HAR DU HUSKET DIN ‘BINGE-WATCHING’ PROPAGANDA-OPDATERING I DAG? MÅSKE DU GÅR GLIP AF, TIME EFTER TIME AT SIDDE UBEVÆGELIGT HENSUNKET FORAN DIN TELESKÆRM OG I HYPNOTISK FORSTÆRKENDE MØRKE, PASSIVT INDOPTAGE VELTILRETTELAGTE DOSER AF TIDENS POLITISK KORREKTE BUDSKABER, DISKRET INDLEJRET I UNDERHOLDNINGEN OG I DE FULDKOMMEN FIKTIVE, FRIT OPDIGTEDE FANTASIVERDENER, SOM ABSOLUT INTET HAR MED DIT EGET LIV OG SKÆBNE AT GØRE, UDTÆNKT AF MEDIEJØDER DER TJENER MILLIONER PÅ INTETANENDE, DEMORALISEREDE VESTERLÆNDINGES SLØVSIND OG TRANG TIL UMÅDEHOLDEN ESKAPISME … HVIS IKKE DU, TIME EFTER TIME, SIDDER UBEVÆGELIGT HENSUNKET FORAN DIN TELESKÆRM OG I HYPNOTISK FORSTÆRKENDE MØRKE, PASSIVT INDOPTAGER DE VELTILRETTELAGTE DOSER AF TIDENS POLITISK KORREKTE BUDSKABER, INDLEJRET I UNDERHOLDNINGEN OG I DE FULDKOMMEN FIKTIVE, FRIT OPDIGTEDE FANTASIVERDENER, SOM ABSOLUT INTET HAR MED DIT EGET LIV OG SKÆBNE AT GØRE, UDTÆNKT AF MEDIEJØDER DER TJENER MILLIONER PÅ INTETANENDE, DEMORALISEREDE VESTERLÆNDINGES SLØVSIND OG TRANG TIL UMÅDEHOLDEN ESKAPISME

Hvis du betaler indkomstskat eller på anden vis beskattes, eksempelvis af din ejendom eller almindeligt forbrug i Danmark, har du betalt for disse følgagtige propagandisters universitets(!)uddannelse. Derefter har du betalt for deres ansættelse og aflønning hos TV2 samt på Radio24Syv. Nu betaler du for deres løn i Danmarx Radio. Hvad mon deres ‘arbejde’ går ud på? Tilsyneladende bare at pjanke uskyldigt fnisende om jødisk producerede TV-serier fra USA, ikke sandt? I virkeligheden bliver de efter alt at dømme betalt af de korrupte statsmedier (med skatteinddrevne midler) for regelmæssig deltagelse i ødelæggelsen af nordisk-germansk kultur i Danmark. De er således, som hovedparten af journalister og medieansatte, at regne for globalist-håndlangere. Om de selv til fulde forstår dybden af disse sammenhænge er dog tvivlsomt

At bruge sit liv, time efter time, uge efter uge og år efter år, på at sidde og glo på de samme serier som millioner af andre lemminger også sidder og glor på; at ‘tænke’ i de samme mønstre samt reagere følelsesmæssigt med en fuldkommen forudsigelig ensartethed på særligt forudbestemte tidspunkter i handlingen, nøjagtig som de jødiske instruktører og producenter af disse serier, efter anvendelse af velgennemprøvede adfærdspsykologiske påvirkningsmekanismer, har villet det … er cool.

Det ved vi fra medieludern… [host!]: de akademisk uddannede serieeksperter Frederik Dirks Gottlieb (tilfældigt efternavn) og Kasper Lundberg som, inden deres uvurderlige ekspertbistand på så vigtigt et kulturområde som tøsepjanket gymnasieniveau-analyse af pøbelamerikanske TV-serier blev stillet til rådighed for Danmarx Radios taknemmelige P3-lyttere, allerede i årevis har beriget det danske åndsliv med fuldstændig samme type af følgagtig judeoamerikansk globalistpropag… [host!]: relevant kulturstof som langt de fleste moderne mediebrugere kan relatere sig [sic] til hos de ligeledes skatteyderfinansierede statsmedier Radio24Syv (Stream Team) og TV2 (Serieland).

Vi er allesammen helt vilde med og fascinerede af vores judeoamerikanske serier, er vi ikke?

Det er sjovt og spændende at se på sjove og spændende ting. –Som andre folk gør.

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SNYLTERØKONOMI ER SNYLTERØKONOMI. LIGEGYLDIGT HVOR MANGE INDHOLDSLØSE JUDEOAMERIKANSKE PSEUDO-FAGUDTRYK DENS KORRUPTE FORTALERE KAN AFLIRE I SKATTEYDERBETALT RADIO. GØR SOM ALAN WATT: STIL KRITISKE SPØRGSMÅL. HVORFOR BLIVER DINE HÅRDT TJENTE PENGE EKSEMPELVIS HELE TIDEN MINDRE OG MINDRE VÆRD? HVORFOR TILLADER VI AT INTERNATIONALE ‘INVESTORER’ SPEKULERER I OG PROFITERER FEDT PÅ UANSVARLIG TUSKHANDEL MED VORE FÆDRELANDES NEDARVEDE RIGDOMME?

^Udsendelsen her er fra 2015, men spidder ikke desto mindre udmærket den forbryderiske internationale snylterøkonomi. 

 

Millionærklubben på Radio24Syg: statsfinansieret spekulant-propaganda. Skatteyderne betaler.

På den skattefinansierede globalist-propagandakanal Radio24Syg har kun ganske få programmer kørt uafbrudt siden stationen gik i luften i 2011. Ét af dem hedder tilfældigvis ‘Millionærklubben’. Fem dage om ugen, året rundt, får globalkapitalistiske snylterspekulanter her mulighed for at udbrede sig om deres forbryderiske svindelnumre og prale indforstået med deres parasitære udnyttelse af hårdtarbejdende danske lønmodtagere.

Deres latterlige judeoamerikanske pidginsprog kan ikke skjule hvad de beriger sig på: samvittighedsløs snylten på det arbejdende folk.

Hvis man kan kontrollere sine opkastningsfornemmelser er følgende program særligt afslørende for de økonomiske blodiglers samfundsødelæggende virksomhed og for deres kulturelle armod:

Organiseret snylteri og finanssvindel forsøgt ophøjet til videnskab, såkaldt ‘teknisk analyse’, i skatteyderbetalt radio.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HVAD SKAL REDDE VESTEN FRA DET JUDEOAMERIKANSK STYREDE KULTUR- OG SÆDELIGHEDSFORFALD DER HAR BØSSIFICERET, FORKRØBLET OG USKADELIGGJORT VORE SAMFUND INDEFRA SIDEN 1945? ALT-RIGHT BEVÆGELSEN HAR HELDIGVIS LØSNINGEN: MERE JUDEOAMERIKANSK KULTUR- OG SÆDELIGHEDSFORFALD, SELVFØLGELIG. OG DERMED ENDNU MERE BØSSIFICERING, FORKRØBLING OG USKADELIGGØRELSE. LIDT LISSOM NÅR DØDBRINGENDE SYGDOMME, SPRØJTET IND UNDER HUDEN PÅ SPÆDBØRN, HELBREDER OS FOR SAMME DØDBRINGENDE SYGDOMME. EN MEDICINSK [OG SÆRDELES INDBRINGENDE] PRAKSIS SOM DE REBELSKE [UHA!] ALT-RIGHTISTER TILFÆLDIGVIS OGSÅ LIDENSKABELIGT FORSVARER [opdateret]

Nyere vestlig politisk historie fortæller os godt nok om nogle helt ubetydelige og ligegyldige, gentagne forsøg på, fra de kapitalistisk-zionistiske efterretningstjenesters side, at infiltrere og uskadeliggøre den ægte nationale modstand, ved at lede den i retninger der, for de korrupte og globalistbesatte statsmagter, er aldeles harmløse.

Men en sådan virksomhed må nu utvivlsomt og endegyldigt være lagt på hylden og kan i hvert fald, selvfølgelig, overhovedet slet ikke, under nogen som helst omstændigheder tænkes at finde sted i Danmark. Kun skøre konspirationsteoretikere kunne tro noget sådant. Og Alt-right bevægelsens tilhængere tror ikke på skøre sammensværgelser. De er nemlig kommet meget videre. Så meget videre, faktisk, at deres verdensbillede og idealer kunne synes at være smeltet uadskilleligt sammen med selve det system de ‘bekæmper’.

Men Alt-right fænomenet har slet, slet ikke noget at gøre med at letmodtagelige, godtroende, kulturelt forvirrede og demoraliserede vestlige unge mænd, så snart de begynder at gøre sig deres første spæde overvejelser om hvorfor mon deres fædrelande går i opløsning omkring dem for år efter år at forandre sig til multietniske og feministiske diktaturstater, af vellønnede efterretningsagenter på internettet, umærkeligt får deres verdensanskuelse drejet over i en tandløs homo- og jødetolerant party-udgave af harmløs fup-patriotisme, således at globalist-oligarkerne i ro og fred kan nyde deres snyltertilværelser mens deres tjenstvillige lakajer i alle vestlige regeringer og institutioner uhindret kan arbejde videre på indførelsen af verdensstaten og det dertil påkrævede folkemord på den hvide race, uden nogensinde at skulle bekymre sig om virkelig, fysisk slagkraftig modstand.

Alt-right miljøet er overhovedet heller ikke noget slaraffenland der står pivåbent for fjendtlige efterretningsagenters infiltration ind i lunkent nationalsindede kredse, så at fremspirende, potentielt genstridige tankeforbrydere, som på sigt kunne udvikle sig problematisk for systemet, tidligt kan blive registreret og kulturelt bearbejdet (afvæbnet og bøssificeret).

Det har tydeligvis heller ikke noget at gøre med at tilliden til det demokratiske system blandt vestlige unge mænd gives kunstigt åndedræt ved fremstillingen af gennemkorrumperede zionistisk-kapitalistiske politikere som patriotiske frelserfigurer der kan redde os fra etnokulturel undergang, hvis altså bare de får tilstrækkeligt mange stemmer ved systemets tilbagevendende valgritualer.

Når Alt-right bølgen som alt andet byldepest-besmittet kloakvand fra USAs jødiske kulturindustri, gennem systemmedierne skyller ind over landet og tusinder af intetanende unge mænd lader sig lokke af samme psykologiske kneb som reklamebranchen og kulturmarxismen i masseindoktrineringsøjemed allerede har brugt i årtier, såsom tilskyndelse til harmløst pseudo-oprør og udnyttelse af rodløse unges trang til at være trendy med de trendy … så er det derimod udtryk for fremvækst af en græsrodsbevægelse. –Det er sådan det hænger sammen.

Selvfølgelig har det ikke noget som helst at gøre med at tage trykket af den potentielt revolutionære vestlige ungdom ved at lede dens opsparede vrede ned ad politiske blindgyder, der er totalt harmløse for det globalkapitalistiske systems magthavere, eller gradvist vænne os til at modstand mod systemet … i virkeligheden er det samme som tilpasning til systemet og at overholdelse af dets kernedogmer, såsom evig ærefrygt for det hellige, urørlige holocaust, kønsudjævningens uantastelighed, troen på det uhæmmede teknologi- og farmaceutisk-medicinske fremskridt samt frihed gennem seksuel usædelighed som en særlig vestlig dyd der ikke kan betvivles, er ufravigelige betingelser for sand pap-patriotisme.

Alt-right bevægelsen består nemlig af online frontkæmpere, som bekriger deres tåget definerede fjender i internettets pacificerende drømmeverd…, øhh, vent lidt:  cyberslagmarken, selvfølgelig … ved at sprede farlige ‘memes’ og ‘lulz’ i cool chatrum som ingen ved hvem har oprettet, frekventerer eller overvåger. Her har digitalnørderne med omstillingsparate kønsidentiter mulighed for, via deres oprørsk indkøbte, nyeste IT-udstyr fra Kina, sammen at være festligt frække, udveksle manga- og andre softcore porno-tips og generelt opføre sig rigtig uvornt og ungdomsoprørsk i en form, der tilfældigvis er så tilpas retningsløs, vag og pjattet, at ingen rigtig for alvor behøver blive foruroliget derover. Samtidig er de så selvironisk sympatiske og deres ledere begavet med så megen medietække og så mange kontakter i journalistmiljøet, at de ‘fjendtlige’ systemmedier og andre statsinstitutioner skam gerne dagligt er behjælpelige med at udbrede det slemme, farlige og rebelske Alt-right budskab om …

–Ja … hvad var det nu egentlig lige budskabet var igen?

Lad os til påmindelse fremdrage et par hjemlige eksempler på hvad disse moderne rebeller bekender sig til:

Her fortæller Mikkel Andersson, radio24Sygs huspappatriot, med yderst tilpasningsdygtige alt-right sympatier, om hvordan ‘medierne [har] bidraget til en ubegrundet frygt for et [sic] livreddende [HPV] vaccine’.

Her skriver samme Andersson i det rebelske frontkæmperdagblad Berlingske Tidende om samme emne, vaccinekritikkens slemme og uantagelige sammensværgelsesteorier, en sag der åbenbart ligger ham meget på sinde. Globalisterne og BigPharma må utvivlsomt bævre af frygt for Andersson’s hvæssede pen sådan som han understøtt … [host!] –gør identitært oprør mod dem.

Her kan vi læse hvordan den rebelske og tabu-nedbrydende Alt-right sympatisør Andersson, mod et uden tvivl beskedent og kun rent symbolsk vederlag, under titlen ‘Holocaustbenægtelse: hvorfor tror folk på skøre ting?’, er rejsende i oprørske foredrag om ‘hvordan [det] kan være, at nogle mennesker bliver overbevist af pseudovidenskablige konspirationsteorier’.

Her kan man høre den spændende fortælling om en homoseksuel internetkriger, ‘Viking83’, der heroisk ‘trollede’ som ‘stjerne-admin’ [sikke trendy] under Alt-right bevægelsens medvirken i Donald Trump’s teaterforest… [Host!] —præsidentkampagne. Dette moderne helte-epos formidles i noget der kunne minde om en slags dansk, hvis man ser bort fra omtrent hvert tredje ord der ytres. Budbringeren af de forbudne og farlige tanker er en Frederik Kulager fra Politikens kulturredaktion, en af Alt-right rebellernes velbekendte jagtmarker.

I tider hvor Rådhuspladsen i landets hovedstad omdøbes til Pride Square, hvor repræsentanter for alle samfundets institutioner marcherer taktfast tolerant under regnbuebannerets manende blafren og spændende jødisk verdensanskuelse kværnes ind i ungdommen døgnet rundt, må vi forstå på de fremsynede Alt-rightister, at det netop er homoseksuelle jøder, såsom den spændende og farverige Milo Yiannopoulos, der vil komme at lede den pap-patriotiske modstand til sejr.

8edf817f052fa37e10d1bff013d1a99a--milo-yiannopoulos-stupid-people

Herfra skal der ønskes et venligt Held og lykke med projektet. Håber det vil lykkes at [længere pause], hvad var det nu vi talte om? [øhhh?]

Nå jo. Alt-Right projektet. Beklager meget. Glemte igen lige kortvarigt hvad det var det gik ud på. Memerne. Selvfølgelig. ‘Lulzene’. Indyndelsen hos jødemedierne. Den fortsatte bøssificering. Nedbrydelsen af tabuer (minus dem som systemet ihærdigst opretholder).

Held og lykke med det hele.

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

DET JUDEOAMERIKANSKE, NATURLOVSFJENDTLIGE OG FOLKEMORDERISKE SYSTEMS SNARLIGE UNDERGANG BØR I SANDHED FEJRES. HIL FRIHEDSHELTEN VARG VIKERNES!

Ariske brødre og søstre.

Vi har kun ét liv. Spild det ikke.

Lad historien bevidne at vi har levet og lad os for alvor byde globalisterne og forræderbærmen trods, så det kan mærkes og giver genlyd.

Hvis vi fortsat tåler at uvedkommende snyltere bortstjæler vort fædreland for næsen af os uden at gøre modstand … da har vi ikke længere fortjent at henregne os til denne verdens frie folkeslag.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

GENGANGERULVEN [MÅ BESTEMT HAVE MISFORSTÅET HVAD MODSTAND DREJER SIG OM]

 

–Fra papirlovspatrioterne ved vi jo, at rigtig modstand drejer sig om at indsamle underskrifter samt indynde sig hos systemmedierne, så nydanskerne og kulturmarxisterne ikke bliver sure på os eller måske kommer til at synes vi er usympatiske, mens de systematisk arbejder videre på at gøre det danske folk til fremmede i eget fædreland.

Budskaberne i ovennævnte video skal under alle omstændigheder forstås metaforisk.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

ALAN WATT | CUTTING THROUGH THE MATRIX 1625+1626 | Juli/August 2017 [opdateret 2.01]

Kære nationalsindede folkefæller: HOLD JER FRA DET FOLKEMORDERISKE SYSTEMS PETROKEMISKE GIFTSTOFFER! DER ER HOMOER NOK I GADERNE ALLEREDE.

Kosten bør selvsagt være økologisk og/eller biodynamisk, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Konventionelt dyrket frugt, eksempelvis, kan måske nok fremstå indbydende. Det tillokkende ydre til trods, indeholder de imidlertid hormonforstyrrende giftstoffer. Særligt børn er modtagelige og sårbare overfor disse stoffer.

Slik, kager og sodavand er at betragte som gift og bør kun indtages i stærkt begrænset omfang, hvis overhovedet.

Overvægt samt højt alkoholforbrug kan begge medvirke til forøgelse af østrogenniveauet hos mænd. Vegetarianisme kan ligeledes fremme udviklingen af kvindelige kønshormoner hos mænd, især hvis kødet erstattes med soya-produkter.

Dette betyder ikke, at daglig kødspisning derfor er hverken nødvendig eller tilrådelig. Kvalitet frem for kvantitet er her, som i andre af livets forhold, en udmærket rettesnor. Indtagelse af kød af ringe eller middelmådig kvalitet er, både fra et dyrevelfærdsmæssigt (etisk-åndeligt) og et sundhedsmæssigt synspunkt, en dårlig idé, eftersom medicinrester, dyrets sygdomme samt dets vanskæbne, ligegyldigt hvordan man end vender og drejer sagen, vil havne i det legeme der indtager kødet og den sjæl der foretager valget.

Indtag af komælk fra de store industrimejerier er selvindlysende unaturligt og må ligeledes frarådes. For det første fordi de sagesløse malkekøer vanrøgtes og dernæst fordi deres unaturligt høje mælkeproduktion kan virke hormonelt forstyrrende på mennesker.

Grundet det globalkapitalistiske systems krav om evig vækst i rentabilitet og profit, bliver køernes malkeevne kunstigt holdt på et unaturligt højt leje ved hormon-tilskud, iblandet foderet og på anden vis. Oste af høj økologisk eller biodynamisk kvalitet samt et begrænset indtag af yoghurt og eksempelvis kefir burde dog ikke give anledning til problemer.

Undgå helst alle slags konventionelt markedsførte parfumer, cremer, shampo, deodorant, aftershave, hårgelé, hårfarve, osv.

Vesterlændinge, både kvinder og mænd, går alt, alt for meget til frisør. For mænd bør maskinklipning og en grov, uparfumeret, økologisk håndsæbe til hårvasken være rigelig opmærksomhed at ofre på hårpragten. For nationalsindede og racebevidste kvinder med passende langt hår, kan det selvfølgelig være nødvendigt med hårshampo. Benyt i så fald en uparfumeret og økologisk variant.

Det er uhensigtsmæssigt, uhygiejnisk og et umiskendeligt tegn på kulturelt forfald, at gifte og forlovede kvinder i Vesten lader deres hår flagre ustyrligt rundt under eksempelvis benyttelse af offentlig transport eller når de til daglig færdes i byernes gader.

Mænd bør som udgangspunkt bære kort, velsoigneret hår. Kvinder som udgangspunkt langt, men i fletninger eller på anden vis under rimelig kontrol. De vestlige bymidter og disses elendige, afsjælede beboere bærer præg af kulturelt forfald på så mange måder, at det bliver uoverskueligt at remse dem alle op i denne artikel.

Kosmetikprodukter er ikke blot stærkt hormonforstyrrende, kræftfremkaldende og på sigt steriliserende. Brugen heraf er desuden, siden Anden Verdenskrigs afslutning, gennem de fjendtligt kontrollerede massemediers daglige propagandapåvirkning, blevet normaliseret til europæiske kvinder i bestræbelsen på at demoralisere vore nationer.

Kun ludere og løsagtige skøger brugte overdreven sminke, parfume og smykker (jewelry), indtil vor kultur blev overtaget af fjendtligsindede jøder og andre globalkapitalister i 1945. En dydig og ærbar, nordisk-germansk kvinde bør selvsagt ikke klæde sig som en prostitueret, ej heller tilstænke sig med kvalm bordelparfume, hvis giftigt syntestiske afdunstninger kan lugtes milevis omkring.

Trenden med overdreven tatovering (til begge køn!) må desuden betragtes, ikke blot som endnu et judeoamerikansk angreb på europæisk kultur, men som et (desværre vellykket) forsøg på biologisk krigsførelse ved mediebåren adfærdsstyring.

Regelmæssig rygning af cigaretter må som udgangspunkt betragtes som et tegn på ringe viljestyrke. Der kan gøres undtagelser for visse former for tobaksrygning (pibe, cigar) i begrænset omfang og ved særlige lejligheder, grundet bestemte kulturelle forhold. Desuden er det kun forståeligt, at frontsoldater før, under og efter ildkamp mod fjenden beroliger nerverne med et par velfortjente smøger. Men den cigaretafhængige civile vesterlænding, der ikke kan styre sin slavetrang til i dyre domme at betale for at begå langstrakt selvmord, udviser en viljesvaghed der ikke i grunden adskiller sig fra den heroin-, porno-, eller hashafhængige tabers.

Benyt mobiltelefon og andre mikrobølgesendere, såsom trådløs IT, tablets, bærbare, osv. så lidt som muligt. Særligt for børn er dette yderst vigtigt, da disse uskyldige skabninger er mindre modstandsdygtige end voksne overfor strålingens mange skadelige virkninger (herunder sterilisering). Under bilkørsel er Wifi og mobiltelefoni mere skadeligt end ellers, da senderne her skruer op for mikrobølgesignalet for at tilkoble (“roame”) mellem de forskellige master.

P-piller og vacciner kan kædes sammen med adskillige alvorlige sygdomme og bør selvsagt undgås.

Også konventionelt markedsførte rengøringsmidler (særligt de såkaldt ‘antibakterielle’ med syntetiske dufte), vaskepulver og skyllemiddel til tøj, samt tandpasta kan med fordel fravælges for økologiske løsninger.

Renlighed og personlig hygiejne kan, som al anden dyd, ikke købes i supermarkedet, ligegyldigt hvor farvestrålende emballager reklamebureauerne så end pakker restprodukterne fra den petrokemiske industri ind i.

Selvtugt og knofedt er de eneste pålidelige rengøringsmidler, der virker på lang sigt. Varmt vand og aske er tilstrækkeligt som hjælpemiddel, såfremt disse egenskaber er til rådighed.

Al jødisk produceret underholdning, det være sig TV-udsendelser, streaming-tjenester (såsom Netflix, HBO Nordic, o.l.), biograffilm, radio, popmusik, computerspil og i særdeleshed pornografi, bør så vidt muligt undgås til forhindring af sjælelig forgiftning (med mindre selvfølgelig disse fænomener studeres med henblik på modpropaganda og folkeoplysning).

I årtier har økologisk bevidsthed, naturbeskyttelse og teknologikritik været betragtet som udpræget venstrefløjs-tankegang. Den forlorne højrefløj (den falske opposition) har udvist en grel mangel på forståelse og/eller korruption indenfor dette felt, til folkets ugunst.

–Den slags vanetænkning må endegyldigt ophøre.

Globalisterne søger åbenlyst at svække og ødelægge vore nationer. Dette flersidige angreb foretages ved kemisk (herunder farmaceutisk), elektromagnetisk og åndelig forgiftning. Desuden benyttes masseindvandringen i forsøget på endegyldigt at umuliggøre national solidaritet.

Disse forskelligartede våben bruges samtidigt og i utallige afskygninger, til dels fordækt og til dels i det åbne af den Ariske races dødsfjender.

For enhver nationalsindet folkefælle er det en pligt at gøre sig bekendt med disse forhold og sætte sig til modværge, således at fremtidige slægtled kan fødes og vokse op med så få arvemæssige belastninger som muligt.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HAD (I DET RETTE MÅL) ER SUNDT OG LIVSNØDVENDIGT SOM ÅNDELIG DRIVKRAFT NÅR FJENDER MED MORDERISKE HENSIGTER OG DERES ZOMBIFICEREDE HORDER AF MEDLØBERE SKAL BEKÆMPES [opdateret]

 

“They never will love where they ought to love, who do not hate where they ought to hate”

–Edmund Burke

 

Had er en naturlig menneskelig sindstilstand. Mennesker uden evnen til at nære og føle oprigtigt og fuldtonet had, når det er berettiget, er ganske enkelt sjæleligt ufuldkomne.

Uden had – intet fuldendt sjæleliv.

Uden had – ingen sand kærlighed.

Uden had – ingen lidenskab.

Uden had – ingen modstandsdygtighed overfor alvorlige overgreb.

Af disse grunderkendelser følger selvsagt ikke, at man bør anstrenge sig for at svælge i svovlfrådende had morgen, middag og aften. Blot lader de os forstå, at det er hensigtsmæssigt at kunne hade; at forbeholde sig muligheden for at lade sit sind opfylde af berettiget had, eksempelvis mod en dødsfjende der måtte have begået en utilgivelig personforbrydelse eller en grov krænkelse mod Naturens Orden.

Altså vigtigheden af at have en sådan evne i behold. –Til hvis det en skønne dag skulle blive nødvendigt at benytte den som åndeligt brændstof til, for eksempel, et retfærdigt hævntogt eller lignende tvingende omstændigheder. Som med alle følelser og sindstilstande er mådehold og disciplin, også når det gælder had, selvfølgelig påkrævet for ikke at ende i sine affekters vold.

Had er, som kærlighed, ikke en dagligdags følelse der bør bortødsles på almindeligheder.

Ulykkeligvis har flertallet af vesterlændinge, at dømme efter den udbredte instinktsvaghed og det herskende politisk-kulturelle leje af almindelig åndelig forarmelse, fået denne livsvigtige evne, enten lammet ved fjendtlig psykologisk manipulation, på anden vis sat ud af kraft eller … aldeles udslukt.

–Hvorfor mon?

Som det er tilfældet med etnokulturelt troskab (almindelig kendt under propaganda-betegnelsen racisme) er vesterlændinge siden 1945, med tiltagende pavloviansk grundighed, blevet lært at det er ondt, og ikke mindst socialt utilladeligt, at hade.

Fra reglen om denne institutionsdrevne tabuisering af had gøres imidlertid to vigtige undtagelser i den allestedsnærværende lydighedstræning af vesterlændinge.

1. Had rettet mod tvangsglobaliseringens modstandere og mod magtjødernes fjender er ikke blot tilladt, men tilskyndes ved karrieremæssige belønninger og andre fordele for de som forstår at krybe tilpas ydmygt og tjenstvilligt, samt danse med det fornødne mål af betingelsesløs ivrighed efter deres herrers pibe.

2. Selvhad, rettet mod den Hvide race og dermed mod ethvert tiltag eller ordning der har til formål at varetage denne gruppes kernehensyn, er ikke blot tilladt, men tilskyndes ved karrieremæssige … , osv., osv., osv.

Hvad betyder en sådan indskrænkning i den fælles sjælelige udvikling; en sådan forkrøbling af det fælles åndelige beredskab mon for en nation? –for en kultur?

–Hvilke politiske følger har en sådan åndelig massekastrerering monstro indebåret for Vesten?

Længe inden jøder og andre naturfjendtlige globalkapitalister fik adgang til vore dages elektroniske massehypnosemidler til endnu grundigere end hidtil, at kunne indoktrinere deres vesterlandske undersåtter med forbuddene mod naturligt had og racetænkning, lærte en opdigtet jødisk og protokommunistisk sagnfigur ved navn Jesus vore forfædre, at elske deres fjender. Denne Jesus, eller rettere: de jødiske forfattere til bibelen (samlingen af mellemøstlige sagn i hvilken Jesus optræder), lærte dem desuden at bede for deres fjender og, ydermere, at gøre godt for disse fjender. Kun sådan kunne man nemlig håbe på at opnå frelse, fortalte de ivrigt prædikende præster. —Frelse hinsides dette liv, vel at mærke.

Har de mange århundreders regelmæssige indprentning af disse besynderlige budskaber, ved katekismens udenadslære; ved den fromme og hellige messende bøn; ved truslerne om (og den lejlighedsvise fuldbyrdelse af) udstødelse, legemlig afstraffelse og henrettelse, ved de tillærte forestillinger om helvedes evighedspinsler samt den kirkelige fællessangs massesuggestion, Søndag efter Søndag, år efter år, slægtled efter slægtled … monstro været helt og aldeles virkningsløs?

Hvad stiller et menneske, der ikke kan hade, op overfor den fjende han rettelig burde hade?

Er samfund bestående af et flertal af sådanne mennesker overhovedet levedygtige i en folkevandringstid?

Under alle omstændigheder er det opmuntrende at se en yngre Hvid kvinde med sine åndelige kerneegenskaber, sin tænkeevne og dermed sin værdighed og racemæssige huldskab i behold, udtale sig med en, på disse breddegrader efterhånden så sjældent forekommende, indsigt i historiske, politiske og filosofiske forhold.

Revolutionen bliver i sandhed grusom og mangen en folkefælle vil fortsat lide uretfærdighed, afsavn, smerte, vanære og død under fjendens og forræderbærmens folkemorderiske fremfærd.

Ikke desto mindre bør det være en evig kilde til umistelig stolthed og fryd, at tilhøre det åndsaristokratiske mindretal der stadig kunne tænke frit, da det kristeligt forgiftede Vesten endelig gik under.

En undergang der måtte til for den ægte, etnisk selvberoende og naturlovstro Ariske kultur at kunne genfødes.

Der skal ikke herfra opstilles moralske retningslinjer for hvilke forbrydelser der berettiger til hvilke former for had.

Den enkelte selvstændigt tænkende og instinktsunde folkefælle vil utvivlsomt bringe sin egen dømmekraft og sjælestyrke i anvendelse, alt efter de særlige vilkår og forhold der måtte gøre sig gældende i hvert enkelt tilfælde.

Denne forfatters råd er i så henseende ligegyldige.

Hver mand har sine egne grænser for langmodighed og tålsomhed.

Et afsluttende spørgsmål til overvejelse:

Er et frugtbart og motiverende had berettiget, når man påtænker den forsætlige befolkningsudskiftning og planlagte fremmedgørelse af sit fædreland og de dermed forbundne ansvars- og skyldsforhold?

Svaret på dette spørgsmål vil selvsagt afhænge af læserens sjælelige og andre medfødte egenskaber.

For spørgerens vedkommende kan det oplyses at svaret er: ja.

Mere indhold med den velunderrettede og stilfulde PhilosophiCat her.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar