HÅRD GLOBALISTPROPAGANDA I STATSMEDIERNE: PRODUKTIVT TRENDY KINESERE LÆRER DE GAMMELDAGS (MEN LÆRENEMME) DANSKERE AT BLIVE MERE FLEKSIBLE OG OMSTILLINGSPARATE ARBEJDERE (BEDRE SLAVER) FOR DERES INTERNATIONALE HERRER

Heldigvis har vi regeringens disruptionråd til at vejlede os om …

 • De historiske erfaringer med teknologiske skift, teknologisk udvikling og globalisering.
 • De vigtigste tendenser i den teknologiske udvikling og globaliseringen, herunder Danmarks udgangspunkt for at gribe mulighederne i fremtiden.
 • Forudsætninger for at bevare den danske samfundsmodel, som i dag er kendetegnet ved høj beskæftigelse og små skel mellem mennesker.
 • De institutionelle rammer, som skal være tilstrækkelig fleksible og smidige til at kunne anvendes i en hurtig og omskiftelig verden.
 • Det eksisterende uddannelsessystem, hvor behovet for at understøtte og styrke danskernes kompetenceudvikling må forventes at blive større, samtidig med at behovene kan ændre sig.
 • Den enkelte og virksomhedernes mulighed og ansvar for vedvarende at udvikle og opdatere kompetencer, som arbejdsmarkedet har brug for.
 • Ændrede beskæftigelsesformer samt platforms- og deleøkonomiens betydning for arbejdsmarkedet og dansk økonomi.
 • Gode rammer for virksomhederne, så vi har en konkurrencedygtig og digital privat sektor, der står rustet til fremtidens forandringer.
 • Konsekvenser af globaliseringen fx i forhold til ordnede forhold på arbejdsmarkedet samt ind- og udflytning af virksomheder.

Udover finansministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og innovationsministeren består rådet af følgende (faste) medlemmer:

 • André Rogaczewski, CEO og partner hos Netcompany
 • Astrid Simonsen Joos, CEO i Philips Lighting Nordics
 • Bente Sorgenfrey, formand for FTF
 • Birgit Aaby, iværksætter og indehaver af Combiservice
 • Caroline Søeborg Ahlefeldt-Laurvig-Bille, erhvervskvinde
 • Carsten Stendevad, Senior fellow hos Bridgewater Associates
 • Christiane Vejlø, digital trendanalytiker og CEO hos Elektronista Media
 • Claus Jensen, formand for Dansk Metal
 • Esben Østergaard, CTO i Universal Robots
 • Gregers Wedell-Wedellsborg, koncerndirektør i COOP Danmark
 • Hella Joof, filminstruktør, skuespiller og komiker
 • Jacob Holbraad, adm. direktør i Dansk Arbejdsgiverforening
 • Jais Valeur Group, CEO i Danish Crown
 • Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering, Copenhagen Business School
 • Jan Grimstrup, tillidsmand hos KP Komponenter
 • Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv
 • Jørgen Vig Knudstorp, Executive Chairman hos LEGO Brand Group
 • Karsten Dybvad, adm. direktør i Dansk Industri
 • Kasper Sand Kjær, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
 • Kigge Hvid, CEO i INDEX: Design to Improve Life
 • Kim Simonsen, formand for HK
 • Lizette Risgaard, formand for LO
 • Marianne Steensen, CEO i Microsoft Danmark og Island
 • Niels B. Christiansen, koncernchef og Chief Executive Officer hos Danfoss
 • Per Christensen, formand for 3F
 • Pernille Erenbjerg, adm. direktør i TDC
 • Philipp Schröder, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet
 • Stina Vrang Elias, adm. direktør i DEA
 • Søren Skou, Group CEO i A.P. Møller Mærsk A/S
 • Thomas F. Borgen, adm. direktør i Danske Bank
 • Tommy Ahlers, iværksætter
 • Vibeke Svendsen, adm. direktør og partner hos Envotherm

 

 

 

 

 

 

 

Hvor mange af disse rådsmedlemmer har monstro en økonomisk og karrieremæssig egeninteresse i at understøtte en fortløbende teknokratisk tvangsglobalisering?

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

HAMMERSMEDENS SOMMERQUIZ 2017. GÆT OG VÆR MED I LODTRÆKNINGEN OM LUKSUS DVD-SÆT MED ØZLEM CEKIC’ SAMTLIGE OPTRÆDENER I STATSMEDIERNE

Quiz-spørgsmålet lyder som følger: hvilket af nedenstående tre fænomener sikrer bedst den fuldkomne Coudenhove-Kalergisering af samfundet?

A) Islamisk terrorisme

B) Vellykket integration

C) Parallelsamfund/Ghettoisering

Send svarkode “A”, “B” eller “C” efterfulgt af “etnokulturelt selvmord nu” til SMS 1945. Vores faste stab af omstillingsparate østarbejdere står klar i lagerhallerne til at udskibe kasserne med DVD’er til den heldige vinder efter sommerferien.

 

 

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TUNGT SPONSORERET, INSTITUTIONSBÅRET KULTURØDELÆGGELSE: CBS ‘DIVERSITY DAYS’

For den opmærksomme iagttager er beviser på den tiltagende kulturødelæggelse ikke svære at få øje på. Overalt i samfundets institutioner; ved systemmediernes, erhvervslivets, statskirkens og uddannelsesvæsenets mellemkomst trænes fremtidens borgere, fra vugge til grav, til et følelsesliv, en forestillingsverden og en livsførelse i fuldkommen følgagtig underkastelse under og lydefri tilpasning til deres diskrete internationale herrers ønsker. Denne træning er særdeles virkningsfuld og har pågået med videnskabelig regelmæssighed, uden nævneværdig politisk modstand, siden 1945. Hensigten er, ved gradvis systematisk ødelæggelse af den enkelte vesterlændings race- og kønsmæssige identitet, at umuliggøre oprør. Derved sikres og befæstes den judeo-amerikanske, globalkapitalistiske magtelites stilling som denne verdens sande herskere.

Med mellemrum finder der imidlertid begivenheder sted, der endnu tydeligere og mere symptomatisk end dagligdagens stedse kværnende tilvænning til sædelighedsforfaldet anskueliggør hvilke korrupte interesser der detailstyrer lemmingernes tanker og adfærd. En sådan begivenhed er det siden 2013 af Copenhagen Business School foranstaltede propaganda-optrin Diversity Day. Her blotlægges med fortættet tragikomik sammenfaldet af de verdensomspændende finanskapitalistiske og politisk progressive (kulturmarxistiske) dagsordener med en uafviselighed der hos kulturelt agtpågivende beskuere må påkalde dyb foruroligelse iblandet et vist mål schadenfreude.

Det skal fra redaktionens side beklages, at vi er så sent ude med anbefalingen at læseren går glip af personligt at kunne bivåne dette års mangfoldige satireperler, såsom ‘Norm critical workshop: Practical implications of creating a more inclusive and LGBTQ-friendly workplace (with comments from an advisory panel consisting of researchers, politicians, and practitioners), Rikke Voergård-Olesen, Consultant in Norm Critical Pedagogy’ eller ‘Keynote: The evolution of diversity management – a call for norm criticism, Professor Alison Pullen, Macquarie University & Associate Professor Sara Louise Muhr, CBS’. Men som et plaster på såret kan vi henvise til talernes optrædener andetsteds:

Var det slutteligt noget med en spændende paneldebat om ‘ledelse og køn’ med deltagelse af CBS rektor Per Holten-Møller, sponsoreret af Mercuri Urval? Fra Mercuri Urvals youtube: ‘CBS og Mercuri Urval stiller i fællesskab skarpt på køn. Stadig et kontroversielt emne i Danmark, og de typiske forestillinger om kønsroller vokser også i universiteternes haver. Men hvordan kan vi gøre brug af den fulde talentmasse ved bl.a. ledelses- og forskerrekrutteringer. [Deltagere er:]

Ulla Tørnæs, Minister, Uddannelses- og Forskningsministeriet • Marianne Egelund Siig, Head of Diversity, Nordea • Per Holten-Andersen, Rektor, CBS • Lykke Friis, Prorektor, Københavns Universitet • Tine Jess, Overlæge Dr Med og Adj Prof AAU samt Næstformand Det Unge Akademi, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital’

God fornøjelse.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

TO TIMERS UDDANNELSE I DET POSTKULTURELLE VESTENS SANDE SAMFUNDSFORHOLD UNDER DEN PLANMÆSSIGT FREMADSKRIDENDE TVANGSGLOBALISERING

 

Støt Alan Watt’s utrættelige oplysningsarbejde her.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar

Radio Gimle 3 | NATURENS ORDEN, NATURENS LOVE

Musik: uforlignelige Carved In Stone med sangene Heldentod, Soeldnerlied, If I Could Only, Mighty Friends og Sohn Der Morgenröte.

 

^nedlastbar udgave

Udgivet i Uncategorized | 1 kommentar

NORDISK-GERMANSK MODSTAND LEVER I DEN RACEBEVIDSTE FOLKEFÆLLES SJÆL, VILJESTYRKE, DØMMEKRAFT, DYD OG AGTELSE FOR NATURENS ORDEN

Udgivet i Uncategorized | 2 kommentarer

FOLKEKERNEOPLYSNING

Hvis vi kan få ét tusinde instinkt-sunde danske mænd, af nordisk-germansk oprindelse og under 30 år af alder, til at forstå, erkende og indoptage de sandheder der åbenbares i følgende materiale … er vi nået langt.

 

 

 

Det er ikke nødvendigt at høre lydbogen Might is Right i fuld længde. Blot et par minutters lytning bør kunne vække den nordisk-germanske sjæl til live … hos den som har de racemæssige og åndelige forudsætninger herfor.

Udgivet i Uncategorized | Skriv en kommentar