VACCINEINDUSTRIEN ER EN MULTI-MILLIARDFORRETNING FOR DE INTERNATIONALE SPEKULANTKAPITALISTER. HVORFOR MON SKATTEYDERBETALTE MEDIER I DANMARK ALDRIG PROBLEMATISERER ELLER SÆTTER SPØRGSMÅLS-TEGN VED EN SÅDAN KLOKKEKLAR INTERESSEKONFLIKT? HVORFOR MON SAMME MEDIER ALTID GIVER UBEGRÆNSET TALETID TIL VACCINEFORTALERE MED ØKONOMISK SAMT KARRIEREMÆSSIG EGENINTERESSE I AT PROPAGANDERE FOR BIGPHARMA OG NORMALISERING AF STADIG FLERE EKSPERIMENTALVACCINER TIL SPÆDBØRN, MEN GLEMMER AT NÆVNE DE DUSINVIS AF HØJT KVALIFICEREDE VACCINE-KRITISKE LÆGER DER HAR PÅVIST OG DOKUMENTERET ALVORLIGE SUNDHEDSFARER VED VACCINATION I ÅRTIER? [opdateret 2.02]

På skattefinansierede Radio24Syv tror man selvfølgelig ikke på Dr. Suzanne Humphries’ skøre og slemme sammensværgelsesteorier. Uha-nej. På Radio24Syv vinkler man til gengæld sagen så tilpas tjenstvilligt og fuldkommen ukritisk overfor BigPharma, at man ender ud med at få manipuleret de godtroende lyttere til at ringe ind for harmdirrende at kræve at få deres teenagedrenge (!) vaccineret for livmoderhalskræft.

Tak for den modige folkeoplysningsindsats, Radio24Syv. Man fornemmer en Cavlingpris lige om hjørnet.

Danmarx Radios ‘Deadline’ benytter sig sjovt nok og helt tilfældigt af samme vinkling. Det er nemlig et ligestillingsproblem, må vi forstå, at danske drenge ikke får ‘tilbudt’ at få virus og DNA fra celler med livmoderhalskræft sprøjtet ind under huden:

Heldigvis kan Videnskab.dk hjælpe os. Løsningen på problemerne med HPV-vaccinen er nemlig bare at fremrykke vaccinationsalderen fra 12 år til 9 år. Så kan vi ‘måske reducere antallet af indberetninger om bivirkninger, vurderer forskere’. Tusind tak til redaktionen på Videnskab.dk for hjælpen med at få bragt antallet af de problematiske indberetninger om bivirkninger ved at injicere 12-årige piger med cancerceller ned.

Her, her og her kan vi desuden læse (i pro-vaccine systemmedierne) om de mange spændende indtjeningsmuligheder for investorer i vaccineindustrien. Flere vacciner er altså både godt for økonomien og det redder os fra farlige sygdomme ved at vi får sprøjtet sygdommene direkte ind i vore spædbørn og os selv.

Det er tydeligvis kun onde og latterlige konspirationsteoretikere med fjollede sølvpapirshatte der kan se noget galt i hvad systemmedier og medicinalindustriens venlige repræsentanter jo fortæller os er godt og livsredende og verdensfrelsende. Se f.eks. bare hvad filmene fra halvtredserne siger om Dr. Salk og om hvordan han egenhændigt udryddede polio ved at sprøjte cancervirus groet i abenyrer ind i børn:

Det jo være sandt, hvis både propagandafilmene fra dengang og lægerne med økonomisk egeninteresse i at fremme brugen af flere og flere vacciner i dag … siger det samme. Når autoriteter på TV-skærmen fortæller os, at det er bedst rutinemæssigt at sprøjte cancer- og andre former for virus groet i celler fra aborterede fostre, blandet med kemikalier direkte ind under huden på nyfødte spædbørn … så er det selvfølgelig sandheden og den kan selvfølgelig ikke betvivles.

^Intet at se her. Producenterne af vaccinerne og de læger der får penge for at sprøjte så mange som muligt af dem ind under huden på spædbørn … ved bedst. Og når de fortæller os, at det er bedst at fortsætte med at injicere flere og flere finansielt udbytterige cocktails af kemikalier og vira ind i vore spædbørn, så er det bare sådan det er.

Alt i alt handler det nok bare om at føle flere gode og varme følelser, tænke mere positivt og frem for alt, være mere åben overfor at nogle mennesker helt tilfældigvis bare er født lidt anderledes end os andre, men til gengæld med særlige talenter og unikke begavelser, selvfølgelig. –Lissom i filmene.

Stigningen i autisme over de seneste årtier har i hvert fald intet at gøre med stigningen i vacciner til spædbørn over samme tidsperiode eller med forsøget på at skabe en forsvarsløs, forkrøblet, autoritetstro og medicinafhængig slavebefolkning af steriliserede epsilon semi-moroner à la Huxley, som aldrig nogensinde vil kunne sætte sig til modværge mod deres globalkapitalistiske herrer.

Nej, autisme handler om tolerance, forståelse og åbenhed. Om følelser og rummelighed. I virkeligheden er autisme en velsignelse for samfundet. Vi bliver styrket af at flere og flere børn i hver ny generation hjerneskades fra spædbarnsstadiet og skal medicineres resten af livet. Hvis bare vi forstår at omfavne, værdsætte og vænne os til autismens berigelser og undgår slemme fordømmende tanker om hvad der mon kan have forårsaget dens fremkomst … så går vi en gylden og tolerant fremtid i møde. Tænk på hvor gode autister er til klaverspil og hovedregning. Husk den følelsesladede baggrundsmusik. Det er hadefuldt at spekulere for meget over årsagssammenhænge.

Vacciner, derimod, hvad de indeholder; hvem der producerer dem; hvem der tjener penge på dem; hvilke skader de kan forvolde … det er noget vi som almindelige mennesker ikke bør bryde vores små hjerner for meget med. Eksperterne ved bedst hvilke eksperimentelle blandinger af kemikalier og vira der skal sprøjtes ind i os og ind i vore børn fra de er under én time gamle og hele vejen op gennem barndommen og ungdommen. For hvis man ikke er systemuddannet ekspert i vacciner, hvordan skulle man så kunne vide eller begribe noget som helst om den slags? Det er jo eksperternes opgave at afgøre hvilke stoffer vi til enhver tid bør lade os injicere med. Det er deres ansvarsområde, ikke vores. Kun slemme og skøre sammensværgelsesteoretikere tror at man kan vide eller tænke eller mene noget som helst om eksperters ekspertviden. Desuden er det kedeligt at tænke for meget over hvad der mon bliver sprøjtet ind under huden på spædbørn eller over hvilke følgevirkninger det mon kan have.

Husk altid: vacciner har intet at gøre med autisme. Og autisme har intet at gøre med vacciner. Stigningen i autisme overalt i Vesten er i virkeligheden heller ikke nogen egentlig stigning i autisme, men kan heldigvis nemt bortforklares med at diagnosticeringen af autisme bare er blevet bedre. Pyha. Godt, vi har eksperterne til at forklare hvordan alle de lidt kedelige ekspertagtige ting hænger sammen for os.

Hvis man alligevel skulle komme til at tænke nogle af de slemme og socialt uacceptable sammensværgelsestanker om vacciner, så har vi heldigvis vores allesammens Hollywood til at minde os om hvordan statslig medicinalteknologi, strengt håndhævede militære udgangsforbud og uniformerede jøder i samarbejde med uniformerede negre tilsammen kan overvinde farlige naturskabte epidemier og forpurre onde hvide mænds nedrige planer om at udrydde os alle, så længe vi betingelsesløst underkaster os det militær-teknokratiske system og adlyder de videnskabelige og politiske autoriteters påbud uden indvendinger eller spørgsmål:

Reklamer
Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

DEN UENDELIGE SYNDFLOD AF EKSEMPLER PÅ ÅBENLYS TVÆREN-UD-I-ANSIGTET-YDMYGENDE FOLKEMORDERISK, ANTI-HVID RACEBLANDINGS-PROPAGANDA I DE JØDISK EJEDE OG KONTROLLEREDE SYSTEMMEDIER. MENS DEN DEMORALISERENDE ADFÆRDSPROGRAMMERING DØGNET RUNDT KVÆRNER I HYPNOTISK OVERSTØRRELSE PÅ ALLE VORE KINESISK FREMSTILLEDE SMART-TV’ER OG PÅ ALLE VORE KRÆFTFREMKALDENDE DEVICES, OVERALT I HVAD DER ENGANG VAR VESTEN, INDPRENTES LETMODTAGELIGE, KULTURKRISTNE (KULTURLØSE) EUROPÆISKE UNGE PIGER, FOR SKATTEMIDLER INDDREVET FRA DE SELVSAMME HVIDE LØNSLAVER DER RUTINEMÆSSIGT LATTERLIGGØRES VIA AGITPROP-REKLAMERNE, I FOLKESKOLER, GYMNASIER OG PÅ UNIVERSITETERNE, AT SLEM, OND OG SADISTISK HVID RACISME SKAM BÅDE ER SYSTEMISK OG STRUKTUREL. DEN GRUSOMME SANDHED ER AT DE SENESTE ÅRTIERS GRAD-VIST NORMALISEREDE STANDARD-MEDIEFREMSTILLING AF HVIDE MÆND (OG TIL DELS KVINDER) SOM FORAGTELIGE, HJÆLPELØST LALLENDE SINKER (ETNOKULTURELT FOR-SVARSLØSE LEMMINGER) I NI UD AF TI TILFÆLDE IKKE ER LANGT FRA VIRKELIGHEDEN. JØDEMEDIERNE ER HOVED-FJENDEN. IKKE DEN ENESTE FJENDE. HOVEDFJENDEN. [opdateret 2.01]

^læg mærke til at den hvide mand/kæreste til raceforræder-ballerinaen forgæves forsøger at kontakte hende på telefonen ca. femten sekunder inde. Hun foretrækker imidlertid at hengive sig til raceblandingens symbolsk ladede oste-nedsvælgning. Hvis sådanne psykologisk raffinerede detaljer i reklamefilms-manuskripterne forekom dusinvis, eller hundredevis af gange kunne de mest godtroende måske stadig med en rest af rimelighed forledes til at tro at der var tale om tilfælde eller uskyldige indskydelser fra egenrådige instruktørers side. Kendsgerningen er, at sådanne raceblandings-budskaber findes i tusinder og atter tusinder af varianter, alle skåret af samme overordnede skabelon. Disse systematiserede og gennemkoreograferede budskaber kører uafladeligt på alle vesterlændinges TV-skærme, biograflærreder samt på deres håndholdte ‘telefoner’ (mikrobølgebaserede overvågnings- steriliserings- og holdningsbearbejdnings-apparater).

Der kræves betydelige mængder af tid, planlægning og ikke mindst penge for at producere professionelle reklamefilm af tredive eller tres sekunders varighed. Skuespillerne skal castes, de skal instrueres, scenografien skal på plads, det samme skal lyd, lys, sminke, garderobe, osv. osv. Alt skal klappe. Resultatet er ikke noget der opstår tilfældigt hen ad vejen. Disse propagandafilm er planlagt ned til mindste detalje, sekund for sekund. Det er derfor de virker. Der er tale om psykologisk krigsførelse indlejret i finanskapitalistisk manipulation à la Bernays.

Det demoraliserede hvide amerikanske publikum har måske nok været nedsunket i raceblandingens propagandaslim for noget længere end det danske, og forholdene kan således ikke sammenlignes en-til-en. Globalisternes langsigtede mål er ikke desto mindre nøjagtig det samme for alle vestlige lande, indbefattet Danmark: fuldkommen etnokulturel opløsning og erstatning af den oprindelige befolkning med identitets-, køns- og kulturløse mulatter. Det er således ikke tilfældigt, at ~90% af ‘sangene’ på P3 er med enten mulat- eller neger-‘kunstnere’ (resten er som regel jøder eller udartede hvide). Raceblandings-propagandaen er på visse områder stadig en smule mere nedtonet herhjemme end eksempelvis i USA, England og Frankrig, men bølgen ruller én og kun én vej (indtil vi stopper den): fra judeoamerikansk pøbelkultur til Vesteuropa.

Desuden har raceblandingspropagandaen ikke kun til formål at demoralisere, holdningsbearbejde og adfærdspåvirke det hvide publikum. Det andet (slet skjulte) hovedformål er at fjerne enhver sidste respekt for hvide vesterlændinge hos det i forvejen raceblandede og racefremmede publikum og således øge foragten, og i sidste ende voldsparatheden, overfor hvide mennesker.

Den opmærksomme iagttager vil have bemærket, at mange af de skuespillere der portrætterer hvide lemminger i denne type propaganda, er jøder. Dette fænomen er interessant fordi noget tilsvarende kan ses, både i samtidens forlorne politiske verden, men også i en bredere historieopfattelse hos lemmingerne. Meget af den racemæssige skam og skyldpsykose der i disse årtier lammer de vestlige oprindelige befolkninger, stammer i virkeligheden fra handlinger og historiske tildragelser som i høj grad var drevet af jødiske aktører. Eksempler er slavehandelen og plantagedriften ved slavearbejde i den Nye Verden (Caribien, Nord-, Mellem- og Sydamerika) fra omtrent år 1500 og frem til 1860’erne samt koloniseringen af Indien og Afrika. Dybdeborende historiske studier vil vise at jøder i århundreder, hvis ikke årtusinder, har spillet afgørende og ledende roller i den kapitalistiske udnyttelse af slavearbejde. Sydafrika vrimlede eksempelvis med jøder der tjente milliarder på drift af diamant- og guldminer samt på våbenhandel, men som forrådte deres hvide sydafrikanske landsmænd så snart det blev opportunt at skifte side til ANC. I dag får den hvide mand (og kvinde) imidlertid lov til at angre og bære skylden for det samlede historiske forløb, mens jøderne har travlt med at positionere sig selv som evigt uskyldige ofre, dirigere masserne samt opildne negrene mod os ved hjælp af mediemanipulation. Sådan er der så meget.

Jøderne er identitetsmæssigt kamæleoner og vil søge at fremstille sig selv som utiltalende hvide mennesker overfor negre og andre racefremmede når dette er i deres egeninteresse. En variant heraf er når en jøde (for rullende kameraer) fremstiller sig selv som den salvelsesfuldt bekendende og angrende forhenværende hvide racist, der nu har set lyset om ‘privilegieblindhed’ og ‘strukturel racisme’, for det ikke-hvide publikum. Således er visse politisk drevne jøder i stand til, indirekte, gennem forklædningen som hvid, at angribe gruppen af egentlige hvide ved at ophidse/opildne negrene og andre racefremmede til fortsat og øget aggression mod hvide.

Overfor et hvidt publikum vil man derimod ofte se jøder fremstille sig selv som politisk korrekte, forkølet pap-patriotiske indvandringsmodstandere, eksempelvis indenfor de kontrollerede oppositionsgrupper counterjihad og alt-right, når dét bliver opportunt. Man har sågar set jøder, forklædt som såkaldte hollywood-nazister, oprette falske NS-organisationer, dels for derved at kunne præsentere et utiltalende, utidssvarende og karikeret billede af hvid racebevidst modstand overfor oprigtigt interesserede nationalsindede, dels for bedre at kunne indsamle oplysninger om og oprette navnelister på racebevidste og potentielt revolutionære hvide.

Lad os afslutningsvis se på et par danske eksempler på hvid demoralisering, tilvænning til multikulti/raceblanding og almindelig forherligelse af negre i systemmedierne:

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

IDEOLOGI, POLITIK KOMMER OG GÅR – NATURENS LOVE SAMT 14 ORD BESTÅR [opdateret 2.0]

På høje tid endegyldigt at overlade forudsigelig skabelontænkning til de borgerligt-reaktionære systemtjenere.

Tom Metzger viser vejen til frugtbar anti-dogmatisk åndsfrigørelse for den racebevidste vesterlænding. Det afgørende er ikke om man er 100% enig med ham i det ene eller det andet detailspørgsmål. Det handler om at frigøre sin tænkning fra det politisk-ideologiske dogmefængsel.

Al forstenet vanetænkning om en fastlåst højre- og venstrefløjsopdeling må forkastes som det den er: en forsimplet og håbløst indskrænket dualismeforestilling der af mainstreammedier og statens korrupte indoktrineringsanstalter er blevet indprentet ‘vælgerne’ som eneste tænkelige forklaringsmodel.

Ord som ‘ultra højreorienteret’ eller ‘den ekstreme venstrefløj’ er ret beset meningsløse betegnelser. Betegnelser der fastholder masserne i en begrænset og for magthaverne aldeles forudsigelig forestillingsverden fra det attende, nittende og til dels tyvende århundredes begrebsunivers.

I dag, hvor tvangsglobalisering, kunstig terrorisme, digital overvågning, raceopblanding, kønsudjævning og normalisering af usædelighed ved elektronisk og medicinsk massepåvirkning à la Huxley i så gennemgribende et omfang har ændret det politiske landskab, giver det ingen mening at forholde sig til virkeligheden efter en forældet skabelontænkning, fra tider hvor den yderste venstrefløj tog racebevidsthed og traditionelle kønsrollemønstre for givet på en måde der ville gøre dem til højreekstreme pariaer i nutidens falskmøntner-parlamentarime.

Danmark er som alle andre vestlige lande ledet af et globalistisk, antiracistisk og statsfeministisk étpartisystem under dække af et sammenrend af overfladisk forskelligartede partinavne og ideologier. Alle disse forklædninger af etpartisystemet dækker imidlertid over, at samtlige regeringskoalitioner siden Schlüter har arbejdet for at gennemføre samme internationale, finanskapitalistiske, homo-propagandistiske, kønsudjævnende og antiracistiske teknokrati-dagsorden.

Konservatismens og liberalismens udvikling i Danmark er to udmærkede eksempler til anskueliggørelse af hvor bedragerisk og fuldkommen ubrugelig ideologisk dogmetænkning er for den racebevidste og revolutionært sindede nationalist.

De ‘Konservatives’ leder er i dag en homoseksuel raceforræder, mens det ideologisk højspændte parti ‘Liberal Alliance’ går ind for tvungen vaccinering:

Sådan går det når man lader sig forblinde af ideologi-teoretisk tankespind. Overton’s Vindue træder i kraft og efter et århundrede med det ene gradvist accepterede, umærkelige værdiskred efter det andet, ender man ud med at forfægte det ideologisk diametralt modsatte standpunkt end det man tror at repræsentere. –Hvilket i sidste ende er ligegyldigt, eftersom alle ideologiske standpunkter hører til i den teoretiske drømmeverden uden nogen meningsfuld berøring med virkeligheden.

De egentlige magthavere, i dag såvel som på ethvert andet tidspunkt i historien, benytter sig af rå, uindskrænket magt, aldeles upåvirket af skrupler, papirlove eller ideologiske fantasiforestillinger. Ideologien, lovlydigheden og moralen overlader de trygt til deres intetanende undersåtter. Således kan magthaverne uforstyrret holde opmærksomheden rettet mod deres egne langsigtede planer, imedens plebejerne skændes om teori-fortolkning, udlægning af paragraffer og den frommeste vej til frelse.

Målene for revolutionær politisk virksomhed bør derfor altid fremstå enkle, utvetydige og vigtigst af alt, uforanderlige:

1. Opretholdelse af Naturens Orden.

2. Den Ariske Races overlevelse og forbedring.

Alt andet er enten midler eller forhindringer.

Vi forbeholder os retten til at tage nøjagtig de ideologiske og politiske midler i anvendelse som, under enhver given omstændighed, bedst lader os opnå disse ufravigelige mål.

Hvis sådanne midler, i én fase af modstandskampen og under særlige lokale omstændigheder, måtte indebære ibrugtagning af bestanddele fra en socialistisk, anarkistisk eller endog delvis kommunistisk revolutionær fremgangsmåde … så må det være sådan. I fremtiden kunne det jo tænkes, at særligt tvingende omstændigheder vil indtræffe, hvorunder anvendelse af politiske værktøjer der i dag kan forekomme utænkelige, bliver nødvendig.

Ideologi og politik må og skal altid underordnes Naturens uforanderlige Love og de hellige 14 Ord.

Ideologi og politik (herunder religion og økonomi) er magtmidler. Ikke dogmer. Det er dét de borgerlige systemtænkere aldrig vil forstå. For dem er ideologien, altså teorien ufravigelig. For os er målene (og virkeliggørelsen heraf) ufravigelige. Hvilke værktøjer vi bruger hertil … må afhænge af hvilke trusler der skal nedkæmpes samt under hvilke forhold modstandskampen kommer til at foregå.

De finanskapitalistiske globalteknokrater er i færd med at ødelægge Naturen og dermed den Hvide Races overlevelsesmuligheder.

Måske de vil lykkes med deres forehavende. Måske ikke.

Meget afhænger af hvor forudsigeligt modstandsbevægelsen kommer til at udvikle sig.

En fribåren Arier lader aldrig sine fjender definere og dermed afgrænse hans muligheder for selvforsvar.

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

HAR DU HUSKET DIN ‘BINGE-WATCHING’ PROPAGANDA-OPDATERING I DAG? MÅSKE DU GÅR GLIP AF, TIME EFTER TIME AT SIDDE UBEVÆGELIGT HENSUNKET FORAN DIN TELESKÆRM OG I HYPNOTISK FORSTÆRKENDE MØRKE, PASSIVT INDOPTAGE VELTILRETTELAGTE DOSER AF TIDENS POLITISK KORREKTE BUDSKABER, DISKRET INDLEJRET I UNDERHOLDNINGEN OG I DE FULDKOMMEN FIKTIVE, FRIT OPDIGTEDE FANTASIVERDENER, SOM ABSOLUT INTET HAR MED DIT EGET LIV OG SKÆBNE AT GØRE, UDTÆNKT AF MEDIEJØDER DER TJENER MILLIONER PÅ INTETANENDE, DEMORALISEREDE VESTERLÆNDINGES SLØVSIND OG TRANG TIL UMÅDEHOLDEN ESKAPISME … HVIS IKKE DU, TIME EFTER TIME, SIDDER UBEVÆGELIGT HENSUNKET FORAN DIN TELESKÆRM OG I HYPNOTISK FORSTÆRKENDE MØRKE, PASSIVT INDOPTAGER DE VELTILRETTELAGTE DOSER AF TIDENS POLITISK KORREKTE BUDSKABER, INDLEJRET I UNDERHOLDNINGEN OG I DE FULDKOMMEN FIKTIVE, FRIT OPDIGTEDE FANTASIVERDENER, SOM ABSOLUT INTET HAR MED DIT EGET LIV OG SKÆBNE AT GØRE, UDTÆNKT AF MEDIEJØDER DER TJENER MILLIONER PÅ INTETANENDE, DEMORALISEREDE VESTERLÆNDINGES SLØVSIND OG TRANG TIL UMÅDEHOLDEN ESKAPISME

Hvis du betaler indkomstskat eller på anden vis beskattes, eksempelvis af din ejendom eller almindeligt forbrug i Danmark, har du betalt for disse følgagtige propagandisters universitets(!)uddannelse. Derefter har du betalt for deres ansættelse og aflønning hos TV2 samt på Radio24Syv. Nu betaler du for deres løn i Danmarx Radio. Hvad mon deres ‘arbejde’ går ud på? Tilsyneladende bare at pjanke uskyldigt fnisende om jødisk producerede TV-serier fra USA, ikke sandt? I virkeligheden bliver de efter alt at dømme betalt af de korrupte statsmedier (med skatteinddrevne midler) for regelmæssig deltagelse i ødelæggelsen af nordisk-germansk kultur i Danmark. De er således, som hovedparten af journalister og medieansatte, at regne for globalist-håndlangere. Om de selv til fulde forstår dybden af disse sammenhænge er dog tvivlsomt

At bruge sit liv, time efter time, uge efter uge og år efter år, på at sidde og glo på de samme serier som millioner af andre lemminger også sidder og glor på; at ‘tænke’ i de samme mønstre samt reagere følelsesmæssigt med en fuldkommen forudsigelig ensartethed på særligt forudbestemte tidspunkter i handlingen, nøjagtig som de jødiske instruktører og producenter af disse serier, efter anvendelse af velgennemprøvede adfærdspsykologiske påvirkningsmekanismer, har villet det … er cool.

Det ved vi fra medieludern… [host!]: de akademisk uddannede serieeksperter Frederik Dirks Gottlieb (tilfældigt efternavn) og Kasper Lundberg som, inden deres uvurderlige ekspertbistand på så vigtigt et kulturområde som tøsepjanket gymnasieniveau-analyse af pøbelamerikanske TV-serier blev stillet til rådighed for Danmarx Radios taknemmelige P3-lyttere, allerede i årevis har beriget det danske åndsliv med fuldstændig samme type af følgagtig judeoamerikansk globalistpropag… [host!]: relevant kulturstof som langt de fleste moderne mediebrugere kan relatere sig [sic] til hos de ligeledes skatteyderfinansierede statsmedier Radio24Syv (Stream Team) og TV2 (Serieland).

Vi er allesammen helt vilde med og fascinerede af vores judeoamerikanske serier, er vi ikke?

Det er sjovt og spændende at se på sjove og spændende ting. –Som andre folk gør.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

SNYLTERØKONOMI ER SNYLTERØKONOMI. LIGEGYLDIGT HVOR MANGE INDHOLDSLØSE JUDEOAMERIKANSKE PSEUDO-FAGUDTRYK DENS KORRUPTE FORTALERE KAN AFLIRE I SKATTEYDERBETALT RADIO. GØR SOM ALAN WATT: STIL KRITISKE SPØRGSMÅL. HVORFOR BLIVER DINE HÅRDT TJENTE PENGE EKSEMPELVIS HELE TIDEN MINDRE OG MINDRE VÆRD? HVORFOR TILLADER VI AT INTERNATIONALE ‘INVESTORER’ SPEKULERER I OG PROFITERER FEDT PÅ UANSVARLIG TUSKHANDEL MED VORE FÆDRELANDES NEDARVEDE RIGDOMME?

^Udsendelsen her er fra 2015, men spidder ikke desto mindre udmærket den forbryderiske internationale snylterøkonomi. 

 

Millionærklubben på Radio24Syg: statsfinansieret spekulant-propaganda. Skatteyderne betaler.

På den skattefinansierede globalist-propagandakanal Radio24Syg har kun ganske få programmer kørt uafbrudt siden stationen gik i luften i 2011. Ét af dem hedder tilfældigvis ‘Millionærklubben’. Fem dage om ugen, året rundt, får globalkapitalistiske snylterspekulanter her mulighed for at udbrede sig om deres forbryderiske svindelnumre og prale indforstået med deres parasitære udnyttelse af hårdtarbejdende danske lønmodtagere.

Deres latterlige judeoamerikanske pidginsprog kan ikke skjule hvad de beriger sig på: samvittighedsløs snylten på det arbejdende folk.

Hvis man kan kontrollere sine opkastningsfornemmelser er følgende program særligt afslørende for de økonomiske blodiglers samfundsødelæggende virksomhed og for deres kulturelle armod:

Organiseret snylteri og finanssvindel forsøgt ophøjet til videnskab, såkaldt ‘teknisk analyse’, i skatteyderbetalt radio.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HVAD SKAL REDDE VESTEN FRA DET JUDEOAMERIKANSK STYREDE KULTUR- OG SÆDELIGHEDSFORFALD DER HAR BØSSIFICERET, FORKRØBLET OG USKADELIGGJORT VORE SAMFUND INDEFRA SIDEN 1945? ALT-RIGHT BEVÆGELSEN HAR HELDIGVIS LØSNINGEN: MERE JUDEOAMERIKANSK KULTUR- OG SÆDELIGHEDSFORFALD, SELVFØLGELIG. OG DERMED ENDNU MERE BØSSIFICERING, FORKRØBLING OG USKADELIGGØRELSE. LIDT LISSOM NÅR DØDBRINGENDE SYGDOMME, SPRØJTET IND UNDER HUDEN PÅ SPÆDBØRN, HELBREDER OS FOR SAMME DØDBRINGENDE SYGDOMME. EN MEDICINSK [OG SÆRDELES INDBRINGENDE] PRAKSIS SOM DE REBELSKE [UHA!] ALT-RIGHTISTER TILFÆLDIGVIS OGSÅ LIDENSKABELIGT FORSVARER [opdateret]

Nyere vestlig politisk historie fortæller os godt nok om nogle helt ubetydelige og ligegyldige, gentagne forsøg på, fra de kapitalistisk-zionistiske efterretningstjenesters side, at infiltrere og uskadeliggøre den ægte nationale modstand, ved at lede den i retninger der, for de korrupte og globalistbesatte statsmagter, er aldeles harmløse.

Men en sådan virksomhed må nu utvivlsomt og endegyldigt være lagt på hylden og kan i hvert fald, selvfølgelig, overhovedet slet ikke, under nogen som helst omstændigheder tænkes at finde sted i Danmark. Kun skøre konspirationsteoretikere kunne tro noget sådant. Og Alt-right bevægelsens tilhængere tror ikke på skøre sammensværgelser. De er nemlig kommet meget videre. Så meget videre, faktisk, at deres verdensbillede og idealer kunne synes at være smeltet uadskilleligt sammen med selve det system de ‘bekæmper’.

Men Alt-right fænomenet har slet, slet ikke noget at gøre med at letmodtagelige, godtroende, kulturelt forvirrede og demoraliserede vestlige unge mænd, så snart de begynder at gøre sig deres første spæde overvejelser om hvorfor mon deres fædrelande går i opløsning omkring dem for år efter år at forandre sig til multietniske og feministiske diktaturstater, af vellønnede efterretningsagenter på internettet, umærkeligt får deres verdensanskuelse drejet over i en tandløs homo- og jødetolerant party-udgave af harmløs fup-patriotisme, således at globalist-oligarkerne i ro og fred kan nyde deres snyltertilværelser mens deres tjenstvillige lakajer i alle vestlige regeringer og institutioner uhindret kan arbejde videre på indførelsen af verdensstaten og det dertil påkrævede folkemord på den hvide race, uden nogensinde at skulle bekymre sig om virkelig, fysisk slagkraftig modstand.

Alt-right miljøet er overhovedet heller ikke noget slaraffenland der står pivåbent for fjendtlige efterretningsagenters infiltration ind i lunkent nationalsindede kredse, så at fremspirende, potentielt genstridige tankeforbrydere, som på sigt kunne udvikle sig problematisk for systemet, tidligt kan blive registreret og kulturelt bearbejdet (afvæbnet og bøssificeret).

Det har tydeligvis heller ikke noget at gøre med at tilliden til det demokratiske system blandt vestlige unge mænd gives kunstigt åndedræt ved fremstillingen af gennemkorrumperede zionistisk-kapitalistiske politikere som patriotiske frelserfigurer der kan redde os fra etnokulturel undergang, hvis altså bare de får tilstrækkeligt mange stemmer ved systemets tilbagevendende valgritualer.

Når Alt-right bølgen som alt andet byldepest-besmittet kloakvand fra USAs jødiske kulturindustri, gennem systemmedierne skyller ind over landet og tusinder af intetanende unge mænd lader sig lokke af samme psykologiske kneb som reklamebranchen og kulturmarxismen i masseindoktrineringsøjemed allerede har brugt i årtier, såsom tilskyndelse til harmløst pseudo-oprør og udnyttelse af rodløse unges trang til at være trendy med de trendy … så er det derimod udtryk for fremvækst af en græsrodsbevægelse. –Det er sådan det hænger sammen.

Selvfølgelig har det ikke noget som helst at gøre med at tage trykket af den potentielt revolutionære vestlige ungdom ved at lede dens opsparede vrede ned ad politiske blindgyder, der er totalt harmløse for det globalkapitalistiske systems magthavere, eller gradvist vænne os til at modstand mod systemet … i virkeligheden er det samme som tilpasning til systemet og at overholdelse af dets kernedogmer, såsom evig ærefrygt for det hellige, urørlige holocaust, kønsudjævningens uantastelighed, troen på det uhæmmede teknologi- og farmaceutisk-medicinske fremskridt samt frihed gennem seksuel usædelighed som en særlig vestlig dyd der ikke kan betvivles, er ufravigelige betingelser for sand pap-patriotisme.

Alt-right bevægelsen består nemlig af online frontkæmpere, som bekriger deres tåget definerede fjender i internettets pacificerende drømmeverd…, øhh, vent lidt:  cyberslagmarken, selvfølgelig … ved at sprede farlige ‘memes’ og ‘lulz’ i cool chatrum som ingen ved hvem har oprettet, frekventerer eller overvåger. Her har digitalnørderne med omstillingsparate kønsidentiter mulighed for, via deres oprørsk indkøbte, nyeste IT-udstyr fra Kina, sammen at være festligt frække, udveksle manga- og andre softcore porno-tips og generelt opføre sig rigtig uvornt og ungdomsoprørsk i en form, der tilfældigvis er så tilpas retningsløs, vag og pjattet, at ingen rigtig for alvor behøver blive foruroliget derover. Samtidig er de så selvironisk sympatiske og deres ledere begavet med så megen medietække og så mange kontakter i journalistmiljøet, at de ‘fjendtlige’ systemmedier og andre statsinstitutioner skam gerne dagligt er behjælpelige med at udbrede det slemme, farlige og rebelske Alt-right budskab om …

–Ja … hvad var det nu egentlig lige budskabet var igen?

Lad os til påmindelse fremdrage et par hjemlige eksempler på hvad disse moderne rebeller bekender sig til:

Her fortæller Mikkel Andersson, radio24Sygs huspappatriot, med yderst tilpasningsdygtige alt-right sympatier, om hvordan ‘medierne [har] bidraget til en ubegrundet frygt for et [sic] livreddende [HPV] vaccine’.

Her skriver samme Andersson i det rebelske frontkæmperdagblad Berlingske Tidende om samme emne, vaccinekritikkens slemme og uantagelige sammensværgelsesteorier, en sag der åbenbart ligger ham meget på sinde. Globalisterne og BigPharma må utvivlsomt bævre af frygt for Andersson’s hvæssede pen sådan som han understøtt … [host!] –gør identitært oprør mod dem.

Her kan vi læse hvordan den rebelske og tabu-nedbrydende Alt-right sympatisør Andersson, mod et uden tvivl beskedent og kun rent symbolsk vederlag, under titlen ‘Holocaustbenægtelse: hvorfor tror folk på skøre ting?’, er rejsende i oprørske foredrag om ‘hvordan [det] kan være, at nogle mennesker bliver overbevist af pseudovidenskablige konspirationsteorier’.

Her kan man høre den spændende fortælling om en homoseksuel internetkriger, ‘Viking83’, der heroisk ‘trollede’ som ‘stjerne-admin’ [sikke trendy] under Alt-right bevægelsens medvirken i Donald Trump’s teaterforest… [Host!] —præsidentkampagne. Dette moderne helte-epos formidles i noget der kunne minde om en slags dansk, hvis man ser bort fra omtrent hvert tredje ord der ytres. Budbringeren af de forbudne og farlige tanker er en Frederik Kulager fra Politikens kulturredaktion, en af Alt-right rebellernes velbekendte jagtmarker.

I tider hvor Rådhuspladsen i landets hovedstad omdøbes til Pride Square, hvor repræsentanter for alle samfundets institutioner marcherer taktfast tolerant under regnbuebannerets manende blafren og spændende jødisk verdensanskuelse kværnes ind i ungdommen døgnet rundt, må vi forstå på de fremsynede Alt-rightister, at det netop er homoseksuelle jøder, såsom den spændende og farverige Milo Yiannopoulos, der vil komme at lede den pap-patriotiske modstand til sejr.

8edf817f052fa37e10d1bff013d1a99a--milo-yiannopoulos-stupid-people

Herfra skal der ønskes et venligt Held og lykke med projektet. Håber det vil lykkes at [længere pause], hvad var det nu vi talte om? [øhhh?]

Nå jo. Alt-Right projektet. Beklager meget. Glemte igen lige kortvarigt hvad det var det gik ud på. Memerne. Selvfølgelig. ‘Lulzene’. Indyndelsen hos jødemedierne. Den fortsatte bøssificering. Nedbrydelsen af tabuer (minus dem som systemet ihærdigst opretholder).

Held og lykke med det hele.

Udgivet i Uncategorized | 4 kommentarer

DET JUDEOAMERIKANSKE, NATURLOVSFJENDTLIGE OG FOLKEMORDERISKE SYSTEMS SNARLIGE UNDERGANG BØR I SANDHED FEJRES. HIL FRIHEDSHELTEN VARG VIKERNES!

Ariske brødre og søstre.

Vi har kun ét liv. Spild det ikke.

Lad historien bevidne at vi har levet og lad os for alvor byde globalisterne og forræderbærmen trods, så det kan mærkes og giver genlyd.

Hvis vi fortsat tåler at uvedkommende snyltere bortstjæler vort fædreland for næsen af os uden at gøre modstand … da har vi ikke længere fortjent at henregne os til denne verdens frie folkeslag.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar