademikere og deres mest instinktforkvaklede forsøgspersoner. De fine lærebøger fra de store universiteter i USA og Frankrig, med de spændende eksotiske forfatternavne, fortæller jo de indviede om hvordan det, som på overfladen forekommer som sygelig og udartet adfærd, i virkeligheden er frigørende sundhedstegn på menneskets selvrealiserende oprør mod repressiv normdannelse.

Hvis bare vi fortsætter med at aftabuisere. Så vil der til sidst slet ikke være nogen normer tilbage at forbryde sig imod. –Ergo vil ingen forbrydelse længere være mulig.

Den velkendte kulturmarxistiske holdning til strafudmåling går her igen, ganske vist i en bizar, men dog genkendelig udgave: Man kan lige så godt lade helt være med at straffe forbrydelse, for de kriminelle bliver alligevel bare sure på samfundet derved. Og det er alligevel osse bare de fascistoide småborgeres uakademiske hævnfølelser der tilgodeses ved straf. Bedre at belønne de misforståede forbrydere med forståelse og … højne deres selvværd.

På samme måde skal vi heller ikke fordømme, udgrænse eller blot se skævt til de uskyldige, ja ligefrem dydige[!] børnemishandleres lyst til at forgribe sig på børn, lyder det med teoretisk indsigtsfuldhed fra psykologerne. For så bliver pæderasterne nemlig bare helt kede af det, og får så bare endnu mere lyst til at hengive sig til deres åbenbart helt uimodståelige tvangstanker. Og vi kan jo ikke forhindre dem i at hengive sig til deres lyster, kan vi vel? Det ville utvivlsomt være umenneskeligt. Løsningen er i begge tilfælde indlysende: gradvis normalisering af problemadfærden.

Hovedmålet for systemmediernes virke i Danmark (som overalt i Vesten) er ødelæggelse af folkefællesskabets etnokulturelle grundlag, således at modstand mod den global-teknokratiske verdensstat gradvist umuliggøres.

Fremgangsmåden består (i hovedtræk) i tilvænning til (a) raceskænding, (b) usædelighed og (c) en ubetvivlelig autoritetstro til al jødisk-amerikansk ‘videnskab’, herunder i særdeleshed til lægevidenskaben og medicinalindustrien.

Gennem de kulturmarxistisk drevne systemmedier søger den global-teknokratiske magtelite således at tilvænne befolkningen mere og mere udartede former for kønslig usædelighed, raceforræderi og videnskabelig indblanding i Naturens hellige orden.

Ud fra befolkningens leje af modstand (eller mangel på samme) er mediernes bagmænd i stand til at måle hvor virkningsfuld den hidtidige programmering har været, for, så meget desto mere effektivt at kunne beregne hvornår og hvordan næste trin (nedad) på propaganda-stigen skal foretages … hvornår ‘patienten’ er bedøvet nok til næste amputering, så at sige.

Sommeren 2018 står som en foreløbig bundskraber-rekord i dette vanvittige og uhyggelige folkemorderiske ræs mod bunden.

Tærsklen omkring pædofili/børnemishandling[!] bliver altså nu planmæssigt forsøgt nedbrudt (‘af-tabuiseret’, som det hedder i sociologisk/kulturmarxistisk sprogbrug), hvilket opmærksomme iagttagere, såsom Alan Watt, Joe Atwill og andre, allerede for længst har forudset ville komme som næste logiske skridt på vejen mod total fornedring og demoralisering af vesterlændingene (nu mangler vi bare normaliseringen og populariseringen af dyresex og nekrofili, som allerede nu så småt forberedes rundt omkring på de amerikanske jøde-universiteter, i hollywood og ved NGOerne).

Sågar kunstigt ‘moderskab’ [sic!] til afsindige homoseksuelle ‘mænd’ (favoriseret og klient-gjort af systemet) bliver i disse uger rullet ud som antageligt ‘legitimt debatemne’ for den intetanende befolkning.

Altid ser man altså denne gradvise tilvænning og snigende normalisering taget i anvendelse.

De, der er for langsomme, for uansvarlige og for tolerante til at opfatte hvad der sker, ender snart ud med homoseksuelle børn, i livslang afhængighed til staten/teknokratiet, og reagensglas-børnebørn af moderigtig mulat-type.

Der er tale om en ny og særlig nederdrægtig form for folkemord; et folkemord hvor ofrene trænes, ikke blot til medvirken, men ligefrem til fryd ved egen etnokulturelle undergang.

Det eneste gunstige ved udviklingen er, at hele fænomenet retteligt kan betragtes som ét stort race-hygiejnisk selektionspres, der sier de ringeste af den hvide races arveanlæg fra.

De udskilles i disse år gradvist fra de livsduelige kaukasoide folkekerner som nok så festlige, købedygtige og veluddannede homoer og nok så identitets-fleksible og undertøjsreklame-prydende mulatter.

Som det velkendte fyndord minder os om: intet er så skidt, at det ikke er godt for noget.

Det man tolererer – det fortjener man!

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

HAMMERSMEDENS SOMMERQUIZ 2018 | SVAR RIGTIGT PÅ ET AF FØLGENDE TI SPØRGSMÅL OG VIND EFTERTRAGTEDE BACKSTAGE-BILLETTER MED OVERNATNINGSMULIGHEDER TIL DET RADIKALE VENSTRES NÆSTE TI ÅRS LANDSMØDER

I. Hvis den judeoamerikansk-teknokratiske lægevidenskab er så fantastisk som system-medierne påstår, hvorfor mon der så findes så mange dødsens syge børn med sklerose, leukæmi, hjernecancer, autisme, o.s.v. overalt i Vesten?

Svarmulighed (A):
Jøder, kommunister og globalkapitalister vandt Anden Verdenskrig og har siden da haft frit spil til straffrit at eksperimentere med de indfødte vesterlændinges helbred, samfundsforhold, indvandringspolitik samt forplantnings- og kønsrollemønstre. Dette har de øjensynlig gjort, dels af gammeltestamentlige hævnmotiver ophobet siden antikken, dels af umættelig pengegriskhed og dels af kyniske magtpolitiske hensyn. Siden 1945 har disse naturbesudlende snylter-baroner, ved kulturmarxistisk masseindoktrinering i statsmedier og ved uddannelsesanstalterne, været i stand til gradvist at indføre et totalitært og folkemorderisk teknokrati-herredømme overalt i det undertvungne, demoraliserede og etnokulturelt forsvarsløse Vesten.
Svarmulighed (B):
Der er tale om tilfældige sammentræf af fuldkommen løsrevne og meningsløse omstændigheder, opstået, lissom … kvantemekanisk; ud af den blå luft og uden nogen som helst bevidst menneskelig indblanding.
Svarmulighed (C):
Almægtige mellemøstlige stammeguddomme fra ørkenen har af uransagelige årsager villet det sådan. Gå i kirke, bekend dine synder, bed regelmæssigere aftenbøn og lyt med større fromhed og andægtighed til din lokale SF-præst, hvis du vil ændre på forholdene i verden.

 

II: Hvis det er meningen at vi skal tro på at vi lever i et folkestyre med lighed for loven, hvordan kan det mon så være, at der findes særligt priviligerede grupper i samfundet; grupper som lovgivere og retssystem tildeler en juridisk særstatus der betyder, at forbrydelser begået mod disse grupper straffes hårdere end samme forbrydelser begået mod resten af befolkningen?

(A), (B) eller (C)?

 

III: Hvis overbefolkning er så stort et problem, hvordan kan det mon så være at de samme meningsdannere der advarer os mod at få børn af uegennytige verdensfrelser-hensyn (til klimaet, e.l.), samtidig anbefaler en fortsat racefremmed masseindvandring (som øger børnefødslerne i det i forvejen tætbefolkede Vesteuropa) for at afhjælpe den påståede ‘ældrebyrde’?

(A), (B) eller (C)?

 

IV: Hvis de oprindelige hvide befolkninger i Vesteuropa og Nordamerika er så intolerante, fremmedfjendske og racistiske som systemmedierne og NGOerne påstår, hvordan kan det mon så være, at resten af verdens overskudsbefolkning til stadighed strømmer hertil og tilsyneladende trives storartet iblandt os?

(A), (B) eller (C)?

 

V: Hvis tvangsdigitaliseringen er så gavnlig som de blindt fremskridtsoptimistiske progressivister påstår, hvordan kan det mon så være, at samme progressivister hele tiden kan fortælle om stadigt voksende trusler fra slemme russiske cyberkriminelle og hackere? Var det ikke meningen at digitaliseringen skulle begunstige hele samfundet og dermed også sikre os mod fjendtlige angreb såsom spionage, o.s.v.? Kan det virkelig passe at de mange højtuddannede og -lønnede teknokratiske eksperter ikke er i stand til at tænke mere end et år frem ad gangen? Er de monstro … idioter?

(A), (B) eller (C)?

 

VI: Hvis feminisme virkelig er så frigørende for kvinder, som 99% af politikere, akademikere og medieludere påstår, hvordan kan det mon så være, at virkeliggørelsen af feminismens kernedagsordner og opfyldelsen af dens succeskriterier gradvist får kvinder til mere og mere at ligne mænd, til mere og mere at overtage mænds funktioner og roller i samfundet, mens egentlige kvindelige dyder, såsom moderskab, madlavning, husflid samt den uvurderligt vigtige formidling af slægtshistorie og kulturarv til næste generation, ringeagtes og latterliggøres? Kan det virkelig være tegn på meningsfuld livsudfoldelse for selvbevidste og stolte kvinder … at blive gjort til en slags erstatningsmænd, tilpasset arbejdsmarkedets krav? –Er en status som køns- og barnløs arbejdsdrone for den globale finanskapitalisme virkelig efterstræbelsesværdig for Vestens kvinder, at de er villige til at afsværge og forkaste; udslukke deres eget inderste biologiske væsen og, i bogstaveligste forstand, sælge deres legeme og sjæl derfor?

fornedrende brutalisering og maskulinisering af kvinden: den logiske følge af feminismens dødbringende sejrsgang

(A), (B) eller (C)?

 

VII: Hvis det er meningen at vi skal tage påstanden om at vi lever i et folkestyre alvorligt, og hvis dette såkaldte demokrati skulle kunne retfærdiggøre, at vore politikere, embedsmænd og NGO-apparatjiks regelmæssigt rejser til andre lande (såsom østeuropæiske) for at belære disse landes ledere om det vestlige demokratis formodede fortræffeligheder, hvordan kan det mon så være, at befolkningen herhjemme i mellemtiden aldrig er blevet spurgt, eller har haft mulighed for at stemme, om, hvorvidt man har ønsket at se sit fædreland omdannet til et multietnisk samfund på blot få generationer?

(A), (B) eller (C)?

 

VIII: Hvis homoseksualitet og raceblanding er så oprørsk og rebelsk som lemmingerne forestiller sig, hvordan kan det mon så være, at alle de største medieforetagender, de multinationale selskaber, de vestlige regeringers statsinstitutioner og alle NGOerne konstant fremmer og normaliserer netop LGBT-dagsordnen og raceblandingen?

(A), (B) eller (C)?

 

IX: Hvis kvinder er så undertrykte i samfundet som feministerne påstår, hvordan kan det mon så være, at det, i nioghalvfems af hundrede tilfælde, er mænd der, i al slags vejr, risikerer liv og lemmer med at lægge asfalt på motorvejene; står for slamsugning, kloak- og renovationsarbejde; stilladsbyggeri og andet livsfarligt, beskidt og opslidende arbejde? Hvordan passer mænds daglige udførelse, år efter år, af ovennævnte arbejdsfunktioner ind i forestillingen om den hvide mands påståede ‘priviligerede stilling’ og ‘udbytning af kvinder’?

(A), (B) eller (C)?

 

X: Hvis det er meningen at vi skal gøre op med den hvide mands såkaldt ‘priviligerede stilling’ i Europa, Nordamerika og Oceanien, sådan som gymnasieelever og universitetsstuderende overalt i Vesten bliver hjernevasket til at mene, hvordan kan det mon så være at der fra systemmediernes og uddannelsesanstalternes side ikke fremstilles forslag om på tilsvarende vis, at gøre op med den sorte mands priviligerede stilling i afrikanske lande, den gule mands i Kina, Japan, Korea, o.s.v. eller den brune mands privilegier i mellemøsten, sydamerika, m.v.?

(A), (B) eller (C)?

 

Download vores nyeste app, scan rutinemæssigt dine øjne, dit ansigt og dine fingeraftryk på smartphonen nu og send dine svar via 5g WIFI til iCloud’en med det samme (du behøver ikke sende din adresse. Vi har allerede dine GPS-koordinater). Så er det måske dig der får lov til at tilbringe grundlovsdag de næste mange år ud i fremtiden i selskab med den flinke og sjove Morten Østergaard og alle de andre radikale fremskridtsvenner.

 

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

SOLOMØDRE [SIC], MEDICINSK ABORT OG ALLE DE ANDRE VELKENDTE GLOBALTEKNOKRATI-DAGSORDNER TRENDER [MED SYSTEMMEDIERS OG STATSINSTITUTIONERS HJÆLP] | ALDOUS HUXLEY FORUDSÅ UDVIKLINGEN FOR 90 ÅR SIDEN. ENESTE RIGTIGE MODSVAR PÅ GLOBALTEKNOKRATERNES OVERLAGT FOLKEMORDERISKE ANGREB ER HAD OG HÆVN

Hammersmedens blog har ingen forbindelse til Rasmus Ulstrup Larsen i videoen ovenfor. Hans udmærkede sagsfremstilling til trods forekommer det os, at han i forsøget på at tale fornuft til en systemuddannet lemming, begiver sig ud i et aldeles håbløst ærinde. Det er muligt at Ulstrup Larsen er gået ind til debatten i fuld bevidsthed om dette omsonste i hans forehavende. Måske han har fundet at det alligevel var forsøget værd. Det er svært på afstand at bestemme mandens bevæggrunde. Han skal under alle omstændigheder have ros for i det hele taget at have sat sig til modværge mod udviklingens tyranni.

Hvorom alting er, så kratter den konservative Ulstrup Larsen ikke overraskende kun i sagsforholdets alleryderste overflade. Ikke at hans indvendinger imod solomor [sic]- fænomenet i sig selv er dårlige eller ugyldige. Hans noget ensidigt moralske vinklinger på egoismen, uansvarligheden og de sociale uhensigtsmæssigheder ved selvvalgt ene-forældreskab er såmænd udmærkede … til en indledning. Problemet er at han aldrig rigtig kommer videre, og eksempelvis helt forsømmer at hentyde til den åbenlyst virkelige fare: statsmagtens og teknokratiets totalitære interesse i at udfase og erstatte faderrollen, opløse den biologisk selvbærende familie- og slægtsstruktur og derved gradvist tiltvinge sig fuldkommen vugge-til-grav styring med borgernes (klonernes) forplantningsevne.

Debatten er, dens emnemæssige mangler til trods, imidlertid særdeles betegnende for udviklingen i almindelighed og indeholder adskillige betydelige varsler, der lader os forstå med hvilken grundighed det kulturmarxistiske teknokrati, særligt siden 1945, har været i stand til at præge lemmingens sjæl og tænkeevne.

Man bemærker således at studieværten og hele udsendelsens tone emmer af trendy, fremskridtsoptimistisk velvilje overfor den ene part (systemets og udviklingens repræsentant), mens overbærende mistro og slet skjult modvilje bliver den anden (bagstræberiets og det gamle samfunds repræsentant) til del. Desuden er det såre karakteristisk og forventeligt, at netop den højtuddannede lemming (Ph.D. i ‘neuroscience’) er blevet så grundigt indprentet progressivismens teleologiske verdenssyn og så uigenkaldeligt indoktrineret til kulturmarxismens dogmer.

Som det vil være regelmæssige læsere af Hammersmeden og andre velunderrettede folkefæller bekendt, virker vore dages vestlige universiteter mere som rent kulturmarxistiske indoktrineringscentre end egentlige lærings-anstalter. Studerende med kritisk, selvstændig tænkning i behold når de ankommer, er som regel siet fra når kandidat- og ikke mindst Ph.D.-graderne skal tildeles.

Det er i denne forbindelse særdeles interessant at få bekræftet hvordan zombinaens ‘argumenter’ næsten udelukkende beror på ad hominem fejlslutninger og indholdsløs, forudprogrammeret progressivisme: “men, men, vi kan jo ikke have samme holdninger som i gamle dage”; “mener du så også at X (et andet givet progressivistisk tillært dogme) er slemt?”, osv. osv. På et tidspunkt opgylper hun ligefrem formuleringen, at vi da er nødt til at gå med samfundet (udviklingen), mens hendes gestik understøtter den formodet ustandselige og uangribelige bevægelse fremad.

–Fremad mod mere smart og bekvem teknokratisk indblanding i vores gammeldags privatliv, mere trendy fremmedgørelse fra Naturens fascistoide orden og mere moderigtigt udflydende kønsudjævning. På hendes gennemprogrammerede sind virker selve lyden af ordene ‘udvikling’ og ‘fremskridt’ (i særdeleshed når hun selv udtaler dem) som neurolingvistisk kodning, der udløser behagelige, sympatiske tanker, frihed (fra bekymringer), accept fra omverdenen og materielle belønninger fra hendes fjerne herrer i FN, EU, Verdensbanken, CFR, osv.

Endelig er det vigtigt at minde vore mandlige læsere om, at meget, hvis ikke hovedparten, af ansvaret for den uhyggelige lethed med hvilken globalteknokraterne har været i stand til at ødelægge og overtage styringen med vore samfund, i virkeligheden tilfalder os. Vestlige mænd.

Selvfølgelig er mænd, såvel som kvinder, under konstant elektromagnetisk, kemisk, medicinsk, økonomisk, demografisk og propagandamæssigt angreb fra globalteknokrater og kulturmarxister. Men ligegyldigt hvordan vi end vender og drejer sagen; ligegyldigt hvor rystende uansvarligt og utiltalende hovedparten af vestlige kvinder opfører sig under den globalteknokratiske massehypnose, så er det stadig mænd, der har (burde have) det endelige ansvar for vore familiers og nationers trivsel. Sandheden er imidlertid den lidet flatterende, at vestlige mænd, for det store flertals vedkommende, desværre opfører sig som uansvarlige børn.

Vesterlandske mænds deltagelse i raceskænding, eksempelvis, forekommer efter alt at dømme med omtrent samme hyppighed som hos kvinder (eftersom pålideligt statistisk materiale på området ikke er tilgængeligt, må vurderingen her bero på personlige iagttagelser). Den etnokulturelle bevidsthed hos både mænd og kvinder i det fjendtligt besatte Vesten er imidlertid efterhånden så forkvaklet, at raceskændere af begge køn tilsyneladende ofte betragter sig selv som gode og trofaste bedsteborgere. Fra tid til anden vil man endog se raceskændere, der, i eget selvbillede, fremstår som patriotiske fædrelandsstøtter, o.l.

Under alle omstændigheder bør ethvert unødigt bidrag til skærpelse af en i forvejen forpestet og forgiftet kønsfejde undgås fra ansvarlig racebevidst, nationalrevolutionær side. Vi har alle et ansvar for selvforbedring og for indtræden i kønsrollemønstre i overensstemmelse med Naturens orden. Det er denne gensidige forpligtelse kønnene imellem som vore dødsfjender i systemmedier og statsinstitutioner hele tiden søger at undergrave og sønderrive. Begge køn er under angreb og vi bør således, indenfor kredsen af naturlovsbevidste folkefæller, støtte op om hinanden på tværs af kønnene, snarere end at modarbejde hinanden. Forudsætningen er selvfølgelig at feminismen, som hører til blandt globalkapitalisternes giftigste og mest dødbringende våben, helt og aldeles forkastes.

Det er tillige af største vigtighed at man som racebevidst modstandskæmper forstår hvorledes den stadige udvikling hen imod mere og mere almindeligt forekommende samfundsopløsning, snigende teknokratisk totalitarisme og etnokulturelt massemord, som ovenstående video på så foruroligende måde anskueliggør, ikke beror på tilfældigheder, men er det logisk forudsigelige udkomme af overnationale magthaveres langsigtsplaner. Mange af disse magthavere, særligt indenfor den verdensomspændende finanssvindel, systemmedierne og universitetsverdenen, er som bekendt jøder … men dette gælder langt fra dem alle. Adskillige af globalteknokraterne kan således henregnes, ikke blot til andre racegrupper (og mulatter af varierende opblanding), men til den mest foragtelige og utilgivelige gruppe af alle: folkeforræderne.

Som nævnt i artiklens titel blev det meste af vore dages beskæmmende samfundsudvikling forudset af forfatteren Aldous Huxley, allerede i de tidlige 1930’ere. At bladre i hans udødelige mesterværk Fagre Nye Verden er på samme tid urovækkende og fascinerende. Deri beskrives med ætsende satire, dybt menneskekendskab og vidtfavnende historisk indsigt den eftergivenhed, letpåvirkelighed og ikke mindst den foragtelige tendens til medløberi der ulykkeligvis kendetegner så store dele af menneskearten.

Vi bringer her (endnu engang) Huxley’s berømte tale afholdt ved Berkeley universitetet i Californien, fra 1962:

En nutidig iagttager hvis evne til klarsyn, massepsykologisk indsigt og historisk grundet samfundskritik tåler sammenligning med Aldous Huxley’s, er Alan Watt, hvis uforlignelige internetforelæsninger allerede er blevet bragt her på bloggen flere gange før. I et interview hos den i dag diskrediterede Alex jones fra 2008 forudser Hr. Watt med forbløffende nøjagtighed snart sagt ethvert af de i dag indtrufne teknokratiske udviklingstræk, beregnet på massernes umyndiggørelse ved sædeligt forfald, åndeligt fordærv og fremmedgørelse fra Naturen, som vore dages lemminger så ubekymret svælger i, øjensynlig lykkeligt uvidende om deres egen dermed årsagsforbundne sjælelige, kulturelle og biologiske udslettelse:

Afslutningsvis en håndfuld nylige eksempler fra systemmedierne til yderligere anskueliggørelse af ovennævnte fænomen:

Radiovisen på P1, 23. juni, 2018 om teknokratiets rugemødre her. Tryk på afspilningsikonet for det relevante tidspunkt i udsendelsen.
Systemmedier om stigningen i medicinske og ufrivillige aborter her og her. Læg vel mærke til den kvindelige læges manisk stirrende Lykke Friis-øjne.
‘Familie uden Far’, medicinsk-teknokratisk normalisering fra TV2 Østjylland, 2017 her.
Uhyggeligt propagandaindslag om ‘forskellige familieformer’ fra TV Nordsjælland her.
Lægers ‘imponerende’ evner til at ødelægge Naturens orden fremstilles for den savlende hob uden skyggen af kritiske overvejelser af statsansatte propagandister her.
Grotesk masseselvmorderisk optrin fra Bloom-festivalen/P1 med live publikum her.
Vi skal ordret ‘lukke øjnene’ og hovedkuls intensivere mikrobølgestrålingen hundredfoldigt uden at overveje konsekvenserne, forklarer afsindig progressivistisk teknokrati-profitør i ramme alvor her.
Skatteyderbetalt soma-propaganda fra P1 føjer sig til den i forvejen lange række af systemmediernes besynderligt ukritiske promovering af LSD-mikrodosering her. (Tilrettelæggere: Lehmann og Hald.)
Professorer fortæller os at vacciner er ‘uspecifikt’ gavnlige også selvom de ikke forhindrer sygdomme her. Lone Frank fra Radio24Syv synes at vacciner ‘generelt’ gør ‘vores’ immunsystem stærkere.

Svaret på disse beskidte naturødelæggere, folkemordere og dødsprofitørers forbryderiske vanvidsgerninger bør være: kontrolleret, opbyggeligt had, hævngerrighed samt en urokkelig beslutsomhed på livslang fanatisk modstand.

Råd til overlevelsesstrategier i en afsindig verden beboet af naturfremmedgjorte zombier:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

UFORSONLIGT OG HADEFULDT SOMMERSOLHVERV 2018

Død over folkeforrædernes usle skøger og niddinge! Død over teknokratiets skændige og åndsforkrøblede lakajer! Død over de elendige, pestbefængte fjender af Naturens Orden!

Længe leve den ubetvingelige Ariske modstandsvilje! Længe leve vort uudslukkelige flammende had til fjenden! Længe leve vor glorværdige frihedskamp!

Ved Solhvervets højtid besinder vi os på vor højagtelse for Naturens evige Orden.

Vi hylder og ærer den hvide races krigere — både ved ihukommelse af fordums tiders tapperhed — men ikke mindst hilser vi med ærbødighed og taknemmelighed vor egen tids heltemodige frihedskæmpere. Vi forpligter os på livslang modstandskamp mod den hvide races ydre, såvel som indre, dødsfjender.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

HUTLIHUT! MULAT-DANMARK GODT I GANG VED VM I RACEBLANDING OG PAP-PATRIOTISME. OLÉ-OLÉ-OLÉ!

Panem et circenses.  International professionel fodbold, både hvad angår klub- og landsholdsturneringer, hører til blandt de folkemorderiske globalkapitalisters mest virkningsfulde propagandamidler til normalisering af de forhenværende europæiske nationalstaters fortsatte bastardisering.

Nedenstående uhyggeligt beskæmmende video- og billedmateriale taler for sig selv.

 

Folkemord er festligt, ikke sandt? Især hvis man får et par fadøl eller syv indenbords.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

LÆR AT ANSKUE, IAGTTAGE OG HÅNDTERE FJENDER SOM GRUPPER (GENERALISERING ER TÆNKNINGENS FØRSTE FORUDSÆTNING) | SANDHEDEN OM AFKOLONISERING [2.1]

Man må ikke generalisere eller sætte folk i båse … formaner systemets repræsentanter. Vi må helst heller ikke forestille os, at der skulle findes sammensværgelser (uha!), eller bare genkendelige mønstre, indenfor overnationale magtgrupperinger, minder samme tvivlsomme autoriteter os om. Det er nemlig ikke fakta-baseret at rette kritisk opmærksomhed mod teknokratiske magthavere i Vesten, må man forstå, og der er jo så megen farlig ‘fake news’ i omløb der ikke lige stemmer overens med de kulturmarxistiske dogmer som ‘alle er enige om’.

Vi skal tilsyneladende helst lade som om at ethvert oplevet fænomen; enhver tildragelse er en jomfruelig førstegangs-hændelse, aldeles løsrevet, ikke bare fra vores personlige fortid og erfaringsgrundlag, men også fra svundne tiders historisk ophobede fælleserfaringer.

At bero på sit eget erfaringsgrundlag; at stole på sin egen dømmekraft og sanseapparat … er uden tvivl fordomsfuldt. Alle mennesker skal bedømmes individuelt; uden forudindtagede holdninger, ikke sandt?

Så hvis man ser en gruppe højrøstede arabere eller negre med alle de typiske kendetegn på kriminalitet og utilregnelig adfærd komme imod en på gaden, så skal man for alt i verden ikke dømme dem på forhånd. Nej, man skal ifølge akademikerne og mediekommentatorerne i så fald netop skynde sig at lægge alle sine slemme fordomme til side, åbne sit sind og, frem for alt, ikke bekymre sig eller skære alle over en kam. Sigøjnere der gruppevis lusker omkring ens hjem ved nattetide er alle individer, om hvem intet kan siges med sikkerhed før man har udspurgt dem enkeltvis og fordomsfrit om deres forehavende. Måske de blot er på spadseretur, kigger på stjerner eller desperat har brug for et glas vand. Nogle af dem har sikkert været udsat for racisme og trænger nu til trøst og opmuntring. Andre er uden tvivl faret vild og har brug for din hjælp til at finde vej hjem. Atter andre har måske bare lyst til at snakke. Danskere er jo så indelukkede.

Generalisering, altså det at inddele virkelighedens forskelligartede fænomener og tildragelser i ordnede kategorier, er imidlertid en første forudsætning for logisk tænkning. Uden generalisering, ingen tænkning. At undlade generalisering er i intellektuel forstand det samme som at tage bind for øjnene inden man forsøger at krydse en motorvej i myldretiden.

Systemtrænede professorer og velbetalte medieludere har ikke desto mindre i disse år særdeles travlt med at fortælle os hvor latterligt og helt ubegrundet det er at gøre sig ikke-godkendte, selvstændige overvejelser, uden deres velmente kulturmarxistiske ekspertvejledning. Og inden for kulturmarxismen må man som bekendt kun generalisere om særligt forhåndsgodkendte emner, såsom hvide mænds slette motiver.

Kvoteprofessoren Vincent Hendricks er blandt systemets foretrukne talsmænd for denne så hyppigt forekommende holdningsbearbejdning og adfærdstræning:

For den opmærksomme iagttager er hensigten åbenbar: at vænne de oprindelige vesterlændinge fra kritisk tænkning og aflede deres opmærksomhed væk fra politisk og/eller historisk upassende emner. Budskabet er i virkeligheden, at for megen selvstændig tænkning ikke rigtig er velset. Tænkning er jo noget vi har de systemansatte eksperter til. For megen tænkning blandt almindelige mennesker er tegn på angst og paranoia, må man forstå. Tænkning er noget man skal have autorisation til … en særlig tilladelse som man får på de dertil indrettede skatteyderfinansierede institutioner, hvor man lærer at tænke i de rigtige kulturmarxistiske baner og filtrere slemme ikke-godkendte sammensværgelsesteorier fra.

Det går i det hele taget ikke an for almindelige danskere at beskæftige sig med årsagssammenhænge de ikke forstår sig på, lyder det samstemmende fra universitetsprofessorer og bestsellerforfattere. Som regel hviler denne deres besynderlige sagsfremstilling, til fordel for uvidenhed og ligegyldighed(!), på meningsløse non sequitur ‘argumenter’ om at flere dør i trafikken end af indvandrervold og terror, at mennesker altid har frygtet udviklingen, det ukendte eller lignende bedrageriske floskler.

Her kan man høre et nyligt eksempel på fænomenet.

Lidt historisk baggrund de ikke viser i systemmedierne:

I vestlige lemmingers gymnasiepigeforestillinger fremstår afkoloniseringen i Afrika uden tvivl i hollywoodfilmens velkendte manikæiske billedsprog: smukke heroiske negre der, imod alle odds, frigør sig fra de slemme, onde og sadistiske hvide koloniherrer. Selvfølgelig til en passende ubrudt strøm af sentimental underlægningsmusik.

Sandheden er ikke overraskende noget mere nuanceret.

Hvide afrikanere, fortrinsvis af nederlandsk, engelsk og fransk oprindelse, har beboet deres hjemlande i Afrika siden 1600-tallet. Disse vore udvandrede racefæller har udforsket, kultiveret og opdyrket disse lande gennem århundreder. Også danskere har deltaget i denne prisværdige og underbelyste indsats for opdyrkning og bosættelse af det sydlige Afrika.

Negrene, som lemmingerne i deres medieskabte uvidenhed forestiller sig beboede disse landområder før de slemme hvide sadister i ondskab fordrev dem, er i virkeligheden indvandret, eksempelvis til Sydafrika, fra nordligere områder i Afrika, fordi de hvide afrikaneres driftige tilstedeværelse i syden gav dem mulighed for her at finde beskæftigelse, levnedsmidler af høj kvalitet, o.l. De afrikanske negres befolkningsantal, overalt på kontinentet, er vokset på grund af den hjælp europæere i århundreder har givet dem.

Gymnasiepigerne (m/k) i Vesten er imidlertid trænede til, at man som hvid altid forventes først og fremmest at sympatisere med racefremmede og tage afstand fra/udvise mistænksomhed overfor egne racefæller. Negrenes talrige morderiske overgreb på hvide afrikanere i Sydafrika og Rhodesia eksisterer ganske enkelt ikke i lemmingernes bevidsthed, ikke bare fordi historierne herom aldrig præsenteres for dem i systemmedierne, men fordi de er institutionelt programmeret til at frasortere enhver information, der ikke passer ind i deres grundigt indprentede, kulturmarxistiske antihvide skema.

Denne film viser med al ønskelig tydelighed hvor løgnagtig og forræderisk den kulturmarxistiske fremstilling af afkoloniseringen er. Desuden lader den os forstå hvorledes den universalistiske kristendom har været blandt de stærkest medvirkende faktorer til hos tilstrækkeligt mange Hvide afrikanere at frembringe den besynderligt selvmorderiske og etnokulturelt forvirrede verdensanskuelse, der har gjort dem tilbøjelige til, på så uansvarlig vis, frivilligt at afgive de lande deres forfædre under århundreders opofrelse, tapperhed og slid havde vundet for dem, til negrene.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar