GLÆDELIG JUL!

 

grangren

 

I anledning af Julemåneden og det snarligt forestående Solhverv ønskes en glædelig Jul til alle racebevidste, nordiske folkefæller.

Vi ihukommer at Julens højtid hører til blandt de vigtigste af de nordiske folks oprindelige kultiske fejringer, tæt knyttet til iagttagelsen af Naturens hellige orden, til taksigelsen for Solens og dagslysets tilbagekomst samt til erkendelsen af livets og dødens evige kredsløb.

Julen er desuden særligt familiens og børnenes højtid.

Det bør under hele Julemåneden tilstræbes at opretholde en så værdig, retskaffen og dydig livsførelse som muligt. Kun sådan kan man med frimodigt sind og bestyrket sjæl stolt stå ansigt til ansigt med sine racefæller, sine nære slægtninge, sine forfædre og med Alfader Odin (Naturens evige orden) når Solhvervets hellige døgn stunder til.

Julegaverne til de nærmeste slægtninge bør så vidt muligt altid tilvirkes for egen hånd. Julemaden bør selvfølgelig ligeledes, så langt det indenfor rimelighedens grænser kan lade sig gøre, tilberedes fra grunden i eget hjem, meget gerne med nogle af råvarerne dyrket eller opdrættet ved økologisk selvforsyning … altså i samme husstand som Julemiddagen senere skal nydes.

TV, mobiltelefoner og anden skadeligt forstyrrende, kulturfremmed åndsforurening bør i samme ånd undgås helt og aldeles. Børnene bør ikke uansvarligt gaveforkæles med intet- sigende og dyrt indkøbt plastiklegetøj eller uvedkommende elektronik produceret i fjern- østen.

Derimod skal børn, særligt ved Juletid, gives de største og dyrebareste gaver der kan gives:

(1) Barnets racemæssige bevidsthed vækkes og opmuntres ved overværelsen af de — for dets fintfølende og skarpt iagttagende, medfødte, men endnu uudfoldede racebevidste væsen — naturligt spændende; dragende Juleritualer og Solhvervs-blotformer således at dets lille sjæl får mulighed for at trives, vokse og styrkes i tryg samhørighed med en for barnet fortrolig og hjemlig kultur.

(2) Barnet skånes for de kristnes sygelige tilbedelsesformer og psykopatiske idéer om arvesynd, helvede, racelighed, evig tilgivelse, universalistisk moral, kærlighed til fjender, osv. Barnet får i stedet lejlighed til at styrke dets lille, klart opfattende og modtagelige sjæl ved betragtningen af dets forældre, far og mor sammen, som handlende i dyb overens- stemmelse med Naturens evige love, igen og igen, ved deres handlinger, forsikrer barnet om deres helt naturlige diskriminerende forkærlighed for dét i forhold til andre, åbenlyst uvedkommende, racefremmede børn.

Således skånes børn af hedenske, racebevidste og ansvarlige forældre altså for det ursvigt som kristne og andre folkeforræderiske ‘forældre’ udsætter deres børn for netop gennem praktiseringen af deres meningsløse universalisme (de ejegode, skinhellige ‘verdensfor- ældre’ der hellere redder negerbørn i Afrika end at være der for deres egne arvtagere).

 

nisser1

 

Moderne underholdning (folkefjendtlig indoktrinering) og forstyrrende slaveteknologi (iphones, o.l.) har altså, som den fremmedgørende kristne slavetro fra mellemøsten, selvsagt ingen adkomst ved Julefesten.

Julesalmer med jødiske og andre mellemøstlige motiver kan imidlertid godt gøre nytte … de er for eksempel ganske velegnede til optænding af den hyggelige Juleild i brændeovnen eller måske til brug som køkkenrulle hvis der skal tørres op på gulvet efter tilberedningen af Julemåltidet; tillige kan de være nyttige som en slags nødtørftig dørmåtte (riv siderne med jødesangene ud og fordel dem på gulvet i entréen), i fald der skulle komme et større gæstebud med megen sne, sjap eller mudder på fodtøjet.

Det kan jo bestemt være fint at synge sange, særligt i kor, og så endda på en uudslukkelig nordisk-germansk højtid som selve Juleaften … Men var det alligevel ikke mest rimeligt, at vi overlod den rituelle afsyngning af salmer omhandlende netop de jødiske, gammel- testamentelige ørkenskrøner … til jøderne selv?

Der findes, som læseren sikkert ved, et ganske betragteligt kildevæld af fine danske sange med høvisk-nordiske temaer og lyrik byggende på vore egne folkesagn. Sådanne etnokul- turelt organiske sange bør selvfølgelig hurtigst muligt erstatte alle disse besynderligt på- trængende jødekristne ‘salmer’ med deres mildt sagt upassende mellemøstlige tekster.

Juletræet bør ikke tilstadses med kunstige, fabriksfremstillede plastik-dingenoter eller anden overdreven, smagløs udsmykning. Levende lys i afmålt antal, enkle røde bånd, sløjfer og selvgjorte papirsklip går an sammen med hjemmebagte småkager, pebernødder og honningkager udformet i traditionelle figurer såsom hjerter, solkors, runer, kringler, stjerner og hagekors.

juletræ detalje

Træets grønne top tåler fint at stå ganske upyntet i sin egen naturlige pragt, eller det kan fuldendes med et lykkebringende og stilfuldt, gerne hjemmegjort, hagekors. Også Jule- træsfoden bør være hjemmelavet.

Som en vigtig del af Julefesten bør hele familien, på et passende tidspunkt i løbet af høj- tideligholdelsen, spadsere en hyggelig og afslappet gåtur under den åbne himmel for sammen at iagttage og påskønne Naturens hellige orden.

Den vellykkede Julefejring afhænger aldrig af tingslig glans eller gæsters antal, men helt af om erkendelsen af Naturens uforanderlige love, kærligheden til familien og forpligtelsen på nationens og racens kår opleves og inderliggøres med oprigtighed.

Ritualerne bør være utvungne i udførelsen og tilpasset de frie, selvberoende familiers og æters forskellige naturgivne temperament og ønsker. Fejringen af Julen må således aldrig komme til at antage de mellemøstlige slavereligioners golde, dogmatiske former, men bør i stedet afstemmes løbende efter de omskiftelige livsomstændigheder som for den enkelte slægtning kan have midlertidig indflydelse på hans eller hendes lyst til deltagelse i mere eller mindre indviklede blotritualer.

Ikke alle Juleaftener kan derfor være lige medrivende, ejheller forekomme lige overfladisk lykkelige. Som med livskraften overalt i Verden bevæger også styrken i Julefejringerne sig jo igennem et naturligt pulserende kredsløb af tiltagende, aftagende … og atter tiltagende energi. Her er tale om en levende verdensanskuelse hvis særegne rituelle blotformer beror på folkets racemæssige; sjælelige egenart samt på dets hjemstavnsforhold til omgivelserne og de naturgivne vilkår her i Norden. Ikke på en forstokket, blodfattig og nærsynet bibel-eksegese som vi kender den fra de kristnes raceblinde, proto-kommunistiske dødskult.

Solhvervets fejring fra den 21. December til og med Juleaften bør i alt præges af en stille besindelse på slægtens historie og bedrifter, en taknemmelig eftertænksomhed ved og ihu- kommelse af familiens minder og fælles erfaringer, samt værdsættelsen af; højagtelsen for de ældre såvel som for de nuværende og de kommende generationers uundværlige indsats i kampen for Danmarks og den Hvide races overlevelse.

Reklamer
Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.

32 svar til GLÆDELIG JUL!

 1. Tommy Rasmussen siger:

  “Vi ihukommer at Julens højtid hører … til taksigelsen… Alfader Odin (Naturens evige orden)”
  .
  Taksigelse til “Alfader Odin” som bare er eller var navnet på “Naturens evige orden”, og som derfor ved hjælp af et utroligt tilfælde kun kan være kommet af sig selv engang ved et helt uforklarligt urknald, som på mystisk vis må have omdannet en hel ufattelig stor mængde energi til materie, (altså en slags omvendt mega-atombombe), som før urknaldet må være kommet af sig selv, og som materie og energi (energi er masse gange lysets hastighed i kvadrat) nu defineres som “Naturens evige orden”, som sågar må være intelleigent, men alligevel bare en helt upersonlig, udefineret “evig orden”, som vi egentlig også bare kunne kalde mathematik ???
  .
  Eller er “Alfader Odin” sågar en intelligent Gud med personlighed, som styrer hans egen energi og materie (“Naturens evige orden”) til et eller andet højere formål ???
  .
  Hvis ja, kunne dette “højere formål” måske sågar være mennsker, som er skabt i Guds (“Alfader Odins”) billede” ???
  .
  Hvis nej, er der nogen her, som har et bedre bud?
  .
  GLÆDELIG JUL!

 2. Viking siger:

  Interessant post og kommentar 🙂

  Jeg har sendt mindst 500,- hvert år, fra starten. Og vil opfordre andre, til det samme.
  https://danskernesparti.dk/archives/5264

  God Jul & Godt Nytår!

  • Viking siger:

   Jeg kan se, at Hilmar Sejr kom mig i forkøbet! God stil! 🙂

   • Hilmar Sejr siger:

    Hej Viking.
    Ja, Julehjælpen er også efter min mening et strålende folkesolidarisk tiltag. Håber og tror det vil kunne give mere vind i sejlene til DP.
    Mange danske børn svigtes jo på skammeligste vis, både af det folkeforræderiske system og af deres egne verdensfrelsende såkaldte ‘forældre’.

    • Viking siger:

     Jeg er helt enig!
     Det samme gælder for de gamle, som det folkeforræderiske system kalder “ældrebyrden”.
     Der skal jo spares, så der er mere til invasionsstyrkerne/parasitterne.

     • Hilmar Sejr siger:

      Det er i princippet rigtigt at også vore gamle forrådes af systemet … desværre har mange af de ældre jo imidlertid selv været med til at give fædrelandet væk i løbet af deres ungdom og voksenliv.
      Man skal ikke glemme at mange af dem har været hysteriske antiracister, kommunister, fromme internationalister eller uansvarlige kristne verdensfrelsere i deres aktive liv.
      Som jeg har nævnt tidligere så aftager min tålmodighed med race-forrædere proportionalt med vedkommendes alder.
      Børn og helt unge teenagere kan jeg tilgive meget fordi deres letmodtagelige sind jo bliver bombarderet med folke-fjendtlig propaganda 24 timer i døgnet og fordi de endnu måske ikke har haft lejlighed til at drage de relevante personlige erfaringer. Som sådan er de på en måde sagesløse ofre for globalisternes folkemordsplaner. Dem vil jeg gerne ‘give en ekstra chance’ for at vågne op og bryde fri af sindelagskontrollen.
      Anderledes forholder det sig med, lad os sige, folk over 25 der, på trods af deres erfaringer og en formodet tilstrækkelig ophobning af førstehåndsviden om det multietniske samfunds realiteter, alligevel ikke formår at lægge to og to sammen og som alligevel fortsætter med at stikke deres folkefæller i ryggen ved hver givne lejlighed.

      • Viking siger:

       Jeg er helt enig, igen. Det var bare min jule-medfølelse, der tog overhånd 🙂
       Man bør i almindelighed, ligge som man har redt! Og man må antage (som du skriver), at de fleste har bidraget negativt.

       • Hilmar Sejr siger:

        Jeg bryder mig egentlig ikke om det, eftersom jeg virkelig sætter stor pris på din opbakning og dine kommentarer, men jeg bliver altså nødt til at slette din Molyneux/Trump video, Viking.
        Moderate, antiracistiske video’er og/eller links der lige så vel kunne optræde på counterjihad-sider sender det helt forkerte budskab.
        Jeg har set flere af Stefan Molyneux’ video’er. Han siger ganske vist mange rigtige ting, jo tak, men hans grundindstilling er som jeg kan vurdere både overbevist antiracistisk og universalistisk, som du også selv kom ind på i vores seneste udveksling (universel etik/moral).
        Det Molyneux typisk gør er at han sætter ord på en masse af de frustrationer og den vrede som mange Hvide mennesker (særligt mænd) i den vestlige verden, særdeles velbegrundet, føler og nærer.
        Dernæst fører han sit efterhånden betragtelige publikum helt ud til kanten af den politiske korrekthed … men aldrig over kanten.
        Ka’ du se hvad jeg mener?
        Han kører ofte lige en 20-25 minutters indestængt ironiserende vrede af på vegne af Hvide mænd … og så afslutter han ellers rutinemæssigt med et par altafgørende forsikringer om at han alligevel skam er en velopdragen antiracist og at det i virkeligheden er de politisk korrekte der er de sande racister, e.l. hyklerisk bedrageri.
        Klassisk disinfo. Han forekommer at være det man på engelsk kalder en ‘gatekeeper’, ikke sandt? –En veltalende en af slagsen, måske. Men ikke desto mindre … en gatekeeper.

        • Viking siger:

         OK! Det er taget til efterretning.

         “Ka’ du se hvad jeg mener?”

         Ja og nej. Det har jeg oplevet i et par videoer, blandt andet når han snakker om et anarkistisk utopia!
         Som skrevet før, er jeg ikke enig i alt hvad han siger. Det er vel et spørgsmål om balance mellem hvad der godt og dårligt. Jeg vælger, at se de videoer der virker interessante for mig. Som for eksempel dem der handler om r/K strategi, som jeg ikke har stødt på andre steder.

        • S-I-F siger:

         Jeg opdagede der var noget helt galt første gang jeg så en video med ham. Manden er jo også jøde. Skriv “Stefan Molyneux Jew” på youtube, så høre i ham selv sige det.
         Kan man sætte links ind her? Sidst jeg prøvede kunne jeg ikke.

 3. Viking siger:

  Skrewdriver – Rock’n’Racism Documentary

  • Jae siger:

   Kuk kuk :))
   Jeg får altid et godt grin af at læse denne blog

   • Hilmar Sejr siger:

    Hehe … ingen sammenhængende argumentation: sådan kender vi jo zombierne.
    Mine betragtninger står således aldeles uimodsagt. Tak for den indirekte ros af mine argumentkæders styrke.
    –God fornøjelse med dit slaveliv. Husk endelig at få talt timevis i træk i mobilen dagligt og få opgraderet dit wifi i hele huset.

   • S-I-F siger:

    Der skulle vist have stået “Jew” og ikke”Jae” eller er det Yahweh du refererer til 🙂
    Jøder elsker navne med “J”.
    Således ser man tit at deres navne starter med Je for Jew – Jø for Jøde – Jo for Jood etc.
    Ofte er både fornavn og efternavn med “J” og mellemnavn af jødisk karakter. Jeg har fx set: Jens Juul Jensen, Just Justesen. Men de bruger også He for Hebrew, To for Torah, Ko/Co for Cohen/Cohn etc. Også er der selvfølgelig også navnene med “El”

 4. Daniel siger:

  http://newobserveronline.com/npd-banning-attempt-launched/ Og diktaturet Tyskland prøver IGEN at forbyde et demokratisk parti fordi den jødiske magtelite ikke kan lide partiet. Er det ikke gang nummer 3 nu at de prøver at forbyde NPD?

  • Tommy Rasmussen siger:

   Den “jødiske magtelite” styres af 13 familier, som ikke tror på nogen messias eller noget som helst ud over dem selv. Den 3. verdenskrig er planlagt sådan, at zionister og muslime skal udrydde hinanden gensidigt. I Tyskland vil de ved hjælp af flygtninger indlede at regeringen bliver afsat efter en inflation, så centralregeringen i Brüssel kan overtage. Euroen og dollaren skal crasche for at FN kan indføre en ny, men KUN digital verdensvaluta.

   GLÆDELIG JUL!

   (Det bliver nok den sidste af slagsen foreløbig)

   • Daniel siger:

    Jeg tror selv på borgerkrig i europa om 10-15 år men ligefrem WW3 det er jeg ikke sikker på. Jeg tror du har ret i hvad du skriver men hvad kan man gøre?

 5. Tommy Rasmussen siger:

  Danskernes Parti: “Vi vandt” – (Facebook)
  Kommentar: “Gennemsnitsdanskerens inkompetente politiske indblik svarer til en brugtvognshandlers troværdighed”
  *******************************************
  Der er desværre ikke vundet meget endnu! Hvorfor “gider” eller tør INGEN danske politiske partier (heller ikke “Danskernes Parti”) at oplyse folk om, hvad der egentlig er galt ikke kun i Danmark, men i det meste af verden?: Det PRIVATE pengesystem!

 6. dan.c siger:

  For en udførlig gennemgang af pengesystemet kan det anbefales at læse,Eustace Mullins:”the secrets of the Federal Reserve”.

  http://www.jrbooksonline.com/pdf_books/secrets_of_the_federal_reserve.pdf

 7. Futhark siger:

  Glædelig jul, Hilmar,
  og tak for dit utrættelige og inspirerende oplysningsarbejde. Det er en smuk jul du beskriver. Jeg bliver nok skyldig i en plastikdims eller to, men Rom blev ikke bygget på en dag.

  • Hilmar Sejr siger:

   Jeg sætter stor pris på din tilkendegivelse, Futhark.
   –Det vigtigste er vel at man ikke misbruger sine egne højtider på at lovprise(!) og besynge(!) et andet folks sagnkonger og nationale myter.
   Hvis man kan forstå det er man kommet langt.
   Kompromis med den fremmede jøde-kristendom kan aldrig komme på tale.
   Et af de første og vigtigste skridt på vejen til en bæredygtig national modstand er, at man ophører med at bede til andre folkeslags stammeguder.
   Det burde være selvindlysende.
   Det forekommer mig hinsides enhver tvivl, at der er slavetroens skadelige påvirkning over omtrent et årtusinde der har forårsaget åndsforkrøblingen blandt et stort flertal af ‘danskere’. Altså den afsindige optagethed af altid at varetage andre folks interesser først. —Skammen ved at værne om sine egne børn. Vi taler om alvorlig og uhelbredelig sindssyge blandt de kristne slaver.
   Man skal huske på at almuen over århundredernes løb, gennem tvangsmæssig bibellæsning, systematisk er blevet vænnet til at anskue verden med et andet folks, nemlig jødernes, øjne(!).
   I dag fortsætter den fremmedgørende sjæleforgiftning i en sekulær udgave … nu er det blot hollywood og ‘serierne’ i TV der vænner åndsplebejerne til at se verden gennem semitiske briller.
   Som jeg har nævnt flere gange tidligere: 80 til 90% af ‘danskerne’ ejer ikke selvstændig tænkeevne. De er blevet til jødernes villige slaver. Jeg har intet ønske om at omvende eller ‘vække’ dem. De er sjæleligt døde. Omvandrende lig.
   Mit slægtskab og min troskab er udelukkende til dem som stadig er i live.
   Når jeg omtaler folket, skal det altså forstås som allerhøjest 20% af befolkningen.
   Det er også mere end rigeligt som genetisk grundlag til at genskabe et levedygtigt, nordisk-germansk Danmark.

 8. T-H-O-R siger:

  Hej Hammersmeden. Jeg er ved at oversætte ovenstående artikel til renegadetribune.com, og ville høre om du ville hjælpe mig.

  • Hilmar Sejr siger:

   Det glæder mig da at du gerne vil bringe min artikel for et større internationalt publikum.
   Folkene fra Renegade gør det jo udmærket på mange områder.
   Jeg skal gerne være behjælpelig hvis der er vendinger eller passager der giver hovedbrud i oversættelsen.
   Inden du offentliggør artiklen på engelsk, vil jeg sætte pris på om du lod mig se den igennem.
   Du kan evt. bare copy-paste den som en kommentar her i tråden.
   –Glædelig Jul.

 9. Hugo Ravn siger:

  Dit site og dine holdninger er velkomne.
  Jeg ønsker også dig en god Jul og et godt Nytår.
  PS: Sådan skal kravlenisser se ud!

  • Hilmar Sejr siger:

   Som jeg tidligere har givet udtryk for, Hr. Ravn, så sættes der også herfra stor pris på jeres arbejde.
   Det undrer mig dog noget at I tilsyneladende gør jer til talsmænd for atomkraft efter katastroferne i Tjernobyl og Fukushima, men man kan jo ikke være enige om alt.
   –Glædelig Jul.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

w

Connecting to %s